Ti 07.09.2010 @ 07:17Tuija Aalto

Netin käytön muutoksen alueita: hakukoneet, sosiaaliset verkostot ja netin mobiilikäyttö

Yle.fi tekee tänä syksynä tulevaisuustyön, jossa hahmotellaan, millaisia teknologioita, liiketoimintamalleja ja toimijoita Suomessa ja maailmassa on lähivuosina ja siitä hieman kauemmas, enintään 10 vuoden kuluttua. Millaista yhteiskunnan sääntelyä internetille on silloin, millaisia sosiaalisia innovaatioita syntyy - miten ihmiset toimivat yhdessä käyttäen nettiä viestinnän ja tekemisen välineenä?
 

Sinä? Netti? 2020?

Miten sinä uskot käyttäväsi internetin palveluja 10 vuoden kuluttua? Millaisia palveluja näkisit tuolloin olevan? Ketkä niitä tarjoavat?

Mitä Yle.fi tarjoaa sinulle ihanteellisessa maailmassa vuonna 2020?

Millainen uskot oman mediakäyttösi olevan vuonna 2020? Muuttuuko netti- ja mobiilipalvelujen käyttösi johonkin suuntaan? Miksi? Käytätkö Ylen netti- ja mobiilipalveluja nyt? Kun kuvittelet tulevaisuutta 10 vuotta eteenpäin, vuoteen 2020, millaisia netti- ja mobiilipalveluita uskot tai toivot silloin olevan olemassa? Ovatko niistä jotkin Ylen tarjoama? Mitkä, millaiset, miksi? Miten pidät yhteyttä ystäviisi, teet töitä, hoidat asioita, viihdytät ja informoit itseäsi ja vaikutat netin avulla vuonna 2020? Ja käytätkö nettiä vielä johonkin muuhun? Miten? Mihin? Mikä netin sääntelyssä tai teknologioissa on muuttunut?

Kirjoita aiheesta omassa blogissasi ja laita linkki Aikaleima-blogin kommentiksi - tai osallistu keskusteluun suoraan siellä.

Yle.fi käyttää tulevaisuusvisioita osana kertomusta tulevaisuuden mediamaisemasta – kerro siis, miten sinut ja blogisi voi mainita lopputuotoksessa (esimerkiksi oma nimesi ja blogisi nimi, tai muu käyttämäsi verkkoprofiili; esim. Twitter- tai Qaiku-tunnus tai vastaava). Koostan lähetetyistä kirjoitelmista tulevaisuuskertomuksen, jonka julkaisen Aikaleima- blogissa 7.10. mennessä.
 


Joitakin muutoksen alueita ajattelun herättämiseksi

 • Hakukoneet jäsentävät webin ja priorisoivat tietoa, löydettävyys vaatii resursseja
 • Sosiaaliset verkostot jäsentävät webin ja suodattavat tietoa, näkyvyys sosiaalisessa webissä vaatii resursseja toimijoilta
 • Älypuhelimien käyttö kasvaa, palvelujen elementteinä paikkatieto, lisätty todellisuus ja sosiaaliset verkostot
 • Paikkatiedon merkitys kasvaa myös työpöytäkäytössä
 • Selainpohjaisen webin rinnalle nousevat sovellukset sisällön käytön muotona
 • Avoin lähdekoodi vs. avoimet standardit vs. yksityisomisteiset järjestelmät ja teknologiat
 • Internetpalvelut (cloud) ja vertaisverkkoteknologiat (p2p) teknisenä infrana
 • Ansaintalogiikat, ilmainen sisältö
 • Sensuuri ja sisällön suodatus
 • Ihmisten toimijuus, riippumattomuus mediasta monien asioiden aikaansaamisessa
 • Nettivideon merkitys kasvaa edelleen
 • Virtuaalimaailmat, hype takana, entä nyt?
 • Pelaaminen (casualgaming & pelimaailmat)
 • Verkko-ostaminen lisääntyy
 • Verkon maantieteellinen kattavuus, Sadan megan Suomi, internet kansalaisoikeutena
 • Internetin vaikutus elinkeinorakenteeseen ja muutokset työn tekemisen tapoihin

Jatketaan keskustelua Aikaleima-blogissa: Sinä ja netti tästä 10 vuoden kuluttua?
 .. tai sinun blogissasi – laita linkki.

Olen koonnut Slideshare-kalvopankkiin muutosta kuvaavia virikeaineistoja

 

 

Ylefitulevaisuusvirikepaketti
View more presentations from Yle.fi.

Jos olet Slideshare-käyttäjä, liity ryhmään Näkökulmia nettiin 2020 ja lähetä sinne suosikki-esityksesi aiheesta.

Olen kirjoittanut tulevaisuustyöstä myös Yle.fi-tiimin Kehitys kehittyy-blogissa.

0 kommenttia

Aalto

 • Ylen Toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto kirjoittaa blogissaan median toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Muualla webissä:  Google+, Slideshare, Twitter, Facebook, LinkedIn.

Blogiarkisto

2011

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2010

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2009

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2007

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2005

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu