EU:n ilmastopolitiikka ja muutoksen tuulet

Europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola

 

Kokoomuksen europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola  on taistellut parlamentissa EPP-ryhmän pääneuvottelijana menestyksekkäästi EU-komission ajamaa päästökauppaesitystä vastaan. Tosin tämä kiista on vielä vailla lopullista ratkaisuaan. Korholan mielestä monet muutkin EU:n suosimat ilmastonsuojelukeinot ovat huonoja ja tehottomia. Pahimmillaan ne ovat olleet aiheuttamassa maailmanlaajuisesti päästöjen lisääntymistä kun tuotanto on siirtynyt maihin, joissa kasvihuonekaasupäästöjä ei rajoiteta yhtä paljon kuin EU:n alueella.

Kohti sosiaalisempaa EU:ta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen Markus Penttinen

 

EU-kansalaisten työttömyys ja talousahdinko ovat lisääntyneet.

EU:n jäsenmaat antoivatkin ennen vuoden vaihdetta sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuylle ja komission puheenjohtaja José Manuel Barrosolle tehtäväksi pohtia EMU:n sosiaalista ulottuvuutta kesäkuun huippukokoukseen saakka.

Silloin eri maiden päämiehet käsitellevät asiaa yhdessä. Valmistelutyöhön siitä minkälainen EMU:n sosiaalinen ulottuvuus voisi olla on huippukokousta varten osallistunut myös ETSK eli Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Haastateltavana aiheesta on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen Markus Penttinen.

  

Euron vaikutus

Professori Sixten Korkman  Aalto-yliopistosta

Sekä Suomi että Ruotsi ovat EU:n jäseniä, mutta Ruotsi ei ole ottanut käyttöönsä euroa. Kumpi on siis tehnyt järkevämmän valinnan? Vertailu on hyvin mielenkiintoinen Aalto-yliopiston taloustieteen professori Sixten Korkmanin mielestä, koska nämä maat ovat rakenteeltaan niin samanlaisia.
”Harvoin tullaan näin lähelle laboratoriokoetta taloustieteessä, että voidaan katsoa, että kuin siinä nyt sitten kävi, kuka teki paremman valinnan. Ja voi todeta, että jos mennään tuonne 2011 puoliväliin, niin kehitys oli siihen asti ollut, siis runsaan kymmenen vuoden aikana, rahaliiton olemassaolon aikana, aivan identtinen. Jokseenkin niin samanlainen Suomessa ja Ruotsissa, että on vaikea löytää mitään eroja. Mikä siis perustelee näkemystä, että rahaliittoa on turha sen enempää kehua kuin kirotakaan.”
Mutta entä nyt talouskriisin aikaan? Ja miltä tilanne näyttää jatkossa?

EU ja reilu työelämä

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Jenni Karjalainen Akavasta

 

 

Kun työttömyys EU-alueella kasvaa, niin saako silloin käytännössä töitä vain hän, joka ne halvimmalla tekee, vai onko AY-liikkeellä voimia taistella työntekijöille reilumpaa työelämää.

 Vaikka työvoiman vapaa liikkuvuus on tarjonnut osalle työttömiä, niin nyt on entistä helpompaa kilpailuttaa työntekijöitä alentamalla palkkoja.  Joissain kriisimaissa työntekijöiden oikeuksia on heikennetty niin rankasti, että Kansainvälinen työjärjestö ILO on puuttunut tilanteeseen.

Nyt on selvästi alkamassa aiempaa innostuneempi keskustelu sosiaalisesta EU:sta, ja samalla keskusteluun on nousemassa eurokansalaisten tilanne työmarkkinoilla. Talouskriisin lisäksi on hoidettava myös sosiaalista kriisiä.  Työttömilläkin on äänioikeus, joten siksikään tilannetta ei voi lakaista maton alle.

 Haastateltavana on kansainvälisten asioiden asiantuntija Jenni Karjalainen Akavasta.

 

 

 

EU ja eduskunnan tahto

 eduEduskunnan  EU-sihteeristön päällikkö, valiokuntaneuvos Peter Saramo

 

 

Periaatteessa ja käytännössäkin Suomen kanta EU-asioissa on Suomen eduskunnan kanta, jota edustaa EU:ssa Suomen hallitus. Kun jäsenmaiden ministerit kokoontuvat Euroopan unionin neuvoston kokouksiin edustamaan maitaan ja päättämään asioista, niin siinä vaiheessa Suomenkin kantojen muodostamisessa eri asioihin on tehty jo paljon työtä ennen kokousta, eikä kokouksen lopputulos ole asiaan vihkiytyneille useinkaan kovin iso yllätys.

Enne lähtöään kokouksiin ministerit käyvät kuulemassa asioista eduskunnan suuren valiokunnan kannan ja palattuaan raportoivat taas suurelle valiokunnalle miten kokous meni.

Brysselin koneessa eduskunnan EU-sihteeristön päällikkö, valiokuntaneuvos Peter Saramo keskustelee siitä millä tavoin Suomen eduskunnan tahto vaikuttaa päätöksenteossa

Mihin suuntaan EU:ta kehitetään?

Europarlamentaarikko Nils Torvalds

 

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin mielestä nyt eletään aikaa, jolloin EU:ssa olisi syytä pystyä tarkkaan miettimään sitä, mihin EU on menossa ja mihin sen pitäisi mennä.

Onko syytä uudistaa perussopimus? Ja jos on, niin miten?

Pitäisikö eri maiden tukea toisiaan enemmän taloudellisesti tai vastata toistensa veloista? Pitäisikö kansalaisten keskinäistä solidaarisuutta saada vahvistumaan?

Olisiko koko EU:hun saatava yhteinen sosiaalipolitiikka? Kenen virhe se oli, ettei sitä aikoinaan saatu?

Entä EU:n budjetti jatkossa? Edetäänkö nykyisellä maatalous- ja aluepolitiikalla vai pitäisikö koko EU:n budjetin rahankäyttö miettiä uusiksi EU:n uusia tarpeita paremmin vastaavaksi? Ja jos niin pitäisi tehdä, miten se käytännössä tehtäisiin?

Entä federalisaatio? Pitäisikö siinä edetä varovaisemmin, vai odottaa lisä federalisaation ratkaisevan kaikki ongelmat?

Ja ovatko EU:n  nykyiset rakenteet ylipäänsä sellaisia, että niiden avulla tulevaisuuden ongelmia voidaan ratkoa?

Europarlamentti ja muutosten aika

  Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen

 


"Tästä tulee vuodesta 2014 lähtien hirveä määrä vaaleja.  
2014 tulossa eurovaalit, 2015 eduskuntavaalit, 2016 kunnallisvaalit, 2017 ei vaaleja, mutta 2018 presidentinvaalit kaksi kierrosta ja  2019 tulisi alle kahden kuukauden välein eduskuntavaalit ja eurovaalit" , toteaa  Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen, joka muuten muiden töidensä ohessa kirjoittaa blogia "Kohti eurovaaleja  2014"

Europarlamenttivaaleihin on siis enään reilu vuosi aikaa. Todennäköisesti ne pidetään toukokuussa 2014.  Spekulaatio tulevista ehdokkaista ja vaalien pelitilanteesta onkin jo käynnissä täyttä päätä. Nykyisistä mepeistä suurin osa on ilmoittanut asettuvansa ehdolle tulevissa vaaleissa ja koko ajan ilmestyy tulee uusia eurokansalaisia , jotka joko ovat asettumassa ehdokkaiksi tai joiden ehdokkaaksi asettumista vielä jännitetään.

Puolueiden kannatusluvut ovat muuttuneet paljon sitten viime eurovaalien ja todennäköisesti näin talouskriisin aikaan odotettavissa on hyvin värikkäitä vaalikeskusteluita.

Nykyisen parlamentin pitää kuitenkin loppukaudella päättää vielä monista isoista asioista.

Budjettikehysneuvottelut ovat vielä kesken, samoin maatalouspolitiikan kokonaisuudistus tulevaa rahoituskehyskautta varten. Myös talouskriisi aiheuttaa jatkuvasti lisää pohdittavaa.  Suuria teemoja ovat esimerkiksi pankkiunioni ja se, miten tulevaisuudessa mahdollisesti edetään kohti todellista talous- ja rahaliittoa .

 

   

Kreikan säästöjen tie

 Suomen Kreikan suurlähettiläs Pekka Lintu

Kreikka liittyi euroon vuonna 2001 ja ajautui vuonna 2009 kriisiin, joka hermostutti muita euromaita .

Sen jälkeen muut euromaat ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF lainasivat  rahaa Kreikalle. Lainaa saadakseen Kreikka sitoutui kovaan säästökuuriin.

EU on mukana vaatimassa Kreikkaa säästämään ja muuttamaan monin tavoin toimintatapojaan, mutta siitä huolimatta edelleen enemmistö kreikkalaisista haluaa pysyä eurossa. Toisaalta kansa kuitenkin kapinoi edelleen kaduilla. Mutta ketä ja mitä vastaan? Mitä kreikkalaiset haluavat?

Haastateltavana on Suomen Kreikan suurlähettiläs Pekka Lintu ja ohjelman toimittaa Maija Elonheimo.

Asiasanat: 

Miten käy EU:n kilpailukyvyn?

                                                   Apulaisyksikön päällikkö Vesa Vanhanen Euroopan komissiosta

 

 

 

Suomen kilpailukyky on tällä hetkellä hyvä verrattuna muihin EU-maihin. Mutta miten käy tulevaisuudessa Suomen ja koko EU:n?  Mitkä meidän todelliset kilpailuvalttimme tulevat olemaan.  Tällä hetkellä Komissio käy jäsenmaiden kilpailukykytilanteet läpi ja antaa vuosittain suosituksia siitä, mihin asiaan kunkin maan pitäisi kiinnittää huomiotaan kilpailukykynsä suhteen.

EU:n kilpailukyky suhteessa EU:n ulkopuolisiin maihin on kiinnostaa EU-kansalaisia. Mutta onko tarkoitus, että EU-valtiot kilpailevat markkinoista myös keskenään EU:n sisämarkkinoilla, vai kilpailevatko siellä vain yritykset? Jäsenmaiden välistä verokilpailuahan ainakin esiintyy.

 Haastateltavana on apulaisyksikön päällikkö Vesa Vanhanen Euroopan komissiosta ja ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo

Eurokriisin ratkaisuvaihtoehdot

 

     Kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto -yliopistosta

 

Elvytyspolitiikka olisi valtavirtataloustieteilijöiden mukaan tässä tilanteessa EU:ssa kannattavampaa kuin leikkaukset, sanoo kansainvälisen talouden professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta. Hän on myös sitä mieltä, että olisi ollut parempi jos Kreikan velat olisi annettu osin anteeksi ja sijoittajat olisivat joutuneet kantamaan sijoittajan vastuunsa.

Mutta kuinka paljon tuottaa yksi elvytykseen käytetty Euro?

Ja kenen idologioiden mukaan EU:ssa talouspolitiikkaa lopulta ohjataan? Kannattaisiko keskustella enemmän siitä mitä seurauksia taloustieteilijöiden mukaan nykyisellä politiikalla on ja mitkä olisivat vaihtoehdot.

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu