EU ja korruption rapauttava vaikutus

Erkki Laukkanen

 

 

Transparency Internationalin määrittelee korruption niin, että korruptio on toimivallan väärinkäyttöä yksityisen tai ryhmän oikeudettoman edun saavuttamiseksi.

EU:ssa menetetään korruption vuoksi vuosittain 120 miljardia euroa  komission arvion mukaan. 

Korruptiota esiintyy kaikissa EU-jäsenmaissa, vaikka se muodot eri maissa vaihtelevat.

Talouskriisin vaivaamissa eteläisissä EU:n jäsenmaissa korruptio on lisääntynyt taloudellisten ongelmien myötä ja Itä-Euroopan maissa sinänsä korkeat korruptioluvut ovat laskusuunnassa. Suomi on eri mittausten mukaan ollut melko korruptiovapaa maa, mutta parannettavaa on meilläkin.

Transparency Internationalin (TI) mukaan korruptiota esiintyy myös EU:n eri toimielimissä.

Mutta miten korruptiotilannetta EU:ssa voitaisiin korjata? Transparency Suomen hallituksen jäsen Erkki Laukkasen mukaan ylipäänsä asioiden läpinäkyvyys ja etenkin korruptioasioiden ilmiantojärjestelmä todistajansuojeluineen vähentää korruptiota. Siis järjestelmä joka on myös korruptiosta syytettyä asiallisesti kohteleva.

Vaikka Suomessa korruptiotilanne onkin parempi kuin monissa muissa EU-maissa, niin Erkki Laukkanen on sitä mieltä, että Suomessa meillä tulisi olla korruptiontorjuntaohjelma samoin kuin nyt on harmaan talouden torjuntaohjelma. Ja lisäksi ainakin kuntien taloutta pitäisi kunnista riippumattoman elimen valvoa yhtä tarkasti kuin nyt valvotaan valtion taloutta.
Meppien vaikutusvalta tällä vaalikaudella

Kimmo Collander

 Jokaiselle europarlamentaarikolle on jaossa jostain parlamentin kahdestakymmenestä valiokunnasta periaatteessa yksi paikka ja yksi varapaikka. Useampiakin paikkoja tosin voi saada.


Tämän vaalikauden alussa suomalaismepit onnistuivat saamaan selvästi parempia valiokuntapaikkoja  kuin viime kerralla, sanoo viestintäkonsultti Kimmo Collander. Mutta mitkä valiokuntapaikat ovat niitä tavoitelluimpia ja miksi? Esimerkiksi budjettivaliokunta ja ympäristövaliokunta kuuluvat tavoiteltuihin. Entä minkälaisia valiokuntapaikkoja suomalaiset europarlamentaarikot tämän vaalikauden alussa saivat ja mitä asioita niissä valiokunnissa tullaan todennäköisesti tällä vaalikaudella käsittelemään? Ainakin suomalaismeppejä on mukana monessa valiokunnissa, jotka käsittelevät niitä tämän vaalikauden todennäköisiä kuumia aiheita kuten esim. pankkiunionia, ilmastoasioita, energia-asiat ja USA:n ja EU:n välinenvapaakauppasopimusta.


Europarlamentin suomalaismeppien  valiokuntapaikat ja varapaikat löytyvät tästä linkistä:  

http://www.europarl.fi/fi/tiedotustoimisto/parlamenttin_viikko/parlamentin_viikko_2014/viikko28.html


Haastateltavana on viestintäkonsultti Kimmo Collander Kaiku Helsingistä, joka on pitkään eri työtehtävissä läheltä seurannut meppien työskentelyä ja sitä miten asiat europarlamentissa etenevät

Pienyrittäjyys EU:ssa

Arto Lahti

 

Suunnilleen 100 000 säädöstä säätelee nykyisin pienyrittäjien elämää, kertoo professori Arto Lahti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Mikä on pienyrittäjän tai alle 10 henkeä työllistävän mikroyrityksen tilanne EU:ssa, jossa markkinoista kilpaillaan sekä EU:n sisällä että EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden välillä. Edunvalvontaan ja lobbaukseen olisi syytä olla resursseja silloin kun markkinoita koskevia säädöksiä valmistellaan.

Eri EU-maissa pienten yrittäjien tilanne on hyvin erilainen, mutta kuka ajaa näiden yritysten etuja EU:ssa ja mitä pienyrittäjien edut voisivat esim. meillä Suomessa olla? Vapautus pieniin yrityksiin erityisen kovaa iskevästä arvonlisäverosta jos yrityksen liikevaihto on alle 50 000 euroa vuodessa? Vai se, että yrityksille järjestettäisiin edullista neuvontaa nimenomaan niissä asioissa, joita yritykset itse haluavat. Esimerkiksi neuvonta kirjanpidossa ja juridisissa asioissa voi olla hyödyllistä. Vai olisiko viisasta vähentää yritysten tukemista esim. EU-rahoin. Näitä rahoja hakevat yleensä isot yritykset. Ne sotkevat silloin markkinoita koska niiden suoma kilpailuetu rahoja saaneille voi olla kohtalokas alueen muille yrityksille ja yrittäjille.

Miten EU-lainsäädäntöön voi vaikuttaa.

Anna Hyvärinen

 

Kuinka pieni Suomi saa näkökulmansa läpi kun lainsäädäntöä valmistellaan EU:ssa?

EU:ssa kaikki yrittävät vaikuttaa toisiinsa. EU:n laajetessa toisiinsa vaikuttavien toimijoiden joukko on kasvanut ja mahdollisesti tulevaisuudessa edelleen kasvaa.

Komissio valmistelee ja esittää uudet lait, joten siis komission kanssa on syytä olla tekemisissä jo valmisteluvaiheessa. Saman asian ovat tietysti huomanneet muutkin jäsenmaat ja myös lobbarit, joten suomalaistenkin virkamiesten on hyvä tietää, mitä keskusteluja komissiossa ylipäänsä on menossa

Sen jälkeen neuvosto, jossa jäsenmaat ovat edustettuina ja parlamentti päättävät hyväksytäänkö laki. Asiaa taustoittavien suomalaisten miniteriöiden virkamiesten on syytä keskustella muiden maiden vastaavien virkamiesten kanssa ja myös mahdollisessa olla yhteydessä aiheen tiimoilta myös meppeihin.

Kaikki tämä vaatii virkamiehiltä asiantuntemusta, kokemusta, hyviä verkostoja, sosiaalisa taitoja ja turnauskestävyyttä.  Tehtävän hoitoa auttaa se, että asiat koordinoidaan kunnolla kotimaassa.

Harvat päätökset ovat lopullisia, vaan samaan asiaan voidaan palata yhä uudestaan ja samalla alkaa jälleen uusi vääntö siitä kenen edut otetaan parhaiten huomioon. Kuka voitta kuka häviää? Etelän jäsenmaat, pohjoiset jäsenmaat, itäiset jäsenmaamaat, suuryritykset, pienyritykset, työntekijät vai työnantajat jne.

Aiheesta keskustelemassa on varatuomari, tohtorikoulutettava  Anna Hyvärinen, joka on tutkinut aihetta ja valmistelee siitä myös väitöskirjaansa.

 

EU ja taloudellinen valta ja vastuu

Tuomas Saarenheimo

 

Tällä hetkellä EU puuttuu arvioin, suosituksin ja myös mahdollisin sakoin jäsenmaiden harjoittamaan talouspolitiikkaan. Mitä siitä seuraa käytännössä?  Sekoittuvatko taloudenpidon valta ja vastuusuhteet? Ja mitä tehdään jos komission antamat neuvot osoittautuvatkin huonoiksi ja niitä seuraamalla ajaudutaan taloudellisiin ongelmiin? Kenen ja minkälainen silloin on vastuu? Komission, kaikkien jäsenmaiden vai ohjeita noudattaneen jäsenmaan?

Mihin suuntaan EU on kehittymässä. Pankkiunioni on askel kohti tiiviimpää yhteistyötä euromaiden välillä mutta mihin suuntaan kehitys siitä jatkuu? Tullaanko yhteistyötä lisäämään ja ollaanko myös matkalla kohti yhteisiä velkoja, eurobondeja. Ja mitä siitä seuraa? Ainakin kiinnostavia juridisia ongelmia.

Entä mihin suuntaan EU:ta kannatta kehittää. Viime EU-vaaleissa EU-skeptikot menestyivät hyvin. Tarkoittaako se, että EU-kansalaiset eivät halua, että EU kehittyy esim. Saksan ja Espanjan tyyppiseksi keskusjohtoiseksi liittovaltioksi, vaan rakenteeltaan mieluummin esim. Sveitsiä muistuttavaksi. Eli siis sellaiseksi, jossa vahvat jäsenvaltiot muodostavat liiton, eikä EU kovin vahvasti niitä säätele.

Haastateltavana on  alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä.

Kesäohjelmat 4.6 - 9.7. 2014

 Tässä ovat kesällä uusitavat ohjelmat.

Klikkaamalla otsikkoa pääsee ohjelman blogiin ja sitä kautta myös areenan klipppiin, josta ohjelmaa voi kuunnella

 4.6.   Brysselin kone: EU ja aiemmat valtioliitot - haastateltavana professori Erkki Pihkala. (Ensilähetys 21.8 2013)

11.6. Lobbarina EU:ssa (Ensilähetys 18.12 2013)

18.6. Eu ja työvoiman vapaa liikkuvuus (Ensilähetys 29.4.2014)

25.6. EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus ja laki ja oikeus(Ensilähetys 2.4.2014)

2.7.   Maaseutu ja EU:n jälki (Ensilähetys 22.1 2014)

9.7. EU:n pankkiunioni - ratkaisu vai ongelma (Ensilähetys 14.5. 2014)

 

 

EU ja uudet haasteet

Juhana Aunesluoma

 

EU:n kaikissa maissa on käyty omanlaisensa EU-vaalit. Mutta mitä seurauksia sillä on alkavan kauden EU-politiikkaan?

 EU-kriittisten ryhmien kasvun myötä, voi ehkä olettaa, että EU:n valtaa lisäävät hankkeet eivät ole alkavalla kaudella kovinkaan isosti myötätuulessa.

Todennäköisesti myös oikealla olevat ryhmät ovat aiempaa enemmän oikealla ja vasemmalla olevat ryhmät aiempaa enemmän vasemmalla.

Ja ainakin aluksi Parlamentin reaktiot eri teemoihin ovat todennäköisesti tavallista ennalta- arvaamattomampia.

 Mutta miten ja millä perusteella parlamentin alkavan kauden poliittiset ryhmät tulevat muodostumaan.

Ja miten tämä kaikki vaikuttaa tämän kauden odotettavissa olevien isojen teemojen ratkaisuihin?

Missä muodossa pankki-unionia viedään eteenpäin? Miten federalistiseksi koko pankkiunioni koetaan, ja Miten EU-kriittisten voimien lisääntyminen vaikuttaa parlamentin suhtautumiseen asiaan?

 Entä Miten käy EU:n ja USA:n vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksen? Tullaanko siitä ehkä lopulta tiputtamaan nyt suunnitteilla olen kaltainen välimiesmenettelyosio pois? Vaiko jotain ihan muuta vääntöä? Parlamentti voi vain joko hyväksyä tai hylätä sopimusehdotuksen kokonaisuudessaan. Todennäköisesti siis tulossa on mielenkiintoista keskustelua aiheesta

 Tai entä Energia ja ilmastopolitiikka miten se muotoutuu? Miten paljon vihreät saavat ajatuksiaan läpi ja miten paljon teemaan vaikuttaa esim. EU:n tuleva taloustilanne.

 Ohjelmassa on haastateltavana Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.

 

EU ja Saksan linja

Tuomas Iso-Markku

 

Miten Saksasta on tullut EU:ssa nykyisen kaltainen iso toimija ja miten sen käy tulevaisuudessa.  Sen talous on EU maiden isoin ja myös väkiluvultaan se on ainakin toistaiseksi EU:n suurin jäsenmaa, mutta saattaa olla, että Iso-Britannia ja Ranska tulevaisuudessa ohittavat sen väkimäärässä. Laskeeko Saksan painoarvo EU:ssa silloin? Ja jos laskee, niin kuinka paljon?

Mutta mitä Saksa haluaa? Ainakin pankkiunionin suhteen Saksa on vetänyt omaa linjaansa ja saanut tahtonsa läpi ja energiapolitiikassa sen päätös luopua ydinvoimasta on yllättänyt monet.

Mutta entä saako se aina tahtonsa läpi EU:ssa?   Sillä on paljon vaikutusvaltaa neuvostossa ja parlamentin suurissa ryhmissä, mutta esimerkiksi sen tapa hoitaa talouttaan ei ole miellyttänyt kaikkia muita EU-maita eikä myöskään komissiota. Joutuuko saksa tulevaisuudessa noudattamaan vähemmän kireää ja vähemmän kireää talouspolitiikkaa.

 

Haastateltavana tutkija Tuomas Iso-Markku Ulkopoliittisesta instituutista.

 

EU:n pankkiunioni - ratkaisu vai ongelma

Peter Nyberg

EU:n pankkiunionilla on tarkoitus on lisätä pankkien EU-tasoista  valvontaa ja myös kerätä pankeilta  kahdeksan vuoden aikana 55 mrd euron rahasto tulevien kriisipankkien pankkien pelastamista varten.

Mutta onko tuo pankeilta kerätty 55 mrd:n euron summa alkuunkaan riittävä, jos iso pankkikriisi iskee?

Ja onko riittävän hyvä pankkikriisejä ehkäisevä pankkien etukäteisvalvonta ylipäätään millekään elimelle mahdollista?

Vai onko todennäköistä, että seuraavan pankkiriisin aikaan pankkiunionimaiden veronmaksajien pitää olla mukana maksamassa tukia pankkiunionimaiden kriisipankkien pelastamiseksi?

Ja miten iso askel se on EU:n federalisaation suuntaan.

 

Olisiko sittenkin parempi pitää huoli siitä, että pankeista ei kasva liian isoja kaatuakseen, vaan että voivat kaatua hallitusti.

Viime aikoina on puhuttu siitä, että pankeilla on lainanantoonsa nähden liian pieniä pääomia. Tällä hetkellä kun pankki antaa lainaa, niin sillä pitää olla omaa pääomaa yleensä n. 8% lainanannosta. Mikäli laina on ns riskitön, tämänkään kokoista omaa pääomaa ei vaadita.  Olisiko järkevämpää vaatia, että pankkien oman pääoman osuus olisi isompi, niin että progressiivisesti pankeilta vaadittaisiin sitä suurempaa prosenttia omaa pääomaa lainanantoonsa nähden, mitä isompia pankit ovat.

Silloin todennäköisesti pankkien itsensäkin kannattaisi pitää huoli siitä etteivät ne kasva niin isoiksi, ettei niiden voi antaa kaatua.  

Aiheesta keskustelee tohtori Peter Nyberg.

Mitä mepit tekevät?

Satu Hassi

 

Mitä mietti europarlamentin ja EU:n asioista kaksi kautta europarlamentissa ollut vihreiden väistyvä meppi Satu Hassi? Ensi kauden teemoja ovat ainakin pankkivalvonta ja energia- ja ilmastoasiat. Satu Hassin mukaan verotusasiat olisivat EU:n kannalta myös tärkeitä, koska mikäli verotuksen taso laskee, siitä seuraa EU:n kansalaisille monenlaisia ongelmia yhteiskunnan eriarvoistumisen myötä.

Minkälaista on Satu Hassin lobbauksen ja vaalirahoituksen välinen kytkentä europarlamenttivaaleissa?  Miten lobbaus hänen mukaansa europarlamentissa nykyään toimii?

Entä miten äänestäjä halutessaan ehdokkaansa kytkentöjä tutkia ja mitä tärkeitä asioita ensi vaalikaudella on tulossa parlamentin käsittelyyn.

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu