EU ja alkoholipolitiikka

Kari Paaso

Mikä ohjaa alkoholipolitiikkaa EU:ssa? Alkoholialan edut vai alkoholin haittojen ehkäisy. EU:n nykyinen alkoholistrategia, joka oli voimassa vuoteen 2012 on jo vanhentunut, ja tulevan komission odotetaan tekevän uuden strategian.

Käytännössä EU on löysentänyt alkoholipolitiikkaa ainakin meillä. Tuontirajoitukset muista maista ovat isommat kuin ennen EU-jäsenyyttä ja samalla alkoholin hinta on laskenut. Pitkällä tähtäimellä paineet hintojen yhtenäistymiseen koko EU-alueella, ja sitä kautta hintojen laskuun esim. Suomessa ovat isot. Esimerkiksi Viron ja Suomen väliselle viinarallille on vaikea rakentaa esteitä, sillä alkoholimäärät, joita saa tuoda omaan käyttöön EU-maiden välillä ovat suuret,

Vaikka lisääntynyt alkoholinkäyttö lisää alkoholin aiheuttamia haittoja myös muille, kuin suurkuluttajille, niin EU:ssa pidetään tärkeänä myös alkoholiala liiketoimintana, ja alkoholiala onkin iso lobbari kun EU:ssa alkoholiasioita käsitellään.  

Ohjelmassa haastateltavana on haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysminiteriöstä.

EU ja jatkuva muutos

Timo Miettinen

Ensimmäiset ajatukset Euroopan laajuisesta yhteistyöstä syntyivät jo 1400-luvulla ottomaanien uhatessa Eurooppaa.  Sen jälkeen ajatusta enemmän yhdessä toimivasta Euroopan on virittänyt yleensä joko Eurooppa kohtaava ulkoinen tai sisäinen uhka. Yhteisiä ulkoisia uhkia EU:lla onkin riittänyt. On ollut sotilaallisia, aatteellisia ja etenkin nykyään taloudellisia uhkia. EU:n syntyaikoina ulkoisen uhkan muodostivat  Eurooppaa repineet sodat, joiden toivottiin loppuvan, mikäli Euroopan maat olisivat vahvemmin taloudellisesti riippuvaisia toisistaan.

 

Mutta miten EU nykyään erottautuu muusta maailmasta ja luo yhteisyyden tunnetta? Yhtenä ratkaisuna yhteisen identiteetin luomiseen EU on ottanut käyttöön käsitteen arvoyhteisö. Siinä eurooppalaiset arvot yhdistävät EU:ta ja niitä vastaan se peilaa muuta maailmaa.

 

Tällä hetkellä kuitenkin erityisesti talouden ongelmat yhdistävät vahvasti EU:ta. Jopa niin vahvasti, että puhe arvoyhteisöstä ei ole juurikaan näkynyt talouskriisin hoidossa, ja osin yhteisen talouden ongelmat tuntuvat jakavan EU:ta yhdistämisen sijaan.

 

Eurooppalaiseen kulttuuriin on aina vahvasti kuulunut se, että monenlaiset eri keskustelut ja näkökulmat ovat myllänneet vallitsevia käsityksiä, ja toisinaan koko kulttuurin ovat saattaneet suuriin muutoksiin aivan uudet näkökulmat asioihin.  Ajatusmalleja  ovat muuttaneet esimerkiksi Luther, Nietzsche ja Marx. Löytyykö siis EU:hunkin jossain vaiheessa kokonaan uusi näkökulma, joka muuttaa EU:n, vai näivettyykö se hitaasti. Ja mitä tulee tapahtumaan sosiaalisen EU:n idealle?

 

Aiheesta keskustelee tutkijatohtori Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta

EU ja sosiaalinen kriisi

Pasi Korhonen

120 miljoonaa ihmistä elää tällä hetkellä joko köyhyydessä tai köyhyyden uhan alla EU:n alueella.  Talouskriisi on ennestään pahentanut tilannetta, vaikka EU:ssa onkin yritetty vähentää köyhyyttä esim. Eurooppa 2020 ohjelmalla.

Mutta ollaanko nyt vedenjakajalla? EU:n virallisessa puheessa sosiaaliset ongelmat on otettu aiempaa vakavammin esiin ja on oltu myös huolissaan siitä, mitä sosiaalisia seurauksia harjoitettavalla talouspolitiikalla on ollut ja mitä Troikan (Komission, IMF:n ja EKP:n) kriisimaille suosittelema talouspolitiikka on saanut aikaan.

Paljoa välineitä sosiaalisten ongelmien vähentämiseen EU:ssa ei ole. Jäsenmaat ovat pääosin itse vastuussa sosiaalipolitiikastaan ja omista rakenteistaan. Sosiaalisektorin kehittäminen ei siis niinkään nojaa EU:n lainsäädäntöön, vaan on poliittista ja perustuu siihen, että maat arvioivat toistensa tekemisiä ja antavat suosituksia paremmasta asioiden hoidosta. Toisaalta jos EU:n valta asioissa lisääntyisi, niin miten pian oltaisiin siinä tilanteessa, että sosiaaliasioita hoidettaisiin niin, että yhdessä maksettaisiin joidenkin maiden sosiaalisia kuluja. sitä ei moni maa halua.

Ohjelmassa haastateltavana on Kansainvälisten asioiden johtaja Pasi Korhonen Sosiaali- ja terveysministeriöstä.

EU:n uusissa haasteissa

Olli Rehn

EU:n suurimpia haasteita ovat tällä hetkellä Ukrainan kriisi ja EU:n talouden tilanteet. Ja Ukrainan kriisilläkin on myös taloudellisia seurauksia.

Mutta miten iso on deflaation ja talouden hyytymisen uhka ja mitä sille pitäisi tehdä?

Isossa roolissa asian ratkaisussa ovat ainakin Italia, Ranska, joiden talous on ongelmissa, Saksa jonka elvyttävämpi politiikka auttaisi muuta euroaluetta ja EKP jonka kaikki elvytyskeinot eivät ole vielä käytössä.  Mutta entä Maastrichtin sopimus. Alkaako nyt olla aika rikkoa siinä määritellyt rajat, joiden valvonta oli edellisen komission suuren työn näyttävä tulos.

Europarlamentin jäsenen ja varapuhemiehen Olli Rehnin nykyiseen rooliin kuuluu keskustella jäsenmaiden kanssa niiden taloudenpidosta. Mutta miten keskustelu onnistuu nykyisessä asemassa verrattuna niihin aikoihin, kun hän vielä keskusteli asioista talouskomissaarina. Ja onko nykyisen parlamentin haluama talouspolitiikka erilaista kuin viime kauden komission? Jos on, niin miten hyvin kaikki mielipiteet parlamentissa kuuluvat, kun tällä kaudella eurokriittiset eivät poikkeuksellisesti saaneet haltuunsa lainkaan haluttuja valiokuntien puheenjohtajuuspaikkoja, ja kolme isointa puolueryhmittymää ovat liittoutuneet keskenään.

Mitä opittavaa olisi aiemmasta talouskriisin hoidosta? Mitä virheitä silloin tehtiin ja ketkä niitä tekivät. Onko jo aika aloittaa keskustelu siitä aiheesta?

EU:n talous ja keskinäisriippuvuuden aika

Antti Suvanto

 

 

Uhkaako euroaluetta deflaatio eli se, että päinvastoin kuin inflaatiossa, hinnat alenevat ja talous hyytyy sitä kautta.  Jos uhkaa, niin kannattako meidän seurata deflaatiosta kärsivän Japanin tietä tilanteen ratkaisuyrityksissä.  Eli harjoittaa. perinteisempien elvytyskeinojen lisäksi keskuspankin harjoittamaa määrällistä elvytystä, eli sitä, että keskuspankki ostaa pankeilta niiden omistamia velkakirjoja.

 

Lisätäkseen kasvua EKP on laskenut korkoja ja ostanut velkakirjoja, mutta onko sillä vielä muita keinoja käytettävissä?

 

Jos kysyntää halutaan lisätä joissain EU- maissa, niin mitä silloin pitää tehdä? Lisätä elvytystä ilmeisesti. Mutta miten? Ja ollaanko silloin yleensä jotain kautta jotain kautta loppujen lopuksi yhteisvastuun tiellä.

 

Entä miten eri maat voivat elvyttää, jos ne jo muutenkin ovat ylittäneet tai ylittämässä Maastrichtin sopimuksen velka- ja alijäämärajat.  Onko meillä edessä jossain vaiheessa se, että niitä rajoja on muutettava? Ja jos on, niin miten?

 

Entä euro? Oliko euro hyvä idea, ja miten meidän olisi käynyt ilman sitä?

 

Ohjelmassa haastateltavana on Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Antti Suvanto

 

 

EU ja Ukrainan tilanne ja totuuden löytämisen vaikeus

Peter Saramo

 

Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat? Näin kysyi varatuomari Peter Saramo kirjoittamassaan Ortodoksisen verkkolehden "Simeon ja Hanna" artikkelissa kesäkuussa.

Löytyykö perimmäinen totuus tapahtumista lännen tarinasta vai Venäjän? Vai Ukrainan vai EU:n? Vai oliko totuus joku ihan muu? Ja mikä on EU:n rooli tässä kaikessa?

Kun EU neuvotteli assosiaatisopimuksesta Ukrainan kanssa, miten sopimatonta oli olla  käymättä samalla myös neuvotteluja sopimuksen vaikutuksista Venäjän kanssa? Yleensä tämäntyyppisissä neuvotteluissa otetaan myös huomioon ne sopimuksen ulkopuoliset maat joilla on vahvoja kaupallisia intressejä tulevan sopimuksen suhteen.

Kun Maidanin aukion tapahtumien aikaan Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton ja EU:n laajentumiskomissaari kävivät siellä puhumassa kannustavasti kapinallisille ohi Ukrainan senhetkisten vaaleilla valittujen laillisten vallanpitäjien, miten sopivaa se oli? Kapinallisethan kuitenkin kapinoivat senhetkistä laillista hallintoa vastaan.

Ja mitä on ajateltava siitä, että kun valta vaihtui, niin Ukrainalle tarjottiin huomattavasti enemmän taloudellista tukea, kuin mitä alkuperäisessä sopimuksessa oli tarjottu. Sopimushan alunperin jäätyi, ainakin niin sanottiin, siitä syystä, että Ukrainalla ei ollut varaa muuttaa maataan siihen kuntoon mitä assosiaatiosopimus olisi edellyttänyt.

Muodostuiko kapinallisille sellainen kuva, että lännestä oli tulossa enemmän tukea kuin sitten tulikaan. Ja mikä vaikutus sillä käsityksellä oli siihen, miten suuria riskejä ihmiset olivat halukkaita ottamaan taisteluissaan.

Ja loppujen lopuksi miten selkeä käsitys ukrainalaisilla tapahtumien aikana loppujen lopuksi oli siitä, että tarjolla ei lopultakaan ollut pääsyä EU:n jäseniksi, vaan kyseessä oli vain assosiaatiosopimus. Olisivatko he osoittaneet mieltään hengenvaarallisessa tilanteessa pelkän assosiaatiosopimuksen vuoksi.

Varatuomari Peter Saramon aiheeseen liittyvät kirjoitukset löytyvät seuraavat linkit avaamalla:
Mitä uskoa, kun kaikki valehtelevat? – Ukrainan kriisi ja maailman ymmärtäminen
Ukraina och informationskriget

EU ja maailman muutos

Antti Kuosmanen

 

 

Parikymmentä vuotta sitten kun Suomi liittyi EU:hun,  Ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen oli Suomen EU-jäsenyysneuvotteluvaltuuskunnan jäsen. Hän oli siis neuvottelemassa Suomen jäsenyydestä. Sen jälkeen hän on urallaan tehnyt töitä myös muiden EU-asioiden parissa.

Mutta miltä EU:n kehitys  jäsenyysneuvotteluiden aikaan verrattuna näyttää nyt? Vanha innostus EU:hun rauhantuojana perustana on vaimennut, ja EU:n asema kansainvälisenä toimijana on heikentynyt kun nousevien maiden rinnalla ja EU:n lainsäädännöllinen pohja on muuttunut.

Mutta onko rauha nyt ja ikuisesti tulevaisuudessa niin itsestään selvä asia, ettei siihen tarvitse kiinnittää huomiota.  Ja mitä maailmantaloudessa tapahtuu seuraavaksi? Jos maailmassa elintaso tasoittuu eri maanosien ja valtioiden välillä, niin miten käy EU:n? Jos EU-kansalaiset köyhtyvät  huomattavasti, niin minkälainen kriisi siitä seuraa? Mitä siitä seuraa EU:n asemalle globaalisti ja mitä tapahtuu EU:lle, sen rakenteelle ja pysyvyydelle?

 

 EU ja talouden näkymät

Risto Murto

EU:n, euroalueen ja Suomen kannalta taloustilanne on hankala. Kasvun eväät on syöty, eikä välineita tilanteen korjaamiseen juuri nyt ole. Elvytysreservit on käytetty, eikä talouspolitiikan tai finanssipolitiikan avulla ole mahdollista korjata tilannetta merkittävästi.

USA:ssa on tehokkaalla elvytyksellä  palattu Erooppalaisittain katsottuna kasvun polulle, vaikka pahimmillaan siellä oli yhtä pahat alijäämät kuin Kreikalla.

Mutta millaisen pakkopaidan me olemme luoneet itsellemme etenkin emumaissa. Periaatteessa jäsenmaat eivät saa velkaantua yli kuuttakymmentä prosenttia bruttokansantuotteesta, joten elvytysvaraa ei monellakaan maalla enään juuri ole.  Emumailla ei myöskään ole mahdollisuutta devalvoida, joten keinot ovat vähissä. Tietenkin me voimme käydä keskinäistä kilpailukykykamppailua, mutta onko se hyvä ratkaisu.

Mutta mihin tämä kaikki johtaa. Aiheesta keskustelee työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto

EU ja Turkki

Toni Alaranta

 

 

Turkki on hyväksytty EU:n jäsenehdokkaaksi jo vuonna 1999 ja jäsenyysneuvottelut alkoivat vuonna 2005.

Mutta se Turkki joka jäsenyyttä aikoinaan haki, oli hyvin erilainen kuin nykyinen kansallismielisen  Oikeus- ja kehityspuolueen (AKP)hallitsema Turkki, josta on tarkoitus on tehdä Turkista islamin arvoihin perustuva valtio. Vaikka jäsenyysneuvottelujen alkuaikoina Turkissa tehtiin uudistuksia, joiden myötä maasta piti tehdä EU-kelpoinen, niin nyttemmin uudistukset ovat pysähtyneet.

Myös EU on muuttunut paljon tänä aikana. Nykyään EU:ssa on esimerkiksi alettu puhua EU:n uusien maiden vastaanottokyvystä. Onko EU kykenevä ottamaan Turkin jäsenekseen. Nykyisen komission puheenjohtaja Junckerin mukaan tuskin on. Hänen mielestään nykyinen Turkki ei ole sopiva EU:n jäseneksi, eikä EU:n ole syytä laajentua hänen toimikautensa aikana.

Mutta mikä on EU:n ja Turkin suhteiden tulevaisuus.Tuleeko Turkista lopultakaan koskaan EU:n jäsen? Voidaanko jäsenyysneuvottelut lopettaa? Hankalaa se voisi olla. Yksi mahdollisuus olisi luoda jonkunlainen erillissopimus EU:n ja Turkin välille. Mutta kelpaako se vaihtoehto Turkille? Tai haluaako Turkki ylipäätään tosissaan tullakaan EU:n jäseneksi. Haluaako se mieluummin perustaa jonkunlaisen yhteenliittymän muiden islamilaisten maiden kanssa. Tai haluaako se kehittää yhteistyötä Venäjän kanssa? Ja mikä sen rooli silloin on suhteessa EU:hun? Ei välttämättä niinkään silta eri maanosien ja kulttuurien välillä, vaan hyvin itsenäinen toimija

 Aiheesta keskustelee vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.

 

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu