Ti 04.01.2011 @ 00:39Tuija Aalto

Dynaamiset linkkilaatikot sekoittavat yksityiselämää toimitukselliseen sisältöön

Yle.fi-tulevaisuustyön tuottamien tavoitteiden yksi ulottuvuus on toimijuuden tukeminen. Toimijuus tarkoittaa sitä, että yleläinen, samoin kuin Ylen palveluita käyttävä suomalainen, tunnistetaan kokonaiseksi ihmiseksi, jolla on kiinnostuksen kohteita ja sidonnaisuuksia.

Uusi viestintäkulttuuri ja uusi organisaatiokulttuuri ovat tarpeen varauduttaessa tulevien sukupolvien toimijuuteen. On alkanut käydä ilmi, että työelämään tulevat nuoret arvostavat eri asioita kuin vanhemmat sukupolvet. He vaativat enemmän vapautta ja liikkumatilaa.

Innostus on kiinnostavaa. Perinteisesti mediassa jostain asiasta kovasti palavissaan olevat ihmiset ovat roolittuneet hiukan hassuiksi, ajatellaanpa vaikkapa Kansanradiota tai lehtien yleisönosastoja karrikoiduimmillaan.

Media henkilöityy. Toimijat, joissa on särmää, herättävät enemmän vastakaikua kuin harmaat ja tasaiset rivitoimittajat, jotka häivyttävät itsensä pois rivien väleistäkin. 

Pysyäkseen nuorille kohderyhmille kiinnostavana tulevaisuuden Yle.fi-palvelun tulisi tukea toimijuutta ja mahdollistaa tunteen, jopa intohimon osoittaminen.

Toimijuus kattaa sen, että ihminen tekee - paitsi työasioita osana omaa tointaan, myös asioita omaan lukuunsa - bloggaa omassa blogissaan, osallistuu vapaaehtoistyöhön, harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa, asettuu ehdolle vaaleissa, kirjoittaa kirjan. Hän voi haluta kannattaa tiettyjä aatteita ja vastustaa toisia.

Toimijuus herättää työnjohdollisesti vaikeita kysymyksiä.

Verkkopalvelujen linkittäminen toisiinsa dynaamisin otsikkosyöttein sekoittaa julkaisufoorumien välisiä raja-aitoja.

Olisin voinut kirjoittaa tapaustutkimuksen siltä pohjalta, oliko vastoin toimittajan työtä ohjaavia  sääntöjä, että markkinoin kirjoittamaani Löydy-kirjaa ja omaa Tuhat sanaa -blogiani Twitterissä, jota käytän myös työroolissani. En tosin ole Ylessä toimittajana. Suostumuksensa antaneiden yleläisten twiittaajien tweetit ovat näet vuorollaan näkyvissä automaattisessa sisältöikkunassa Ylen etusivulla, jolloin otsikko on hetken aikaa näkyvissä Ylen netissä.

Kemikaalicocktail-blogi tarjoaa kuitenkin vielä tuoreemman tapauksen, jonka avulla voi testata kykyään tulkita toimittajan työtä ohjaavia ohjeistuksia.

 

Uusi musta

 

Tässä tarkastelussa ovat Ylen tuoreet sosiaalisen median ohjeet, uudet Journalistin ohjeet 2011 ja vanha Ylen ohjelmatoiminnan säännöstö. Seuraavassa muutamia nähdäkseni asiayhteyden kannalta oleellisia kohtia kustakin. 

 

Sosiaalisen median ohjeet Ylessä

1. Ylen arvot kuten luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen ovat toiminnan ytimenä myös sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on rohkaista yleläisiä toimimaan sosiaalisessa mediassa. Toiminnan perustana olevien Ylen arvojen lisäksi Journalistin ohjeet ja OTS ohjaavat etenkin toimittajien ammatillista toimintaa myös sosiaalisessa mediassa.

5. Sosiaalinen media voi tehdä siellä toimivien sidonnaisuudet ja mielipiteet näkyviksi. Voit tykätä, klikata, seurata, liittyä, jakaa tai muuten osallistua sosiaalisen median ilmiöihin. Tämä on olennainen osa verkkoläsnäoloa. Harkitse kuitenkin, miten toimintasi vaikuttaa uskottavuuteesi työroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti. Etenkin uutis- ja ajankohtaistyössä luotettavuus ja tasapuolisuus ovat Yleisradion toiminnan keskeisimpiä arvoja.

 

Journalistin ohjeet 2011

Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä.

Ammatillinen asema

4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus

 

Ohjelmatoiminnan säännöstö

Ohjelmatoiminnan säännöstöä sovelletaan kaikkeen Yleisradion ohjelma- ja julkaisutoimintaan sekä muihin yhtiön tarjoamiin palveluihin.

*

Yleisradio ei journalismissaan itse asetu osapuoleksi, vaan sen ohjelmien tulee monipuolisesti kuvastaa eri näkemyksiä ja edistää yhteiskunnallista keskustelua.

*

Jokaisella esimiehellä ja hänen alaisuudessaan työskentelevällä toimittajalla on myös omakohtainen vastuu lain, ohjelmatoiminnan säännöstön, muiden toimitustyötä koskevien eettisten periaatteiden sekä vastaavan toimittajan antamien ohjeiden noudattamisesta päivittäisessä toimitustyössä.

*

Yleisradio pyrkii estämään liikeyrityksiä mainostamasta etu- tai jälkikäteen suoranaisesta tai välillisestä mukanaolostaan ohjelmassa.

*

Yleisradio pyrkii välttämään keskeisen asemansa tai henkilöstönsä julkisuusarvon hyväksikäyttämisen kaupallisten tarkoitusperien edistämiseen. Tämän vuoksi Yleisradion henkilökunnan osallistumista mainontaan tai muuhun siihen verrattavaan toimintaan on rajoitettu.
 

Kemikaalicocktail-blogin kirjoittaja Noora Shingler on terveydestä ja ympäristöstä kiinnostunut, YLEn Uusi Musta -sivuston toimittaja ja tuottaja. Hänellä on koti myynnissä. Shinglerin kanta asiaan on, että blogi edustaa hänen elämäntyyliään, jota asunnon vaihtaminen pienemmästä isompaankin edustaa.

Blogin kommentoija on taas tarkka siitä, mitä näkyy Ylen tilaamassa palvelussa. "Mikäli bloggaat äitiyslomalta vapaaehtoisesti, on tietysti sinun asiasi mitä blogiisi kirjoittelet, mutta tällöin ilmoituksia, joissa on taustalla kaupallisia intressejä ei tule linkittää myöskään Uuden Mustan sivuille."

Ongelman ydin on tässä yhteydessä juuri Ylen Uusi Musta -sivustolla näkyvä Shinglerin henkilökohtaisen Kemikaalicocktail-blogin otsikko ja ingressi (kuva).

Kempparissa: Koti myynnissä

 

Ohjeiden noudattamiseen pyrkimisen kannalta olennainen kysymys on mielestäni, ovatko Yle.fi -etusivun sosiaalisen median laatikko ja vastaavat omiin verkkopalveluihin tehdyt nostot liian suuri riski? Niissähän on jatkuvana virtana kaikenlaista toimintaa: Kehitystuottaja Arttu Silvast on juuri pelannut Fallout: Las Vegas -peliä ja raportoi siitä raptr.comissa., toimittaja Tobias Larsson on unohtanut taas hattunsa Stockmannille, mediatoimittaja Antti Heikinmatti vaihtanut verkkoselaisovelluksesta toiseen ja kertoo siitä paper.lissä ja henkilöstöpäällikkö Sari Veikkolainen on lenkittänyt koiraa ja kertoo siitä Heiaheiassa. Digitaalisia jälkiä elämästä? Kyllä! Oman edun tavoittelua? Eivät sinänsä.

Journalistin ohjeet on vasta uusittu, eikä niiden tulkinnassa ole mitään epäselvää: asuntomyynti-ilmoituksen julkaiseminen osana Ylen toimituksellista sisältöä olisi niiden kannalta ongelma, mutta postaus on tekijän ikiomassa blogissa.

Onko toimijuutta tukeva, elämänjälkiä näyttävä linkkilaatikko verkkopalvelussa liian suuri riski verkkopalvelun uskottavuudelle nykyisen ohjeistuksen valossa? Olen itse ollut tätä laatikkoa ideoimassa ja toteuttamassa. 

On selvää, että vuodelle 2005 päivätty OTS ei mitenkään voi ottaa kantaa sosiaaliseen mediaan, koska sellaista toimijuutta ei journalistien joukossa ohjetta laatiessa kerta kaikkiaan ollut näkyvissä. Ovatko ohjeet auttamattomasti vanhentuneet, vai pitäisikö meidän yleläisten toimijoiden ottaa askel tai kaksi taaksepäin ja varoa sekoittamasta toimijuuttamme toimittajuuteemme? Ottaa se riski, että ammattitoimittajat jämähtävät tyylissä ja asenteessa edelliselle vuosituhannelle, ja yleisöjen huomion vievät toimijuutensa kanssa kenties rennommat muut tahot?

Henkilökohtaisen ja ammatillisen raja verkossa sekoittuu yhä useammin sosiaalisen median superlinkittyvän luonteen vuoksi, ja tähän problematiikkaan linjanvetoja joutuvat tekemään vastaavat toimittajat ja verkkopersoonien esimiehet organisaatioissa, kuten Yle.fi -palvelusta vastaava toimittaja, nyt lomaileva ja hiihtelevä Ylen internetpäällikkö  Jari Lahti.

 

(muokattu 4.1.tweetit pieniksi alkukirjaimiksi ja korjattu lyöntivirhe)

 

9 kommenttia

Peruskysymys lienee siinä, tuleeko kaikista some-sisällöistä journalismia samalla hetkellä, kun ne (uudelleen)julkaistaan yle.fi -sivuston kaltaisella journalistisella foorumilla?

Olen aivan samaa mieltä tästä asiasta. Kemikaalicoctailin sisällön nostaminen osaksi Uusi Musta -sivustoa ylittää selvästi asiattoman henkilökohtaisen promoamisen kynnyksen. Erityisen selvästi, kun kyseessä on vielä myynti-ilmoitus.

Uusi Musta on itsessään julkaisu. Sillä on toimituksellinen vastuu ja tässä tapauksessa toimituksellinen harkinta on selvästi pettänyt. Ylipäätäänkään en pidä järkevänä toimittajien tai kirjoittajien henkilökohtaisten SoMe-tilien nostoa osaksi toimitettua sisältöä.

Myös minä tuotan paljon sisältöä. Osaa huvikseni ja harrastuksekseni, osasta josta jotkut mediat jopa maksavat jotain. Jälkimmäisessä käytössä ei missään nimessä voi mainostaa omia projekteja tai myytäviä tuotteita.

Äitiyslomalla ei tässä suhteessa ole mitään merkitystä. Oleellista on, että henkilökohtainen myynti-ilmoitus nostettiin osaksi toista julkaisua.

Minusta niin sanotun oikean elämän linkitys toimittajan julkaisuympäristössä edesauttaa solmimaan ihan oikeita suhteita lukijoiden ja suomalaisten kanssa. Tämä on juuri sitä vuorovaikutusta, josta niin kovasti usein puhutaan journalismin yhteydessä. Näinkin äärimmäiseen kontekstiin tuotuna se tuntuu aika vieraalta.

Tällaisen toiminnan kieltäminen tai rajaaminen toimittamisen tai journalismin ulkopuolelle olisi minusta suunnaton virhe. Toimittamista voi olla monenlaista ja minusta se pitäisi hyväksyä.

Minusta kaiken verkkoviestinnän ei suinkaan tarvitse olla journalismia, eikä esimerkiksi yle.fi ole pelkästään journalistinen foorumi. Mahdollisimman monipuolinen viestintä luo uusia lähtökohtia uusille jutuille, ideoille ja lopulta journalismille.

Ossi Mäntylahti kirjoitti:

Olen aivan samaa mieltä tästä asiasta. Kemikaalicoctailin sisällön nostaminen osaksi Uusi Musta -sivustoa ylittää selvästi asiattoman henkilökohtaisen promoamisen kynnyksen. Erityisen selvästi, kun kyseessä on vielä myynti-ilmoitus.

Uusi Musta on itsessään julkaisu. Sillä on toimituksellinen vastuu ja tässä tapauksessa toimituksellinen harkinta on selvästi pettänyt. Ylipäätäänkään en pidä järkevänä toimittajien tai kirjoittajien henkilökohtaisten SoMe-tilien nostoa osaksi toimitettua sisältöä.

Minä taas lukijana koen, että esim. Kemikaalicocktail on nimenomaan henkilökohtainen blogi, johon Yle tai Uusi Musta vain viittaa yhtenä toimituksen ulkopuolisena kuriositeettina ja se pitää lukijankin ymmärtää. Kemikaalicocktailin kohdalla tämä mielestäni on tullut erityisen hyvin ilmi sikäli, että Noora on postauksissaan alusta asti toistuvasti tuonut esille puhuvansa vain omista mielipiteistään. Näin ulkopuolisen silmin olen saanut kuvan, että Nooralla on sellainen sopimus Ylen kanssa, että hän saa jatkaa blogin kirjoittamistaan ihan samalla tavalla kuin ennen työkytköstäkin. Ratkaisevaa kai tällaisissa tapauksissa on se, mitä asiasta on alunperin sovittu.

Se sitten, kannattaako tai uskaltaako Yle tai joku muu taho tällaisia yksityisen ja työminän rajamailla häälyviä blogeja sivuillaan pitää, on heidän harkinnassaan. Tältä osin olen vähän Ossin kanssa samoilla linjoilla, vaikka Nooran asuntomyyntiblogauksen edellä mainitsemillani perusteilla hyväksynkin. Ainakin sen olisi käytävä selvästi ilmi onko kyse toimituksellisesta aineistosta vai tosiaan jonkun henkilökohtaisesta blogista, facebook-tilistä tms.

Kiitos kommenteista kaikille.

Markon kysymystä tarkentaisin oikeastaan niin, että onko Ylen sivuilla dynaamisesti ilnkitetty otsikko- ja ingressisisältö automaattisesti Ylen vastuulla (vai pääsisikö vastuusta ilmoittamalla ei vastaavansa ulkopuolisten linkkien sisällöstä?)

Toisaalta, nyt puheena olevat linkitettävät syötteet ovat kuitenkin oman väen tuottamia, joten mitä järkeä olisi sekä julkaista niitä että irtisanoutua vastuusta!

Arttu huomauttaa, että kaikki Ylen saitilla julkaistu ei ole journalismia, sekin on totta että yhä enemmän näemme kaikkea muunlaista elonmerkkiä. Mutta OTS kyllä on aika laaja kattavuudeltaan, eikä se rajaudukaan journalistiseen sisältöön.

Ossilla ja Annella on järkeenkäyvät kommentit. Pitää löytää reilu ja tasapuolinen tapa mahduttaa toimittajan rooliin oma tila verkossa ja julkinen toimituksellinen tila. Voiko sellaisia olla samassa verkko-osoitteessa, ja jos, niin millä yksityismoodi ja työmoodi erotetaan toisistaan.

Kommentteja aiheeseen myös <a href="http://kemikaalicocktail.blogspot.com/2011/01/koti-myynnissa.html?showComment=1294138548604#c8393636989791967873">Kempparin puolella</A>.

Suhtaudun kielteisesti henk.koht somesisällön käyttämiseen ylen palveluiden yhteydessä. En halua omia ei-ammatillisia postauksiani julki esim. ylen sivulla , koska en halua olla ammattiroolissa aina somessa toimiessani, ja jos en ole ammattiroolissa, niin postausten laadulla ja relevanssi ei tietenkään ole ammattimaista.

Arttu on mielestäni väärässä tuon oman elämän linkitys -asian kanssa. Oman elämän linkitys (jos sen täysin raadollisesti teet) yhdistää sinua ainostaan jo valmiiksi samanmielisten, -ei välttämättä ollenkaan sen kohderyhmän edustajien tai sellaisen arvomaailman omaavien kanssa, joita sinun työsi puolesta pitäisi tavoittaa. Heidän silmissään voit liiallisella avautumisella menettää uskottavuutesi. Työ työnä ja vapaa-ajan viestintä erikseen.

Edellä kirjoitettu ei tarkoita sitä etteikö somessa kannattaisi ammattiroolissa toimia. Ei vaan pidä olla niin lapsellinen, että kuvittelisi kaiken mölöttämisen olevan verkkopersoonan rakentamista ja kontaktien edistymistä.

Mutta... - jos toisin todetaan, niin minusta olisi kyllä erittäin kiehtovaa katsoa millainen hässäkä ja puhelinrumba pomoille saataisiin aikaiseksi, jos rupeaisinkin toimimaan nykyisessä palvelussa vain ja ainoastaan omien mieltymysteni ohjaamana. Kertokaa ihmeessä koska saa aloittaa :DDD

Airi kirjoitti:

Suhtaudun kielteisesti henk.koht somesisällön käyttämiseen ylen palveluiden yhteydessä. En halua omia ei-ammatillisia postauksiani julki esim. ylen sivulla , koska en halua olla ammattiroolissa aina somessa toimiessani, ja jos en ole ammattiroolissa, niin postausten laadulla ja relevanssi ei tietenkään ole ammattimaista.

Arttu on mielestäni väärässä tuon oman elämän linkitys -asian kanssa. Oman elämän linkitys (jos sen täysin raadollisesti teet) yhdistää sinua ainostaan jo valmiiksi samanmielisten, -ei välttämättä ollenkaan sen kohderyhmän edustajien tai sellaisen arvomaailman omaavien kanssa, joita sinun työsi puolesta pitäisi tavoittaa. Heidän silmissään voit liiallisella avautumisella menettää uskottavuutesi. Työ työnä ja vapaa-ajan viestintä erikseen.

Edellä kirjoitettu ei tarkoita sitä etteikö somessa kannattaisi ammattiroolissa toimia. Ei vaan pidä olla niin lapsellinen, että kuvittelisi kaiken mölöttämisen olevan verkkopersoonan rakentamista ja kontaktien edistymistä.

Mutta... - jos toisin todetaan, niin minusta olisi kyllä erittäin kiehtovaa katsoa millainen hässäkä ja puhelinrumba pomoille saataisiin aikaiseksi, jos rupeaisinkin toimimaan nykyisessä palvelussa vain ja ainoastaan omien mieltymysteni ohjaamana. Kertokaa ihmeessä koska saa aloittaa :DDD

- ja tämä on siis kirjoitettu vapaa-ajalla, joten oikeinkirjoituksen laatu ei täytä ammatillisia standardeja ;)

Kiitos, Airi! Jos oikein karrikoidusti alkaisi vetämään sitä oman elämän esittelyä, niin kyllähän meidän pitäisi perustaa sellaisia palstoja kuin "tätä yleläiset myydät - asuntojen ja Oikotien lisäksi myös Huuto.netit ja eBayt kehiiin - / tätä yleläiset ostavat / syövät ja juovat ja näissä baareissa käyvät / tätä yleläiset lukevat / tätä yleläiset katsovat elokuvissa" - nythän tieto on harmillisesti hajallaan. Äänestämis- ja omistamistietojahan toimittajilta on <a href="http://www.journalistiliitto.fi/journalisti/lehti/2010/18/artikkelit/kantojen-selvitys-vaikeuttaisi-t/">haluttu julkisuuteen jo muidenkin toimijoiden taholta</A>.

No, kieli pois poskesta. Nämä ovat vakavia asioita ja työ- ja yksityiselämän pitäminen riittävän erillään on hyvää ammattitaitoa, kuten Airi kuvaa.

Ja olen tällä välin oppinut - mitä en tiennyt tätä blogimerkintää kirjoittaessani - että <a href="http://kemikaalicocktail.blogspot.com/2011/01/koti-myynnissa.html?showComment=1294173725640#c3291788013116808388">Kemikaalicoctailkin siis on lisensoitu yle.fi -palvelun osaksi (ks. Katja Lahden kommentti)</A> - jolloin sen sisältöä kyllä määrittävät em. OTS ja Journalistin ohjeet.

Linkit eivät enää toimi, keskustelun aiheena ollut blogimerkintä on poistettu. Ei ole ihan ongelmatonta kommentoida avoimesti julkisuudessa oman työnantajansa ja yhteistyökumppanin välistä asiaa, vaikken itse palvelun tilaaja- tai esimiesroolissa ollutkaan, tai ehkä juuri siksi. Tämä keskustelu on ollut itselleni oppimiskokemus, eikä jättänyt hyvää makua suuhun tämmöinen "management by some". Sinänsä arvokasta avoimuutta ja ääneen ajatteluakin voisi kuitenkin rajoittaa jonkinlainen lojaalius hyvää yhteistyökumppania kohtaan. Lupaan toimia ensi kerralla fiksummin - opetteluahan tämä on, kaikille.

Aalto

  • Ylen Toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto kirjoittaa blogissaan median toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Muualla webissä:  Google+, Slideshare, Twitter, Facebook, LinkedIn.

Blogiarkisto

2011

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2010

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2009

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2007

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2005

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu