Ti 01.12.2015 @ 12:32Gunilla Ohls

Kahdeksan askelta kohti vuotta 2020

Gunilla Ohls Gunilla on Ylen strategiajohtaja.

Ylen hallitus on hyväksynyt Yle 2020 -strategian, ja sen nimi on Suomalaisten keskellä.

Meillä on myös uusi visio. Visiomme on uljas:
”Yle luo tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille. Teemme Suomesta yhä paremman paikan elää.”
Ylen tapaiselle missiovetoiselle yritykselle tämä on hieno ja kunnianhimoinen visio.
 
Maailma ympärillämme muuttuu kovalla vauhdilla. Media-alan toimintaedellytykset ovat haastavat, ja kritiikki Yleä kohtaan vahvistuu. Samalla Ylen tehtävä on ehkä tärkeämpi kuin koskaan.

Ylellä on ainutlaatuinen tehtävä ja mahdollisuus toimia yhteiskunnan kokoavana voimana. Yle on ainoa, joka voi tarjota asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta tietoa, elämyksiä ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Pystymme tähän, kun elämme ja toimimme aidosti suomalaisten keskellä.

Ylen päätehtävät

Uusi strategiamme lähtee vahvasti tehtävämme peruskivistä, eli journalismista ja kulttuurista. Valtaosa sisältöihin ja palveluihin menevistä resursseista kohdistuvat juuri näihin.

Julkisen palvelun media on demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi. Teemme luotettavaa journalismia, viritämme yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoamme tietoa jokaisen oman maailmankuvan rakentamiseen. Nämä tavoitteet koskevat kaikkea Ylessä tehtävää journalismia.
 
Tehtävämme on myös luoda kulttuuria kaikille. Tuomme sen kaikkien ulottuville ja teemme sitä yhä enemmän yhdessä suomalaisten kanssa. Ylen kanssa voi nauttia kulttuurista silloin, kun itse haluaa. Kulttuuri on käsitteenä laaja ja pitää sisällään kaiken draamasta, musiikista, lasten ja nuorten tarjonnasta populaarikulttuurin ja viihteeseen.
 
Tässä strategiassa nostamme tämän lisäksi esille oppimisen ja urheilun. Oppiminen kuuluu Ylen laissa määriteltyihin tehtäviin, ja haluamme seuraavien vuosien aikana viedä oppimisen tavat ja keinot uudelle tasolle. Urheilussa haluamme edelleen koota suomalaiset yhteisten hetkien äärelle ja varmistaa että urheilua on vapaasti nähtävillä Ylen kanavilla, vaikkakin kilpailu urheiluoikeuksista on kovempi kuin koskaan aikaisemmin.

Strategia luo tilaa uudistaa luovasti ja rohkeasti 

Haluamme edelleen tavoittaa kaikki suomalaiset. Ilman laajaa kosketuspintaa suomalaisiin Ylen merkitys vähenee. Ymmärrämme henkilökohtaisen mediankäytön tärkeyden, ja panostamme vahvasti siihen että onnistumme siinä. Asetamme tavoitteet sekä päivä- että viikkotasolle. Tärkeätä on myös, että pystymme osoittamaan että Yleä arvostetaan.

Strategia on keskeisin johtamisen ja ohjauksen väline. Silti se on väljä, jotta yksiköille ja osastoille jää tilaa tulkita ja toteuttaa strategiaan kirjoitetut toiminta-ajatukset ja tavoitteet luovasti ja rohkeasti uudistaen. Strategia ei toteudu itsestään. Tulevat vuodet vaativat meiltä työtapojen uudistamista, ketteryyttä ja tehokasta toimintaa.
 
”Tight on Strategy – loose on control” on NRK:n johdolta lainattu motto, jonka mukaisesti toivoisin meidän toimivan myös Ylessä.  Lupaan myös, että tästä strategiasta tulee elävä, meitä haastava ja innostava yhteinen polku, jota kuljemme. Kiitos kaikille, jotka ovat tähän strategiaan vaikuttaneet. Voimme olla yhdessä ylpeitä Ylestä!

Kahdeksan kehittämistavoitetta

Yle 2020 -strategia sisältää 8 keskeistä kehittämistavoitetta vuosille 2016–2020. Arvioimme näiden onnistumista jatkuvasti ja ne tarkentuvat, kun oma tekemisemme ja maailma ympärillämme muuttuu. Kaikkia tavoitteita ei toteuteta heti, mutta näin lähdemme liikkeelle:

 
1.     Laadullinen tavoite, joka koskee kaikkia sisältöjä
Teemme laatua määrän sijaan ja uudistamme ilmaisu- ja kerrontatapoja.

2.     Televisiota uudistava tavoite: joka koskee kaikkia televisiosisältöjä ja julkaisemista tekeviä:
Teemme Yle Areenasta ylivoimaisen mediapalvelun ja uudistamme broadcast-tarjontaa.
 
3.     Radion verkkokehityksen tavoite, joka koskee kaikkia radiota tekeviä:
Kehitämme helppokäyttöisiä audiopalveluita erityisesti mukana liikkuville sekä autoon kehitettäville laitteille.
 
4.     Verkkopalveluiden käyttökokemuksen tavoite, joka koskee kaikkia verkkopalveluita tekeviä:
Parannamme verkkopalveluiden käyttökokemusta, kehitämme verkkopalveluja ja videosisältöjä käytettäväksi missä ja milloin vain ja luomme niille paremman henkilökohtaisen käyttökokemuksen. Lisäämme Tunnuksen käyttöä.
 
5.     Uuden oppimiseen tavoite, joka voi koskea erittäin monia sisältöjä ja palveluita tekeviä:
Rakennamme uudenlaisen oppimisen ympäristön ja kasvatamme oppimisen merkitystä Ylen tarjonnassa kaikenikäisille.
 
6.     Urheiluun liittyvä tavoite, joka koskee ensisijaisesti urheilua, mutta myös muita:
Välitämme tärkeimmät urheilutapahtumat ja pyrimme varmistamaan, että Ylellä on oikeudet esittää urheilua laajasti ja monipuolisesti. Edistämme liikkumista.
 
7.     Nuorten ja nuorten aikuisten tavoite, joka koskee kaikkia nuorten sisältöjä ja palveluja tekeviä:
Löydämme uusia tapoja palvella nuoria ja kehitämme tapoja joilla nuoret yleisöt löytävät nämä sisällöt siellä, missä he mediaa käyttävät. Edistämme kokeiluja.
 
8.     Yhteistyötä edistävä tavoite, joka koskee kaikkia:
Vahvistamme yhteistyötä sekä yhtiön sisällä että kumppaneiden kanssa. Hakeudumme suomalaisten keskelle kehittämään sisältöjä ja palveluita.

Tiedote 1.12.2015: Journalismi ja kulttuuri Ylen päätehtävät, myös oppiminen ja urheilu valokeilaan

0 kommenttia

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu