Pe 31.01.2014 @ 15:06Gunilla Ohls

Yle on tärkeämpi kuin koskaan

Gunilla OhlsGunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.
 
Ylen rahoitus saatiin viime vuonna vakaalle pohjalle. Samaan aikaan mediamaisemamme on rajussa muutoksessa, mikä heikentää kaupallisen median asemaa. Taloudellinen suhdanne ei tilannetta paranna. Tästä syntyy myös jatkuvaa painetta tarkastella ja arvioida myös Ylen asemaa, tehtävää ja rahoitusta.

Kritiikki ei niinkään kohdistu uuteen parlamentaarisesti sovittuun rahoitusmalliin. Mallille on edelleen olemassa vahva tuki. Kritiikki kohdistuu lähinnä rahoituksen indeksikorotukseen, jota pidetään epäreiluna.

Miksi Ylen ei tarvitse säästää, kun kaikki muut joutuvat sen tekemään? Keskeinen osapuoli tässä keskustelussa on ollut printtimedia, joka pääkirjoitussivuillaan ja kolumneissaan on pitänyt keskustelua yllä. Samalla tutkimukset osoittavat, että suomalaiset arvostavat Yleä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kaupallinen media Suomessa on tehnyt tuntuvia sopeuttamistoimia, osin säästösyistä, osin luodakseen uutta ansaintaa digitaalisissa palveluissa. Kansallisten toimijoiden keinot löytää uusia kannattavia ansaintamalleja eivät toistaiseksi ole olleet kovin menestyksellisiä. Suomalaisen media-alan tuska onkin selkeä uhka suomalaiselle moniääniselle journalismille.

Vastaus ei kuitenkaan löydy Yleä heikentämällä. Päinvastoin: Ylellä on entistäkin tärkeämpi rooli. Yle ylläpitää suomalaista media-osaamista ja tukea luovan alan kehitystä maassamme.

Digitaalinen murros myös kasvattaa suomalaisten eriarvoisuutta median kuluttajina. Yle on ainoa kansallinen media, jolla on velvollisuus palvella kaikkia yhtäläisin ehdoin.

Uusi digitaalinen toimintaympäristö tarjoaa medialle – niin kaupalliselle kuin julkisen palvelun medialle – myös uusia mahdollisuuksia. Se haastaa voimakkaasti perinteiset asemat ja toimintamallit. Ylen digitaalinen aikakausi alkoi jo 1990-luvulla, joten ”uutta mediaa” ei siis pidä eikä voi enää nähdä erillisenä projektina vaan sen on oltava strategian ytimessä.

Tämä näkyy jo nyt Ylen arjessa. Verkkoon tekemisellä on kytköksiä kaikkeen, mitä Yle tekee.

Yleltä odotetaan vahvaa yhteiskunnallista roolia.

Itse koen, että Ylen julkisen palvelun tehtävä on tärkeämpi kuin koskaan. Tarvitaan kansakunnan liimaa, kulttuurin ylläpitäjää, yhteiskunnallisen keskustelun virittäjää. Uskon luojaa.

Julkisen palvelun perusta pohjautuu vakaaseen ja pitkään historiaan ja traditioon. Tekemisen tapojen on kuitenkin oltava nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavia. Vuorovaikutus suomalaisten kanssa vaati uudenlaisia otteita, ja siinä sulkeutunut ja itseriittoinen instituutio ei tänä päivänä pärjää.   

Korkea tavoittavuus on ja sen täytyy edelleenkin olla Ylen tavoite. Laaja kosketuspinta suomalaisiin on julkisen palvelun tehtävän oikeutuksen kannalta välttämätön. Tämän lisäksi meidän on voitava entistäkin selvemmin osoittaa, että tuotamme arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle.

3 kommenttia

Mainittu Ylen "vakaa ja pitkä historia ja traditio" on lähinnä puoluepoliittisuus, otatte-mitä-annetaan -asenne, alentuva suhtautuminen kansalaisiin, joita täytyy "sivistää", sekä yleinen omahyväisyys ja varman rahoituksen ansiosta lokoisa laakereilla lepääminen. Ai niin, ja kaiken kritiikin sokea torjuminen.

Ylen "turvattu" rahoitus antaa hyvän pohjan keskittyä laadukkaiden ohjelmien tekoon, mutta se myös lisää riskejä organisaation tehottomaan kasvuun ja vastuuhenkilöiden omien intressiryhmien suosimiseen. Viimeksi mainittu on näkynyt jo pitkään Ylen toiminnassa. Toivottavasti Yle pystyy uudistumaan ja muuttamaan strategiaansa kansan enemmistön mielipiteitä kuunnellen.

En pysty sanomaan mitään ylen laajemmasta roolista mediakentässä. Omakohtainen kokemus kuitenkin on se että varsinkin radion puolella ylen ykkösessä tehdään käsittämättömän hienoa ja älyllisesti inspiroivaa työtä. Minusta kaupallisen median on ensin osoitettava että se haluaa/pystyy edes jollakin saralla luomaan jotain vastaavaa, ennen kuin sillä on mitään oikeutta arvostella yleä. Muuten jää sellainen tunne että meiltä kuuntelijoilta vain halutaan ottaa jotain hyvin tärkeää pois tuomatta mitään tilalle.

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu