EU:n vuosi 2014 ja vuoden 2015 haasteet.

Henri Vogt

Vuoden 2014 suuria teemoja EU:ssa olivat mm. Ukrainan kriisi, EU:n ja Venäjän suhteet, talouskriisin ratkaisuyritykset, EU:n ja USA:n vapaakauppa- ja investointisuojasopimusneuvottelut, ja uuden parlamentin poliittiset päämäärät. Samat asiat tulevat todennäköisesti jatkumaan EU:ssa suurina keskusteluteemoina myös vuonna 2015.

Lisäksi kiinnostavaa tulee olemaan se, miten uuden komission uusien rakenteiden toimintakyky, eli se minkälaisiksi uusien superkomissaarien roolit tulevat muotoutumaan. Ja myös se miten komissaari Jyrki Kataisen vastuulla oleva investointiraha tullaan käytännössä järjestämään.  

Entä miten talous EU:ssa kehittyy. Ja miten se kehittyy eri maissa.

EU:n ja Venäjän suhteiden yksi hyvin kiinnostava hetki tulee olemaan ensi kesänä, kun ratkaistaan se, tullaanko EU:n asettamia Venäjän vastaisia pakotteita jatkamaan. Niiden jatkaminen edellyttää kaikkien maiden yksimielisyyttä. Miten eri maat tulevat reagoimaan silloin?

Ja miten käy TTIP EU:n ja USA:n vapaakauppa- ja investointisuojasopimusneuvottelut neuvotteluiden? Kuinka vähän tai paljon ne edistyvät? Sopimus on kuitenkin niin yksityiskohtainen, laaja ja täynnä periaatteellisia kysymyksiä, että työtä tulee olemaan paljon.

Entä miten eri jäsenmaiden poliittinen kehitys tulee heijastumaan koko EU:hun? Kiinnostavia asioita ovat esim. Britannian vaalit ja Kreikan tilanne.

Suomen kannalta kiinnostavaa on tietysti se, minkälainen keskustelu meidän EU-politiikastamme tullaan käymään ensi vaalien alla ja miten vaalien tulos tulee vaikuttamaan meidän EU-politiikkaamme.

Ohjelmassa on haastateltavana valtio-opin professori Henri Vogt Turun yliopistosta ja toimittajana Maija Elonheimo.

 

.

EU:n integraatiokehityksen mutkaiset polut.

Veera Mitzner

EU:ssa Integraatio voi olla joko valtioiden keskeistä integraatiota, jolloin jäsenvaltiot sopivat yhä enemmän asioista tai se voi olla federalistista integraatiota, jolloin ylikansalliset yhteiset elimet, kuten esimerkiksi EU:n komissio tai EU:n parlamentti saavat lisää valtaa. EU:n historian ajan nämä integraation muotojen painotukset ovat vaihdelleet. Esimerkiksi pienet maat ovat usein kannattaneet federalistista integraatiota.

Kun 50-luvulla perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euratom, niin näiden yhteisöjen komissiot yhdistettiin 60-luvulla ja lopulta tästä kaikesta syntyi  90-luvulla EU.

Mutta miten paljon ja minkälaista integraatiota eri osapuolet ovat mihinkin aikaan halunneet? Kansalaisten vastustus Maastrichtin sopimukselle Ranskassa ja Tanskassa oli yllätys monelle lisääntyvän integraation kannattajalle ja Lissabonin sopimuksen aikoihin vastustus oli taas voimissaan. Näyttää siltä, että vastustus koko EU:ta vastaan heräsi voimakkaampana siinä vaiheessa, kun EU-kansalaiset alkoivat ymmärtää miten monin tavoin EU heidän elämäänsä on alkamassa vaikuttaa. Nykyään integraation ja etenkin federalismin vastustus ei enää yllätä ketään, mutta onko koko integraatioajatus jo voimaton? Ja olisiko nykyisen talouskriisin aikana ollut se hetki jolloin federalistista integraatiota olisi voitu kehittää aiempaa toimivampaan ja demokraattisempaan suuntaan. Vai onko nyt käymässä niin, että vaikka integraatioinnostus ei olekaan kovin isoa, niin Venäjän tilanne yhdistää EU maita,  ja on sitä kautta lahja EU:n integraatiolle?

Ohjelmassa on haastateltavana tutkijatohtori Veera Mitzner Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.

 

EU, Suomi ja kilpailutuksen aika

Jarkko Eloranta

EU on osin tuonut jäsenmaille velvoitteet kilpailutukseen, mutta koko kilpailutusidea ei ole EU:sta kiinni. Kilpailutuksia ei tehdä kaikissa jäsenmaissa aivan samalla tavalla, vaan kansallinen ja myös kunnallinen päätösvalta on aika isoa siinä mitä ja miten kilpailutetaan.

Perusideana on kuitenkin se, että EU vaatii kilpailuttamaan tiettyjä aloja, kuten esim. energia-alan. Toisaalta esim. hoivapalveluita ei kunnan ole pakko kilpailuttaa, jos se tekee sen omahankintaisesti, eli maksaa suoraan palkka työntekijöille. EU haluaa myös, että kaikkia toimijoita kohdellaan samalla tavalla esim. omistuspohjasta tai kilpailevan yrityksen kotimaasta riippumatta. Silloin julkista tukea saava yrityksen ei voida katsoa toimivan markkinoilla tasavertaisena muiden yritysten kanssa.

Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa työntekijöiden kannalta? Kun yrityksiä kilpailutetaan. säännöllisesti, työpaikat ovat silloin katkolla, ja elämän epävarmuus lisääntyy. Samoin kilpailutuksen tuloksena työntekijöiden asema huononee usein joka kierroksella. Esim. palkka laskee siihen pisteeseen, ettei se sen alle enää lain mukaan voi laskea.

Uhkana työntekijöille on myös se, että kilpailutuksen voittaa ulkomainen firma, jonka alihankkijat eivät maksa työntekijöilleen kaikkia työnantajamaksuja tai veroja, ja saa siten tehtyä halvemman tarjouksen ja voittaa kilpailun. Se taas vaikuttaa siihen, paljonko saadaan verotuloja, joka taas vaikuttaa siihen miten paljon julkinen sektori voi teettää työtä.

Ohjelmassa on haastateltavana Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

 

EU ja Britannia ja järki ja tunteet

Juhana Aunesluoma

Britanniassa järjestetään kansanäänestys siitä eroaako se EU:sta vai jatkaako jäsenyyttään, mikäli konservatiivit voittavat ensi kevään parlamenttivaaleissa. Näin on luvannut konservatiivien puheenjohtaja, nykyinen pääministeri David Cameron.

Mutta miten konservatiivit, jotka ovat olleet usein hyvin EU-myönteisiä, ovat heittäytymässä tällaiseen uhkapeliin? Ja miksi työväenpuolue, joka usein kritisoi EU:ta, suhtautuu mahdolliseen äänestyksen aika pidättyvästi. Entä mikä on vaaleissa voittamista? Britanniaankin on taas mahdollista saada taas koalitiohallitus ja silloin peli ei ole yhtä selvää, kuin aiemmin. Onko kansanäänestys ehkä pakko järjestää, voittaa vaalit kuka tahansa?

Suhtautuminen EU:hun on Britanniassa muuttunut paljon muutamassa vuodessa. EU-kriittinen UKIP-puolue lisää suosiotaan, konservatiivit vastustavat EU:n puuttumista Britannian itsemääräämisoikeuteen, kuten aiemminkin ja työväenpuolue edelleen on huolissaan EU:sta projektina, joka hyödyttää lähinnä rikkaita, mutta ei köyhempiä ihmisiä. Talouskriisi heikensi Brittien luottamusta siihen, että EU osaa hoitaa asiansa ja EU:n alueelta lisääntynyt muuttoaalto Britanniaan, on hermostuttanut monia. Samaan aikaan Britanniassa on alkanut olla poliittisesti korrektia kritisoida EU:ta aiempaa rajummin.

Lähestyvät vaalit vaikuttavat vahvasti myös Britannian EU-politiikkaan. Nyt Britannia on ilmoittanut, ettei se suostu maksamaan korotettuja jäsenmaksujaan, jotka sille sääntöjen mukaan kuuluvat.  Tällaisilla ulostuloilla se ei lisää suosiotaan EU:ssa, mutta siitä huolimatta EU:ssa monet ovat huolissaan niistä seurauksista, joita sen mahdollinen ero aiheuttaisi koko EU:lle. Mahdollista on, että integraatiokehitys syvenee entista nopeammin, EU:n talouspolitiikka muuttuu vähemmän liberaaliksi tai että Britannian ero innostaa muita jäsenmaita myös miettimään eroa EU:sta tai eurosta.

Ja mitä tekee Skotlanti? Jos Britannia eroaa EU:sta, eroaako Skotlanti Britanniasta ja liittyy EU:hun? Ja mitä siitä seuraa?

Haastateltavana on tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkostosta Helsingin yliopistosta.

EU ja lupa elvyttää

Heikki Taimio

Elvyttävämpää politiikka EU:hun ovat jo vuosia kannattanut osa tutkijoista ja kansalaisista, mutta nyt painetta on tullut Kansainvälisestä valuuttarahastosta, OECD:stä ja Euroopan keskuspankista.  Niiden mukaan finanssipolitiikan pitäisi olla elvyttävämpää.

Mutta riittävätkö rahapoliittiset keinot elvytykseen. Markkinoille tuotu rahaa matalalla korolla, mutta kun kysyntä on pientä, investointihalukkuutta ei paljoa ole, eikä talous sitä kautta tunnu lähtevän nousuun.

 Jos kysyntää halutaan kasvattaa, siihen tarvitaan myös talouspoliittisia keinoja eli elvytystä.

Jos maat haluavat elvyttää velkarahalla, joka tässä korkotilanteessa voisi olla hyvin kannattavaa, niin silloin vastassa on tietysti EU:n itse päättämät Maastrichtin sopimuksen velkarajat. Jos taas toiveena on, että Saksa elvyttäisi todella runsaasti ja vetäisi muita mukaansa talouskasvuun, niin silloin tietysti epävarmuutta luo saksalaisten omat poliittiset valinnat.  

Taistelu nyt matalalle painuneen inflaation nostamiseksi voisi parantaa tilannetta, mutta siinä tulee kuitenkin lopulta vastaan sovittu kahden prosentin inflaatiotavoite. Erikoistutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksesta sanoo, että tutkimusten mukaan, tilanteesta riippuen talouskasvun ja työllisyyden kannalta parempi huomattavasti korkeampi inflaatio olisi todennäköisesti parempi. Silloin puhutaan inflaatiosta neljän ja kymmenen prosentin välillä.. Lisääntyvä inflaatio myös auttaisi valtioita selviämään paremmin velkojensa kanssa.

Jos taloutta halutaan elvyttää finanssipolitiikan keinoin, niin yksi hyvä keino Heikki Taimion mukaan voisi olla se, että EKP ostaisi USA:n valtion velkakirjoja ja siten vahvistaisi Dollaria, heikentäisi Euroa, kiihdyttäisi kysyntää USA:ssa ja lisäisi meidän vientimahdollisuuksiamme. 

 

EU ja talouden kehitys

Leena Mörttinen

Vaikka pankkien stressitestit antoivat hyvän tuloksen, niin asia ei ole vielä loppuun käsitelty. Pankkien saamisten laatu on tarkastettu ja stressitestit suurimmille pankeille tehty.  Suurin yllätys testeissä oli johtaja Leena Mörttiselle kilpailu ja kasvu vastuualueelta Elinkeinoelämän Keskusliitosta (EK:sta) se, että jotkut pankit ovat käyttäneet sellaisia pääomainstrumentteja, jollaisten arvo tulee muuttumaan maailmanlaajuisesti ainakin Baselin pankkikomitean vaatimusten mukaan todennäköisesti vuonna 2019 . silloin tilanne voi näyttää toiselta. 

Stressitesteissä ei myöskään otettu huomioon mahdollista deflaatiota, koska oletus on, että keskuspankki kykenee halutessaan nujertamaan deflaation.

Mutta miltä vaikuttavat EU:n kasvunäkymät? Rakenteellisia ongelmia on, mutta mitkä ovat vahvuudet? Öljyn hinnan on lasku on elvyttänyt kulutusta Euroopassa ja muualla. Yhdysvaltain talouden positiivinen kehitys auttaa EU:n taloutta. Dollarin arvo nousee ja euro laskee, joten EU:n vienti Yhdysvaltoihin vetää.  Lisäksi  esim Kiinassa työvoiman työvoiman hinta nousee. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että työpaikkoja voi tulla takaisin Eurooppaan. Mutta miten EU selviää siitä, että esim. Saksa vahvoine ylijäämineen ei harrasta kovin elvyttävää politiikkaa, ja siten  pakottaa muutkin maat kireään politiikkaan.

Entä työvoimapolitiikka? Työvoimaa tarvitaan Leena Mörttisen mukaan lisää tulevaisuudessa, mutta silläkin on rajansa. Jos työnhakijoille ei löydy työtä, niin todennäköisesti silloin sosiaalimenot nousevat, mikä tarkoittaa kiristyvää verotusta myös yrityksille ja sitä kautta vähemmän houkuttelevaa toimintaympäristöä.  Ongelmana on tällä hetkellä joidenkin maiden suurtyöttömyys, joka saattaa aiheuttaa poliittista levottomuutta. Samalla kuitenkaan työvoima ei liiku kovin paljon. Onko tulevaisuuden työelämä paitsi ehkä aiempaa joustavaa, niin kuitenkin sellaista, että sitä voi tehdä kotiseudultaan käsin esim. netin kautta tai muuten aiempaa joustavammin. Silloin esim. kolmansista maista EU:ssa työllistyvä työvoima voi tehdä työtä omalta osaltaan asuen kotimaassaan.

 

EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus ja kansalaisliikkeen ääni

 

Toni Ruuska

EU:n ja USA:n valmisteilla oleva vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksessa eli TTIP on huolestuttanut osaa EU-kansalaisista.

Suurinta huomiota on herättänyt investointisuojan perusteella eri maiden ja niissä toimivien vierasmaalaisten yritysten välisiä riitoja ratkaisemaan suunniteltu välimiesmenettely. Välimiesmenettelyä on kritisoitu siitä, että koska kyseessä ei ole vakiintunut tuomioistuinmenettely, vaan aina tapauskohtaisesti kootut lakimiehet, sen tuomioita on vaikea arvioida ennalta eivätkä ne välttämättä ole kovin läpinäkyviä ja saattavat estää kansallisten parlamenttien itsenäistä päätöksentekoa.

Lisäksi huolena on ollut se, kun kaupan esteitä puretaan, niin voiko kuitenkin käytännössä käydä niin, että samalla joudutaan luopumaan ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia puolustavia säädöksiä tai päästetään jotain kautta markkinoille geenimanipuloituja tuotteita. Juuri näinhän ei pitäisi virallisten papereiden mukaan käydä, mutta kaikki eivät ole varmoja, että loppupeleissä näistä periaatteista voidaan pitää täysin kiinni.

On myös keskusteltu siitä, lisäisikö TTIP yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja työelämän epävakautta ja onko  koko vapaakauppaideologia yleisimmässä muodossaan siinä mielessä ongelmallinen, että se suosii kehittyneitä maita, mutta ei kehittyviä maita ja lisätessään taloudellista toimeliaisuutta, myös aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Ohjelmassa haastateltavana on TTIP:ä vastustava aktivisti, väitöskirjatutkija Toni Ruuska

EU ja Venäjän kaupan pakotteiden aika

Markku Keinänen

 

Ukrainan kriisin vuoksi EU on ottanut käyttöön rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Venäjään ja Venäjä on puolestaan ottanut käyttöön vastapakotteita EU:ta vastaan.

Mutta kun nyt ollaan tässä tilanteessa, niin milloin ja miten siitä päästään eroon? Ensi heinäkuussa EU:n asettamista rajoitteista luovutaan, mikäli niiden jatkamisesta ei yksimielisesti sovita. Mikäli niistä halutaan luopua jo aiemmin, siihenkin vaaditaan yksimielisyys jäsenmailta.

Toisaalta, jos Itä-Ukrainan tilanteeseen kohdistuvat pakotteet saadaan purettua, niin miten käy Krimin tilanteeseen kohdistuvien pakotteiden. Mikä on EU:n mielestä se tilanne, milloin pakotteista ylipäätään voidaan luopua, tai milloin niitä pitää jatkaa? Ja milloin ja millä ehdoin Venäjä luopuu omista vastapakotteistaan? Joka tapauksessa tilanne on hankala kummallekin osapuolelle tässä taloustilanteessa. Kiinnostavaa on myös nähdä, jääkö näistä pakotteista pitkäaikaisia seurauksia EU-maiden ja Venäjän välisiin kauppasuhteisiin.

Samaan aikaan muualla maailmassa yritetään sen sijaan vauhditta kauppaa. Esim. WTO-neuvottelut ovat nytkähtäneet eteenpäin ja EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus on saatu valmiiksi ja EU:n ja USA:n välistä vapaakauppa- ja investointisuojasopimusta neuvotellaan.

 Ohjelmassa  haastateltavana  osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoasiainministeriöstä taloudellisten ulkosuhteiden osastolta.

 


 

Sivut

Brysselin kone

Tule mukaan kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, mistä puhumme, kun puhumme EU:sta.

Kuka voittaa ja kuka häviää kun Brysselin kone jyskyttää?

Brysselin koneen ensilähetys on siis keskiviikkona 8.5 klo 10.05 Yle Radio Yhdessä. ja uusinta torstaina klo 21.15.
Lisäksi se uusitaan Yle Puheessa  sunnuntaina 6.03.

Keskustellaan yhdessä tässä blogissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 2 )

Kerro mielipiteesi EU:sta. Ehdota teemoja Brysselin koneen käsittelyyn. ( Ketju 1)

Brysselin koneen Linkkilä. Jaa hyviä EU-linkkejä

Lue keskustelua aiempien vuosien ohjelmista 

Tietoa eurokriisistä kuuneltavissa myös  Elävässä arkistossa

Aiheeseen liittyvä Blogiteksti  London School of Economics and Political Science (LSE) -yliopiston sivullaBlogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu