Ti 29.09.2009 @ 11:58Tarja Bonde Jensen

Avoin innovaatio YLE Tuotannossa

Ylen Innovaatiostrategian tavoitteena on mm. se, että ”yhtiöön syntyisi työkulttuuri, jossa kenen tahansa suomalaisen tai yleläisen hyvä idea voisi saada toteutuksen; yhtiössä vallitsisi korkea työhyvinvointi ja sen myötä kaikki yhtiön henkiset voimarahat olisivat maksimaalisessa käytössä ja että johtamisessa kaikilla organisaatiotasoilla vahvistetaan innovaatioiden tukemista.”

YLE Tuotannossa on luovuutta, ideointia ja kekseliäisyyttä kaikilla tekemisen osa-alueilla. Johdon tavoitteena on poistaa esteet siltä, että innovaatioita syntyisi jatkuvasti. Lopputuloksena pitäisi olla työympäristö, jossa koko osaston "ideointikapasiteetti" saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin, ja että jokainen työntekijä voi kokea osallistuvansa toiminnan kehittämiseen.

Ei ei ole vaihtoehto

Parhaillaan on menossa pilotti, kokeilu siitä, miten ideoita kerätään, miten niitä jalostetaan, arvioidaan ja tulevaisuudessa mahdollisesti hyväksytään ja viedään lopulta toteutukseen. Kiintoisinta hankkeessa on koko prosessi, josta saamme tarvitsemaamme oppia. Prosessi jalostuu … tai sitten ei. ”Ei”lle vaan ei yksinkertaisesti anneta mahdollisuutta.

Innovaatiostrategiaa laatimaan värvättiin eri puolilta YLEä ryhmä, jota nyt koulutetaan innovaatiovalmentajiksi. He jalkautuvat ensi vuodesta alkaen yksiköihin jakamaan oppimaansa edelleen. 

Yle Tuotannossa innovaatiovalmennettaviksi ilmoittautui ruhtinaallinen määrä innokkaita (60 henkeä ilmoittautui vapaaehtoiseksi noin 600:sta!). Innovaatioiden pariin halukkaita ilmoittautuneita hyödynnetään Yle Tuotannossa nyt ja tulevaisuudessa – tavalla tai toisella. Valmennettavien ryhmään valikoitui lopulta kuusi Yle tuotannon henkilöä, joilta odotamme mielenkiinnolla jatkotoimenpiteitä.
 

Turha hierarkia pois

Lainatakseni W.L. Gorea, kaikki työntekijät saadaan mukaan innovaattoreiksi niin, että poistetaan turha hierarkia, vahvistetaan työntekijöiden uskoa innovaation syntymiseen kenen tahansa työssä – sijoitetaan eri taustaisia työntekijöitä fyysisesti samoihin toimitiloihin, jotta luova prosessi voisi tehostua. Hänen mukaansa uusia projekteja voidaan aloittaa heti alkuvaiheessa ilman johdon hyväksyntää. Työyhteisön jäsenet ovat mukana päättämässä. Goren vastaus siihen, miten innovaatioille voi riittää aikaa ja tilaa, kun kaikki työskentelevät ennestäänkin täysillä löytyy siitä, että annetaan työntekijöille 10 prosenttia ajastaan erilaisten pikkuprojektien käyttöön (= kehittämisprojektit Yle Tuotannossa). Goren mukaan ei myöskään pidä kiirehtiä uusien T&K -ideoiden syntymistä eikä varsinkaan niiden kypsymistä. Luovuus tarvitsee aikaa ja tilaa ympärilleen.
 

Kaoottinen työnjohtojärjestelmä tuskin voi toimia Yle Tuotannossa, mutta olisi mahtavaa, jos olisimme niin mukautuvia ja innovatiivisia, että hankkeisiin / tuotantoihin / projekteihin sitoutuminen olisi vapaaehtoista, kaikkien ideat kilpailisivat keskenään tasavertaisina ja että tilaajan ja toteuttajan olisi enemmän kuin helppoa löytää tulevaisuudessa toisensa!

Yle Tuotannon Design on tehnyt paljon työtä viimeisen puolentoista vuoden aikana osoittaakseen sen, että kaikki tämä ON mahdollista. Viimeisimpänä aluevaltauksena 9.9. käynnistynyt ”Ruudun takaa” luentosarja, jossa alan ammattilaiset (huiput!) Yle Tuotannon Designista esittelevät kerran kuussa osaamistaan – suorana myös YLE Areenan kautta.
 

Ei ole mikään uusi asia Yle Tuotannossa, että uutta ja vanhaa yhdistellään ja samalla saadaan aikaiseksi jotain todella uutta. Kun rahaa, resursseja ja aikaa ei ole, on luovuudelle annettava tilaa. Sitä on annettu ja otettu, usein pakon sanelemana – ja sitä tehdään, joka päivä. Milloin rahaa arvokkaaseen materiaaliin ei ole, kehitellään tilalle uusi. Huijataan, lainataan, kierretään, kierrätetään, yhdistellään, tehdään yhteistyötä ja päädytään kuitenkin aina valmiiseen tuotteeseen. Aikataulussa pysyen, koska deadlinen jälkeen on uusi projekti tai työ odottamassa.

Esimiehet innovointioppiin

Innovaatioiden tulisi olla keskeinen esimieskursseilla käsiteltävä ja opiskeltava aihe. Seuraavana askeleena tarvitaan kouluttajia ja mentoreita. Yle Tuotannon on edettävä leveänä rintamana saavuttaakseen sen, mitä yhtiölaajuisesti halutaan. Siihen meillä on kaikki edellytykset olemassa. Palkitsemista unohtamatta. Kokeilun tulisi voittaa suunnittelu - innovaattorit ilmestyvät kyllä, kun markkinat ovat siihen suotuisat. Tulisi ymmärtää, että monimuotoisuus isossa organisaatiossa synnyttää luovuutta eikä sitä saa jättää hyödyntämättä.


Helsingin Sanomien artikkelista (Matti Rämö: Barrikadilta kotisohvalle 13.9.09) saimme lukea, että koti, mukava elämä ja virtuaalinen kansainvälisyys ovat arvoja, joihin suomalainen tänä päivänä nojaa. Kärjistys perustuu joka vuosi tuhansille suomalaisille tehdyn RISC-Monitor asennetutkimuksen tuloksiin. Tutkimustulosten perusteella suomalaisista on tullut 2000 luvulla yhä haluttomampia kohtaamaan muutoksia.

Muutoshaluttomuus luo kuvan uuskonservatiivisesti kansakunnasta. Olemmeko me Yle Tuotannossa oma kansakuntamme Ylen valtiossa? En usko. On vaan löydettävä oma ”ideakone” jossa maan hiljaisetkin, mukavaan elämään tottuneet tuotannon työntekijät löytävät foorumin toteuttaa vuosikausia hautuneita hienoja ideoitaan. Työhön sitoutumista tuskin tarvitsee Yle Tuotannossa peräänkuuluttaa – ”No person can commit another” (Bill Gore), sitä löytyy – Ideakone puuttuu. Olen enemmän kuin ylpeä saadessani olla osa reipasta, ulospäin suuntautuvaa, innostunutta, innostavaa, ammattitaitoista ja kekseliästä Yle Tuotantoa. Ideakonetta työstäessä…

 

Tarja Bonde Jensen on esimies YLE Tuotanto -yksikkössä. 

 

Lainaus W.L Gorelta Gary Hamelin teoksesta ”Johtamisen tulevaisuus”

1 kommentti

Hyvä Tarja!

Kirjoituksesi on asian ytimessä. Innovaatiota tarvitaan muun muassa, kun jokin meille tutun ratkaisumallin ohjaava tekijä muuttuu kuten aika, paikka, resurssit, tila, sisältö tms. Uudet reunaehdot pakoittvat meidät keksimään uusia malleja toimia saavuttaaksemme tavoitteen. Tarkemmin ajateltuna Yle:n elämä on tätä nyt, huomenna ja tulevaisuudessa.

Innovatiivisiä ratkaisuja on kaikkialla, eikä vähiten Tarjan edustamassa Yle-tuotannossa. Lisäksi meillä on käytettävissä valtavat mahdollisudet innovatioon myös talon ulkopuolella yleisössä. Meidän tuleekin pikaisesti kääntää ajatusmailma siihen suuntaan, että miten saisimme kerätyksi mahdollisimman paljon ja hyviä innovatiisia ratkaisuja. Millainen tulee olemaan Yle:n sisäinen innovatiivisuuden keräily- ja jakoprosessi? Onko sosiaaliset mediat vastaus innovaation etsimiseen yleisön joukosta?

W.L. Gore näkee tulevaisuuden organisaatiot itseohjautuvina ja innovatiisina. Tähän suuntaan on meidänkin rohkeasti astuttava. Kukapa ei haluasi toimia organisaatiossa jossa vallitsee avoin, luottamuksellinen ja innostunut ilmapiiri.

Aikaleima

Millaista on nyt? Mitä nyt ajatellaan siitä, millaista tulevaisuudessa tulee olemaan? Miltä menneisyys näyttää tämän hetken valossa? Ylen tietotyöläiset ja vaihtuvat vieraskynäilijät havainnoivat nykyaikaa ja kirjoittavat näkemästään.
 

Blogiarkisto

2011

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

toukokuu

maaliskuu

helmikuu

2010

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2009

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu