Ti 11.09.2012 @ 16:18Petri Home

Mistä on yleläisten unelmayhtiö tehty?

Petri HomeKirjoittaja on kehityspäällikkö Ylen strategiayksikössä.

Unelmien Yle -keskustelu jatkuu. Keväällä unelmia kysyttiin suomalaisilta ja nyt pohdintaa on jatkettu Ylen sisällä.

Elokuun viimeisellä viikolla unelmia koottiin spontaaneilla pop up -haastatteluilla. Yleläisistä kurssitetut oman toimen ohella toimivat innovaatiovalmentajat putkahtelivat jututtamaan kollegoitaan. Puhuttiin siitä, minkälaisia odotuksia ja toiveita yleläisillä on Ylen suhteen. Millainen on unelmien työpaikka? Lisäksi pohdittiin sitä, miten me yleläiset pystymme entistä paremmin vastaamaan suomalaisten odotuksiin ja toiveisiin.

Näihin spontaaneihin tuumaustuokioihin seuloutui 40 ihmistä eri puolilla yhtiötä, niin Pasilasta kuin aluetoimituksistakin. Mukana oli nuoria yleläisiä, konkareita ja myös Ylessä työskentelevien kumppaniyritysten edustajia.

Parasta yleläisten mielestä Ylessä ovat työkaverit, hyvä työyhteisö ja mielekäs, merkityksellinen työ. Unelmien työympäristöön kaivataan riittävästi omaa tilaa keskittymiselle sekä työskentelyä tukevia nykyistä toimivampia ja joustavampia järjestelmiä.

Vuorovaikutus ja sisäinen viestintä nousivat yhdeksi haastattelukierroksen keskeisistä teemoista. Eniten yleläisiä tökkii talouspuheen korostuminen, onhan säästöt ja kulujen karsiminen ollut ajankohtaista koko viimeisen vuosikymmenen. Yhtiön isoista linjoista ja päätöksistä kaivattiin nykyistä enemmän tietoa. Erityisesti aluetoimituksissa koettiin, ettei viesti yhtiön suunnasta ja johdon päätöksistä aina kulje maakuntiin asti.

Myös julkisen palvelun roolista ja tehtävästä kaivattiin lisää aktiivista ja avointa keskustelua. Esiin nousi vahvasti myös näkemys siitä, että Ylen on jatkossa yhä aktiivisemmin etsiydyttävä sinne missä suomalaisetkin ovat, turuille ja toreille.

”Ainoastaan ihmisiä usein ja toistuvasti kohtaamalla saadaan aikaan aitoa vuoropuhelua ja syötteitä omaan toimintaan.”

Pop up -haastattelukierroksen tulokset tuodaan osaksi strategiatyötä. Keskustelu jatkuu sekä Ylen sisällä että suomalaisten kanssa syksyllä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Suomalaisten mielipiteet ovat meille tärkeitä - osallistumalla vaikutat Ylen tulevaisuuden suuntaan. Voit aloittaa vaikkapa kommentoimalla tähän blogiin.

0 kommenttia

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu