Ma 04.02.2008 @ 12:46admin

Maksaako kriisien ehkäisy liikaa?

Vuoden 2008 alussa tuli voimaan uusi lastensuojelulaki, joka STM:n otsikoinnin mukaan parantaa perheiden oikeusturvaa. Uusi laki nopeuttaa ongelmiin tarttumista, mutta vaatii kunnilta rahaa ja resursseja.
Uudessa laissa korostuvat lapsen oikeudet, lapsen kuuleminen ja mm. lapsen mielipiteen merkitys. Toisaalta teksti kertoo, että viranomaisten välinen yhteistyö lapsen hyväksi paranee, ja että lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnys madaltuu ja ilmoitusvelvollisuus laajenee.

Mediassa uutta lakia on sanottu jopa ilmiantolaiksi. Eikö tämä tarkoita ennemmin sitä, että perheiden yksityisyyden suoja murtuu, kun lasten ongelmiin voidaan puuttua aikaisemmin kuin ennen? 

Helsingin Sanomien mukaan vanhemmat menettävä sananvaltaansa lastensuojelun aloittamiseen, jos epäillään, että lapsi kärsii vanhempiensa alkoholinkäytöstä, parisuhdeongelmista tai väkivallasta.

Laki on selvästi lasten puolella, mikä on hyvä asia. Niin, ja toiset vanhemmat on hyvä herättää ajoissa huomaamaan ongelmat ennen kuin ollaan liian pitkällä. Tyypillistähän on se, että lasten pahoinvointia arvioiva sanoo ”tuosta ei hyvää seuraa” ja ennen pitkään tehdään huostaanotto, vaikka ongelmiin olisi pitänyt puuttua jo ajat sitten. 

Lapsen edunvalvoja on edelleen oma isä tai äiti, jonka tulee ensisijaisesti huolehtia lapsestaan. Entä voisiko tuo edunvalvojan käsitettä laajentaa? Eikö siihen voisi sisällyttää myös isovanhempia ja sukulaisia, jotka näkevät lapsen pahan olon, mutta eivät voi asiaan tarttua, koska edunvalvonta ja huolto-oikeus ovat vanhemmilla? 

Toki lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vaan, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, mutta eikö lasten kasvatusvastuun jakaminen laajemmalle olisi järkevää ja vähentäisi lastensuojelunkin kuormitusta?
 
Toivon, että lastensuojelussa on tarpeeksi resursseja ja voimavaroja, ja että ongelmat eivät huku viranomaisten monimuotoisiin työskentelytapoihin. Lisäksi vain harva suuri kunta on varautunut budjetissaan tulevan lastensuojelulain velvoitteisiin. 

Olisipa hienoa, jos uusi laki poistaisi yhteiskuntamme pahoinvointia ja nopeuttaisi ongelmiin tarttumisen. Se olisi mullistava laki.

Ihan tervettä?

YLE Asiaohjelmien toimittaja Rita Trötschkes kirjoittaa ajatuksiaan maskin ja deskin takaa.

Motto: Astu aina vesilätäkköön kun siltä tuntuu.

 
Ritan blogilöydöt

Blogiarkisto

2008

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu