Pe 07.01.2011 @ 14:56Tuija Aalto

Sosiaalinen media ei syrjäytä vaan vahvistaa vaalikoneita

Onko vuosi 2011 jo niin kova sosiaalisen median vaalivuosi, että eduskuntavaaliehdokkailla olisi varaa jättäytyä syrjään vaalikoneista? En usko.

Edes Facebook ei tarjoa sellaista toiminnallisuutta, joka korvaisi vaalikoneet.

Viihdyttäviä ennakkotutkimuksia sen perusteella toki voi tehdä: Puolueiden Facebook-kannatuksen perusteella perussuomalaiset istuisi Arkadianmäellä suurimpana puolueena 19,8 prosentin kannatuksella, uutisoi Uusi Suomi eilen. Uuden Suomen tekemien laskelmien mukaan Vihreät saisivat 13,5 prosenttia äänistä ja piraattipuolue 11,9 prosenttia. Eduskuntafanit kokoaa sivulista.fi.

Sosiaalisesta mediasta ei ole vaalikoneiden korvikkeeksi. Sosiaalinen media on sen sijaan kaikukammio, joka voi vahvistaa kiinnostavan ehdokkaan hyvin hoidettua verkkonäkyvyyttä. Kansalaiset vertailevat mielellään verkossa vaalikoneiden antamia tuloksia. Vaalikoneita voi käyttää peilaamaan omaa identiteettiä kuten persoonallisuustestejä, ja jakaa tulokset netissä kavereille: katsokaa, tällaisena minun poliittiset mielipiteeni näyttäytyvät. 

Vaalikonevastaukset ovat osa ehdokkaiden pysyvää verkkoidentiteettiä. Helsingin Sanomien sähköisten palvelujen toimituspäällikkö Paula Salovaara perusteli hiljattaisessa pääkirjoituksessaan, miksi vanhojen vaalikonevastausten poistamista ei kannata pyytää. "Mielipiteiden vaihtaminen uusiin on tässä maassa sallittua. Vanhaksi käyneiden mielipiteiden siivoilu jälkikäteen pois uutismateriaalista ei sen sijaan ole mahdollista." (HS 4.1. Hymyile, ehdokas - vaalikone ottaa valokuvan)

Pysyvän vastausarkiston ideaan perustuu myös palkittu ruotsalainen Valpejl.

Vaalikoneisiin vastaamiseen kannattaa siis ilman muuta panostaa. 

Vuoden 2007 Eduskuntavaaleissa vaalikoneet olivat niitä käyttäneiden tärkein tiedonsaantikanava. Television uutis-, ajankohtais- ja vaaliohjelmat sekä sanomalehdet jäivät hieman jälkeen, ilmeni TNS Gallupin tekemästä kyselystä 2007 (HS 3.8.2007: Tutkimus: Käyttäjät kokevat vaalikoneet hyödyllisiksi)

Kolme neljästä vaalikoneita vuoden 2009 eurovaalien alla käyttäneestä puolestaan sanoi internetin vaikuttaneen ehdokasvalintaan, selvisi YLE Uutisten Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta (Yle 1.7.2009 Vaalikoneilla on valtaa). Taloustutkimus haastatteli vuoden 2009 touko-kesäkuun vaihteessa puhelimitse 3 007 ihmistä ja heistä 12 prosenttia oli käyttänyt ainakin yhtä YLEn, Helsingin Sanomien ja MTV3:n eurovaalikoneista.

Ehdokas Terhi-Anna Wilska koki vuoden 2008 kuntavaaleissa vastaamisen hankalaksi, mutta piti vaalikonetta politiikan "kuluttajan" näkökulmasta nerokkaana: "Ehdokkaat eivät voi vetäytyä poliittisen toisaalta-toisaalta -retoriikan taakse, kun yksi asia on nostettava ylitse muiden vaikka väkisin", hän kirjoitti blogissaan 7.10.2008)

Wilskasta vaalikoneiden roolin muuttuminen tärkeämmäksi kertoo tästä ajasta. "Äänestäjällä ei ole aikaa eikä energiaa perehtyä ehdokkaan taustoihin tai ajatuksiin laajemmin. Sen sijaan rasteja ruutuun laittamalla saadaan nopea ja kätevä ratkaisu; toisaalta standardoitu, mutta toisaalta henkilökohtaisesti räätälöity. -- Politiikka ja kulutuskultuuri kohtaavat."

Ylen Vaalikoneeseen voi nyt lähettää kysymyksiä.

 

Ti 04.01.2011 @ 00:39Tuija Aalto

Dynaamiset linkkilaatikot sekoittavat yksityiselämää toimitukselliseen sisältöön

Yle.fi-tulevaisuustyön tuottamien tavoitteiden yksi ulottuvuus on toimijuuden tukeminen. Toimijuus tarkoittaa sitä, että yleläinen, samoin kuin Ylen palveluita käyttävä suomalainen, tunnistetaan kokonaiseksi ihmiseksi, jolla on kiinnostuksen kohteita ja sidonnaisuuksia.

Uusi viestintäkulttuuri ja uusi organisaatiokulttuuri ovat tarpeen varauduttaessa tulevien sukupolvien toimijuuteen. On alkanut käydä ilmi, että työelämään tulevat nuoret arvostavat eri asioita kuin vanhemmat sukupolvet. He vaativat enemmän vapautta ja liikkumatilaa.

Innostus on kiinnostavaa. Perinteisesti mediassa jostain asiasta kovasti palavissaan olevat ihmiset ovat roolittuneet hiukan hassuiksi, ajatellaanpa vaikkapa Kansanradiota tai lehtien yleisönosastoja karrikoiduimmillaan.

Media henkilöityy. Toimijat, joissa on särmää, herättävät enemmän vastakaikua kuin harmaat ja tasaiset rivitoimittajat, jotka häivyttävät itsensä pois rivien väleistäkin. 

Pysyäkseen nuorille kohderyhmille kiinnostavana tulevaisuuden Yle.fi-palvelun tulisi tukea toimijuutta ja mahdollistaa tunteen, jopa intohimon osoittaminen.

Toimijuus kattaa sen, että ihminen tekee - paitsi työasioita osana omaa tointaan, myös asioita omaan lukuunsa - bloggaa omassa blogissaan, osallistuu vapaaehtoistyöhön, harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa, asettuu ehdolle vaaleissa, kirjoittaa kirjan. Hän voi haluta kannattaa tiettyjä aatteita ja vastustaa toisia.

Toimijuus herättää työnjohdollisesti vaikeita kysymyksiä.

Verkkopalvelujen linkittäminen toisiinsa dynaamisin otsikkosyöttein sekoittaa julkaisufoorumien välisiä raja-aitoja.

Olisin voinut kirjoittaa tapaustutkimuksen siltä pohjalta, oliko vastoin toimittajan työtä ohjaavia  sääntöjä, että markkinoin kirjoittamaani Löydy-kirjaa ja omaa Tuhat sanaa -blogiani Twitterissä, jota käytän myös työroolissani. En tosin ole Ylessä toimittajana. Suostumuksensa antaneiden yleläisten twiittaajien tweetit ovat näet vuorollaan näkyvissä automaattisessa sisältöikkunassa Ylen etusivulla, jolloin otsikko on hetken aikaa näkyvissä Ylen netissä.

Kemikaalicocktail-blogi tarjoaa kuitenkin vielä tuoreemman tapauksen, jonka avulla voi testata kykyään tulkita toimittajan työtä ohjaavia ohjeistuksia.

 

Uusi musta

 

Tässä tarkastelussa ovat Ylen tuoreet sosiaalisen median ohjeet, uudet Journalistin ohjeet 2011 ja vanha Ylen ohjelmatoiminnan säännöstö. Seuraavassa muutamia nähdäkseni asiayhteyden kannalta oleellisia kohtia kustakin. 

 

Sosiaalisen median ohjeet Ylessä

1. Ylen arvot kuten luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen ovat toiminnan ytimenä myös sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on rohkaista yleläisiä toimimaan sosiaalisessa mediassa. Toiminnan perustana olevien Ylen arvojen lisäksi Journalistin ohjeet ja OTS ohjaavat etenkin toimittajien ammatillista toimintaa myös sosiaalisessa mediassa.

5. Sosiaalinen media voi tehdä siellä toimivien sidonnaisuudet ja mielipiteet näkyviksi. Voit tykätä, klikata, seurata, liittyä, jakaa tai muuten osallistua sosiaalisen median ilmiöihin. Tämä on olennainen osa verkkoläsnäoloa. Harkitse kuitenkin, miten toimintasi vaikuttaa uskottavuuteesi työroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti. Etenkin uutis- ja ajankohtaistyössä luotettavuus ja tasapuolisuus ovat Yleisradion toiminnan keskeisimpiä arvoja.

 

Journalistin ohjeet 2011

Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä.

Ammatillinen asema

4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus

 

Ohjelmatoiminnan säännöstö

Ohjelmatoiminnan säännöstöä sovelletaan kaikkeen Yleisradion ohjelma- ja julkaisutoimintaan sekä muihin yhtiön tarjoamiin palveluihin.

*

Yleisradio ei journalismissaan itse asetu osapuoleksi, vaan sen ohjelmien tulee monipuolisesti kuvastaa eri näkemyksiä ja edistää yhteiskunnallista keskustelua.

*

Jokaisella esimiehellä ja hänen alaisuudessaan työskentelevällä toimittajalla on myös omakohtainen vastuu lain, ohjelmatoiminnan säännöstön, muiden toimitustyötä koskevien eettisten periaatteiden sekä vastaavan toimittajan antamien ohjeiden noudattamisesta päivittäisessä toimitustyössä.

*

Yleisradio pyrkii estämään liikeyrityksiä mainostamasta etu- tai jälkikäteen suoranaisesta tai välillisestä mukanaolostaan ohjelmassa.

*

Yleisradio pyrkii välttämään keskeisen asemansa tai henkilöstönsä julkisuusarvon hyväksikäyttämisen kaupallisten tarkoitusperien edistämiseen. Tämän vuoksi Yleisradion henkilökunnan osallistumista mainontaan tai muuhun siihen verrattavaan toimintaan on rajoitettu.
 

Kemikaalicocktail-blogin kirjoittaja Noora Shingler on terveydestä ja ympäristöstä kiinnostunut, YLEn Uusi Musta -sivuston toimittaja ja tuottaja. Hänellä on koti myynnissä. Shinglerin kanta asiaan on, että blogi edustaa hänen elämäntyyliään, jota asunnon vaihtaminen pienemmästä isompaankin edustaa.

Blogin kommentoija on taas tarkka siitä, mitä näkyy Ylen tilaamassa palvelussa. "Mikäli bloggaat äitiyslomalta vapaaehtoisesti, on tietysti sinun asiasi mitä blogiisi kirjoittelet, mutta tällöin ilmoituksia, joissa on taustalla kaupallisia intressejä ei tule linkittää myöskään Uuden Mustan sivuille."

Ongelman ydin on tässä yhteydessä juuri Ylen Uusi Musta -sivustolla näkyvä Shinglerin henkilökohtaisen Kemikaalicocktail-blogin otsikko ja ingressi (kuva).

Kempparissa: Koti myynnissä

 

Ohjeiden noudattamiseen pyrkimisen kannalta olennainen kysymys on mielestäni, ovatko Yle.fi -etusivun sosiaalisen median laatikko ja vastaavat omiin verkkopalveluihin tehdyt nostot liian suuri riski? Niissähän on jatkuvana virtana kaikenlaista toimintaa: Kehitystuottaja Arttu Silvast on juuri pelannut Fallout: Las Vegas -peliä ja raportoi siitä raptr.comissa., toimittaja Tobias Larsson on unohtanut taas hattunsa Stockmannille, mediatoimittaja Antti Heikinmatti vaihtanut verkkoselaisovelluksesta toiseen ja kertoo siitä paper.lissä ja henkilöstöpäällikkö Sari Veikkolainen on lenkittänyt koiraa ja kertoo siitä Heiaheiassa. Digitaalisia jälkiä elämästä? Kyllä! Oman edun tavoittelua? Eivät sinänsä.

Journalistin ohjeet on vasta uusittu, eikä niiden tulkinnassa ole mitään epäselvää: asuntomyynti-ilmoituksen julkaiseminen osana Ylen toimituksellista sisältöä olisi niiden kannalta ongelma, mutta postaus on tekijän ikiomassa blogissa.

Onko toimijuutta tukeva, elämänjälkiä näyttävä linkkilaatikko verkkopalvelussa liian suuri riski verkkopalvelun uskottavuudelle nykyisen ohjeistuksen valossa? Olen itse ollut tätä laatikkoa ideoimassa ja toteuttamassa. 

On selvää, että vuodelle 2005 päivätty OTS ei mitenkään voi ottaa kantaa sosiaaliseen mediaan, koska sellaista toimijuutta ei journalistien joukossa ohjetta laatiessa kerta kaikkiaan ollut näkyvissä. Ovatko ohjeet auttamattomasti vanhentuneet, vai pitäisikö meidän yleläisten toimijoiden ottaa askel tai kaksi taaksepäin ja varoa sekoittamasta toimijuuttamme toimittajuuteemme? Ottaa se riski, että ammattitoimittajat jämähtävät tyylissä ja asenteessa edelliselle vuosituhannelle, ja yleisöjen huomion vievät toimijuutensa kanssa kenties rennommat muut tahot?

Henkilökohtaisen ja ammatillisen raja verkossa sekoittuu yhä useammin sosiaalisen median superlinkittyvän luonteen vuoksi, ja tähän problematiikkaan linjanvetoja joutuvat tekemään vastaavat toimittajat ja verkkopersoonien esimiehet organisaatioissa, kuten Yle.fi -palvelusta vastaava toimittaja, nyt lomaileva ja hiihtelevä Ylen internetpäällikkö  Jari Lahti.

 

(muokattu 4.1.tweetit pieniksi alkukirjaimiksi ja korjattu lyöntivirhe)

 

Ma 03.01.2011 @ 22:52Tuija Aalto

Miten on someohjeiden laita sinun työpaikallasi vuonna 2011?

Lahden kaupunki sai sosiaalisen median ohjeistuksen (PDF)  tänään. Kaupunki pyrkii innostamaan työntekijöitä käyttämään ja kokeilemaan sosiaalisen median välineitä tavalla, joka edistää kaupunkilaisten tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Ohjeen toimittaneen Sami Metsärannan mukaan ohjeen keskeisenä lähteenä on ollut kesäkuussa valmistunut OM:n tuottama, toimittamani katsaus "Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle" (PDF).

Lahden ohjeen keskeisiä käsitteitä ovat sosiaalisen median lisäksi virkaprofiili, varmentaminen ja hallinnoija. Lahden ohje on lisensoitu avoimesti ei-kaupalliseen käyttöön, joten sitä voi niine rajauksineen käyttää muiden organisaatioiden ohjeiden pohjana.

***

Ylen henkilökunta sai omat some-ohjeensa joulun alla. Ohje korostaa omaa harkintaa. Helsingin Sanomat julkaisi toimittajiensa sosiaalisen median ohjeet marraskuussa (ks. aiheesta tässä blogissa aiemmin).

***

Pari vuotta sitten vasta edistyksellisimmät organisaatiot olivat ohjeistaneet  henkilökuntaa sosiaaliseen mediaan. Monien yritysten ja esimerkiksi kuntien suhde sosiaaliseen mediaan vielä viime keväänäkin vaikutti sekavalta, eikä syksy 2010 varmasti ole vielä tuonut selvyyttä some-toiminnan periaatteista kaikkialle.

Kuinka on oman työpaikkasi laita? Kysyn, niinkuin kysyin Jaikussa 2008, aiotko tänä vuonna keskustella esimiehesi kanssa siitä, millaista sosiaalisen median ulottuvuutta työrooliisi mahdollisesti voisi liittyä jatkossa?

Asiasanat: 
Pe 31.12.2010 @ 12:38Tuija Aalto

Digimedia-ammattilaisen messuvuosi 2011

Tässä joitain digimedia-alan tapahtumia, joiden digitaalista jalanjälkeä aion itse pitää silmällä. Moni loppuvuoden tapahtuma ei ole vielä julkaissut vuoden 2011 päivämääriään, mutta ne osuvat usein samaan ajankohtaan vuodesta.

Huomattavaa on, että tapahtumien joukossa alkaa olla myös online-konferensseja.

Messujen koluamisessa on ideaa, jos aiheeseen liittyy toimivien uutuustuotteiden tai demojen kokeilemista tai jos pystyy käyttämään hyväkseen verkostojensa kasvokkaistapaamiset, mutta nykyään verkossa - suorien videoitujen esitysten ja jälkikäteen kuunneltavissa olevien tallenteiden ja sosiaalisen median avulla - saa kyllä tapahtumen tiedollisesta annista hyvän käsityksen.

Mitä oman messukalenterisi kohokohtia lisäisit listalle? (Täydennä Googledokumenttiin tai jätä tapahtuman linkki kommentiksi)

 

Tammikuu

 

Helmikuu

 

Maaliskuu

 

Huhtikuu

 

Toukokuu

 

Kesäkuu

 

Elokuu

 

Syyskuu

 


Lokakuu

 

Marraskuu

 

Joulukuu

 

(edit 31.12. lisätty useita kotimaisia ja ulkomaisia tapahtumia. Mitä vielä lisäisit digimedia-ammattilaisen vuosikelloon?)

Ti 21.12.2010 @ 23:35Tuija Aalto

Kana nimeltä Ross 508 - juttua luettiin keskimäärin kuusi minuuttia

Kollegani, kehityspäällikkö Kari Haakanan alueella Yle.fi:n asiabetassa julkaistiin eilen Ville Alijoen ja Seija Aunilan toimittama juttu broilerintuotannosta: Kana nimeltä Ross508. Jutussa on riittänyt luettavaa keskimäärin kuudeksi minuutiksi, kertovat tilastot. Aunila, joka on kehitystuottajan roolissa avannut ennenkin verkkopalvelujen kehittämisen taustoja, kuvaa jutun synnyn blogissa. Kana nimeltä Ross 508  yle.fi Asia beta -sivusto liittyy yle.fi.ssä meneillään olevaan verkkojournalismin kehittämishankkeeseen.
Ke 15.12.2010 @ 23:17Tuija Aalto

Kuuntele, kerro ja nosta esiin - näin ruotsin yleisradiolainen somettaa

Löydä keskustelut. Kerro omasta työstäsi. Valitse rohkeasti näkökulmia. Näin toimii ruotsalaisen SR:n toimittaja verkossa, jos hän noudattaa sosiaalisen median toimittajan Maria Sjöbergin neuvoja. Sjöberg kertoi SR:n somekäytännöistä saamelaisradioiden yhteisessä seminaarissa, jossa olimme viime kuussa puhujina.

Sjöbergin ohjeet kuuluvat seuraavasti:

  • Ole lähellä yleisöäsi. Missä he ovat? Miltä heidän tapansa näyttävät? Mistä he ovat kiinnostuneita? "Kaikesta" ei kelpaa vastaukseksi.
  • Ole rohkea ja antaudu keskusteluun. Mistä yleisösi muuten tietäisi, että välität siitä mitä tapahtuu, ellet ota itse osaa?
  • Luota yleisösi osaamiseen. Sinun ei tarvitse itse tietää kaikkea. Yleisösi tietää paljon ja auttaa mielellään.
  • Kerro miten työskentelet. Asiat, jotka ovat sinulle arkipäiväisiä, voivat olla valtavan eksoottisia yleisöllesi.
  • Puhu samaa kieltä kuin yleisösi. Ole relevantti: esimerkiksi Din Gata toimii hyperpaikallisesti Malmössä.
  • Täydennä radiojuttua verkossa. Videoklipit ja linkitä tuovat lisäarvoa yleisölle (esimerkki: Bodström säger nej till drogtest)
  • Anna yleisön osallistua. Esimerkkinä 30-vuotiaan työtä vieroksuvan Fritzin haastattelusta syntynyt vilkas keskustelu, jota jatkettiin nettiaudiojuttuna)

Lisää esimerkkejä ja ohjeita oheisessa Prezi-esityksessä.

 

To 09.12.2010 @ 09:37Tuija Aalto

Ota oma tilasi verkossa - työminä ja yksilöminä sosiaalisessa mediassa

Ota oma tilasi verkossa. Tämä oli pääviestini lyhyessä puheenvuorossani yksilö- ja työminästä sosiaalisessa mediassa Virtuaaliopetuksen päivillä Helsingissä. Verkko-opetuksen ja oppimisen kehittäjät kokoontuvat kaksipäiväiseen seminaariin jakamaan ajatuksia avoimesta oppimisesta ja uusista oppimisteknologioista. Tilaisuuden Twitter-virta (#vvop10) tarjoaa mainion valikoiman opetusalan edelläkävijöitä Twitter-seurattaviksi. Aloita vaikka Jokikunnan ja Renkomäen koulun rehtoreista (@Esa_Kukkasniemi ja @jmanninen). 

Esitin siellä poimintoja sosiaalisen median ohjeista, jotka ottavat kantaa työ- ja yksityisessä roolissa verkossa olemiseen (OM, VAHTI, HS).

Toimitin keväällä Oikeusministeriön Demokratia- ja kieliasioiden yksikön toimeksiannosta Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle -katsauksen, johon tuli kuvaus kolmesta eri tavasta virkamiehen toimia verkossa: työroolissa, omalla ammatillisella netti-identiteetillä ja siviiliroolissa (lue lisää täältä). Olennaista oli, että kun virkamies toimii verkossa täysin siviiliroolissa, ei saa syntyä sellaista mielikuvaa, että virkamies ajaisi omaa asiaansa tai ettei hän kykenisi toimimaan tasapuolisesti ja muutoin hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti virkatehtävissään.

Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohje 10/2010 (PDF), joka oli lokakuussa luonnoksena Otakantaa-foorumilla kommentoitavana, linjaa, että hallinnon työntekijän tulee "käyttää harkintaa silloin, kun liikutaan lähellä omaan virkamiesrooliin kuuluvia aihealueita" ja että "virkatehtäviin kuulumattomista asioista virkamiehellä on kuitenkin oikeus esittää mielipiteitä kuten kenellä tahansa muulla.” Edelleen Valtionhallinnon tietoturvan johtoryhmän laatima ohje toteaa, että työntekijä voi käyttää sosiaalisen median palveluita vapaa-aikanaan joko omalla nimimerkillä tai anonyymisti, jolloin "on syytä välttää työnantajaan tai työnantajaan viittaavat maininnat tai työnantajaan liittyvät asiat täysin.”

Helsingin Sanomat julkaisi toimittajiensa sosiaalisen median ohjeet 4.11.2010. Eniten on keskustelua herättänyt linjaus, että toimittajien on "syytä olla hyvin pidättyväisiä sosiaalisessa mediassa oleviin tuki- ja kannatusryhmiin liittymisessä, koska niiden voidaan kokea vaarantavan lehden ja sen toimittajien riippumattomuutta ja puolueettomuutta". Päätoimittaja Mikael Pentikäinen rinnastaa Tykkää -napin painamisen tai FB-ryhmään liittymisen mielenosoitukseen osallistumisen kaltaisena kannanottona. Toinen näkökohta asiaan on, että nuo "digitaaliset eleet" ovat vain keinoja päästä seuraamaan kyseistä aihetta käsitteleviä tietovirtoja, rutiinitiedonhankintaa siis. Aika näyttää, kumpi tulkinta käytännön elämässä voittaa. Toivon väljyyttä ja mielenmalttia työnantajilta. Olisi tuhoisaa suomalaiselle kansalaisyhteiskunnalle, jos fiksut ja tolkulliset tietotyöläiset - valtava prosenttiosa aikuisväestöstämme - kokisivat etteivät voi osallistua yhteiskunnallisesti tai harrastaa verkossa siinä pelossa, että työura kärsii.

Hesari varoittaa esimiehiä olemaan tietoisia, kuinka hankalaan paikkaan he panevat alaisensa jos kutsuvat näitä esimerkiksi FB-kavereiksi. ”Facebookin kautta esimiehet ja alaiset voivat saada toisistaan sellaista tietoa, jota muuten ei haluttaisi työpaikalla kertoa", Pentikäisen neuvoo. Todettuaan harkinnan paikat Pentikäinen kuitenkin lopettaa, että "on tärkeää, että HS:n toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa itselleen luontevalla tavalla ja ymmärtävät sitä", koska "Moderni mediatalo ei voi toimia ilman sosiaalisen median tuntemusta".

Ylessä sosiaalisen median ohjeet henkilöstölle/toimittajille ovat parhaillaan työn alla, ja kunhan ovat tulleet eri osapuolien hyväksymiksi, lienevät verkossa kaikkien luettavissa vielä ennen vuoden vaihdetta.

Työminän ja yksilöminän nelikentässä (dia 18) ympyrän eri sektorit edustavat alueita, joilla meillä yleensä on erilaiset julkisuusstrategiat. Näistä kannattaa olla tietoinen - jokainen luo oman tyylinsä.

Sosiaalisen median käyttötaitojen hankkiminen on hyödyllistä niin uransa kypsässä vaiheessa oleville konkareille kuin vasta työelämässä aloittaneille. Jos on luonut itselleen ammatillisen verkkopersoonan viimeisinä työvuosinaan, on eläkkeelle jäätyä vallan mukava pitää yhteyksiä oman alan työelämässä vielä kiinni oleviin tuttuihin. Sitä voi antaa omaa seniorin perspektiiviä asioihin. Nuorien edessä taas on verkottunut digitaalinen työelämä, ja mitä aikaisemmin alansa kentällä paikkansa ottaa, sitä paremmassa asemassa on yhteisön jäsenenä, kun avoin yhteisöllinen työnteko tulee osaksi valtavirran työkulttuuria.

To 02.12.2010 @ 19:23Tuija Aalto

Serendipity, sattumahdollisuus

Viime viikolla osallistuin seminaariin, jonka isäntä ehdotti suomennosta englannin kielen sanalle serendipity. Sanaa on pidetty yhtenä englannin kielen vaikeimmin käännettävistä sanoista.

Sattumahdollisuus

 

Talouselämä-lehden väistynyt päätoimittaja ja kolumnisti Pekka Seppänen on ehdottanut suomenkieliseksi käännökseksi haahuilua. Matti Copelandin seminaariavauksessaan ehdottama sattumahdollisuus -käännös sai verkossa tuoreeltaan innostuneen vastaanoton. (ks. esim. Sattumalöytö ja Sosiaalinen media rekrytoinnissa).   

Itse uskon vakaasti siihen että ihmisten ilmoilla oleminen, ihmisten kanssa juttelu ja omista toiveista ja tavoitteista muille kertominen lisäävät onnekkaiden kohtaamisten, sattumahdollisuuksien todennäköisyyttä.

Millaisessa tilanteessa itse olet kokenut sattumahdollisuuden?

Ma 29.11.2010 @ 13:47Tuija Aalto

Sosiaalisen median ongelma pahenee kännyköiden takia

Sosiaalinen media, ironista kyllä, näyttää usein vähemmän sosiaaliselta. Sen käyttäjä sulkee itsensä pois tilanteesta, jossa juuri silloin on, ollakseen läsnä tilanteessa, johon hänen huomionsa kiinnittyy. Tämä ajatus palasi mieleen, kun näin valokuvan itsestäni valmistautumassa paneelikeskusteluun sosiaalisesta mediasta uutisväen konferenssissa pari viikkoa sitten.

Me panelistit yhä lukuunottamatta uppoumme mobiilien päätelaitteidemme ruutuihin - kaiketi hakemaan uusimpia Twiittejä seminaarin osallistujilta.

newsXchange 2010: Omnipresent News Tilanteet, joissa ollaan fyysisesti yhdessä paikassa ja henkisesti aivan muualla, ovat lisääntyneet dramaattisesti viime vuosina. Opettajat kertovat olevansa epävarmoja siitä, seuraavatko läppäreidensä takana kyhjöttävät oppilaat opetusta ollenkaan. Perheet istuvat kenties olohuoneessa, kukin edessään kännykkä, iPad tai kannettava, ja puhuvat toisilleen niiden yli, tai takaa.

Uusi digitaalinen mediakerros ei tule ainoastaan kasvokkaiskohtaamisiin, vaan myös meidän ja median suhteeseen. Mediakäyttötilanteet, joissa meillä on edessämme kolme ruutua, yleistyvät. Telkkari, tietokone ja kännykkä ovat näköpiirissä yhtaikaa. On kiinnostavaa nähdä, millaiseksi niiden työnjako muodostuu.

Kännykän käytöstä on viimeiset 10 vuotta puhuttu lähinnä siitä näkökulmasta, että siihen puhuminen kovaäänisesti julkisilla paikoilla ärsyttää monia. Kasvava haaste fiksulle ja muut huomioon ottavalle kännykän käytölle on viestien naputtelun sovittaminen tilanteessa läsnäoloon. Ruokapöydässä, kokouksissa, vuoteessa - kun on mahdollista olla yhteydessä sosiaalisiin verkostoihin kaiken valveillaoloaikansa, ja jatkuvasti on tärkeää viestittävää - kuka muka pystyy pitämään huomionsa käsillä olevassa tilanteessa ja paikalla olevissa ihmisissä?

 

Ks. myös aiemmin tässä blogissa:

Median tulevaisuus: kerroksittaiset maailmat ja läsnäolo

Asiasanat: 
La 27.11.2010 @ 21:15Tuija Aalto

Ruotsin suuri journalistipalkinto journalistisesta uudistuksesta Valpejl-vaalitietokannan tekijöille

Ruotsalaisten SR- ja SVT-yleisradioyhtiöden vaalitietokantasivusto Valpejl toi tekijöilleen Bonnierin suuren journalistipalkinnon. Raati palkitsi hankkeen vuoden journalistisena innovaationa.

Videolla välähdys palkintojuhlasta. Valpejl on avoimesti haettava tietokanta, joka sisältää yleisradioyhtiöiden kokoamat tiedot yli 14 000 valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja kuntavaaleissa valituista edustajista. Vaalien alla tietokanta esitteli kaikkien yli 50 tuhannen ehdokkaan julkisista rekistereistä koottuja tietoja tuloista ja elinkeinoelämän sidonnaisuuksista (Lisätietoja palvelusta). Vaalien jälkeen ei-valittujen tiedot poistettiin.

Määräajan työskennellyt toimitus on jo hajautunut muihin tehtäviin ja sivusto arkistoitu 1.11.2010.

Palvelu on hieman saman suuntainen, jollaista Johanna Korhonen ehdotti Oikeusministeriön toimeksiannosta keväällä antamassaan selvityksessä kansanedustajaehdokkaiden näkyvyyden lisäämisestä (kirjoitin aiheesta aiemmin Tuhat sanaa -blogissa). Meikäläisiin eduskuntavaaleihin on tänään 141 päivää. Tilaa Ylen vaalipalvelun tuoreimmat uutiset RSS-syötteenä.

Sivut

Aalto

  • Ylen Toimintaympäristön ja sosiaalisen median päällikkö Tuija Aalto kirjoittaa blogissaan median toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista. Muualla webissä:  Google+, Slideshare, Twitter, Facebook, LinkedIn.

Blogiarkisto

2011

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2010

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2009

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2007

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2006

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2005

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu