To 31.08.2006 @ 06:18admin

Paavin evoluutioseminaari

Huomisesta alkaen Paavin kesäpalatsissa Castel Gandolfossa Rooman liepeillä pidetään seminaari evoluutiosta. Paavi Benediktus XVI on kutsunut koko joukon katolisen kirkon ajattelijoita pohtimaan suhtautumistaan asiaan. Paikka on erittäin sopiva tieteellishenkiselle keskustelulle, sillä Castel Gandolfon linnan jakaa Paavin kanssa Vatikaanin Observatorio.

Edellinen paavi Johannes Paavali II tunnetaan evoluutioon ainakin lievän positiivisesti suhtautuvana, sillä hän piti sitä "hieman teoriaa vahvempana". Myös Vatikaanin observatorion entinen johtaja isä Coyne oli evoluution takana ja edusti kantaa, jonka mukaan Jumala on antanut luonnolle paljon vapauksia toimia itsestään.

Myös seminaarin eräs avainpuhujista suhtautuu positiivisesti evoluutioon. Wienin kardinaali Christoph Schönborn on ns. Älykkään suunnittelijan ajatuksen äänekkäimpiä katolisia edustajia. Tosin mukaan on otettu monia evoluution suoranaisia vastustajia, kuulemma tasapainon vuoksi. Huhujen mukaan tarkoituksena on määritellä tarkemmin mitä mieltä katolinen kirkko on asiasta.

On oikeastaan surkuhupaisaa, että kirkko pohtii tällaista asiaa oikein kokouksessa. Evoluutiosta on niin vakuuttavia näyttöjä, että en itse edes enää puhuisi "evoluutioteoriasta", kuten joku aika sitten lehdissä kirjoitettiin suomalaisten evoluutionäkemyksistä kirjoitettaessa. Ainoastaan todellisuudesta täysin irrallaan olevilla, absurdeilla perusteilla voidaan väittää jotain muuta.

Vatikaanin observatorio on muuten täysin vakavasti otettava tieteellinen tutkimuslaitos, jonka Castel Gandolfon tilat ovat nykyisin jääneet vain sivutoimipisteeksi, kun havaintoja tehdään Tusconissa, Arizonassa. Laitoksen tutkijat ovat periaatteessa pappeja, mutta käytännössä katolisen juonteen toiminnassa huomaa vain marginaaleissa. Observatorion johtaja isä Coyne, sympaattinen tyyppi, siirrettiin äskettäin syrjään paikaltaan - ja huhujen mukaan eräänä syynä olisivat olleet hänen liian myönteiset lausuntonsa evoluutiosta.

Jäämme kiinnostuksella odottamaan kirkonmiesten lausuntoa aiheesta. Seuraavaksi sitten Paavi ja katolinen kirkko voisi määritellä kantansa lisääntymissuunniteluun tarkemmin.

3 kommenttia

kardinaali Christoph Schönborn kannattaa tieteellistä käsitystä ihmisestä osana luontoa eikä epätieteellisiä ID-uskomuksia ( Itelligent Design, älykäs suunnittelu ); toki Älykäs suunnittelija - kuten Jari kirjoittaa - on hänen listansa kärjessä.

Ja Vatikaanin observatoriolinnan nimi on <em>Gandolfo</em>, kuten Jari heti korjasikin :)
--
Jorma Koski

Jari Mäkinen kirjoitti:
<em>Edellinen paavi Johannes Paavali II tunnetaan evoluutioon ainakin lievän positiivisesti suhtautuvana, sillä hän piti sitä "hieman teoriaa vahvempana".</em>

Kuulisin mielelläni lähteen Mäkisen väitteelle siitä, että paavi Johannes Paavali II olisi pitänyt evoluutiota "hieman <strong>teoriaa</strong> vahvempana".

Vuonna 1996 paavi toki antoi julkilausuman evoluutio-aiheeseen liittyen, ja esitti tällöin että olisi perusteita ajatella evoluution olevan "enemmän kuin <strong>hypoteesi</strong>". Käsitteen vaihto hypoteesista teoriaksi ei muutoin juuri haittaisi, sillä molempia käsitteitä käytetään usein varsin samanlaisessa merkityksessä, mutta tässä tapauksessa väitettiin jonkin olevan enemmän kuin käytetty alkuperäinen käsite. Siten puhuminen teoriasta siinä, missä paavi puhui hypoteesista, saattaa muuttaa paavin alkuperäistä sanomaa oleellisella tavalla.

Samassa julkilausumassaan paavi itse asiassa totesi, että pitäisi oikeastaan puhua useista evoluutioteorioista: syystä, että evoluution mekanismeista ja filosofioista on niin monenlaisia käsityksiä. Samalla hän teki aika lailla selväksi, ettei katolinen kirkko kannata kaikkia näistä hypoteeseista (mm. materialistista evoluutiokäsitystä).

Vaikka julkisuudessa onkin ollut arvailuja kokouksen tarkemmasta sisällöstä ja motiiveista, Vatikaani ei ole ilmeisesti virallisesti kertonut mitään: toimittaja Mäkisen yllä esittämät sisältöväitteet lienevät siten jonkinasteisia stereotypisiä arvauksia.

Kuitenkin hän uskaltautui väittämään kokouksen sisältöä jopa "surkuhupaisaksi" huolimatta siitä, että hänellä (kuten kenelläkään muullakaan kokoukseen osallistumattomalla) ei ole tiedossaan edes faktatietoa kokouksen todellisesta konkreettisesta asiasisällöstä. Se, että tämän vuotisen paavin yksityisen keskusteluseminaarin teemana on evoluutio, on tiedossa, mutta juuri sen tarkempaa sisältöä kokouksesta ei ole tietääkseni julkaistu, eikä ilmeisesti myöskään tulla julkaisemaan.

Katolisen kirkon kanta evoluutioon on nähdäkseni aika selkeä, eikä sitä todennäköisesti olla aikeissa nytkään muuttaa. Katolisesta kirkosta ja evoluutiosta kirjoittavat toimittajat vain eivät jostain syystä kovin usein tunnu tietävän sitä, mikä katolisen kirkon kanta asiaan edes on.

<b>Katolisen kirkon kantahan on </b>(nyt ja ollut jo varmaan ainakin puoli vuosisataa) <b>suunnilleen seuraavanlainen</b>:

Katolinen kirkko hyväksyy ajatuksen evoluutiosta merkityksessä "yhteinen polveutuminen", mutta ei ajatusta evoluutiosta materialistisena tms. prosessina. Katolinen kirkko hyväksyy siis mm. ajatuksen eliöiden yhteisestä polveutumisesta Jumalan ohjauksessa, eli ns. teistisen evoluution. Kysymys ihmisen alkuperästä on kuitenkin hieman monimutkaisempi. Siihen samaan kysymysryppääseen liittyy nimittäin oleellisesti myös toimittaja Mäkisen mainitsema kysymys ihmisten lisääntymisestä (Mäkinen kirjoitti: <i>Seuraavaksi sitten Paavi ja katolinen kirkko voisi määritellä kantansa lisääntymissuunniteluun tarkemmin."</i>)

Millä tavalla kysymys lisääntymisestä ja ihmisen alkuperästä sitten liittyy katolisessa kirkossa toisiinsa? Siten, että katolinen kirkko vastustaa aborttia ilmeisesti samalla perusteella, kuin minkä johdosta se ei mahdollisesti hyväksyne väitteitä (koko) ihmisen eläimellisestä alkuperästäkään. Kysymys on siis sielusta, ja sen alkuperästä. Katolisen kirkon mukaan ihmisellä on nimittäin hengellinen sielu, ja eläimillä ei sellaista ole. Hengellinen sielu ei ole katolisen kirkon mukaan perinnöllinen, biologinen eikä siten myöskään ihmisille "kehittyvä" ominaisuus. Katolisen kirkon näkemyksen mukaan ihmisen ruumisosa on saattanut polveutua aiemmin eläneiltä eläimiltä, mutta sielu-osa ei. Koska ihminen koostuu ruumiista JA sielusta, katolisen kirkon edustaja voi siten kertoa, että ihminen (=ruumis+hengellinen sielu) ei ole polveutunut eläimistä, vaan on Jumalan kuva: Jumalan luoma hengellisen sielun omaava olento. Kysymys lisääntymisestä liittyy asiaan taasen sitten mm. näin: sikiöllä saattaa olla hengellinen sielu. Sikiön tappaminen saattaisi taasen aiheuttaa hengellisen sielun omaavan olennon kuoleman, joten katolinen kirkko vastustaa abortteja. Kohtalaisen johdonmukaista ajattelua siis. Toimittajat, jotka kirjoittelevat katolisen kirkon kannoista liittyen evoluutioon tai aborttiin, eivät useinkaan vain tunnu käsittävän tai tuntevan tuon tyyppistä ajattelua.

Schönborn kirjoitti tunnetussa artikkelissaan "<a href="http://www.catholiceducation.org/articles/science/sc0060.html">Finding Design in Nature</a>" (New York Times, 2005) mm. näin:
<i>"Evolution in the sense of common ancestry might be true, but evolution in the neo-Darwinian sense — an unguided, unplanned process of random variation and natural selection — is not. Any system of thought that denies or seeks to explain away the overwhelming evidence for design in biology is ideology, not science." </i>

Eli Schönborn kirjoitti, että yhteinen polveutuminen saattaa olla totta, mutta että väitteet ohjaamattomasta, suunnittelemattomista satunnaisen muuntelun ja luonnonvalinnan aiheuttamasta prosessista ei ole totta. Hän lisäsi, että kaikki yritykset selittää valtavaa suunnittelusta kertovaa evidenssiä biologiassa on ajattelultaan ideologista, ei luonnontiedettä.

<strong>Schönborn siten liittyy laajaan ryhmittymään, jonka mukaan kirkko (ja muut ideologiat) vastaa(bat) "miksi"-kysymyksiin, ja luonnontieteet vain "miten"-kysymyksiin. Ja jos joku luonnontieteiden "nimissä" pyrkii vastaamaan "miksi"-kysymyksiin, on tämä kyseisen jaottelun mukaan määritelmällisesti astunut jo ideologian alueelle, eikä enää pysynyt luonnontieteiden (testattavuutta edellyttävien) väitteiden piirissä.</strong> Esim. 38 Nobel-palkitun viime vuonna kirjoittaman <a href="http://media.ljworld.com/pdf/2005/09/15/nobel_letter.pdf">julkilausuman</a> mukaan (<i>"Logically derived from confirmable evidence, evolution is understood to be the result of an unguided, unplanned process of random variation and natural selection."</i>) evoluutio on juuri ohjaamaton, suunnittelematon satunnaisen muuntelun ja luonnonvalinnan aiheuttama prosessi. <strong>Schönbornin ja monen muun mukaan tällainen väite on luonteeltaan ideologinen, eikä luonnontieteellinen</strong>: (mahdollisesti Schönbornin ja muiden hänen kanssaan samalla näkökannalla olevien näkemyksen mukaan luonnontieteellisten väitteiden tulisi olla esim. falsifioitavissa).

(Mainita voisi, että Schönborn kirjoitti New York Timesin artikkelilleen jatko-artikkelin "<a href="http://www.firstthings.com/ftissues/ft0601/articles/schonborn.html">The Designs of Science</a>" (First Things, Tammikuu 2006).)

<strong>Oma odotukseni on, että katolinen kirkko säilyttää vastaisuudessakin nykylinjansa. Eli hyväksyy ajatuksen yhteisestä polveutumisesta, mutta huomauttaa kuten ennenkin mm. paavi Johannes Paavali II:n lausuntoon liittyen teki, että katolinen kirkko ei tue kaikkia mahdollisia evoluutioteorioita:
<em>"the Holy Father’s message acknowledges that there are “several theories of evolution” that are “materialist, reductionist and spiritualist” and thus incompatible with the Catholic faith. It follows that the message of Pope John Paul II cannot be read as a blanket approbation of all theories of evolution, including those of a neo-Darwinian provenance which explicitly deny to divine providence any truly causal role in the development of life in the universe." </em></strong>
(<a href="http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html">INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, COMMUNION AND STEWARDSHIP: Human Persons Created in the Image of God</a>)

Lehdistö saa toki vetäviä otsikoita katolisen kirkon evoluutionäkemyksistä, jos se siteeraa rivin sieltä, toisen täältä: siteeraa ensin esim. katolista teologia, jonka mukaan materialistinen neo-darwinilainen evoluutio ei katolisen kirkon näkemyksen mukaan ole totta, ja perään toista henkilöä, joka haukkuu edellisen ja "muistuttaa" katolisen kirkon hyväksyvän ajatuksen evoluutiosta. Näin saadaan aikaan helposti (etenkin katolisen kirkon näkökantoja juuri tuntemattomalle) lukijalle mielikuva täysin ristiriitaisista näkemyksistä katolisen kirkon sisällä. Lienee myös helppoa ja yleisöön vetoavaa keksiä artikkeleita siitä, kuinka katolinen kirkko milloinkin on täysin muuttamassa suuntaansa evoluutiokysymyksissä. Tosiasiassa kuitenkin katolisen kirkon kanta on nähdäkseni varsin selvä:
<strong>katolinen kirkko hyväksyy ajatuksen teistisestä evoluutiosta, mutta ei väitteitä kokonaan ei-teistisestä evoluutiosta.</strong>

Lisää aiheesta:
<a href="http://id-idea.blogspot.com/2006/09/vatikaani-evoluutio.html">Vatikaani & evoluutio</a>

Tieteen stiiknafuuliaa

Jari Mäkinen on vapaa tiedetoimittaja ja keskenkeittoinen tähtitieteilijä, joka on ollut varsin läheisesti tekemisissä YLEn kanssa 1980-luvun lopulta alkaen (jopa ihan työssä vuosien ajan) - ensin radiossa, sitten televisiossa ja sitten molemmissa. Tässä blogissa hän käsittelee tiedettä omasta näkökulmastaan ja se on suunnattuna hyvin usein ulos avaruuteen, tai ainakin ylöspäin. Tällä haavaa hän asustaa ulkomailla ja tekee silloin tällöin juttuja Prisma Studioon ja Tiedeykköseen.

Blogiarkisto

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu