Puolueiden EU-politiikkojen erot europarlamentissa

Tapio Raunio

 

Suomalaiset äänestävät eurovaaleissa ehdokkaita eri puolueiden listoilta, niin Europarlamentissa taas suomalaistenkin puolueiden mepit kuuluvat europarlamentin puolueryhmiin.

Eli Suomen Keskustan ja RKP:n edustajat kuuluvat tällä päättyvällä kaudella ALDE-ryhmään, Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat EPP-ryhmään, SDP:n edustajat S&D-ryhmään, vihreät Greens/EFA-ryhmään ja perussuomalaiset EFD-ryhmään.

Mutta mitkä ovat eri ryhmien erot? Suuret jakolinjat muodostuvat edelleen oikeiston ja vasemmiston välillä, vaikka eroja on myös sen välillä kannattavatko ryhmät EU:n kehittymistä federalistisempaan suuntaan jollain tietyllä alueella vai eivät. Entä miten tärkeää äänestäjän on tietää mitkä asiat kuuluvat todella europarlamentin päätettäviksi ja mitkä eivät. Esim. EU:n budjetti on nyt lyöty lukkoon seitsemäksi vuodeksi, joten sitä ei revitä kokonaan auki tällä vaalikaudella, ja siten esim. maatalouspolitiikan tai rakennepolitiikan EU:n budjetista saatavienrahojen suurta uusjakoa ei ole lähiaikoina odotettavissa.

Ja mitkä ovat yksittäisten meppien mahdollisuudet ajaa haluamaansa politiikkaa europarlamentissa? Paljonko ryhmäkuri sitoo meppiä ja missä asioissa?

Ohjelmassa haastateltavana onValtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta

Unkari EU:n jäsenmaana

Katalin Mikóssy

 

Unkarin poliittinen kehitys on etenkin demokratian kannalta viime vuosina ollut huolestuttavaa.  Vaikka maassa onkin parlamentti ja vaaleja käydään, niin demokraattinen poliittisten päätösten teko ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.  Yhden puolueen, viime vaaleissakin pari viikkoa sitten voittaneen Fidesz-puolueen ja siis myös pääministeri  Viktor Orbanin valta on iso. Uuden vaalialain myötä, vaikka joku puolue saakin vain alle puolet äänistä, se voi saada 2/3-osaa* parlamenttipaikoista, jolloin sen ei tarvitse harjoittaa mistään asiasta poliittista keskustelua opposition kanssa. Viime vuonna parlamentti hyväksyikin perustuslain muutoksen, jonka sanottiin rikkovan demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Mutta olisiko EU:n pitänyt puuttua tilanteeseen sanktioin. Ja jos olisi, niin missä vaiheessa.

Unkari liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004. Olisiko EU:n pitänyt hyväksyä Unkari jäsenekseen viivyttelemättä aiemmin silloin kun EU-innostus oli siellä vielä suurimmillaan ja luottaa, että innostus demokratiaan olisi myös johtanut parempaan demokratiakehitykseen. Vai olisiko pitänyt odottaa vielä kymmenen vuotta, ja miettiä sitten asiaa uudelleen.

Kiinnostava kysymys on myös se, että onko mahdollista, että mikäli EU ei puutu Unkarin tilanteeseen, samanlaista kehitystä tulee tapahtumaan myös muissa EU-maissa.

Unkarin tilanteesta EU-maana kertoo vanhempi tutkija Katalin Miklóssy Aleksanteri-instituutista.

*Muokattu 28.4. klo 20.05.  3/4-osaa  korjattu 2/3-osaksi.

 

EU energiapäätösten edessä

Esa Härmälä

  Europarlamentin tulevan vaalikauden yksi isoista teemoista tulee olemaan se, miten EU:ssa tullaan jatkossa hoitamaan Energia ja ilmastotavoitteet.

Tässä poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa ratkaisun löytäminen voi olla haasteellista.

Viime tammikuussa Euroopan komissio esitteli näkemyksensä uusiksi EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiksi.

Komissio oli sitä mieltä, että vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä kasvihuonepäästöjen on laskettava sitovasti 40 % ja uusiutuvan energian määrän energiankulutuksesta on noustava 27% :iin, mutta  parlamentti oli tiukemmalla linjalla.

Parlamentti halusi, että komission ehdottaman päästövähennystavoitteen lisäksi EU:ssa sitouduttava sekä siihen, että uusiutuvan energian osuus on nostettava 30%:iin ja siihen, että energiatehokkuutta  parannetaan  30%:lla.

Asia on vielä kesken,  ja monenlaisia asioita pitäisi ratkoa. Mitä tulee tapahtumaan päästökaupalle?, Miten paljon uusiutuvaa energiaa tulevaisuudessa pitää tukea, jos kivihiili pysyy edelleen yhtä halpana tai jopa halpenee? Ja miten EU:n kilpailukyvyn käy, jos meillä käytettävä energia on kalliimpaa kuin muualla. Entä Ukrainan tilanne? Jos energian tuonti Venäjältä takkuilee., niin jatkossa EU:n alueella joudutaan käyttämään aiempaa enemmän kivihiiltä, ja siitä ei ilmasto kiitä.

Miten eri EU- maat tulevat suhtautumaan asiaan? Miten erilaiset velvoitteet jaetaan maiden kesken. Esimerkiksi Saksa on panostanut paljon uusiutuvaan energiaan, kun taas esimerkiksi Puola on hyvin riippuvainen kivihiilestä. Millä keinoin eri maat pystyvät lisäämään uusiutuvan energia käyttöä ja hyväksytäänkö eri maiden ratkaisutavat EU:ssa.

Ohjelmassa haastateltavana on osastopäällikkö Esa Härmälä työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.

 

 

Eurovaalit EU-maissa

Pekka Nurminen

 

Viime EU- vaaleissa Suomen äänestysprosentti oli 40,3. Alitimme sillä luvulla koko EU:n keskiarvon, joka oli 43,1.

 

Eri EU-maiden kansalaisten äänestysinnostuksen vertailua tosin vaikeuttaa se, että joissain EU-maissa on voimassa äänestyspakko. Ja itse vaalitulosten vertailua tietysti haittaa se, että joissain maissa pienpuolueitten läpi pääsy on helpompaa kuin esimerkiksi meillä.

 Mutta nouseeko äänestysvilkkaus näissä vaaleissa? Mitä aiheesta sanoo Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen?

Joka tapauksessa EU-keskustelu talouskriisinkin myötä kiinnostaa aiempaa useampaa.

Näiden vaalien suuriksi keskustelun teemoiksi saattavat nousta talouskriisi, pankkiunioni, energiapolitiikka, työvoimapolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, ja Ukrainan kriisin myötä puhe ulkosuhdehallinnasta.

Äänestyspäätöstä pohtiessaan kannattaa tietysti tutkia mitä ehdokkaat itsestään kertovat, ja tarjolla on myös runsaasti nettisivuja, joista saa lisää tietoa eri näkökulmista.

Esim. yleistietoa eurovaaleista löytyy tästä:

http://www.elections2014.eu/fi

Tästä löytyy pollwatchin sivut joista puhuttiin ohjelmassa

http://www.electio2014.eu/pollsandscenarios/polls

Näillä sivuilla voi seurata poliittista keskustelua. Nekin mainittiin ohjelmassa

http://electionista.com/

Ja tässä myös ohjelmassa mainitut sivut joilta esimerkiksi voi etsiä tietoa nykyisten parlamentaarikkojen mahdollisista kytkennöistä eri intressipireihin

http://corporateeurope.org/

 

EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus ja laki ja oikeus

Martti Koskenniemi

 

EU:n ja Yhdysvaltain välille neuvotellaan parhaillaan vapaakauppasopimusta TTIP:iä eli Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta.

Paljon keskustelua kansainvälisesti on herättänyt sopimuksessa suunniteltu investointisuojasopimus.

Suomessa Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi on kritisoinut suunniteltua mallia etenkin siitä, että se antaa vallan välimiesmenettelylle, jossa kolme juristia ratkaisevat valtioiden ja yritysten välisiä kiistoja sillä perusteella, onko valtio toiminut lainsäädännössään ja politiikassaan siten, että se on ollut yrityksen kannalta kohtuullista ja yhdenvertaista.

Ongelmana on se, että silloin päätökset eivät ole demokratian tavoitettavissa.

Ongelmana on tietysti myös se, että koska samantapaisista kanteista on tullut aivan päinvastaisia ratkaisuja, se houkuttelee yrittämään oikeudenkäyntiä kaikenlaisin perustein. Ratkaisu riippuu ilmeisesti myös siitä, ketä lakimiehiä juttua ratkaisemassa kulloinkin sattuu olemaan. Ja vaadittavat korvaukset ovat todella suuria.

Mutta mihin suuntaan neuvottelut nyt kehittyvät? Tuleeko investoijansuojasopimus voimaan, vai jääkö se pois koko sopimuksesta? Ratkaistaanko nämä ongelmat silloin kuten tähänkin asti helpommin ennakoitavasti ja demokraattisesti päätettyjen lakien mukaan? Ja miten Kiina liittyy tähän kaikkeen? Pitääkö meidän rakentaa EU:n ja USA:n välille investointisuojasopimus, että saamme myös Kiinan suostumaan kanssamme vastaavaan investointisuojasopimukseen. Mutta mahtaako Kiina suostua.  Ja entä mitä haluaa Venäjä?

EU:n poliittinen kenttä muutoksessa

jan sudberg

 

Toukokuun EU parlamenttivaaleja lähestyttäessä ilmassa on poliittisia jännitteitä.

Miten puolueet ja äänestäjät reagoivat Ukrainan kriisiin? Haetaanko EU:sta ja federalisaatiosta turvaa, vai haluavatko maat lisää itsenäisyyttä ulkosuhteidensa hoitoon?

 Ja mistä puhumme kun puhumme federalisaatiosta? Valtio opin professori Jan Sundberg Helsingin yliopistosta on sitä mieltä, että nimenomaan federalististen rakenteiden avulla jäsenmaat saisivat lisää itsenäisyyttä, koska silloin valta- ja vastuusuhteet olisivat selkeämpiä.

Uusia eurokriittisiä pienpuolueita on ilmeisesti tulossa parlamenttiin ja eurokriittisten ryhmien kasvua on ennustettu jo pitkään. Pirstooko Ukrainan kriisi eurokriittisten nousun?

Ja mihin suuntaan etenee oikeiston ja vasemmiston suhde parlamentissa. Muuttuvatko valtasuhteet?

 

Viron talous EU:n jäsenmaana

Märten Ross

 

Viron ja Suomen taloudet ovat EU:n ja Emuun kuulumisen myötä yhä enemmän riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi Suomen palkkataso osin nostaa Viron palkkatasoa ja Viron palkkataso, osin laskee Suomen palkkatasoa.

Viron verotaso houkuttelee suomalaisia yrityksiä Viroon ja Suomen sosiaalipolitiikka aiheuttaa paineita sosiaalipolitiikalle Virossa.

Mutta kun komissio antaa jäsenmaille suosituksia talouden hoidosta, ottaako se huomioon, tai pitäisikö sen ottaa enemmän huomioon se, mikä vaikutus sen ohjeiden noudattamisella on naapurimaan talouteen.

Entä ymmärretäänkö EU:ssa todella se millä ehdoin komission toivoma työvoiman liikkuvuus maidenkin välillä toteutuu, ja pitäisikö sitä analysoida tarkemmin. Kapenevat palkkaerot ja elintasoerot hidastavat liikkumista. Mutta millä vauhdilla palkat EU:n alueella tasoittuvat. ja mitä sitten tapahtuu? Ja kenelle työvoiman liikkuvuudesta on hyötyä ja kenelle haitta?

Ohjelmassa on haastateltavana alivaltiosihteeri Märten Ross Viron valtiovarainministeriöstä

 

Venäjä ja EU osat 1 ja 2

Markku Kivinen

 

 

Mitkä ovat Venäjän ja EU:n suhteet nyt? Mistä me tulemme ja minne menemme? On ollut sellainenkin vaihe, jolloin arveltiin Venäjän liittyvän EU:hun ja Natoon, mutta nyt lähitulevaisuudessa sellainen vaihtoehto ei vaikuta kovin todennäköiseltä.

Juuri nyt on Ukrainan kriisi päällä, mutta mikä tilanne on muuten? Sulaudummeko me mahdollisesti jatkossa Venäjän kanssa aiempaa enemmän toisiimme? Vaikka esim. Venäjän ja EU:n välinen laaja partnerisopimus on vanhentunut, eikä sitä ole saatu uudistettua, niin arjen tasolla venäläisten ja EU:n kansalaisten kanssakäyminen on sujuvaa.

Venäjä on EU:n kolmanneksi suurin kauppakumppani. ja EU on Venäjän suurin kauppakumppani. Parhaillaan Venäjä on luomassa omaa Euraasian unioniaan, jonka rakenteessa on paljon samoja elementtejä EU:n kanssa. Tarkoitus on saada aikaan työvoiman ja pääomien vapaa liikkuvuus, mutta ei luovuttaa unionille maiden poliittista suvereniteettia. Euraasian Unionin on tarkoitus aloittaa toimintansa jo 2015. Mitä siitä seuraa? Enemmän yhteistyötä EU:n ja Euraasian unionin välillä, vai jotain muuta? Tällä hetkellähän Venäjä toimii paljon ennen kaikkea  kahdenkeskisessä yhteistyössä EU:n eri jäsenmaiden, kuten eikä niinkään koko EU:n kansa  

Ohjelmassa on haastateltavana Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen.

 

Työvoiman vapaa liikkuvuus ratkaisuna työvoimapulaan

Mikko Räsänen

 

 

Vaikka Suomessa on työttömyyttä, niin meillä on myös työvoimapulaa. Ongelmana on se, että välttämättä meillä ei ole koulutettuna työvoimaa juuri niihin tehtäviin, joihin työvoimaa tarvittaisiin Ja myös se on ongelma, että työvoimaa ei ole juuri siellä päin Suomea, jossa olisi avoimia työpaikkoja.  Muualta tuleva työvoima on usein ratkaisu näihin ongelmiin.  Jos tietynlaisia työpaikkoja, ei pystytä nopeasti täyttämään, vaarana on, että kyseiset työpaikat siirtyvät nopeasti ja lopullisesti  pois Suomesta. Näin sanoo työvoima- ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Mutta mikä vaikutus työvoiman vapaalla liikkuvuudella on palkkoihin. Alentaako se palkkoja, kun työpaikoista on kilpailemassa enemmän ihmisiä? Tutkimusten mukaan niin ei käy, toteaa Mikko Räsänen. Kyseinen tutkimus löytyy tästä linkistä. 

Entä miten kalliiksi työvoimalle tulee liikkua maasta toiseen? Ja tuleeko tulevaisuudessa etätyötekniikoiden kehittyessä etätyöt olemaan se ratkaisu jolla työvoima voi tarjoutua tehtäviin muihin maihin joutumatta muuttamaan kotoaan.

 

 

EU ja talouden lait. Ohjelma on uusinta. Se on lähetetty aiemmin 9.10 2013)

 

   

   Lauri HolappaJuhana Vartiainen

 

 

 

 

 

 

Erilaisia talouden ohjauksen keinoja on käytettävissä EMU-maissakin, vaikkakaan ei niin paljon, kuin niillä mailla, joilla on oma keskuspankki ja valuutta.

Onko EMU-maissa tai EMU-alueella syytä lisätä työn kysyntää esimerkiksi elvyttämällä vai onko silloin riskinä jossain vaiheessa inflaatio tai velkaantuminen kovilla korkomenoilla? Jos on, niin missä pisteessä?

Vai onko järkevämpää lisätä työn tarjontaa esimerkiksi myöhentämällä eläkkeelle pääsyä ja rajoittamalla kodinhoidon tukea?  Silloin oletettavasti palkkojen nousu hidastuu ja Suomi lisää kilpailukykyään etenkin jos työttömille syntyy työpaikkoja. Mutta tarvitaanko valtiolta toimia kysynnän lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi vai syntyvätkö uudet työpaikat kilpailukyvyn parantuessa itsekseen?

Ongelmana on myös se, että jos töitä löytyy, niin minkä pisteen jälkeen työttömyyden aleneminen aiheuttaa lisää inflaatiota. Pyritäänkö meillä ylipäänsä täystyöllisyyteen?

Ongelmia syntyy myös kun osa EMU-maista lisää työn kysyntää ja pitää palkat alhaalla ja osa harrastaa elvyttävämpää politiikkaa? Pitäisikö siis EMU-maiden  talouspolitiikkoja koordinoida tiukemmin? Jos siihen päädytään, niin kenen ideologioiden mukaan se pitäisi tehdä?

Keskustelemassa talouden ohjauksen eri vaihtoehdoista ovat tutkija Lauri Holappa politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta Helsingin yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana Vartiainen. 

Tässä ovat lokakuisen lähetyksen jälkeiset kuuntelijoiden kommentit:

17 kommenttia

Todella kiinnostava keskustelu.
Mutta selvästikään työn hinta ei itsestään sitoudu työn tuottavuuteen. On paljonkin hyvin palkattuja töitä, joilla ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan tuottavuutta; monet hallinnolliset virat ovat sellaisia, varsinkin EU-hallinnon puolella. Toisaalta on huonosti palkattuja töitä, jotka ovat ihmiskunnan kannalta ehdottoman välttämättömiä, ihan ensimmäiseksi mieleen tulevat kätilöt ja muu perusterveydenhoidon väki.
On myös niin, että jos talouden ja työllisyyden tasapainottaminen vie vaikkapa 5 tai 10 vuotta, sillä välin työttöminä ja tuottamattomina on paljon sellaista väkeä, jonka olisi yhteiskunnan kannalta katsottuna paljon tuottavampaa antaa tehdä työtään. Vaikkapa opettajien tai insinöörien pitäminen työttöminä vuosikausia on kallis tapa antaa talouden automaattisiksi oletettujen mekanismien toteutua. Varsinkin, elleivät ne sitten olekaan automaattisia.
Sillä kuten tiedämme, taloustiede, ja varsinkaan kansantaloustiede, ei ole mikään eksaksti tieteenala.

Talouden kannalta kai työn tuottavuus on merkittävämpää kuin työvoiman määrä? Edellyttäen, tietenkin, että koko väestö elätetään, eikä ainoastaan niitä, jotka ovat töissä?
Jos taas ylläpidetään paljon sellaisia työpaikkoja, joiden palkalla ei pysty elättämään itseään (kuten vaikkapa Yhdysvalloissa), talouteen tulee pysyviä epävakauden lähteitä; ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia harmaasta taloudesta tai rikollisuudesta tai vaihtoehtoisesti yhteiskunnan tuista.
Lisäksi ilmaantuu paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät tosiasiassa olekaan kannattavia, vaan jotka tuottavat tuotteita tai palveluita, vaikka niistä ei saa palvelun tuottamisen kustannuksia vastaavaa hintaa. Tällaiset yritykset saattavat myydä tuotteitaan hyvinkin halvalla, jos ne pystyvät pakottamaan yhteiskunnan osallistumaan palkkakuluihinsa (tukityöllistetyt tai muun sosiaaliturvan avulla töissä sinnittelevät työntekijät). Samalla tällaiset yritykset kilpailevat terveesti toimivia yrityksiä markkinoilta - tällä mekanismillahan vaikkapa bangladeshilaiset tuotteet syrjäyttävät esimerkiksi Suomessa kotimaisia tuotteita.

Todella mielenkiintoinen keskustelu. Ohjelma paljasti selvästi, että Juhana Vartiainen on juuttunut vanhoihin talousteorioihin, jotka eivät vastaa todellisuutta.

Oikeassa elämässä talouden kasvu syntyy ns. talouden sisäisesti. Kysyntä määrää talouden kasvun ja tuottavuus on riippuvainen kysynnästä. Kysynnän kasvu valjastaa yritysten tuotantolinjat ja teknologiat käyttöön, lisää tuottavuutta ja luo kannusteita tehokkaammille tavoille tuottaa hyödykkeitä. Nicholas Kaldor ja Anthony Thirlwall osoittivat tämän jo ajat sitten mutta jostain ihmeellisestä syystä löytyy vielä Vartiaisen kaltaisia ekonomisteja, jotka eivät tätä ymmärrä.

Kapitalismi on aidosti dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva järjestelmä. Vartiaisen nollasummapelissä kapitalismi kuitenkin muuttuu staattiseksi järjestelmäksi, jossa kaikkien on tarkoitus hakea etua palkkatasoa heikentämällä. Käytännössä tämä suosii heikoimpia yrittäjiä ja heikentää kannusteita investoida uusiin toimintatapoihin.

Anonyymi kirjoitti:

Todella kiinnostava keskustelu.
Mutta selvästikään työn hinta ei itsestään sitoudu työn tuottavuuteen. On paljonkin hyvin palkattuja töitä, joilla ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan tuottavuutta; monet hallinnolliset virat ovat sellaisia, varsinkin EU-hallinnon puolella. Toisaalta on huonosti palkattuja töitä, jotka ovat ihmiskunnan kannalta ehdottoman välttämättömiä, ihan ensimmäiseksi mieleen tulevat kätilöt ja muu perusterveydenhoidon väki.
On myös niin, että jos talouden ja työllisyyden tasapainottaminen vie vaikkapa 5 tai 10 vuotta, sillä välin työttöminä ja tuottamattomina on paljon sellaista väkeä, jonka olisi yhteiskunnan kannalta katsottuna paljon tuottavampaa antaa tehdä työtään. Vaikkapa opettajien tai insinöörien pitäminen työttöminä vuosikausia on kallis tapa antaa talouden automaattisiksi oletettujen mekanismien toteutua. Varsinkin, elleivät ne sitten olekaan automaattisia.
Sillä kuten tiedämme, taloustiede, ja varsinkaan kansantaloustiede, ei ole mikään eksaksti tieteenala.

Totta, ja siksi asioiden hoitamisessa käytettävän keinovalikoiman pitäisi ilmeisesti olla isompi. Ja keskusteluakin teemasta tarvittaisiin enemmän.

Lena kirjoitti:

Talouden kannalta kai työn tuottavuus on merkittävämpää kuin työvoiman määrä? Edellyttäen, tietenkin, että koko väestö elätetään, eikä ainoastaan niitä, jotka ovat töissä?
Jos taas ylläpidetään paljon sellaisia työpaikkoja, joiden palkalla ei pysty elättämään itseään (kuten vaikkapa Yhdysvalloissa), talouteen tulee pysyviä epävakauden lähteitä; ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia harmaasta taloudesta tai rikollisuudesta tai vaihtoehtoisesti yhteiskunnan tuista.
Lisäksi ilmaantuu paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät tosiasiassa olekaan kannattavia, vaan jotka tuottavat tuotteita tai palveluita, vaikka niistä ei saa palvelun tuottamisen kustannuksia vastaavaa hintaa. Tällaiset yritykset saattavat myydä tuotteitaan hyvinkin halvalla, jos ne pystyvät pakottamaan yhteiskunnan osallistumaan palkkakuluihinsa (tukityöllistetyt tai muun sosiaaliturvan avulla töissä sinnittelevät työntekijät). Samalla tällaiset yritykset kilpailevat terveesti toimivia yrityksiä markkinoilta - tällä mekanismillahan vaikkapa bangladeshilaiset tuotteet syrjäyttävät esimerkiksi Suomessa kotimaisia tuotteita.

Mutta miten ratkaisisit tuon koko paletin? Miten järjestää järkevää, tuottavaa ja kohtuullisesti palkattua työtä kaikille? Kokonaiskysynnästä huolehtimista, mutta miten?

Barrett kirjoitti:

Oikeassa elämässä talouden kasvu syntyy ns. talouden sisäisesti. Kysyntä määrää talouden kasvun ja tuottavuus on riippuvainen kysynnästä. Kysynnän kasvu valjastaa yritysten tuotantolinjat ja teknologiat käyttöön, lisää tuottavuutta ja luo kannusteita tehokkaammille tavoille tuottaa hyödykkeitä. Nicholas Kaldor ja Anthony Thirlwall osoittivat tämän jo ajat sitten .

Siis ymmärsinkö oikein, että alhaiset palkat heikentävät kysyntää sisämarkkinoilla ja heikentynyt kysyntä ei korjaannu välttämättä itsekseen.
Jos oletetaan, että euro-maiden väliset epätasapainot talouspolitiikkojen suhteen saadaan komission ohjauksella kutistumaan (ja voidaanko näin olettaa, kun kuitenkin elämme demokratioissa, joissa ihmiset äänestävät haluamastaan talouspolitiikan suunnasta), niin mikä sinusta olisi silloin järkevin tapa lisätä euro-alueella tai euro-maissa kokonaiskysyntää?
Siis mihin se kokonaiskysynnän lisäys pitäisi kohdentaa ja kenen. Ja jos niitä epätasapainoja ei saada kuriin, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Homman vaikeuskerroin ilmeisesti lisääntyisi.

Entäpä sitten, kun työtehtävien automatisointi ja siirtäminen asiakkaiden itsensä hoidettaviksi (kuten vaikkapa pankkisektorilla on tapahtunut) vähentää työpaikkojen määrää yhä lisää?
Jos pitää paikkansa, että puolet työpaikoista katoaa lähitulevaisuudessa, koska koneet suoriutuvat tehtävistä halvemmalla ja nopeammin, mitä ne loput ihmiset tekevät? Elätetäänkö heidät työttöminäkin? Vai keksitäänkö heille sosiaalisia tehtäviä, joista maksetaan palkkaa, tyyliin "Pesemme kaikki toistemme paitoja ja hoidamme kaikki toistemme lapsia ja terapoimme toinen toisiamme"?
Vai jaetaanko työ tasaisemmin, niin että ihmisille jää aikaa hoitaa omat lapsensa ja pestä omat paitansa, ja terapian tarvekin saattaa vähentyä?
Ja entäpä sitten, kun halpa energia loppuu? Palaammeko sittenkin vähemmän koneistamisen tielle esimerkiksi maataloudessa? Jos maataloustukiviidakko purettaisiin, suurin osa ihmisistä voisi vetäytyä takaisin maaseudulle viljelemään oman ruokansa ja rakentamaan omat talonsa ja kutomaan omat vaatteensa.
Maataloustuethan kehitettiin aikoinaan, jotta saataisiin viljelijät koneistamaan tuotantonsa ja saataisiin siten maaseudun väestö kaupunkeihin tehtaiden työvoimaksi. Nyt kunLena (ei rekisteröitynyt)

Maija Elonheimo/Brysselin kone][quote=Lena kirjoitti:

Mutta miten ratkaisisit tuon koko paletin? Miten järjestää järkevää, tuottavaa ja kohtuullisesti palkattua työtä kaikille? Kokonaiskysynnästä huolehtimista, mutta miten?

Niin, jos joka tapauksessa kaikki yhetiskunnan jäsenet on tarkoitus elättää, niin silloinhan on selvää, että tämä on mahdollista järjestää niinkin, että kaikille työhön kykeneville myös järjestetään järkeviä töitä. Ensinnäkin katsotaan kai, mitä tarpeellista voidaan kotimaassa järkevästi tuottaa, ja tuotetaan se myös; ja jaetaan siihen tarvittava työmäärä niin, että siihen osallistuville ihmisille tulee kohtuullinen työtaakka ja palkka, jolla voi elää. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä täällä tuotettavaa voidaan myydä kannattavasti ulkomaille, ja jaetaan siihen tarvittava työmäärä loppujen ihmisten kesken, vai kuinka? Ja sen jälkeen vasta katsotaan, mitä on pakko tai mitä voidaan tuoda ulkomailta...

Ohjelmassa esiin tuli taas kerran sen tyyppinen väite, että EU pyrkisi pakottamaan ihmiset muuttamaan jopa toiseen maahan työn perässä. Ja jälleen kerran on kysyttävä, mikä EU:n elin, milloin ja missä olisi tehnyt tällaiseen viittaavan päätöksen. Entä miksi sama ilmiö esiintyy myös kaikkialla muualla, missä maaseutuväestön suuri osa näkyy pyrkivän kaikin keinoin kasvukeskuksiin (Kiinassa, Intiassa, Etelä-Amerikassa jne.), mutta EU:n on pitänyt erikseen ryhtyä tähän "pakottamaan"? Minusta tällainen EU:n demonisointi on sitä haihattelua, joka haittaa asiallista keskustelua.

Voi myös leikkiä ajatuksella vaihtoehtoisesta oman maamme historiasta: mitähän olisi tapahtunut, jos meidän suuret ikäluokat (joihin en itse kuulu) olisivat pureutuneet pientilojen turpeeseen eivätkä lähteneet opiskelu-ja työpaikkojen toivossa kasvukeskuksiin, Ruotsiin jne. Olisiko meillä ollut varaa 60- ja 70-luvuilla rakennettuun hyvinvointivaltioon? Vastausta tuskin tarvitsee pitkään miettiä.

No, valtio ratkaisi asian kytkemällä tuolloin työttömyysturvan työvelvoitteeseen, joka saattoi merkitä parakkityömaata jossain aivan toisessa päässä Suomea. Isänikin pääsi tätä autuutta maistamaan, enkä muista hänen paljon kehuneen työllisyystyömaitaan. Tämä siis jo noin 30 vuotta ennen kuin EU tuli pilaamaan auvoisen lintukotoelämämme.

Nykyaikaisten talousteorioiden ongelma on ilmeisesti se, että ne olettavat kansalaisten, kuluttajien ja yrittäjien käyttäytyvän jollain tapaa valistuneesti ja järkevästi. Tosiasiassa kuluttajat tekevät päätöksiään erittäin hatarien tietojen varassa ja hyvin lyhyen aikavälin etu mielessään.
Muutenhan ei ole selitettävissä vaikkapa se, että ihmiset ostelevat uusia autoja, joiden arvo romahtaa sillä hetkellä kuin vehje ajetaan ulos maahantuojan varastosta. Tai taloja, joiden kauppahinta vie valtaosan tuloista kymmenien vuosien ajan, mutta jotka homehtuvat parissa vuodessa asumiskelvottomiksi. Samoin yrittäjät palkkaavat pätevimpien ihmisten sijaan niitä, jotka todennäköisimmin ovat nöyriä ja avuttomia, koska siten yrittäjän ei tarvitse ponnistella vaikuttaakseen pätevältä työtekijöidensä silmissä ja saadakseen aikaan pitemmän aikavälin taloudellista tuottavuutta. Ja siksi myös luottamusmiehet ja hallintoviranomaiset voivat tukea yrityksiä, jotka ovat jo valmiiksi kannattamattomia ja jotka tuottavat suuria kustannuksia esimerkiksi ympäristön saastumisen tai kansalaisten terveydelle aiheutettujen haittojen muodossa, kuten vaikkapa loistoristeilijöitä alle tuotantokustannusten myyvät telakat tai kaivokset, joilla ei ole varaa asiallisiin prosesseihin ja turvajärjestelmiin.

Niin, 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun teollistumisen myötä joka puolella maailmassa ryhdyttiin säätelemään maataloustuotantoa siten, että sen seurauksena maataloudessa ryhdyttiin käyttämään yhä enemmän konevoimaa. Konevoima teki suuren osan maataloustyöntekijöistä tarpeettomiksi. Maaseudun liikaväestö siirtyi kaupunkien teollisuuden halvaksi työvoimaksi. Vuosikymmenten mittaan kun maataloutta on tuettu ja säädelty yhä enemmän, yhä uusien tukien ehtoina ovat olleet koneistaminen ja tilakoon suurentaminen. Maataloustuet (ja myös kehitysmaille suunnattava ruoka-apu) takaavat kaupunkiväestölle halvat elintarvikkeet, mutta myös kaupunkien yrityksille halvan työvoiman. Jos maataloustukia ei olisi, ihmisten kannattaisi viljellä paljon suurempi osa ruuastaan itse, ja silloin joutavaa väestöä ei olisikaan saatavana teollisuuden tarpeisiin.

Nykyisinhän maailmassa ei enää ole lainkaan maita, missä maataloutta ei tuettaisi ja säädeltäisi, yleensä nimenomaan maatalouskoneita valmistavan ja maataloustuotteita jalostavan teollisuuden sekä kaupan ehdoilla.

Toisaalta samaa asiaa ajoivat jo ennen tukien keksimistä maatalousmaan omistussääntely - maaton ihminen ei saanut ennen eikä saa nykyisinkään viljellä maata, vaikka maa olisi käyttämätöntäkin. Maan läänityksinä tai muilla omistussuhteilla saanut ihminen voi päättää, kuka saa viljellä ruokaa. Ne, joilla ei ole omaa maata, joutuvat tietenkin ostamaan ruokansa maanomistajan kautta tai olemaan muuten riippuvaisia hänestä.

EU liittyy tähän siksi, että EU säätelee aivan huimaavan suurella organisaatiolla maataloutta ja ruuan tuotantoa ja kauppaa. Puolet EU:n budjetista taitaa nykyisinkin kulua juuri tähän?

Pitäisikö ryhtyä vihdoin laskemaan nettokansantuotetta? Sen kriteereinä kai pitäisi olla se, kuinka hyvin ihminen pystyy hoitamaan perustarpeensa, kuten puhtaan veden ja terveellisen ruuan, kohtuullisen asunnon ja tarpeellisen vaatetuksen, kuinka hyvänä hänen terveytensä pysyy ja kuinka ystävällisissä väleissä hän voi olla muiden ihmistenRea Peltola (ei rekisteröitynyt)

Taloustieteilijöiden nettokansantuotetta ei tosin lasketa noin, mutta ehkä kannattaisi?

Maija Elonheimo/Brysselin kone kirjoitti:
Barrett kirjoitti:

Oikeassa elämässä talouden kasvu syntyy ns. talouden sisäisesti. Kysyntä määrää talouden kasvun ja tuottavuus on riippuvainen kysynnästä. Kysynnän kasvu valjastaa yritysten tuotantolinjat ja teknologiat käyttöön, lisää tuottavuutta ja luo kannusteita tehokkaammille tavoille tuottaa hyödykkeitä. Nicholas Kaldor ja Anthony Thirlwall osoittivat tämän jo ajat sitten .

Siis ymmärsinkö oikein, että alhaiset palkat heikentävät kysyntää sisämarkkinoilla ja heikentynyt kysyntä ei korjaannu välttämättä itsekseen.
Jos oletetaan, että euro-maiden väliset epätasapainot talouspolitiikkojen suhteen saadaan komission ohjauksella kutistumaan (ja voidaanko näin olettaa, kun kuitenkin elämme demokratioissa, joissa ihmiset äänestävät haluamastaan talouspolitiikan suunnasta), niin mikä sinusta olisi silloin järkevin tapa lisätä euro-alueella tai euro-maissa kokonaiskysyntää?
Siis mihin se kokonaiskysynnän lisäys pitäisi kohdentaa ja kenen. Ja jos niitä epätasapainoja ei saada kuriin, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Homman vaikeuskerroin ilmeisesti lisääntyisi.

Pahoitteluni vastauksen viivästymisestä.

Alhaiset palkat heikentävät kysyntää sisämarkkinoilla ja supistavat voittomahdollisuuksia tarjoavia markkinoita. Samallahan tämä heikentää myös markkinoita muiden valtioiden tuotteille ja palveluille. Oleellisin juttu olisi, että kaikkialla nostetaan palkkoja samaa tahtia tuottavuuden kasvun kanssa. Kaikissa länsimaissa palkat ovat ainakin 20 vuotta jääneet pahasti jälkeen tuottavuuden kasvusta. Tätä ostovoiman puuttumista on paikattu yksityisen sektorin velkaantumisella tuhoisin seurauksin.

Kysyntä kannattaisi kohdentaa sellaisille aloille, joiden odotetaan tulevaisuudessa olevan tärkeimpiä. Cleantech ja bioteknologia ovat ainakin niitä, missä nykyiset markkinat ovat vielä varsin pienet verrattuna siihen, mitä ne ovat tulevaisuudessa. Nyt kannattaisi alkaa aktiivisesti luomaan näitä markkinoita yksityisille yrityksille mutta nämä firmat eivät itse voi luoda omia markkinoitaan. Täytyy olla voitto-odotuksia, joita voidaan rohkaista luomalla julkista kysyntää näiden alojen tuotteille. Julkinen sektori voi aivan hyvin toimia asiakkaana ja investoijana. Esimerkiksi USA:ssa valtio oli alunperin ainoa "luksusasiakas" tai "viimekätinen asiakas" tietokoneille ja vasta tämän jälkeen tuotteiden hinnat alkoivat laskea ja syntyivät laajat markkinat alalle. Euroopassa meillä olisi Euroopan investointipankki, jota vaikkapa EKP voisi luotottaa ellei ideologia estäisi tätä.

Euroalueen epätasapanoihin ratkaisu olisi joko aito liittovaltio tai sitten Lauri Holapankin aikaisemmin ehdottama valuuttaunioni, jossa sanktioitaisiin liian suuret yli- ja alijäämät.

Rea Peltola kirjoitti:

Taloustieteilijöiden nettokansantuotetta ei tosin lasketa noin, mutta ehkä kannattaisi?

Sille asialle pitäisi ilmeisesti keksiä oma nimi.

Barrett][quote=Maija Elonheimo/Brysselin kone][quote=Barrett kirjoitti:

Alhaiset palkat heikentävät kysyntää sisämarkkinoilla ja supistavat voittomahdollisuuksia tarjoavia markkinoita. Samallahan tämä heikentää myös markkinoita muiden valtioiden tuotteille ja palveluille. Oleellisin juttu olisi, että kaikkialla nostetaan palkkoja samaa tahtia tuottavuuden kasvun kanssa. Kaikissa länsimaissa palkat ovat ainakin 20 vuotta jääneet pahasti jälkeen tuottavuuden kasvusta. Tätä ostovoiman puuttumista on paikattu yksityisen sektorin velkaantumisella tuhoisin seurauksin.

Kysyntä kannattaisi kohdentaa sellaisille aloille, joiden odotetaan tulevaisuudessa olevan tärkeimpiä. Cleantech ja bioteknologia ovat ainakin niitä, missä nykyiset markkinat ovat vielä varsin pienet verrattuna siihen, mitä ne ovat tulevaisuudessa. Nyt kannattaisi alkaa aktiivisesti luomaan näitä markkinoita yksityisille yrityksille mutta nämä firmat eivät itse voi luoda omia markkinoitaan. Täytyy olla voitto-odotuksia, joita voidaan rohkaista luomalla julkista kysyntää näiden alojen tuotteille. Julkinen sektori voi aivan hyvin toimia asiakkaana ja investoijana. Esimerkiksi USA:ssa valtio oli alunperin ainoa "luksusasiakas" tai "viimekätinen asiakas" tietokoneille ja vasta tämän jälkeen tuotteiden hinnat alkoivat laskea ja syntyivät laajat markkinat alalle. Euroopassa meillä olisi Euroopan investointipankki, jota vaikkapa EKP voisi luotottaa ellei ideologia estäisi tätä.

Euroalueen epätasapanoihin ratkaisu olisi joko aito liittovaltio tai sitten Lauri Holapankin aikaisemmin ehdottama valuuttaunioni, jossa sanktioitaisiin liian suuret yli- ja alijäämät.

Kiitos. Tämä vaikuttaa loogiselta.

Maija Elonheimo/Brysselin kone kirjoitti:
Rea Peltola kirjoitti:

Taloustieteilijöiden nettokansantuotetta ei tosin lasketa noin, mutta ehkä kannattaisi?

Sille asialle pitäisi ilmeisesti keksiä oma nimi.

On itse asiassa outoa, että siitä ei puhuta enemmän? Miksei sillä ole omaa nimeä, vai onko sittenkin?

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu