Ke 02.09.2015 @ 08:32Gunilla Ohls

Yle on Suomen kokoava voima

Gunilla Ohls Gunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.

Yle on aina vienyt mediaa uuteen aikaan ja vuosikymmenten jalanjäljet ovat vaikuttavat. Jaetut, yhdessä koetut hetket ovat lähes yhdeksänkymmenen vuoden ajan muokanneet kansakuntaamme. Ja jokainen meistä kantaa Yle-muistoja mukanaan.

Kun internet murtaa olemassa olevat rajat, niin kansalliset kuin teknologiset, olemme jälleen uuden edessä. Sekä media-ala että koko yhteiskunta joutuvat miettimään, miten tästä selvitään.

Sanomalehtien digitulojen kasvu korvaa vain osan niiden printtitulojen menetyksestä. Uutisten tapakäyttö murenee samalla kun sosiaalisen suosittelun merkitys kasvaa. Uudet alalle tulijat, kuten YouTube ja Netflix, ovat vakava uhka perinteisten televisioyhtiöiden ansainnalle. Esitysoikeuksista kilpaillaan uusien globaalien toimijoiden kanssa. Suomessa kaiken lisäksi talouden jatkuva taantuma lisää kaupallisten mediayhtiöiden ahdinkoa. Viikoittaiset uutiset irtisanomisista ja uusista fuusioista vetävät hiljaiseksi.

Anssi Vanjoen johtama työryhmä pohtiikin syksyn kuluessa suomalaisen median toimintaedellytyksiä. Ensi vuonna liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner saa erillisen selvityksen Ylen tehtävästä ja roolista. On hyvä, että median tilannetta tarkastellaan laaja-alaisesti ja monesta näkökulmasta.
 
Samalla on tärkeää vaalia vuosien aikana rakennettuja, ainutlaatuisia arvoja ja toimintatapoja. Yle on poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton ja läsnä sekä maailmalla että koko Suomessa. Ylellä on valtavat arkistot ja tekninen osaaminen toteuttaa suuria tuotantoja ja tapahtumia. Ylellä on monta tietä suomalaisten sydämiin. Näistä elementeistä Ylen merkityksellisyys on rakentunut.
 
Mikä on Ylen tulevien vuosien suunta? Viimeaikaiset uudistukset, kuten Vaaligalleria, Uutisluokka, Yle Tunnus ja Yle Folk ovat hyviä esimerkkejä tulevasta. Ylen oikeutus tulee suomalaisten hyvästä palvelemisesta. Tämä ei hoidu juhlapuheilla ja korulauseilla, vaan teoilla, joilla on merkitystä.

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia tehdä entistä koskettavampaa ja vaikuttavampaa sisältöä. Ylen tarjoama julkinen palvelu on tässäkin ajassa jokaisen suomalaisen oikeus. Olisi outoa ajatella, että Yle ei tämän päivän myllerryksessä kaikin voimin pyrkisi vastaamaan suomalaisten uusiin tarpeisiin.

Yle ottaakin tulevaisuuden haasteet rohkeasti vastaan. Aiomme edelleen olla Suomen kokoava voima. Mitä enemmän ihmisten mediankäyttö sirpaloituu ja yhteiskunta moninaistuu, sitä haastavampi tämä tehtävä on. Mutta kansakuntamme tarvitsee ehkä kipeämmin kuin koskaan liimaa ja yhteen hitsaamista. Lupaamme tehdä kaikkemme, että suomalaisilla jatkossakin on yhdessä koettuja hetkiä ja mahdollisuus kuulua yhteen.

Olemme koko kansan Yle ja haluamme että jokainen suomalainen kokee Ylen omakseen. Tämä ei tapahdu itsestään, eikä pelkästään perinteisillä sisällöillä ja perinteisten televisio- ja radiokanavien voimin. Mahdollisuudet kuluttaa ja itse tehdä mediasisältöjä milloin ja missä vaan, vaativat Yleltä perinteisten toimintatapojen radikaalia muuttamista.

Ilman läheistä vuorovaikutusta suomalaisten kanssa, ilman merkittävää palvelukehitystä ja ilman yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kasvava joukko suomalaisia uhkaa jäädä ilman henkilökohtaista suhdetta Yleen. Vastuumme on tehdä parastamme, jotta ihmiset kokevat saavansa vastinetta rahoilleen.

Suomi ansaitsee jatkossakin moniäänisen ja laadukkaan mediatarjonnan kansalaisilleen. Ylellä on tässä selkeä missio. Haluamme olla ihmisten Yle, hyvä kumppani suomalaisten asialla.

5 kommenttia

Yle on suomen jakava voima. Kansalaiset jaetaan kahtia kielen perusteella, on meidän kaikkien yle, jonka tv-tarjonnassa ruotsinkielistä ohjelmaa on enempi kuin suomenkielistä. Sitten on svenska yle. Svenskaylellä Suomi rajoittuu svenskfinlandiin, muuta Suomea ei ole olemassa, tämä puoli on tarkoitettu ainoastaan 5 % kansasta, ja yhtään suomenkielistä ohjelmaa ei sen televisiossa näytetä. Toimittajien puoluekanta on lähes 100% RKP.
Yhteistä kanaville on 500000 äänestäjän vapaa pilkkaaminen, niin sketseissä kun puheohjelmissa ja uutisissa. Yhteisenä kummallakin puolella on myös kiinteät yhteydet Folktingettiin.
Erottavana tekijänä on, että svenskayle on monokulttuurillinen, ja toimituksen suuruus verrattuna svenskfinlandin asujamistoon takaa, että jokainen svenskfinlandin asukas saa siellä äänensä kuuluviin.
Yle.fi ja svenskayle eivät sovi samaan yhtiöön, yhtiön sisällä ei voi olla kahta osastoa, joilla on eri säännöt ja kahdella osastolla yhteinen hallinto.
Svenskayle korostaa svenskfinlandin erillisyyttä muusta Suomesta. Miksi se ei voisi olla oma yhtiönsä, joka rahoitetaan svenskfinlandin asukkaiden toimesta. yle.fi voisi jatkossakin olla kaikkien, myös perussuomalaisten ja niiden ruotsinkielisten. jotka eivät katso asuvansa svenskfinlandissa.

"Uudet alalle tulijat, kuten YouTube ja Netflix, ovat vakava uhka perinteisten televisioyhtiöiden ansainnalle. Esitysoikeuksista kilpaillaan uusien globaalien toimijoiden kanssa."
Miksi ihmeessä esitysoikeuksista kilpaileminen on Ylen tehtävä? Jos sisältöä tarjotaan vaikka Netflixin kautta, niin voisiko Yle oikeasti alkaa keskittymään siihen sisällön tuottamiseen? Se, että kansalta kerättyjä verorahoja käytetään esitysoikeushintojen nostattamiseen kilpailun muodossa ei herätä minussa mitään sympatiaa Yleä kohtaa. Katson ihan mielelläni sarjat Netflixistä.

Ylipäätään Yle voisi lopettaa pyörän keksimisen uudestaan ja uudestaan. Sisältö on se mitä Ylen pitäisi tuottaa ja julkaisukanavat ovat sitten mitä ovat.

Miksi kommentointi on periaatteessa vapaata svenskaylellä ja yle.fin puolella vallitsee täysi sensuuri? Miksi svenskayle sallii rasistiset kommentit suomenkielisistä?
Miksi ylellä on samoissa paikoissa omat kirjeenvaihtajat yle.fin puolelle ja svenskaylen puolella? Jopa niin, että kummankin äidinkieli on ruotsi ja sen kuulee puheesta?
Miksi alue, jonka svenskfinland on vallannut omakseen, alueellisesti vaikenee suomenkielisten olemassaolon lähes kokonaan?
Miksi joissain täysin suomenkielisillä alueilla on ainoastaan svenskaylen aluetoimittaja, ja suomenkielisten olemassaolo vaiettaan täysin.
Miksi yle.fin puolella tulee tvssä enempi ohjelmaa ruotsiksi kun suomeksi, mutta svenskaylelle ei maailmaa svenskfinlandin ulkopuolella ole olemassa?
Miksi svenskaylellä kerrotaan miten yhdellä ruotsinkielisellä menee huonosti ja sivuutetaan täysin tuhannet suomenkieliset, jotka ovat vielä huonommassa tilanteessa.
Miten svenskayle onnistuu 8% budjetillaan tekemään telkkariin enempi uutta ohjelmaa kun yle.fi.
Miksi yle sallii 500000 kansalaisen päivittäisen pilkkaamisen niin asia kun viihdeohjelmissaan? Miksi ylen mamuohjelmat osallistuvat tähän pilkkaan? Onko tarkoitus opettaa mamut ylen tavoille?
Miksi SFPllä on oma kanava?
Miksi svenskayle saa olla rasistinen ja monokulttuurinen toimittajia palkatessa, mutta ylen puolella harjoitetaan positiivista diskriminaatiota?
Miksi svenkfinlandin toimittajien lukumäärä suhteessa svenskfinlandin asukkaisiin on niin suuri, että jokaisella svenskfinlandin asukkaalla on oma toimittaja ylellä?
Miksi joskus saa lukea juttuja, joissa ei toista osapuolta kuulla yhtään, vaan ollaan uskottu omaa tuttua, joka on kertonut toimittajalle asian.
Miksi otsikoinnit svenskaylellä ovat usein asenteellisiä ja kertovat sen mitä toimittajat ja heidän taustavoimansa haluavat.
Miksi osa ylen kirjeenvaihtajista levittää omaa negatiivista asennettaan suomenkielisistä muihin maihin?
Onko osa svenskaylen tehtävistä kertoaa pohjoismaihin oma versionsa Suomesta?
Mikä näistä asioista on se, joka yhdistää kansaa?
Otsikon kuuluisi olla, yle erottaa kansan.
Miten nämä asiat ovat linjassa ylen periaatteiden kanssa, etenkin sen jossa sanotaan, että kieliryhmiä pitää kohdella tasavertaisesti ja, että yle on monikulttuurinen?
Laitos, jossa puolet on monokulttuurinen puoluekantaa myöten ei ole monikulttuurinen, ja monikulttuurisuutta ei ole se, että otetaan ulkomaalaistaustainen henkilö ja hän tekee ohjelman svenskfinlandin asukkaista, eikä myöskään se, että ulkomaalaistaustaiset käyvät kertomassa, kuinka he ovat suomenruotsalaisia, eivät suomalaisia.

Tässä Gunilla Ohlsin vastauksia blogin kysymyksiin:

Kiitos kysymyksistä!. Mukavaa että blogi herättää keskustelua. Tässä muutamia vastauksia kysymyksiin.

Nimimerkille Antiyle:

Esitysoikeuksista kilpaileminen ei todellakaan ole Ylen tehtävä. Blogissa viittaankin erityisesti kaupalliseen mediaan, jonka ansainnan mahdollisuudet ovat nyt tiukilla, kun monenlainen globaali tarjonta on niin runsasta. Tarjonnan kasvu, lisääntyneet valinnan mahdollisuudet ja uudistuva mediateknologia koskevat kaikkia mediayhtiöitä, myös Yleä. Kaikki yhtiöt pyrkivät tuottamaan yleisöilleen merkityksellisiä palveluja ja siten kamppailevat yleisöjen ajankäytöstä.

Ja nimimerkille “Kysymyksiä koko…”

Verkkojuttujen kommentoinnissa on Ylessä hieman erilaisia käytäntöjä. Yhteinen käytäntö lähes kaikkien keskustelujen yhteydessä on, että kommentit moderoidaan, eli luetaan läpi ennen julkaisua. Kommenttien pitää myös liittyä itse aiheeseen, ja kommentti julkaistaan vain, jos se tuo uuden näkökulman aiheeseen. Näin pyritään siihen, että keskustelu pysyy laadukkaana.

Yle tekee yksinomaan uutis- ja ajankohtaisaiheista satoja juttuja päivittäin, joten kaikkien juttujen moderointi ja avaaminen keskustelulle ei ole mahdollista.

Ylen kaikki kirjeenvaihtajat tekevät sisältöä radioon, televisioon ja verkkoon. Yhteensä ulkomaankirjeenvaihtajia on kymmenen, ja heistä seitsemän raportoi maailmalta suomeksi ja kolme ruotsiksi. Kirjeenvaihtajat tekevät tiiviisti yhteistyötä keskenään, ja heidät on valittu tehtäviinsä yksinomaan osaamisensa takia.

Monet nimimerkin ajatukset suomen- ja ruotsinkielisistä ohjelmista ja niiden tekijöistä tuntuvat perustuvan pikemminkin luuloihin kuin tietoon. Ylellä on lakisääteinen tehtävä kohdella ohjelmatoiminnassaan yhtäläisin tavoin suomen- ja ruotsinkielistä väestöä. Lisäksi Yle tuottaa palveluja myös romaniksi, viittomakielellä ja selkosuomeksi sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielillä.

Ylellä on 25 aluetoimitusta, näistä 19 toimii suomeksi, 5 ruotsiksi ja 1 saameksi. Neljä aluetoimitusta toimii kahdella kielellä ja Ylen alueverkosto kattaa koko maan.

Lisää tietoa Ylestä ja Ylen tehtävästä löytyy verkosta Ylen yhtiösivuilta.
http://yle.fi/aihe/yleisradio

- Marja Niemi / Ylen viestintä

YLE on turvapaikka niille mokuttajille jotka tykkäävät raiskailevista pedofiileistä.

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu