Ma 14.01.2013 @ 15:34Gunilla Ohls

Mihin Ylen strategiaosasto tähtää vuonna 2013?

Gunilla OhlsKirjoittaja on Ylen strategiajohtaja.

Ylen tuore strategia hyväksyttiin marraskuun lopulla. Nyt yksiköt Ylessä ovat sen pohjalta työstäneet omia tavoitteitaan.

Yksiköiden tavoitteet, ns. läpimurtohankkeet sisältävät sekä tavoitteen että tekemisen, sillä vain näin saadaan aikaan muutoksia. Kun hankkeisiin vielä kytketään tiimi- ja yksilötavoitteet, olemme paremmin kuin koskaan aiemmin rakentaneet loogisen linjan yhtiön strategian ja yksilön tekemisen välillä.

Uusissa läpimurtohankkeissa näkyy tekemisen meininki. Ne painottuvat netin kehittämiseen, nuorten yleisöjen tavoittamiseen ja ketterään toimintaan. Media-alan ja teknologian muutokset ja vero-ratkaisun tuomat uudet odotukset Yleä kohtaan ovat niin kovia haasteita, että rima tekemiselle kannattaa jälleen asettaa korkealle.

Strategiaosaston tehtävä on tukea, auttaa ja jossain määrin myös työntää organisaatiota eteenpäin ja kohti vision ja tavoitteidemme toteutusta. Joukkueemme ottaa mielellään vahvan sparraavan roolin: toimintamme perustuu yhdessä tekemiseen muiden kanssa. Tämän takia meille elinehto on vahva verkottunut toiminta, sekä Ylen sisällä että ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa.

Ylen strategiaosaston ensimmäinen hanke on tukea, kehittää ja mahdollistaa toiminta- ja työtapojen muutoksia. Tavoitteena on ketterä, kehittyvä toiminta. Kehitämme toimintaympäristön seurantaa ja vastaamme siitä, että yksiköiden käytössä on ajantasainen tilannekuva. Palvelemme yksiköiden tulevaisuustyön tarpeita tarjoamalla tulevaisuuden tilannekuvan sekä metodin tulevaisuustyön tekemiseen. Edistämme rohkeaa uudistumista päivittämällä yhtiön innovaatiostrategiaa ja asettamalla yhtiön kehitystoiminnalle yhteisiä tavoitteita. Järjestämme keväällä kehitys- ja innovaatiopäivän Ylessä. Tuemme työnteon uusia muotoja. Varmistamme, että Ylen ohjelmistosuunnittelun uudistus toteutuu ja yhtiöllä on kokonaisvaltainen, ketterä ja joustava suunnittelu.

Toisen läpimurtohankkeemme taustalla on BBC:n ”beyond broadcast”-ajatus. Voimme tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja saada aikaan vaikuttavia kohtaamisia olemalla läsnä kansalaisten parissa. Olemme mukana tukemassa ja käynnistämässä erilaisia arvoa tuottavia hankkeita yhteistyössä yleläisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Laajennamme Unelmien Yle -konseptia. Jatkamme kirjastoyhteistyötä ja solmimme uusia yhteistyösopimuksia. Hyvä esimerkki on tuore yhteistyösopimus Tallinnan elokuva- ja mediakoulun, BFMn kanssa.  

Kolmas hankkeemme liittyy suoraan Ylen uuteen visioon. Haluamme kehittää maailmanluokan standardit toimintaamme. Meillä on julkisen palvelun mediana maailmanlaajuisestikin erinomaiset edellytykset toteuttaa tehtäväämme. Seuraamme systemaattisesti mitä muualla tehdään, jotta yhtiössä olisi relevanttia vertailuaineistoa. Ohjelmatoimintaamme ohjaavat eettiset säännöt – me varmistamme, että ne tunnetaan hyvin. Säännöstö eli OTS tehdään tutuksi kaikille ohjelmatyötä tekeville yleläisille kevään työpajoissa, tiiviissä yhteistyössä vastaavien toimittajien kanssa. Lisäksi kerromme Ylestä vastuullisuuden näkökulmasta.

Tehtävälistamme on pitkä ja työmotivaatio korkealla. Yhdessä paremmin!

Ylen strategiaosastolla työskentelevät Tuija Aalto, Kirsi Brück, Petri Home, Ralf Kevin, Erja Ruohomaa, Emmi Ruth, Saija Uski ja Marina Österlund-Karinkanta sekä seuraavan puolen vuoden aikana HR-osastolta lainattu Kari Kilpinen.

0 kommenttia

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu