Ma 16.01.2012 @ 16:10Gunilla Ohls

Yleisöjen palveluksessa

Gunilla OhlsKirjoittaja on Ylen strategiajohtaja.

Julkinen palvelu tarkoittaa julkisin varoin rahoitettua palvelua. Ylen tehtävä julkisen palvelun mediayhtiönä on tuoda täyden palvelun ohjelmistot ja palvelut jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näin sanoo laki.

Ministeri Kiuru ei katsonut tarpeelliseksi määritellä Ylen julkisen palvelun tehtävän uudelleen. Lakiin tulee tarkennuksia alueellisuudesta ja nuorten palvelemisesta, muutoin tehtävä pysyy ennallaan. Moni media-alan edustaja olisi toivonut Ylen toiminnalle tarkempaa rajausta. Mikä Ylen rooliin kuluu, mikä taas ei? Saako Yle olla internetissä, vaiko ei?

Suomalaiset omistavat Ylen

Enemmistö suomalaisista hyväksyy esitetyn rahoitusmallin. Yle-vero antanee Ylelle työrauhaa, mutta samalla se velvoittaa meitä. Toki tv-maksukin on velvoittanut, mutta uskon silti, että kansalaisten asenteet ja odotukset muuttuvat, kun omistussuhde Yleen veron myötä vahvistuu.

Naapurimaassamme Ruotsissa julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta käytetään usein määritettä ”i allmänhetens tjänst” – yleisöjen palveluksessa. Myös meidän ykköstavoitteemme on palvella paremmin kaikkia suomalaisia. Nykyisin emme esimerkiksi tavoita nuoria ja nuoria aikuisia niin hyvin kuin haluaisimme.

Julkinen palvelu lähtee arvoista

Yle on vahvasti arvopohjainen yritys. Tavoitteemme ei ole tehdä rahaa, vaan tehdä sillä rahalla, jonka saamme, mahdollisimman hyviä sisältöjä. Tämän takia moni on hakeutunut ja hakeutuu Yleen töihin. Julkisen palvelun pitää erottua kaupallisesta mediasta. Erottuvuus perustuu arvoihimme nojaaviin sisältöihin. Perusarvomme ovat: suomalaisuus, luotettavuus, riippumattomuus, monipuolisuus ja ihmisen arvostaminen. Tehtävä ja arvot kulkevat käsi kädessä, ja niitä vasten kaikkea tekemistämme pitää arvioida.

Yleisradiotoiminta on koko historiansa ajan ollut osa aikansa yhteiskunnallista kehitystä. Kun rakennettiin yhtenäistä kansakuntaa, Ylen monipuolisuus ja laaja tehtävä toimivat kansakunnan vahvistajana. Nykypäivän yksilökulttuuri ja moninaisuus asettavat monipuoliselle tehtävälle toisenlaiset vaateet.

Tervetuloa keskustelemaan!

Jo 1990-luvulla eräs tanskalainen mediatutkija näki yleisradioyhtiöiden suurimpana haasteena ymmärtää eriytyneiden yleisöryhmien tarpeita. Niinpä se, että Ylessä olemme yleisöjen palveluksessa tarkoittaa 2010-luvulla yhä selkeämmin erilaisia vaihtoehtoja erilaisille suomalaisille. Jotta kaikki suomalaiset jatkossa saavat vastinetta verollensa, Ylen on toteutettava tehtäväänsä kattavasti ja monipuolisesti. Suomalaisten laaja tavoittaminen on Ylelle markkinaosuuksia tärkeämpää.

Ihmisten arvostaminen on ihmisten kuulemista. Yle haluaa jatkossa toimia entistä avoimemmin ja olla vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Haluamme käydä vilkasta keskustelua tehtävästämme ja tavoista jolla me tehtävämme toteutamme. Mitä arvoa me suomalaisille tuotamme? Miten me teitä voimme palvella?

Tervetuloa osallistumaan julkiseen keskusteluun julkisen palvelun mediasta!

52 kommenttia

Laki myös jatkaa, että "Näitä ja muita julkiseen palveluun liittyviä sisältöpalveluja voidaan tarjota kaikissa televerkoissa." Lainsäätäjä ei siis ole ollut rajaamassa esim. Internetpalveluja pois vaan päinvastoin kannustanut siihen - vaikka toki 'voidaan tarjota' ei tarkoita samaa kuin 'pitää tarjota'.

Jos ajatellaan markkinahäiriköintiä ongelmana, vastaus on lopulta yksinkertainen. Julkisen palvelun tehtävä voi olla näiden uusien "televerkkojen" esittely ja totuttaminen kuluttajille. YLE voi käyttää enemmän aikaa ja rahaa sisällön syventämiseen ja esimerkiksi www-alustojen uusien toiminnallisuuksien testaamiseen. YLEn pitäisi jatkossakin olla ensimmäisenä liikkeellä. Kaupalliset toimijat kuitenkin liikahtavat vasta sitten, kun massat on jo selvästi liikkeellä. Sisältöpalvelut eivät ole pelkästään reaaliaikaisia, vaan niihin tulee kuulua myös jo lähetetyn sisällön tarjoaminen kuluttajille.

Toinen tärkeä yleisradioyhtiöiden perinne on yleisötutkimus. YLEn tutkimustoiminta on kansainvälisesti hyvin arvostettua. Yleisradioyhtiölle kuluttaja on muutakin kuin ostovoimaa. YLEn pitkä historia yleisötutkimuksissa voisi tuottaa sellaista dataa, joka auttaisi kaupallisia toimijoita tunnistamaan trendejä mutta ohjaisi myös laajemmin mediakenttää ja etenkin tuon kentän poliittista ohjausta. Loppujen lopuksi tässä on kyse myös siitä, miten demokratia ja poliittinen koneisto toimii, kun kansalaisen ja valtion välissä on media. Kun aiemmin YLEä on syytetty poliitikkojen äänitorveksi (eivätkä syytökset budjettirahoituksen myötä ehkä vähene), asetelman voisi kääntää toisinpäin. Olisiko YLEn tehtävä kaivaa esiin se kansalainen, ja viedä kansalaisen sanomaa omistajansa suuntaan?

Täytyy kyllä sanoa että Ylen siirtyminen tosi-tv:n puolelle on pettymys. Itse olisin toivonut satsausta dokumentteihin ja yleensä enemmän ajan hermolla oloa sen suhteen, millaisia ajankohtaisiohjelmia maailmalla tehdään. Tosi-tv formaattinahan koostuu sisällöltään saippuasarjamaisesta katsojakäsityksestä. Mutta ehkäpä Ylen toiminnalle sopii lähteä mukaan nyt, kun genre on jäämässä taakse. Yhtä käsittämätöntä on urheilun tunkeminen radio Puheeseen. Mielenkiinnolla seuraan, käykö koko tv-toiminnalle Suomessa niin kuin kävi paikallisradioille 1990-luvulla, jolloin soittolistat ja formaatit päättivät ainakin minulta radion kuuntelun kokonaan. En oikein mitenkään kykene käsittämään miten tosi-tv formaatin tuottaminen ja siinä toimiminen toteuttaa julkista palvelua. En myöskään jaksa uskoa, että tv sinänsä kykenisi olemaan formaattina läsnä www:ssä nykyistä enempää, tai että sellainen toimisi. Kos tähän pyritään on syytä ryhtyä puhumaan Ylestä avoimesti mediatalona, yhtenä muiden joukossa. Silloin kyseessä pitäisi olla myös palvelu, jonka voi ostaa tai olla ostamatta.

Ennen kuin Yle lähtee kehittelemään uusia www-alustoja ja -palveluita, niin on syytä saada nykyiset toimimaan kunnolla. On täysin käsittämätöntä että Areena, joka sinänsä on ollut erinomainen palveluidea, toimii välillä ihan miten sattuu. Yhteys pätkii usein jopa 100Mb yhteydellä. Hyvällä tuurilla toimii tänään, kunnes tallenteiden katselu pätkii taas huomenna. Selvittelin tätä aikoinaan Ylen tekniikan kanssa. Ratkaisua ei löytynyt. Kilpailijoiden kuten ruutu.fi ja katsomo.fi vastaava palvelu toimii paljon paremmin. Tämä on todella noloa Yle:lle, koska sisältönsä puolesta Areena on huomattavasti laadukkaampi.

Areenan tekniikka kuntoon kirjoitti:

Ennen kuin Yle lähtee kehittelemään uusia www-alustoja ja -palveluita, niin on syytä saada nykyiset toimimaan kunnolla. On täysin käsittämätöntä että Areena, joka sinänsä on ollut erinomainen palveluidea, toimii välillä ihan miten sattuu. Yhteys pätkii usein jopa 100Mb yhteydellä. Hyvällä tuurilla toimii tänään, kunnes tallenteiden katselu pätkii taas huomenna. Selvittelin tätä aikoinaan Ylen tekniikan kanssa. Ratkaisua ei löytynyt. Kilpailijoiden kuten ruutu.fi ja katsomo.fi vastaava palvelu toimii paljon paremmin. Tämä on todella noloa Yle:lle, koska sisältönsä puolesta Areena on huomattavasti laadukkaampi.

Olen aivan samaa mieltä. Ohjelman muutaman päivän mittainen katseluaika ehtii kulua umpeen, ennen kuin saa tunnin mittaisen ohjelman katsottua.

Laatua, ei saippuaa kirjoitti:

Täytyy kyllä sanoa että Ylen siirtyminen tosi-tv:n puolelle on pettymys. Itse olisin toivonut satsausta dokumentteihin ja yleensä enemmän ajan hermolla oloa sen suhteen, millaisia ajankohtaisiohjelmia maailmalla tehdään. Tosi-tv formaattinahan koostuu sisällöltään saippuasarjamaisesta katsojakäsityksestä. Mutta ehkäpä Ylen toiminnalle sopii lähteä mukaan nyt, kun genre on jäämässä taakse. Yhtä käsittämätöntä on urheilun tunkeminen radio Puheeseen. Mielenkiinnolla seuraan, käykö koko tv-toiminnalle Suomessa niin kuin kävi paikallisradioille 1990-luvulla, jolloin soittolistat ja formaatit päättivät ainakin minulta radion kuuntelun kokonaan. En oikein mitenkään kykene käsittämään miten tosi-tv formaatin tuottaminen ja siinä toimiminen toteuttaa julkista palvelua. En myöskään jaksa uskoa, että tv sinänsä kykenisi olemaan formaattina läsnä www:ssä nykyistä enempää, tai että sellainen toimisi. Kos tähän pyritään on syytä ryhtyä puhumaan Ylestä avoimesti mediatalona, yhtenä muiden joukossa. Silloin kyseessä pitäisi olla myös palvelu, jonka voi ostaa tai olla ostamatta.

Olen asiasta täysin samaa mieltä. Radio Puhe meni kertaheitolla pilalle ja ylen tv puoli on koko ajan viihteellistynyt. Yle luokittelee dokumentteihin viideohjelmia nimellä draamadokumentti. En katso mainoskanavia. Olen ollut ylen nro. 1 fani. Nyt on jäänyt jäljelle radio klassinen.

Yleisradion pitää ehdottomasti olla internetissä. Ennen internettiin "tuloa" itsekin olin sitä mieltä, että antaa Ylen mennä pesuvedeen mukana.
Mutta Yle räväytti kunnolla Teeman, Internetin, Areenan ja vastaavien linjamuutosten kautta!

Muutamia seikkoja kuitenkin:
- esim. ns. nuorison liiallinen mielistely : olen toiminut jo pitkään opettajana (ja opetan jopa ns. mediakasvatustakin) --> nuorison pääjoukko ei katso/kuuntele näitä Yle:n nuorisolle tarkoitettuja ohjelmia juuri lainkaan. Olen tästä niin monesti keskustellut heidän kanssaan. Hukkaan heitettyjä rahoja.

Urheilun liiallinen osuus edustaa myöskin liian pientä väestöryhmää kokonaisuutta ajatellen (vaikka miten Yle tahtoisi edustaa jokaista (!) mahdollista erikoisryhmää ).

Kehuttavaa olisi toki paljon uudistuneessa Yle:ssä. Älkää toki kuitenkaan uudistako pelkän uudistamisen takia (mm. poistako aluetoimistoja yms.).

Tällä linjalla eteenpäin!
Kiitokseni!!

Kaikki tositv -ohjelmat ovat vain ja ainoastaan henkisesti jälkeenjääneiden tuottajien rahastusta aivokuolleiden katsojien kustannuksella. Halpaa potaskaa joka saisi Einsteininkin dementoitumaan ja hautomaan itsemurhaa jo parin katselukerran jälkeen. Kumma kyllä Britannian Yleisradioyhtiö kykenee tuottamaan huippulaadukkaita ohjelmia budjetilla, joka on työntekijämäärään suhteutettuna huomattavasti pienempi kuin Ylellä? Olisko aika julkistaa Ylen palkkataulukot, jotta voidaan aloittaa keskustelu rahoituksen järkevästä käyttämisestä?

Täällä on jo puhuttukin Areenan toimivuudesta mutta olen huomannut että Elävänarkiston muututtua on sen toiminta ollut aivan luokatonta. Sivuhan pahimmallaan jäädyttää koko selaimen. Toivoisin että Yle voisi jatkaa samalla linjalla tai jopa parantaa valikoimaa tarjoten myös vaihtoehtoista sisältöä niin radiossa kuin tv:ssä. Tästä hyvänä esimerkkinä Avaruusromua radio-ohjelma, tai vaikkapa Ylellä esitetty Jazzia Pohjoisesta dokumentti.

Areenan tekniikka kuntoon kirjoitti:

Ennen kuin Yle lähtee kehittelemään uusia www-alustoja ja -palveluita, niin on syytä saada nykyiset toimimaan kunnolla. On täysin käsittämätöntä että Areena, joka sinänsä on ollut erinomainen palveluidea, toimii välillä ihan miten sattuu. Yhteys pätkii usein jopa 100Mb yhteydellä. Hyvällä tuurilla toimii tänään, kunnes tallenteiden katselu pätkii taas huomenna. Selvittelin tätä aikoinaan Ylen tekniikan kanssa. Ratkaisua ei löytynyt. Kilpailijoiden kuten ruutu.fi ja katsomo.fi vastaava palvelu toimii paljon paremmin. Tämä on todella noloa Yle:lle, koska sisältönsä puolesta Areena on huomattavasti laadukkaampi.

Olen täysin samaa mieltä. Areena on melko laadukas sisällöltään, mutta tekniikka on huono.
Tosi-TV:stä en tiedä, miten se Ylellä toimii. Mutta sellaista ei pidä verorahoin tuottaa.

Suurimmalla osalla maailman maita ei ole Ylen kaltaista kansan palvelijaa. Kun palaa ulkomailta muutaman kuukauden jälkeen Suomeen, on ilo nähdä ja kuulla Ylen ohjelmia, jotka ovat yleissivistäviä sekä kulttuurillisesti avartavia. Suuressa osassa maailman valtioita tiedonvälitys on joko kaupallisiin arvoihin perustuvaa tai valtion politiikkaa myötäilevää. Näin ei Suomen Ylessä ole. Vaikka Ylenkin tiedonvälityksen taso on varsinkin ulkomaanvalvonnan suhteen selvästi heikentynyt viime vuosina, niin Yle on kuitenkin ulkomailla asuvan suomalaisen näkökulmasta Suomen parasta antia, joka auttaa Suomea pysymään sivistysvaltiona. Tämä koskee myös internetpalveluja: kaikilla ei ole mahdollisuutta saada suomalaisia sanomalehtiä kotiin joko vähävaraisuuden tai Suomen ulkopuolella asumisen takia.

Jos nettiin mennään, niin mennään asialinjalla jota tosi-tv ei ole. ylen rooli netissä olkoon informatiivinen. Toki korkeatasoinen viihde olkoon sallittua.

Itse toivoisin, että Yle siirtyisi nopeasti 2000-luvulle. Tällä tarkoitan, että vanhoista teemoista keskustelu ohjelmissa pitäisi luopua ei tosin kokonaan vaan niitä voisi karsia esim. suomalaisten viinanjuonti, itsemurhatilastot ja muutoinkin Ylen ohjelmistoa pitäisi mielestäni piristää positiivisempaan suuntaan. Olen jo pitkään ihmetellyt mistä johtuu Ylen keskustelu ohjelmien melankolinen pohjavire, se pitäisi muuttaa. Ihmiset ja suomi muuttuu, suuret ikäluokat vanhenevat ja mielestäni Ylen pitäisi olla mukana muutoksessa ja mielellään kärjessä. Toivoisin myös kansainvälisempää linjaa Yleltä, koska maailma on pienempi kuin esim. 80-luvulla jo internetinkin ansiosta. Positiivisuutta lisää ja kansainvälisyyttä lisää KIITOS!

Juuri Yle-vero on muuttanut Ylen aseman julkisenpalveluntoimijana.Se on hinnoitellut sen asemansa joka ennen oli jokaiselle kansalaiselle kuuluva etuoikeus saada informaatio tärkeistä kaikkia koskevista asioista sekä Pelastuspalvelutiedoitteet ja saada ne myös maksutta
esim. radion kautta.
Jatkossa siis maksamme kuullaksemme hallituksen tekemät päätökset , presidentin puheet , Jumalanpalvelukset ja pelastuspalvelutiedoitteet.

Yle-vero on myös sikäli outo että jakeluverkko ei ole suomalaisten hallinnoima , joten maksamme siis ylen työntekijöiden palkat ja firman faciliteetit kuten esim. isopaja.

Kaupalliset toimijat tarjoavat osan ohjelmistaan maksutta sekä hinnoittelevat yksittäisiä ohjelmia sekä ohjelmistokanavia ja ohjelmistopaketteja ja jättävät siten toimiessaan asiakkaalle mahdollisuuden olla tilaamatta
eli maksaa vain siitä mitä katselee tai kuuntelee.
Tällainen palvelu ei kuulu Ylen toimintatapoihin.

Areenan tekniikka kuntoon kirjoitti:

Ennen kuin Yle lähtee kehittelemään uusia www-alustoja ja -palveluita, niin on syytä saada nykyiset toimimaan kunnolla. On täysin käsittämätöntä että Areena, joka sinänsä on ollut erinomainen palveluidea, toimii välillä ihan miten sattuu. Yhteys pätkii usein jopa 100Mb yhteydellä. Hyvällä tuurilla toimii tänään, kunnes tallenteiden katselu pätkii taas huomenna. Selvittelin tätä aikoinaan Ylen tekniikan kanssa. Ratkaisua ei löytynyt. Kilpailijoiden kuten ruutu.fi ja katsomo.fi vastaava palvelu toimii paljon paremmin. Tämä on todella noloa Yle:lle, koska sisältönsä puolesta Areena on huomattavasti laadukkaampi.

Olen täysin samaa mieltä Areenasta ja sen teknisestä toiminnasta. Areenan toiminta on saatava kuntoon. Olisi mukava seurata netistä suorana eduskunnan istuntoja ja urheilua, nämäkään yhteydet kun eivät toimi kunnolla, muutaman sekunnin välein ruudussa lukee pieni hetki ja sitten taas odotellaan...

Kriteereinä alueellisuus ja nuorten palveleminen ovat perusteltuja, mutta jotakin tulisi sanoa myös "palvelutavasta". Jos yle saa houkuteltua puhelimen päähän kikattavan nuoren ja toimittaja eläytyy tilanteeseen samalla kikatuksella, niin minusta se ei ole yleisön palvelua.

Kuuntelin jokin aika sitten Yle puhetta, jossa toimittaja käytti lähetysajasta suuren osan sen mainostamiseen, että soittakaa ja kun sitten joku itsensä tehostaja soitti, niin toimittaja hillittemään ettei nyt siitä ole kysymys, onko kysymystä ja nyt meiltä loppuu aika. Yleisvaikutelma ei ollut mairitteleva.

Toimitusformaatti on tietenkin ratkaiseva, mutta yhtä ratkaisevaa on toimittajan asian hallinta ja yleistietämys. Small talkissa moni toimittaja häviää pintajulkkikselle, esim. missi Viivi P.lle ja laulaja Anna A:lle, mutta haastattelutekniikassa ammattitoimittajan pitäisi pärjätä.

Vaikean ammattitiedon välittäminen ei ole helppoa, mutta se olisi juuri Ylen tehtävä. Tiedon yksinkertaistaminen hyvälle suomen kielelle.

Ennen kuin Yle lähtee kehittelemään uusia www-alustoja ja -palveluita, niin on syytä saada nykyiset toimimaan kunnolla. On täysin käsittämätöntä että Areena, joka sinänsä on ollut erinomainen palveluidea, toimii välillä ihan miten sattuu. Yhteys pätkii usein jopa 100Mb yhteydellä. Hyvällä tuurilla toimii tänään, kunnes tallenteiden katselu pätkii taas huomenna. Selvittelin tätä aikoinaan Ylen tekniikan kanssa. Ratkaisua ei löytynyt. Kilpailijoiden kuten ruutu.fi ja katsomo.fi vastaava palvelu toimii paljon paremmin. Tämä on todella noloa Yle:lle, koska sisältönsä puolesta Areena on huomattavasti laadukkaampi.

Itselläni täysin päinvastaisia kokemuksia. Olen yle-areenan suurkuluttaja ja omalla läppärilläni toimii lähes aina toisin taas kuin kilpailijoiden vastaavat palvelut. En ole kuitenkaan Ylen vuodenvaihteessa radiokanaville (jonka suurkuluttaja OLEN ollut) varsinkin ykköselle on tehty. Yle Puhe ei ole pystynyt korvaamaan Ykkösen ajankohtaisohjelmien kuten Heikkisen, Enbusken ja Virtasen ohjelmia eikä ilmeisesti ole tarkoituskaan. Kanavalla kuunneltavia ohjelmia ovat vain Valkoista Valoa ja Eve Mantu ja Kalle Haataisen puheohjelmat(joskus) --- pitäisikö kaksi viimeistä siirtää myös
Puheeseen. Ikävää, että kanavan ohjelmien taso putosi radikaalisti eikä kanava omassa laitteessa enää aukene.

Ylen pitää olla vahvasti netissä ja tv:ssä panostaa kotimaiseen draamaan ja FST:n pohjoismaiseen loistaviin sarjoihin kuten Henkivartijat ja Vallan linnake - kiitos näistä upeista sarjoista! Höttö (=tosi tv:tä) tulee ihan tarpeeksi muilta kanavilta joten YLE voisi profiloitua viihteessäkin laadun tekijänä (Yle Leaks, Uutisvuoto, Mansikkapaikka).

Yhtenä yksittäisenä seikkana YLE:n netissä minua hämmästyttää ja ärsyttää Facebookin tyrkytys. Kummastuttaa, miksi YLE suorastaan markkinoi Facebookin jäsenyyttä nettinsä etusivulla, oikean reunan "Facebookissa jaettua" -osiossa.

Paitsi että siinä näkyviä uutisiä klikatessaan joutuu Facebookiin eikä ko. uutiseen, niin siinä myös suoraan tyrkytetään Facebookin jäsenyyttä: "Rekisteröidy".

Miksi Yleisradio mainostaa ja rummuttaa ko. kaupallisen palvelun puolesta?

Miksi IHMEESSÄ minun pitää mennä Facebookiin, jos haluan Yleisradion sivuille?

Olen samaa mieltä aiempien kirjoittajien kanssa tosi-tv:n tarpeettomuudesta, Yle Puheen pilaamisesta urheilulla, Areenan toimimattomuudesta, ja sosiaalisen median liiallisesta tuputtamisesta. Panostakaa laadukkaaseen suomalaiseen dokumenttituotantoon ja asiaohjelmiin!

Ylen pitää olla netissä,kuten Areena. joka on erinomainen palvelu,kunhan yhteden pätkimisen saisi pois.
Tositv -ohjelmat kaupallisten kavavien valikoimaa ei ylen ,ne ovat katsojien pilkaamista ja typeränä pitämistä.
Ylen pitäisi pareminkin satsata laatukkaisiin dokumentteihin viihteeseen ja draamaan.Nykyisin kuitenkin usen huomaan kuutelevan netistä bbc 4extraa siltä kun tulee paljon kuunnelmia tai muuta bbc kanavaa. Ne kun tulevat nykisin aac-koodattuna loistavalla äänen laadulla.

Reality sarjat ovat mielipidevaikuttajia, joilla haetaan markkinointia tietyille ihanteille. Toisin sanoen, näiden sarjojen tavoitteena on (1) tuottaa katsojille tarpeita (2) saada katsojat nauramaan ja katsomaan piilomainontaa. Tämä ei saa olla koskaan yleisradion tehtävä.

Miten tavoittaa nuoriso ja nuoret aikuiset, kun omaa statusta nostetaan ostamisella, materialla ja elämää pienemmillä asioilla? Hyvä kysymys.

Ylen tulee olla mukana sosiaalisissa medioissa kuten esimerkiksi twitterissä, facebookissa ja omissa blogeissa. Poliisi on hyvä esimerkki siitä kuinka kansalaisia ohjaava "auktoriteettinen" organisaatio voi toimia sosiaalisessa mediassa. Tälläisellä toiminnalla on tilaus ja nyt käytte oman palvelupaletin läpi ja mietitte mistä löytyy vastaavaa innovatiivista tapaa kehittää omia palveluita.

Areenan tekniikka kuntoon kirjoitti:

Ennen kuin Yle lähtee kehittelemään uusia www-alustoja ja -palveluita, niin on syytä saada nykyiset toimimaan kunnolla. On täysin käsittämätöntä että Areena, joka sinänsä on ollut erinomainen palveluidea, toimii välillä ihan miten sattuu. Yhteys pätkii usein jopa 100Mb yhteydellä.

Olen omalta osaltani kokenut Areenan toimivan luotettavasti 1M:n nopeudella. Meillä maalla ei ole mahdollista saada 100M nopeuksia. Kiitän läpimästi YLEä siitä, että aikuisten oikeasti Areenaa voi käyttää pienemmillä nopeuksilla. Alkuperäisessä kommentissa mainitut kilpailijat jäävät tässä jälkeen.

Jostakin syystä YLE on saanut paremmat kortit poliittiselta taholta nyt kaikkeen siihen mihin muiden toimijoiden pitää hankkia rahoitus mitä erilaisimmilla tavoilla. Vaikka YLE:llä on se yleisen palvelun velvoite, niin ei se nyt sitä tarkoittane, että toimitaan televisiossa, radiossa ja netissä veronmakasajien rahoilla.
Samaan pyrkiäkseen joku toinen yritys, millä näistä alueista tahansa, joutuu hankkimaan rahoituksen mainostuloilla ja ottamalla velkaa perustamiskustannuksiin. En tiedä onko YLE:lla velkaa, mutta esim. netissä jo uutistoiminta verorahoilla on muiden varpaille polkemista. Toiset maksaa ne mainosrahoilla ja se näkyy laadussa, vaikka eipä se YLE uutisetkaan ole BBC, DW, CNN, vaan hyvin sisäisen palvelun uutisiin keskittynyt.
Samassa yhteydessä kun voidaan käyttää suurta toimittajien joukkoa ja kuvaa, joka tulee muista yhteyksistä, niin tuohon ei kukaan Suomessa pysty. YLE on monopoli.
Kun sitten olen maksanut TV-maksun vaikka en asukkaan Suomessa, niin en pääse katsomaan edes netin Arenaa. Minun pitää ostaa vielä 170€ hintainen + antenni ja vastaanotin saadakseni vuodeksi yhden kanavan televisiooni. Maksan siis kahdesti samasta. Miksi? Tällä yhdellä TV ja Radiokanavalla ei suinkaan ole muuta kuin kooste YLE:n Suomessa tuotetuista ja MTV3:n muutamasta hömppäohjelmasta. Poislukien yhdet maikkarin uutiset/päivä. Nyt taas tännekin lähetetään presidentinvaalien tenttejä, vaikka ennakkoäänestys on jo loppunut ja poliittista debattia tulee muutenkin jopa 3 eri ohjelmaa peräkkäin.
Miksi sillä TV-maksulapulla olevalla numerolla tai erikseen tilattavalla kortilla ei voisi hoitaa kaikkien kanavien lähetyksen myös tänne Euroopan laidalle. Singnaalihan on olemassa jo, mutta salattuna.
Nyt sitten on syytteessä yksi netin sivusto, joka lähettää kaikki vapaat TV-kanavat, vaikka niitä on löydettävissä hakukoneellakin tälläkin hetkellä 8 + ne jotka on estetty hakukoneilta. Miksi tuhlata oikeusprosessiin rahaa, sillä mitä muuta YLE ja tekijänoikeusjärjestöt luulee tällä voittavansa. Yksi toimija saa vaikka elinkautisen, ei se muuta tilannetta, jos YLE ja muut toimijat sekä tekijänoikeusjärjestöt eivät siirry 2000 luvulle tässäkin asiassa. Siitä mistä maksamme, siitä pitää saada myös vastine.
Uusia tulee ja tuollainen rahastaminen saa tuhannet ulkosuomalaiset miettimään miksi me suomalaisina ja maksun maksaneina emme saa palvelua näkyviin vain siks, että asumme maan rajojen ulkopuolella osan vuodesta. Missään muussa kaupallisessa toiminnassa on vaikea löytää vastaavia rajoitteita ja onkohan tuo aivan EU lainsäädännön mukaistakaan.

Kun Suomessa pelattavaa jääkiekkomatsia pitää katsoa Slovenian TV:stä. Onko tässä järkee?

On myös joukko ihmisiä, jotka on minulle ihmetellyt samaa, että onko TV ja radion raja täysin selvillä YLE:ssa. Kun Radio Puhe lähettää monen TV-ohjelman pelkän äänen, se ei häritse itse asiaa mitenkään. Lukuisia ohjelmia tulee kuvallisena aivan turhaan. Radioa voisi kehittää, sillä sitä kuunnellessa voi tehdä muutakin.
Juosta vaikka iltalenkin ja kuunnella poliittista hölötystä. Siinä adrenaliinit lähteisi liikkeelle.

Nyymi kirjoitti:

Yhtenä yksittäisenä seikkana YLE:n netissä minua hämmästyttää ja ärsyttää Facebookin tyrkytys. Kummastuttaa, miksi YLE suorastaan markkinoi Facebookin jäsenyyttä nettinsä etusivulla, oikean reunan "Facebookissa jaettua" -osiossa.

Paitsi että siinä näkyviä uutisiä klikatessaan joutuu Facebookiin eikä ko. uutiseen, niin siinä myös suoraan tyrkytetään Facebookin jäsenyyttä: "Rekisteröidy".

Miksi Yleisradio mainostaa ja rummuttaa ko. kaupallisen palvelun puolesta?

Miksi IHMEESSÄ minun pitää mennä Facebookiin, jos haluan Yleisradion sivuille?

Hei Nyymi!

Yle.fi-etusivulla olevia Facebook-yhteisöliitännäisen linkkejä klikkaamalla päätyy kyseiseen Ylen sivuun, ei Facebookiin, riippumatta siitä oletko samaan aikaan kirjautunut Facebookiin tai et.

>Tarkennus: Eroja selainkohtaisesti, ehkä myös kunkin käyttäjän valitsemien asetusten mukaisesti. Esim. IE 8.0 ja Firefox 8.0 vievät suoraan ko. >uutiseen (välitön uudelleenohjaus Facebookin "välisivulta"), mutta Chrome12.0 pysähtyy tuohon välisivuun. Uutiseen päästäkseen pitää klikata >sivulla olevaa Continue-painiketta.

Yle on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa. Sitäkin kautta tavoitamme suomalaisia vuoropuheluun.

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Kun tämä Yle:n toiminta nyt veron myötä kuuluu tarjota kaikelle kansalle, niin se tarkoittaa myös meitä telkkarittomia. Tv on minulle liian koukuttava, tallentamisen kanssakaan en halua touhuta, mutta Areenasta nautin. Lisää laatuohjelmaa siis Areenaan!

Nuorisolle ei kannata tehdä entisen laatuista ohjelmaa, heillä on omat touhunsa. Sen sijaan lisäisin harrastuksista kertovia ohjelmia; ne ehkä kiinnostaisivat meidän muiden lisäksi nuoriakin. Eikä tarvitse olla aina riippuliitoa, voi olla virkkaamistakin. Vähän syvemmälle menevää, ei pintaraapaisuja.

Tavallisten nuorten, tai vähän erikoistenkin, ei kuitenkaan niiden kaljoittelijoiden, kiroilijoiden ja kouluhäiriköiden, elämää esitteleviä ohjelmia saisi olla kasvattajien avuksi. Nuoret kun luulevat, että muut nuoret elävät ihan eri tavalla ja paljon paremmin kuin he. Luulen, että nuoria kiinnostaisi "tirkistellä" tällä tavalla. Kotiintuloajat, läksyjenlukupakko, pienet viikkorahat ja ankarat vanhemmat saisivat tulla painotetusti esille.

Voisi esitellä myös fiksuja koululuokkia, sellaisia, joilla on yhteistä toimintaa ja joista opettajatkin tykkäävät. Opettajien positiiviset kommentit tärkeitä! Koululaisten seurusteluajatuksia, ammatinvalintamietteitä jne. Ei pikahaastatteluja. - Tässä oltaisiin jo mukana kansallisessa brändiohjelmassa. Telkkarissa kun saadaan asiat näyttämään miltä halutaan, niin tässä olisi kunniallista tehtävää.

Toivoisin, että Yle ei menisi samaan roskajournalismisuuntaan kuin melkein kaikki lehdet. Jatkuva uutisten syöttökin kanavien täydeltä on mielestäni roskaa. Jos ei ole mitä lähettää, kannattaa lopettaa lähetykset ajoissa. Pääsevät ihmiset nukkumaankin. Joka haluaa katsella yöllä, voi katsella tallenteitaan.

Englantilainen draama on varmasti kaikkien toiveissa. Kirjallisuusdramatisoinnit ovat erittäin mielenkiintoisia, eivät ainoastaan englantilaisperäiset. Toivoisinkin saksalaisia elokuvia ja muuta saksalaista ohjelmaa. Nettikokemusten perusteella sitä on paljon ja hyvää.

Urheilua on tullut suhteettoman paljon. Ei ehkä ole pelkästään Ylen vika. Kun olen joskus kylässä katsonut tv:tä, on peräti neljältä kanavalta samanaikaisesti tullut urheilua!

Ylen pitää ajatella ulkosuomalaistenkin tarpeita. Minun sukulaiseni Saksassa seuraavat ohjelmia neitistä pysyäkseen ajan tasalla Suomen tapahtumissa ja oppiakseen uusimpia sanoja ja käsitteitä. Istuvat netin ääressä ja kirjoittavat muistivihkoon. Valitettavasti he näkevät vain osan joidenkin oikeuksien vuoksi. Presidentin linnan juhlat saavat kuitenkin heidätkin juhlatunnelmiin, vaikka päivä on heille tavallinen työpäivä.

Yleä voisi pitää ulkomailla jonkinlaisena Suomi-instituuttina. Levikkihän on laajempi kuin mihin mitkään perinteiset kulttuuri-instituuti yltävät. Voisi tehdä kerran viikossa uutiset ulkosuomalaisille ja esim. ohjelman, joka kertoo uusista sanoista ja käsitteistä Suomen kielessä. Minäkin tykkäisin sellaisesta. Suomea voisi sitä kautta esitellä myös matkailumaana - yhteistyössä matkailuihmisten kanssa. Koulusysteemiämme, varhaiskasvatustamme, luotettavia vaalejamme, lahjomatonta poliisikuntaamme ja heidän osaamistaan voisi myydä ulkomaille yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

Ja kun nyt on tämä vero, niin säästäminen kuuluu myös ohjelmaan. Luulenpa, että siellä on ihan tarpeeksi taitavaa porukkaa saamaan hyvää ohjelmaa aikaan vähän halvemmallakin.

Veron myötä ehkä saamme julkiset selvitykset siitä, paljonko ohjelmat maksavat ja mistä hinta koostuu.

On mielestäni melko absurdia että Yle yrittää kilpailla katsojista kaupallisten kanavien kanssa tosi-tv:llä, HBO:n laatusarjoilla tai ulkomailta ostetuilla formaattimuotoisilla kilpailuohjelmilla.

Kivahan se on, että noitakin laatusarjoja on nähtävissä maksuttomalta kanavalta ja ilman mainoksia, mutta voidaanko niiden katsoa olevan niin oleellista sisältöä että Ylen tulee turvata niiden maksuton saatavuus kaikille suomalaisille?

Yleisradion pitäisi käyttää rahansa ensisijassa sellaisten suomalaisten ihmisryhmien palvelemiseen joille ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa muuten tuottaa omaa ohjelmasisältöä. Tietysti siis sen lisäksi että tuottaa kaikille suomalaisille kaupallisista intresseistä mahdollisimman riippumatonta asiasisältöä.

Hömppää telkkarista tulee jo ilman Yleäkin ihan liikaa. Yle voisi keskittyä tuottamaan laadukasta sisältöä itse sen sijaan että ostaa sisältönsä sieltä mistä kaupallisetkin kanavat.

Laittakaa verorahamme suomalaisen työn ja osaamisen edistämiseen, älkää amerikkalaisten tv-yhtiöiden lisensseihin!

Matkasetä kirjoitti:

Laittakaa verorahamme suomalaisen työn ja osaamisen edistämiseen, älkää amerikkalaisten tv-yhtiöiden lisensseihin!

Hei Matkasetä,

Yle-vero astuu voimaan ensi vuoden alusta, ja vielä mennään tämä vuosi tv-maksuilla. Ja näin ne käytetään:
Ylen ohjelmatarjonnan kustannuksista 88 prosenttia käytetään kotimaisten sisältöjen tekemiseen. (Kotimaisesta tv-ohjelmistosta yli 70 prosenttia on Ylen kanavilla; toimitetuista radio-ohjelmista yli 90 prosenttia on Ylen kanavilla.)

Loput 12 prosenttia kustannuksista suuntautuu ulkomaisiin helmiin. Eurooppalaisen ohjelmiston osuus Ylen tv-kanavien tarjonnasta on 84 prosenttia, Yhdysvalloista peräisin olevan ohjelmiston osuus on 8 prosenttia (sisältää HBO:n lisäksi muut amerikkalaiset elokuvat ja sarjat, dokumentit, kulttuuriohjelmat ym.).

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Minna Ollenberg / Viestintä, Yle kirjoitti:
Matkasetä kirjoitti:

Laittakaa verorahamme suomalaisen työn ja osaamisen edistämiseen, älkää amerikkalaisten tv-yhtiöiden lisensseihin!

Hei Matkasetä,

Yle-vero astuu voimaan ensi vuoden alusta, ja vielä mennään tämä vuosi tv-maksuilla. Ja näin ne käytetään:
Ylen ohjelmatarjonnan kustannuksista 88 prosenttia käytetään kotimaisten sisältöjen tekemiseen. (Kotimaisesta tv-ohjelmistosta yli 70 prosenttia on Ylen kanavilla; toimitetuista radio-ohjelmista yli 90 prosenttia on Ylen kanavilla.)

Loput 12 prosenttia kustannuksista suuntautuu ulkomaisiin helmiin. Eurooppalaisen ohjelmiston osuus Ylen tv-kanavien tarjonnasta on 84 prosenttia, Yhdysvalloista peräisin olevan ohjelmiston osuus on 8 prosenttia (sisältää HBO:n lisäksi muut amerikkalaiset elokuvat ja sarjat, dokumentit, kulttuuriohjelmat ym.).

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Anonyymi kirjoitti:
Minna Ollenberg / Viestintä, Yle kirjoitti:
Matkasetä kirjoitti:

Laittakaa verorahamme suomalaisen työn ja osaamisen edistämiseen, älkää amerikkalaisten tv-yhtiöiden lisensseihin!

Hei Matkasetä,

Yle-vero astuu voimaan ensi vuoden alusta, ja vielä mennään tämä vuosi tv-maksuilla. Ja näin ne käytetään:
Ylen ohjelmatarjonnan kustannuksista 88 prosenttia käytetään kotimaisten sisältöjen tekemiseen. (Kotimaisesta tv-ohjelmistosta yli 70 prosenttia on Ylen kanavilla; toimitetuista radio-ohjelmista yli 90 prosenttia on Ylen kanavilla.)

Loput 12 prosenttia kustannuksista suuntautuu ulkomaisiin helmiin. Eurooppalaisen ohjelmiston osuus Ylen tv-kanavien tarjonnasta on 84 prosenttia, Yhdysvalloista peräisin olevan ohjelmiston osuus on 8 prosenttia (sisältää HBO:n lisäksi muut amerikkalaiset elokuvat ja sarjat, dokumentit, kulttuuriohjelmat ym.).

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Anonyymi kirjoitti:
Anonyymi kirjoitti:
Minna Ollenberg / Viestintä, Yle kirjoitti:
Matkasetä kirjoitti:

Laittakaa verorahamme suomalaisen työn ja osaamisen edistämiseen, älkää amerikkalaisten tv-yhtiöiden lisensseihin!

Hei Matkasetä,

Yle-vero astuu voimaan ensi vuoden alusta, ja vielä mennään tämä vuosi tv-maksuilla. Ja näin ne käytetään:
Ylen ohjelmatarjonnan kustannuksista 88 prosenttia käytetään kotimaisten sisältöjen tekemiseen. (Kotimaisesta tv-ohjelmistosta yli 70 prosenttia on Ylen kanavilla; toimitetuista radio-ohjelmista yli 90 prosenttia on Ylen kanavilla.)

Loput 12 prosenttia kustannuksista suuntautuu ulkomaisiin helmiin. Eurooppalaisen ohjelmiston osuus Ylen tv-kanavien tarjonnasta on 84 prosenttia, Yhdysvalloista peräisin olevan ohjelmiston osuus on 8 prosenttia (sisältää HBO:n lisäksi muut amerikkalaiset elokuvat ja sarjat, dokumentit, kulttuuriohjelmat ym.).

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Minä puhuinkin siitä, miten verorahamme käytätte sitten kun niitä alkaa tulla. =)

En siis yritä vaikuttaa menneeseen vaan tulevaan.

Tottakai ylen pitää olla netissä ja kehittää palveluja sekä toimivuutta( myös iPadissä).Jos rahoitus järjestetään verottamalla tulevaisuudessa niin tasa-arvoisen kohtelun nimissä nettipuoli kuntoon.

Nyymi kirjoitti:

Yhtenä yksittäisenä seikkana YLE:n netissä minua hämmästyttää ja ärsyttää Facebookin tyrkytys. Kummastuttaa, miksi YLE suorastaan markkinoi Facebookin jäsenyyttä nettinsä etusivulla, oikean reunan "Facebookissa jaettua" -osiossa.

Paitsi että siinä näkyviä uutisiä klikatessaan joutuu Facebookiin eikä ko. uutiseen, niin siinä myös suoraan tyrkytetään Facebookin jäsenyyttä: "Rekisteröidy".

Miksi Yleisradio mainostaa ja rummuttaa ko. kaupallisen palvelun puolesta?

Miksi IHMEESSÄ minun pitää mennä Facebookiin, jos haluan Yleisradion sivuille?

Täsmälleen noin!
En voi käsittää miksi kommenttia ei voisi lukea/katsoa kirjautumatta?
Toivonkin vaan, että Facebook-systeemi Ylen toitottamalla tavalla sortuisi omaan mahdottomuuteensa!
Tarkoitan, että jos ko aktiivista kommenttia pitää etsiä mahdollisesti isostakin joukosta, se onneksi tekee asian luotaantyöntäväksi.
Yhden klikkauksen pitää riittää.

Hienoa, että YLEn dokumentit ja dokumentaarinen ohjelmisto kiinnostaa katsojia ja kuuntelijoita. Yleisradiolta viimeisimpien palautekyselyjen mukaan toivotaankin erityisesti uutisia, urheilua ja dokumentteja. Kanavakilpailua ajatellen voimme sanoa, että olemme dokumenttirintamalla selkeästi ainoa merkittävä kotimainen toimija. Dokumentaarisen ohjelmiston, kuten muidenkin ohjelmistollisten osa-alueiden on kuitenkin löydettävä kaikenikäiset katsojat, myös nuoremmat, joten panostamme tulevaisuudessa sarjamuotoiseen dokumentaariseen ohjelmistoon, joka löydetään TV2 19:30 sloteista arkipäivisin. Voin jo nyt suositella esimerkiksi helmikuussa alkavaa Soramonttuprinsessat sarjaa. Voisin kutsua tätä realitymäiseksi tuotannoksi, jos se ei herättäisi liikaa kaupallisia mielikuvia. Visuaalisesti se sitä paljolti onkin eli dynaamista ja elinvoimaista, sisällöllisesti kuitenkin jotain muuta kuin mitä tuuttaavaat kilpailijamme. Puhukaamme vaikka YLE-brändistä tässäkin suhteessa. Tämä ei siis tarkoita sitä, että emme enää tekisi näitä kiitettyjä ja katsottuja yksittäisiä dokumentteja Dokumenttiprojektiin, Tosi Tarinaan, radioon tai kehittäisi dokumentaarista kerrontaa myös verkkoon. Tämä uudenlainen sarjamainen tuotanto on "vain" osa isoa dokumenttiohjelmiston kokonaisuutta, jossa pyrimme löytämään oikean yleisön oikealta kanavalta ja oikeasta välineestä.
Televisio on ensisijassa ja yleistäen viihtymisen väline, joten myös dokumenttien ja dokumentaarisen ohjelmiston äärellä on lupa viihtyä. Kaikkia dokkareita ei tarvitse katsoa itku kurkussa. Kerronnallista moniosaamista vaatii yhtä lailla naurattaa kuin itkettää. Nimenomaan paatoksellisesta ryppyotsaisuudestahan YLE on tuttu, ei viihteellisyydestä, joen ripaus viihteellisyyttää oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan ei liene kaatavan koko laivaa, vaan nimenomaan tasapainottavan kulkua.
Palstalla viitataan usein Tosi-TV -tuotantoon, joka lienee käyttäjän synonyymi reality-tuotannolle. Ja siinä suhteessa olen samaa mieltä, että ilman sisältöä ei ole tarinaa, joten uskon, että pystymme perustelemaan jokaisen tarinan jonka kerromme joko dokumentiksi tai realityksi.
Luvalla voin sanoa, että eivät kaikki tuotannot ole täydellisiä, eikä kaikkien pidäkään pitää kaikesta mitä Yleisradio tarjoaa, koska se tarjoaa niin paljon.
Mutta meillä voidaan kaikki taloon sisälle tuleva raha käyttää tuotantoon, ohjelmien tekemiseen ja ohjelmistojen kehittämiseen, katetta ei tarvitse tehdä, eikä (piilo)mainontaa ohjelmia rahoittamaan.

Pentti Väliahdet
vastaava tuottaja
dokumentit
Yleisradio

Laittakaa paukkuja Areenan käytettävyyden parantamiseen - myös mobiililaitteille . Milloin ipadille?
Kovin kauan kestää versioden tulo!

Flash-tekniikan sijaan html5 pienentäisi bittivirtaa ja kaikista ei tarvitsisi tehdä kaksia versioita. Applen systeemit ovat jo niin vakiintuneet, että niiden ohittaminen on huonoa politiikkaa Yleltä.

Areenan hakemistojen logiikkaa olisi syytä myös miettiä löytämis/käyttämis-ystävällisemmäksi.

Internet on sähköinenmedia siinä missä televisio ja radiokin. Siinä määrin yleisesti käytettykin, että YLE:n julkaisutoiminta ja sen kehittäminen internetissä on perusteltua.

YLE:n ei tule tehdä ja lähettää ohjelmia, joissa mainostetaan ja joiden tarkoitus on edistää kaupallisuutta ja laajemmin sijoitetun pääoman tuoton kasvattamista eli "rahan tekemistä".

Tarkoittaa ohjelmia, joiden sisältö ja sisällön tuottamisessa tehdyt valinnat ovat selvästi johdettavissa pyrkimykseen vaikuttaa ihmisen arvoihin, moraaliin ja käyttäytymiseen tavalla, joka palvelee rahan tekemistä.

Ymmärrettävästi vaikea rajaus jatkuvasti kaupallistuvasta ja tehokkaammin rahan tekemistä palvelevassa yhteiskunnassa, jonka yleiseen hyvinvointiin taloudelliset realiteetit vaikuttavat, mutta kuitenkin. Kaupalliset kanavat pitävät huolen siitä, että kaupallisuus ja rahanteko arvoina pääsevät esille moniarvoisuuden kustannuksella. YLE:n ei tulisi tavoitella kaupallisia kohderyhmiä kaupallisin sijoitetun pääoman tuoton kasvattamista palvelevin arvoin, vaikka tämä tarkoittaisikin katsojia YLE:n kanaville.

Matkasetä kirjoitti:

Minä puhuinkin siitä, miten verorahamme käytätte sitten kun niitä alkaa tulla. =)

En siis yritä vaikuttaa menneeseen vaan tulevaan.

Tapa rahoittaa Ylen toiminta muuttuu, ei Ylen toiminta. Ei ole mitään syytä olettaa, että edellämainitut asiat muuttuisivat rahoitustavan myötä.
Ylen tehtävät säilyvät ennallaan! :)

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Ano nyymi kirjoitti:

Laittakaa paukkuja Areenan käytettävyyden parantamiseen - myös mobiililaitteille . Milloin ipadille?
Kovin kauan kestää versioden tulo!

Flash-tekniikan sijaan html5 pienentäisi bittivirtaa ja kaikista ei tarvitsisi tehdä kaksia versioita. Applen systeemit ovat jo niin vakiintuneet, että niiden ohittaminen on huonoa politiikkaa Yleltä.

Areenan hakemistojen logiikkaa olisi syytä myös miettiä löytämis/käyttämis-ystävällisemmäksi.

Ei Ylen tule hypätä minkään yksittäisen laitevalmistajan kelkkaan. Jos järjestelmiä taas aletaan muuttaa niin varmasti putoaa taas laitteita palvelun tavoittamattomiin.

Pitääkö toimia internetissä - on jo vastattu toimimalla.
Tosi-tv ymmärrettynä suorana - tai dokumenttina on hyvää, mutta laajemmin ymmärrettynä voi olla näyteltyä leikkiä ja siinä rajat menee toisinaan yli hyvän maun...
Ylen arvot tuotetaan sisältöjen kautta ja niiden toimivuudella sekä vuorovaikutteen laadulla.
Palvelua voi toteuttaa tarkkailemalla em. asioita ja palautetta - joka nettitekstinä voisi rajoittaa 10:een riviin (ilman lisäavaamistoimintoa). Uusi; Puheenaiheet / Keskustele: -voisi olla myös omalla linkillä etusivulla.

Näkisin mielelläni että arenan kehittämiseen panostetaan.
Turhauttavaa katsoa Jopet-showta kun 30s välein kuva
pysähtyy ja toistuu sana "pieni hetki".Tosi tv on pääosin
halvalla tuotettua moskaa josta on iloa vain tuottajalle ja
joillekin ruutuun pääseille.Ei tarvita Ylessä.
Radion osuutta voisi kehittää siten että esim. kevyttä musiikkia voisi hakea samanaikaiseti kaikilta radiokanavilta eikä rajata hakua vain yhteen radioasemaan.

Ei kiitos käsikirjoitetuille tosi-tv-roskaohjelmille. Niitä voi katsoa muilta kanavilta. Sen sijaan laadukkaat dokumentit koskettavat ja kiinnostavat aina!! Yleltä on tottunut saamaan laatua, mutta valitettavasti sen taso on hieman heikentynyt. Uskoisin, että enemmistö katsojistanne ei haluaisi Ylen menevän halvan massamedian mukana!

Olen sama mieltä tämän kommentin kanssa. Mielestäni olis kyllä suositeltava, että sais ulkomailla nähdä kaikki suomessa tuotettut sumenkieliset lähetykset. Sääli että nyt niin ei ole, enkä ymmärrä miksi? Ulkomailla vieraileva suomalainen, tai vierana kielenä suomea opiskeleva muun maan kansalainen haluaisi kyllä seurata internetin kautta Yle Areenan lähetyksiä: joitakin niistä saa seurata vaan Suomessa ----------> Suurimmalla osalla maailman maita ei ole Ylen kaltaista kansan palvelijaa. Kun palaa ulkomailta muutaman kuukauden jälkeen Suomeen, on ilo nähdä ja kuulla Ylen ohjelmia, jotka ovat yleissivistäviä sekä kulttuurillisesti avartavia. Suuressa osassa maailman valtioita tiedonvälitys on joko kaupallisiin arvoihin perustuvaa tai valtion politiikkaa myötäilevää. Näin ei Suomen Ylessä ole. Vaikka Ylenkin tiedonvälityksen taso on varsinkin ulkomaanvalvonnan suhteen selvästi heikentynyt viime vuosina, niin Yle on kuitenkin ulkomailla asuvan suomalaisen näkökulmasta Suomen parasta antia, joka auttaa Suomea pysymään sivistysvaltiona. Tämä koskee myös internetpalveluja: kaikilla ei ole mahdollisuutta saada suomalaisia sanomalehtiä kotiin joko vähävaraisuuden tai Suomen ulkopuolella asumisen takia.[/quote]

Kiitos erittäin hyvistä kommenteistä. Tässä on tullut paljon arvokasta palautetta ja vahvistusta siitä että Yle julkisen palvelun yhtiönä kuuluu kaikille. Haluamme jatkaa kehittymistämme yhdessä suomalaisten kanssa.

Ohjelmien katselusta ja kuuntelusta ulkomailla:

Tekijänoikeudellisista syistä kaikki Ylen ohjelmat eivät ole katseltavissa/kuunneltavissa YLE Areenassa maailmanlaajuisesti. (Tämä ei ole yksin suomalainen ilmiö, sama koskee esim. SVT Playta: http://svtplay.se/t/171195/mildred_pierce (*) ja vaikkapa BBC iPlayeriä: http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/outside_the_uk/outsideuk)

Ulkomailla katsottavat ohjelmat löytyvät Areenasta osoitteesta http://areena.yle.fi/haku//uusimmat/naytetaan_ulkomailla/kylla
jossa voit välilehdillä valita uusimmat radio- ja tv-ohjelmat, katsotuimmat, kuunnelluimmat tai ohjelmat, joiden esitysaika Areenassa on pian päättymässä.

Kaikki Ylen radiokanavat ovat kuunneltavissa Areenan kautta: http://areena.yle.fi/nettiradiot
Radion puheohjelmia voi myös ladata podcasteina: http://areena.yle.fi/podcast/uusimmat

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

(*) Mildred Pierce alkaa YLE TV1:ssä huhtikuussa!

Minna Ollenberg / Viestintä, Yle kirjoitti:
Nyymi kirjoitti:

Yhtenä yksittäisenä seikkana YLE:n netissä minua hämmästyttää ja ärsyttää Facebookin tyrkytys. Kummastuttaa, miksi YLE suorastaan markkinoi Facebookin jäsenyyttä nettinsä etusivulla, oikean reunan "Facebookissa jaettua" -osiossa.

Paitsi että siinä näkyviä uutisiä klikatessaan joutuu Facebookiin eikä ko. uutiseen, niin siinä myös suoraan tyrkytetään Facebookin jäsenyyttä: "Rekisteröidy".

Miksi Yleisradio mainostaa ja rummuttaa ko. kaupallisen palvelun puolesta?

Miksi IHMEESSÄ minun pitää mennä Facebookiin, jos haluan Yleisradion sivuille?

Hei Nyymi!

Yle.fi-etusivulla olevia Facebook-yhteisöliitännäisen linkkejä klikkaamalla päätyy kyseiseen Ylen sivuun, ei Facebookiin, riippumatta siitä oletko samaan aikaan kirjautunut Facebookiin tai et.

Yle on vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa. Sitäkin kautta tavoitamme suomalaisia vuoropuheluun.

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

Voit tulla Minna tänne luokseni katsomaan, mihin siitä päätyy: Facebook-sivulle. Jokaisesta otsikosta, joka päivä. Tarkoitan sivun oikeasa reunassa olevaa "Facebookissa jaettua" -ruutua ja siinä mainittuja otsikoita. Joudun facebook.com -alkuiselle sisäänkirjautumissivulle, jossa on ylimpänä "Please be careful -varoitus", minun sisäänkirjautumistietoni ja sen sellaista.

Se ei ole kyseisen uutisen sivu.

Anonyymi kirjoitti:

Voit tulla Minna tänne luokseni katsomaan, mihin siitä päätyy: Facebook-sivulle. Jokaisesta otsikosta, joka päivä. Tarkoitan sivun oikeasa reunassa olevaa "Facebookissa jaettua" -ruutua ja siinä mainittuja otsikoita. Joudun facebook.com -alkuiselle sisäänkirjautumissivulle, jossa on ylimpänä "Please be careful -varoitus", minun sisäänkirjautumistietoni ja sen sellaista.

Se ei ole kyseisen uutisen sivu.

Aivanpa oikein... tuo toimii eri tavalla eri selaimilla, kenties vielä kunkin selaimen asetuksista riippuen eri tavalla.
IE 8.0 ja Firefox 8.0 vievät suoraan ko. uutiseen (välitön uudelleenohjaus mainitsemaltasi Facebook-sivulta), mutta Chrome12.0 pysähtyy tuohon välisivuun. Uutiseen päästäkseen pitää klikata sivulla olevaa Continue-painiketta.
Päivitänpä tuon aiemman vastaukseni.

Minna Ollenberg, Yle Viestintä

damn kirjoitti:

Olen asiasta täysin samaa mieltä... Olen ollut ylen nro. 1 fani. Nyt on jäänyt jäljelle radio klassinen.

Olen surrut todella samaa muutosta. Kuuntelen edelleen Ylen ykköstä, mutta joudun yhtenään sulkemaan radion sietämättömän musiikin vuoksi tai sellaisten haastattelijoiden, joiden puheenparsi tekee mahdottomaksi tietokonetyöskentelyn samanaikaisesti. Oneksi jäi jäljelle kirjakerho, Kielikello ja Välskärin kertomukset. Olisi todella tärkeä myös tunnistaa päivän eri vaiheet suhteessa ohjelmiin. Ikivihreät iskelmät voisivat olla hauskoja iltapäivällä, mutta suututtaa, kun ne alkavat yhdeksän uutisten jälkeen. Yleisradiossa ei ehkä ole huomattu vielä, että eläkeläisten määrä kasvaa ja että heidän aikataulunsa kannattaisi ottaa huomioon. Joskus aikaisemmin Yle teki mielipidetutkimuksia, miten lienee niiden laita nykyisin?

Haluan sanoa vain, että kaupallisten radiokanavien jäljittelystä menetätte helposti loputkin radionkuuntelijat. Lapsethan on jo lähes heitetty pesuveden mukana.

YLE.ltä puuttui oma iltapäivälehti.
Lööppien osaamisalue,
jossa juostaan asiakaslähtöisesti,
vaikka ... ihan mihin tahansa.
YLE on ansaitsemamme kuva tästä päivästä:
Se otsikoidaan, mikä myy...Ja nopeasti.
Ei toimittamista, ei osaamista eikä vastuuta.
Halvalla tehdään ja uusinnat päälle.
Siinä voi pudota tyhjän päälle:
Sosiaalinen media ei jaksa ruokkia itseään kauaa.
Joskus sitä väsyy omiin juttuihinsa,
ja oman nimensä näkemiseen, "etusivulla".
(Onko YLE 1.n ainoa suomenkielinen kanava,
josta kannattaa maksaa tänä vuonna.) Siileris

Quote:

Nykyisin emme esimerkiksi tavoita nuoria ja nuoria aikuisia niin hyvin kuin haluaisimme.

Mitähän tällä tarkoitetaan? Pitäisikö nuoret ja nuoret aikuiset velvoittaa käyttämään palvelujanne jos eivät muuten niitä käytä?
Kohdeyleisöltä kysyminen ei tietenkään käy?

https://www.facebook.com/ylepuhe
lisää kriitistä keskustelua koko alkuvuoden

Laatua, ei saippuaa kirjoitti:

Täytyy kyllä sanoa että Ylen siirtyminen tosi-tv:n puolelle on pettymys. Itse olisin toivonut satsausta dokumentteihin ja yleensä enemmän ajan hermolla oloa sen suhteen, millaisia ajankohtaisiohjelmia maailmalla tehdään. Tosi-tv formaattinahan koostuu sisällöltään saippuasarjamaisesta katsojakäsityksestä. Mutta ehkäpä Ylen toiminnalle sopii lähteä mukaan nyt, kun genre on jäämässä taakse. Yhtä käsittämätöntä on urheilun tunkeminen radio Puheeseen. Mielenkiinnolla seuraan, käykö koko tv-toiminnalle Suomessa niin kuin kävi paikallisradioille 1990-luvulla, jolloin soittolistat ja formaatit päättivät ainakin minulta radion kuuntelun kokonaan. En oikein mitenkään kykene käsittämään miten tosi-tv formaatin tuottaminen ja siinä toimiminen toteuttaa julkista palvelua. En myöskään jaksa uskoa, että tv sinänsä kykenisi olemaan formaattina läsnä www:ssä nykyistä enempää, tai että sellainen toimisi. Kos tähän pyritään on syytä ryhtyä puhumaan Ylestä avoimesti mediatalona, yhtenä muiden joukossa. Silloin kyseessä pitäisi olla myös palvelu, jonka voi ostaa tai olla ostamatta.

Tosi-TV:täkin on monenlaista. En usko minkään suomalaisen kaupallisen kanavan tekevän Kakolaa tai Toisenlaisia frendejä. Nämä ovat mielestäni loistavia tosi-TV ohjelmia, vaikka inhoan tosi-TV:tä sellaisena, kuin kaupalliset kanavat näyttävät sen ymmärtävän. Tällaista tosi-TV:tä mieluusti lisää! Ei siis kannata tuomita sisältöä suoraan genren perusteella.

Sivut

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu