Pe 09.06.2006 @ 18:02admin

YLE harppasi tosissaan verkkoon viidessä vuodessa

Suomi on viidessä vuodessa ottanut melkoisen harppauksen verkkoon. Asia konkretisoituu hyvin, kun tutkii YLEn Yleisökertomuksia.

Vuoden 2000 Yleisökertomuksessa (pdf) nettiä ei käsitelty omana viestimenään. Uusi mediumi toki jo tunnistettiin: sivulla 17 kuvituskuvassa "15-vuotias Venla viettää aikaansa netissä." Lisäksi vuoden 2000 Yleisökertomuksessa todetaan, että "Kaikki YLEn digitaaliset kanavat olivat kuultavina internetin kautta kuten myös analogisista kanavista Radiomafia ja Radio Extrem. Radionkuuntelu on internetissä kuitenkin teknisistä syistä rajoitettua" (Kilpailu sähköisillä mediamarkkinoilla, s. 21).

YLEn uudessa strategiassa netti on mukana jakelukanavana. Vielä viisi vuotta sitten oli tarpeellista kertoa, että kolme neljästä suomalaisesta tiesi internetistä.

2001 Internetin tuntee 83% oli väestöstä

Yleisökertomus 2001, pdf, s. 32/56: "Suomalaisten internetin käyttö on vuosi vuodelta kasvanut netin tunnettuuden kasvun myötä. Vuonna 2001, yli 15 -vuotiaille tehdyn erillistutkimuksen mukaan, jo 65 % suomalaisista käyttää internetiä, 34 % säännöllisesti. Tunnettuus on edelleen käyttöä huomattavasti yleisempää: internetin tuntee jopa 83 % väestöstä. Internetin käyttö on edelleen ikäsidonnaista, nuorimmat ikäryhmät käyttävät internetiä vanhimpia enemmän.

Internetin käytöstä suurin osa liittyy harrasteisiin (56 %), laskujen maksamiseen (53 %), viihdekäyttöön eli pelien pelaamiseen (48 %) sekä työhön liittyvään käyttöön (46 %). Eri medioiden tuottamien palvelujen käyttö on selvästi vähäisempää (20 %).

YLEn internet-sivuilla vieraili syksyllä 2001 keskimäärin 480 000 eri kävijää kuukaudessa (elo-joulukuu 2001). Viikkotasolla eri kävijöiden määrä oli syksyllä 2001 keskimäärin 175 000."

2002 käytetään 21 minuuttia päivästä netin parissa

Yleisökertomus 2002, pdf, s. 33/52: "Suomalaisten internetin käyttö on vuosi vuodelta kasvanut. Käyttäjät ovat suurelta osin yhtäältä nuoria, toisaalta työssäkäyviä aikuisia. Vuonna 2002 tutkittaessa 12–69-vuotiaiden viestinten käyttöä, voitiin todeta, että internetin parissa joko työssä tai kotona käytettiin aikaa keskimäärin 21 minuuttia vuorokaudessa. Luku on vain 4 % kaikkeen viestintään päivän aikana (yht. 9 t 22 min) käytetystä ajasta. (Gallup Intermedia -tutkimus 2002.)

Pelkästään vapaa-ajan internetin käyttö on koko väestössä edelleen varsin vähäistä. Internetin käytön kasvun myötä myös YLEn internetsivujen kävijämäärä on kasvanut. YLEn internet-sivuilla vieraili vuonna 2002 keskimäärin 633 500 eri kävijää (vuonna 2001 syksyllä keskimäärin 480 000 eri kävijää) kuukaudessa.)"

2003 nettiä käyttävät lähinnä nuoret ja työssäkäyvät aikuiset

Yleisökertomus 2003, pdf, s. 33/52: "Suomalaisten internetin käyttö on vuosi vuodelta kasvanut. Käyttö keskittyy suurelta osin yhtäältä nuoriin, toisaalta työssäkäyviin aikuisiin. Kun nuorista 15–24-vuotiaista lähes 100 % käyttää internetiä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa, on vanhimmassa ikäryhmässä vastaava luku edelleen vain reilut 10 %. Eniten internetin käyttö kuitenkin kasvaa yli 45-vuotiaiden keskuudessa. Internetin käytön kasvun myötä myös YLEn internet-sivujen kävijämäärä on kasvanut selvästi. YLEn internet-sivuilla vieraili vuonna 2003 keskimäärin yli miljoona eri kävijää."

2004 internetin käyttö arkistuu

Yleisökertomus 2004: "Suomalaisten internetin käyttö on vuosi vuodelta lisääntyynyt ja samalla arkistunut. 74% suomalaisista käytti internetiä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa. Nuorissa ja nuorissa aikuisissa netinkäyttäjiä on jo lähes 100%. Sen sijaan vanhimmassa ikäryhmässä internetiä käyttää alle 20% väestöstä. Varttuneempi väki kuitenkin ottaa nuorempia kiinni: internetin käyttö kasvaa eniten yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Naisista ja miehistä internetiä käyttää suurin piirtein yhtä suuri osa.

Internetin käytön yleistymisen myötä myös YLEn internetsivujen käyttäjämäärä on kasvanut selvästi: vuonna 2004 sivuilla vieraili keskimäärin 464 000 kävijää viikossa. Vuonna 2003 jäätiin vielä selvästi pienempiin kävijämääriin, silloin YLEn sivuilla kävi keskimäärin 328 000 eri kävijää viikossa."

2005 erityisesti yli 50-vuotiaiden netin käyttö lisääntyy"

Yleisökertomus 2005: YLEn internetpalvelut: "Suomalaisten internetin käyttö on edelleen kasvussa, erityisesti yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Vuonna 2005 70 % suomalaisista käytti internetiä vähintään kerran kuukaudessa. Nuorista ja nuorista aikuisista noin 95 % eli kaikki ovat lähes säännöllisiä netinkäyttäjiä. 30-50-vuotiaista lähes 90 %, 50-60-vuotiaista jo noin 65 % käyttää internetiä kuukausittain.

Myös YLEn internetsivujen kävijämäärä on kasvanut selvästi: syksyllä 2005 sivuilla vieraili keskimäärin 731 000 eri kävijää viikossa. Määrä on kahdessa vuodessa yli kaksinkertaistunut. Internetin käytössä on samankaltaista kausivaihtelua kuin tv:n katselussa, ja kesäisin internetin kävijämäärät laskevat talvesta. Isot uutistapahtumat, vaalit ja urheilutapahtumat lisäävät YLEn internetsivujen kävijämääriä."

0 kommenttia

Aalto

  • Ylen Toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto kirjoittaa blogissaan median toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Muualla webissä:  Google+, Slideshare, Twitter, Facebook, LinkedIn.

Blogiarkisto

2011

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2010

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2009

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2007

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2005

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu