EU ja kemikaalien riskit

  Säätelyasioiden johtaja Jukka Malm Euroopan kemikaalivirastosta

Euroopan unioni on kemikaaliturvallisuuden kärjessä maailmassa.

Pohjan kemikaaliturvallisuuden luo EU:n REACH-järjestelmä, joka määrittää kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia .

Perusideana järjestelmässä on ”no data no market”. EU:n markkinoille ei saa tuoda yli tonnin eriä aineita, joita ei ole rekisteröity Euroopan kemikaaliviraston hallinnoimaan keskustietokantaan.

Viranomaisten ei siten tarvitse todistaa ja tutkia erilaisten satunnaisten huolta herättävien aineiden vaaroja, vaan kemikaalien valmistajien ja maahantuojien pitää arvioida kemikaalien käytöstä aiheutuvat riskit ja toimia niiden  hallitsemiseksi. Teollisuuden taas pitää osoittaa valmistettujen tai markkinoille saatettujen kemikaalien turvallisuus.

Tulevaisuuden haasteita Kemikaalien turvallisuuden arvioinnin osalta riittää.

Millaisia riskejä tuovat mukanaan hyvin pienistä hiukkasista koostuvat, ja toisinaan yllättävästi käyttäytyvät nanomateriaalit?

Entä miten tarkkaan pitää testata erilaisia seosaineita, joiden vaikutus saattaa olla aivan erilainen, kuin niiden sisältämien aineiden vaikutukset niiden esiintyessä puhtaina aineina.

Tai millaisilla testimenetelmillä tulevaisuudessa voidaan korvata esimerkiksi eläinkokeita?

 

REACH-järjestelmään liittyviä tehtäviä hallinnoiva Euroopan kemikaalivirasto sijaitsee Suomessa, Helsingissä. Se on kasvanut nopeasti ja on nykyään yksi EU:n suurimmista virastoista.

Ohjelmassa on haastateltavana säätelyasioiden johtaja Jukka Malm Euroopan kemikaalivirastosta.

 Euroopan kemikaalivirasto Helsingissä Annankadulla

EU ja jäsenmaiden talouspoliittinen valta

                                                           Finanssineuvos Ilkka Kajaste  valtiovarainministeriöstä                            

Helmikuun alussa Helsingissä, Euroopan komission edustustossa oli tilaisuus, jossa komission edustaja esitteli tulevaisuuden suunnitelmia Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) kehittämiseksi.

Selväksi tuli viimeistään tässä vaiheessa, että komissio pyrkii jatkossa määräämään yhä enemmän jäsenmaittensa talouspolitiikkaa. Tilaisuudessa esitellyt kalvot löytyvät tästä linkistä.

Mutta miten Suomi suhtautuu näihin valtapyrkimyksiin? Ymmärrämmekö me mitä on suunnitteilla? Haluamme antaa esimerkiksi omaa budjettivaltaamme pois komissiolle? Ja jos haluamme, niin millä ehdoin? Komission harjoittama talouspolitiikkaa ovat viime aikoina kritisoineet esimerkiksi IMF (Aamulehden mukaan) ja talousnobelisti Paul Krugman  (Talouselämän mukaan).

Pystymmekö ja haluammeko me säilyttää tulevaisuudessakin sen vallan, joka meille nyt kuuluu?

Haastateltavina finanssineuvos Ilkka Kajaste (kuvassa) valtiovarainministeriöstä ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri. Toimittajana Maija Elonheimo

                                                         Suuren valiokunnan puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri                                                             

  

                                                              

Miten EU:sta oikeutta haetaan?Miten EU:sta oikeutta haetaan

Ke 20.2.2013 klo 10.05

EU:lle kuuluvissa asioissa voi olla monenlaisia laillisuusongelmia. 

Voi näyttää esimerkiksi siltä, että EU hallinto ei anna julki tärkeitä asiakirjoja riittävän avoimesti. Joku EU-maa saattaa yrittää estää sisämarkkinoita toimimasta kunnolla, eikä anna toisen maan kansalaisten tuoda markkinoilleen uusia tuotteita.  EU-alueen autoverotus voi vaikuttaa kummalliselta verrattuna siihen, mitä säädöksissä lukee.   EU-maan pakolaisten asioita ei aina hoideta riittävän nopeasti. Kaikkia ympäristöasioita ei hoideta EU:n edellyttämällä tavalla.

Kun näissä asioissa oikeutta hakee, niin ensin kannatta käydä läpi kotimaiset reitit. 

Silloin voi nostaa asiasta oikeusjutun Suomessa, tai valittaa asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Kotimaisten keinojen lisäksi apua voi saada myös esimerkiksi kantelemalla Euroopan oikeusasiamiehelle tai Komissiolle taikka vetoamalla Euroopan parlamenttiin.

Tietoa siitä, miten näissä asioissa kannatta menetellä saa esimerkiksi Komission nettisivuilta tai Eurooppatiedotuksesta.
Aiheesta kertoo neuvotteleva virkamies Heidi Kaila Valtioneuvoston EU-sihteeristöstä.
Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo.

 


EU intgraation hämärillä poluilla

                                                                                  

Erivauhtinen integraatio tai erotteleva integraatio toimii unionissa tällä hetkellä kaikkein parhaiten. Näin kertoo Jean Monnet-professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

EU on nyt  unioni, jossa jatkuvasti syntyy yhä erilaisia EU-jäsenyyksiä. Esimerkiksi Iso-Britannia on vetäytymässä mahdollisesti joiltain politiikan lohkoilta ja Tanska ja Ruotsi ovat säilyttämässä monet varaumansa. Suomeenkin on kehittymässä omia varaumia.

Uusilla jäsenmailla ei puolestaan ole kapasiteettia olla mukana esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa ja Schengenin sopimuksessa, ainakaan vielä.

Euron kohtalo on tietenkin suurin kysymys ja erotteleva tekijä eri maiden välillä ja nyt jo ulko- ja turvallisuuspolitiikka erottelee eri maita. Lisäksi näyttää siltä, että yhtenäinen maatalouspolitiikka on liudentumassa samaan aikaan kun paineet yhtenäiseen talouspolitiikkaan ja energiapolitiikkaan kasvavat.

Miten siis integraatio etenee? Ja keiden ehdoilla ja keitä hyödyttäen? Ja mitä silloin kannatamme tai mitä vastustamme, kun puhumme EU:n integraatiosta?

Ohjelma lähetettiin aiemmin jo 26.9.  Silloista kuuntelijoiden kekustelua aiheesta on luettavissa tästä linkistä

EU:n ja sen jäsenvaltioiden väliset vallan rajat.

 Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta

 

EU määrittää meidän lainsäädäntövaltaamme ja tuomiovaltaamme. Periaatteessahan EU:n direktiivit ja asetukset vetävät pitemmän korren, jos ne ovat ristiriidassa meidän omien lakiemme kanssa. Siis jopa silloinkin kun kyseessä on meidän perustuslakimme.

Eurokriisin myötä EU on hivuttautunut sisään myös jäsenmaidensa budjettivallan käyttöön. Nimenomaan talouskriisin hoidossa on herätty kysymään, mitkä ovat ja tulevat lopulta olemaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden vallankäytön rajat.
Haastateltavana Brysselin koneessa on valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Ohjelman toimittaa Maija Elonheimo.

 

Miten EU:n työttömyysongelma pitäisi ratkaista?

Talousmaantieteilijä Jussi Ahokas Raha ja talous-blogista

 

Jos valtiossa ei investoida tarpeeksi, kysyntä laantuu ja seurauksena on työttömyys.

Parhaillaan etenkään EU:n kriisimaissa yksityiset yritykset eivät juuri tee investointeja.
Julkinenkin puoli on samaan aikaan keskittynyt etsimään leikkauskohteita ja pitämään yllä talouskuria Eu:n vaatimusten mukaan.

Nyt valtioiden olisi kuitenkin  lisättävä investointejaan lisätäkseen kysyntää ja  samalla työpaikkoja sanoo jälkikeynesläinen talousmaantieteilijä Jussi Ahokas

Raha ja talous-blogista.  Mutta millä keinoin rahoitus  silloin hoidettaisiin EU-alueella? Ja jos valtio lisäisi investointeja EKP:n tuella, niin mitä tapahtuisi inflaatiolle? Ekp:n tehtävähän on pitää inflaatio kurissa. Mutta millä hinnalla? Usein matalan inflaation aikaan työttömyysluvut ovat korkealla ja korkean inflaation aikaan työttömyys vähenee?Montako henkeä eurolla on?

 

                                                                                         Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju            
                         

 

 Euron koossa pysyminen on viime vuosina ollut pari kertaa tosi pahasti  veitsen terällä. Mutta miten sen käy jatkossa?

Talousennusteet näyttävät juuri nyt hyviltä  ja Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju sanoo pitävänsä  tilannetta parempana, kuin millaisena  me tavalliset kansalaiset sitä pidämme. 

Euron hajoamisen uhka on edelleen olemassa. Kyproksen ja troikan väliset neuvottelut ovat umpikujassa. Ja kaduilla kuohuu Kreikassa ja Espanjassa. 

Euroon tulee jatkuvasti uusia maita, mutta se tuntuu kaikkien euromaiden mielestä olevan ihan hyvä juttu. Miksi siis  jonkun maan eurosta eroamisen mahdollisuus on niin iso draama, että sitä spekuloidaan jatkuvasti ja sitä myös pelätään.

Ja miksi Eurosta eroamiseen ei ole luotu selkeitä sääntöjä, että eri maat voisivat laskea kannattaako eurossa pysyä tai pitääkö jonkun muun maan eroa pelätä.

Entä oliko Suomen euroon meno taloudelölisesti hyödyllistä?

Ja jos euro hajoisi, niin millä tavoin  se todennäköisimmin tapahtuisi ja mitä seurauksia sillä olisi Suomelle asiaa tutkineen Aki Kangasharjun mukaan.

 

Mitä mieltä olet asiasta? Hajoaako euro? Jos hajoaa, niin miten?  Ja mitä sitten tapahtuu?

 

 

 

EU:n vasemmistoryhmä integraatiokehityksen kuohuissa


 Sanna Lepola

 

Europarlamentin vasemmistoryhmä on viime vaalikausina kutistunut. 

Ryhmassä ei nykyisin ole ollenkaan  suomalaisia  meppejä, mutta siellä työskentelee Sanna Lepola joka on GUE/NGL-parlamenttiryhmän apulaispääsihteeri ja vihreän vasemmiston eli Pohjoismaiden  NGL:n vastuuhenkilö.

Mutta miten vasemmiston käy tulevaisuudessa, kun EU:n alueella ihmisten rahahuolet ja  työttömyys lisääntyvät.  Lisääntyykö äänestäjien kiinnostus vasemmistoaatteeseen ja onnistuuko vasemmistoryhmä edes joissain maissa tekemään itsestään varteenotettavan  EU-kriittisen vaihtoehdon.

Entä miten suhtautua esimerkiksi mahdollisesti lisääntyvään integraatioon?   EU:ssa ollan menossa nopeasti liittovaltiokehitystä kohti ja olisi tyhmää väittää että tämän kehityksen voisi pysäyttää sanoo Sanna Lepola.   Ryhmä on melko hajanainen, joten nyt osa ryhmästä toivoo integraatiokehityksen tuovan mukanaan sosiaalidemokraattisen  EU:n, mutta ainakin pohjoismainen vihreä  vasemmisto on tiukasti liittovaltiokehitystä vastaan.

Suomen ja EU:n rahat tulevalla budjettikaudella

 Suomi kuuluu  EU:n budjetin suurimpiin nettomaksajiin suhteessa bruttokansantuloomme. Suurin maksaja 2011 oli on Italia ja sen jälkeen tuli  Alankomaat. Jaetulla kolmannella sijalla olivat Saksa, Suomi ja Tanska.
Parhaillaan neuvotellaan EU:n tulevasta rahoituskehyksestä budjettikaudelle 2014-2020, eli siitä mihin rahaa tuona aikana  käytetään, paljonko sitä käytetään ja missä suhteessa rahat mistäkin kerätään.

Rahoituskehykseen sovitetaan sitten  EU:n vuotuiset budjetit. Esimerkiksi  2011 vuotuinen budjetti oli kokonaisuudessaan 141,9 mrd euroa silloin Suomi maksoi eu:lle 652,9 miljoonaa euroa enemmän kuin sai siltä maksatuksina ja eli nettomaksumme  EU:lle oli silloin 123 euroa kansalaista kohden.
Rahaa EU:n budjetissa käytetään tällä hetkellä eniten kestävän kasvun ja työllisyyden hoitoon ja toiseksi eniten maatalouden tukiin.

Komissio on tehnyt esityksen tulevasta monivuotisesta budjettiraamistasta. Ehdotuksen mukaan Suomi maksaisi entistä enemmän rahaa EU:lle, joka sitten palauttaa suurimman osan tästä rahasta takaisin Suomeen käytettäväksi EU:n sääntöjen mukaisesti.

Kun nykyisellä, vuosien  2007–2013 kehyskaudella Suomen maksaa  EU-budjettiin arviolta noin 12,0 miljardia euroa, niin  Komission  ehdotuksen mukaan vuosina 2014–2020  mukaan maksut nousisivat 15,1 miljardiin euroon

 Suomi on sitä mieltä (U-jatkokirje U 40/2011), että Komission  esitystä  matalampi taso olisi parempi, Mutta mikä neuvottelutilanne tällä hetkellä on?

 Rahoituskehyksestä vastaava  lähetystöneuvos  Marianne Huusko-Lamponen Suomen EU-edustustosta Brysselistä


Siitä tietää Suomen EU-edustustosta Brysselissä työskentelevä  rahoituskehyksestä vastaava  lähetystöneuvos  Marianne Huusko-Lamponen, joka on  virkamiestasolla edustanut Suomea tämänhetkisissä  EU:n  budjettiraamineuvotteluissa.

 Kauas verot karkaavat

 EU:n perussopimuksessa ei haluta samanlaista verotusta halki koko EU:n, vaan siinä verotusta on tarkoitus koordinoida vain siinä määrin, kun se on välttämätöntä EU:n sisämarkkinoiden kannalta. Eri EU-maissa onkin on valtavat erot veroprosenteissa, veropohjissa ja verojärjestelmissä.

Silti EU on jo nyt vaikuttanut verotukseen monin eri tavoin.
Arvonlisäverotus on nykyään pisimmälle harmonisoitu verotuksen laji EU-maiden välillä. Paineita sen korotukseen jatkossa on, koska se on helpoimmiin kerättävissä oleva vero sisämarkkinaolosuhteissakin.

Jäsenmaat myös jatkuvasti muokkaavat verotustaan eri tavoin tehdäkseen maansa muita EU-maita houkuttelevammaksi yrityksille.

Toisaalta EU:n talouskriisi on jo muutamissa maissa aiheuttanut sen, että veroja on ollut pakko nostaa. Mutta miten rajua EU:n sisäinen verokilpailu on ja ketkä tästä kaikesta ovat eniten hyötyneet?

Helsingin sanomien mukaan Suomeen on tulossa ensi huhtikuussa kokous, jossa pohditaan ratkaisuja veronkierron  ongelmiin.

Mutta mitä asialle olisi tehtävissä, vai voidaanko sille ylipäänsä tehdä mitään?

Kuuntelijat keskustelivat aiheesta  viime lokakuussa, kun ohjelma lähetettiin ensimmäisen kerran.

Haastateltavana ohjelmassa on kansainvälisen vero-oikeuden professori  Marjaana Helminen Helsingin yliopistosta.

 

 

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu