Pe 09.05.2014 @ 08:47Gunilla Ohls

Tulevaisuuden julkisen palvelun media

Gunilla OhlsGunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.

Ylen hallitus on kokouksessaan 8.5. hyväksynyt Ylen strategisen suunnan. Hallintoneuvosto vahvistaa sen lopullisesti 11.6. minkä jälkeen viestimme päivitetystä strategiasta eri tavoin, myös Ylen yhtiösivustolla verkossa.

Strategian hyväksyminen ja sen toteutuksen seuranta ovat Ylen ulkopuolisen hallituksen keskeisimpiä tehtäviä. Meidän yleläisten tehtävä on muuttaa strategia todeksi.

Vain ja ainoastaan tekojen kautta strategialla on merkitys. Kaikki yleläiset - olipa työ, tehtävä tai rooli mikä hyvänsä - vaikuttavat omalla panoksellaan siihen, miten tämän ja huomispäivän julkisen palvelun mediaa yhteiskunnassamme arvostetaan. Myös yhteistyötahomme vaikuttavat siihen.

Digitalisointi on viimeisten vuosien aikana vaikuttanut syvästi yhteiskunnan rakenteisiin, mediaan ja ihmisten arkeen. Massamedian rinnalle on kasvanut mobiili, henkilökohtaiseen valintaan perustuva tapa käyttää mediaa. Verkon osuus median käytöstä kasvaa nopeasti. Kaupallisen median perinteinen arvoketju on murtumassa, minkä seurauksena ansaintamallit on rakennettava uudestaan. Kaikenlainen asiointi siirtyy verkkoon. Uudet toimijat haastavat perinteistä mediaa. Datan siirto ja hyödyntäminen ovat vielä alkutaipaleella. Muutoksen tahti kaikilla rintamilla on kova.

Muutoksessa on myös käsitys julkisesti rahoitetun median roolista yhteiskunnassa. Viime vuonna voimaan astunut Yle-vero vahvistaa suomalaisten odotuksia Yleä kohtaan. Ylen julkinen palvelu tulee jatkossakin olemaan keskustelun ja arvioinnin kohteena.

Ylen tulevien vuosien suurin haaste on ymmärtää suomalaisten yleisöjen ja eri asiakasryhmien muuttuvia ja eriytyviä tarpeita. Meidän on pidettävä myös huoli Ylen hyvästä yleisösuhteesta ja siitä, että julkisen palvelun ajatus ymmärretään laajasti yhteiskunnassa.

Erottuvuus muista toimijoista, verkkopalveluiden käyttökokemuksen varmistaminen, päätelaitekehityksen ymmärtäminen ja toiminnan tehokkuus ovat asioita, joihin olisi erityisesti panostettava.

Miten Yle sitten rakentaa tulevaisuuden julkista palvelua?

Rakennamme sitä kehittämällä vahvasti media-alaa ja julkista palvelua, vastaamalla sisällöillä ja palveluilla yleisöjen ja asiakkaiden muuttuviin mediatarpeisiin sekä toimimalla entistä aktiivisemmin erilaisten yhteistyötahojen kanssa.  Lisäksi meidän on käytettävä julkisia varoja entistäkin tehokkaammin ja tehtävä asioita sujuvasti. Seuraavien vuosien strategiset painopisteet ohjaavat tekemistämme ja panostuksia tähän suuntaan.

Juna ei seiso paikallaan. Ennustan, että seuraavien vuosien aikana näemme yhä voimakkaammin uudistuvan Ylen. Strategia sekä velvoittaa että antaa luvan toimia.

Yle haluaa tehdä maailmanluokan julkista palvelua. Olemme suomalaisten palveluksessa!

Gunilla Ohlsin blogi 31.1.2014: Yle on tärkeämpi kuin koskaan

3 kommenttia

Mika on Ylen strategia meita ulkomailla asuvia suomalaisia kohtaan?
Laajentaako Yle suomalaisten ohjelmien nakyvyytta Suomen ulkopuolle?

Meille ei edes tarvitse vastata!

Hei ja anteeksi vastauksen viivästys!

Yle Areena (www.yle.areena) on nyt ja vastakin ulkomailla asuvien suomalaisten pääpalvelu. Yle pyrkii laajentamaan ulkomailla saatavilla olevaa ohjelmistoa ja näin parantaman ulkosuomalaisten palvelua juuri Yle Areenan kautta. Tv-ohjelmien lisäksi Areenan kautta voi kuunnella suorana myös kaikkia Ylen radiokanavia.

Nyt Yle Areenassa on Suomen ulkopuolelle kattava uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmatarjonta.
Uutis- ja ajankohtaisohjelmista 97 % on katsottavissa myös ulkomailla. Urheilun (50 %), lastenohjelmien (40 %) ja draaman ja sarjojen osalta tilanne on valitettavasti huonompi.

Yle Areenan ohjelmistoon vaikuttavat tekijänoikeudet, minkä vuoksi osa tarjonnasta on rajattu katsottavaksi vain Suomessa. Yle edistää monipuolista tekijänoikeuspolitiikkaa ja sitä, että ohjelmia voidaan tarjota katsottavaksi nykyistä laajemmin.

TV Finlandin kautta Ruotsissa näkyvät Ylen päivittäiset pääuutislähetykset - muuten kanavan ohjelmisto painottuu taltioituun materiaaliin kuten elokuviin, draamasarjoihin, asia-, keskustelu, lasten- ja viihdeohjelmiin.

Marja Niemi / Ylen viestintä

http://yle.fi/yleisradio/faq/ulkomailla/miten-ylen-ohjelmia-voi-katsoa-ja-kuunnella-ulkomailla
http://yle.fi/yleisradio/faq/tekijanoikeudet

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu