Pe 18.12.2015 @ 13:32Ismo Silvo

Sivistys, tasa-arvo ja yhteisyys – Ylen tehtävänä myös tänään

Ismo Silvo. Kuva: YleKirjoittaja on Ylen julkaisujohtaja.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan juuret ovat liberaalin oikeusvaltion aatteessa. Julkisen palvelun radio luotiin aikanaan osaksi tasa-arvoista eurooppalaista oikeusvaltiota, ei osaksi muuta mediamarkkinaa. Maissa, joissa vahvaa oikeusvaltion aatteellista kasvualustaa ei ole, julkinen yleisradio kituu oman arvomaailmansa epävarmuudessa tai poliitikoiden kurituksessa.

Tunnetuin julkisen palvelun tehtäväilmaus on BBC:n luojan ja valistusmies John Reithin 1920-luvun tiivistys: inform, educate and entertain. Julkinen palvelu kasvoi valistusaatteesta. Se julisti ilmaisun vapautta, ihmisen kykyä tasavertaisiin moraalisiin tuntemuksiin, ja käsitystä ihmisestä itseään kehittävänä eettisenä toimijana. Nämä arvotavoitteet ovat yhä Euroopan yleisradioliiton EBU:n ydin.

Pohjoismaissa valistuksen radioaate sai hyvä vastakaiun ja se yhdentyi vahvaan kansansivistysaatteeseen. Kansalaisia tuli kehittää tiedoiltaan ja taidoiltaan tasapainoisiksi yhteisön toimijoiksi. Sivistysajatus ohjaa edelleen Ylen ohjelmistopolitiikkaa, ja pohjoismaisen julkisen palvelun yleisradiotoiminta on jatkumo valistuksen sivistysajattelulle.

Julkisen yleisradioaatteen ytimessä on kolme periaatetta: tasa-arvo, oikeus oman äänen kuulumiseen yhteisessä julkisuudessa sekä julkisen yhteisön oikeus määritellä viestinnän sisällöt riippumattomasti.

Tasa-arvo

Tasa-arvon periaate on kirjoitettu myös Yle-lain johtolauseeseen: Ylen pitää tarjota palveluitaan jokaiselle yhtäläisin ehdoin.

Tasa-arvon toteuttaminen on ankara ja velvoittava tehtävä. Ylen on aidosti ymmärrettävä ihmisten erilaiset käsitykset tietämisen, sivistymisen ja viestimisen tarpeista ja keinoista. Ihmiset ovat erilaisia ja se on arvokasta.
 
Kummallista kyllä, juuri tämä tasa-arvon palvelu on herättänyt kritiikkiä. Kun Yle pyrkii vastaamaan kansalaisten tasa-arvon oikeuteen, sitä moititaan markkinaosuusrohmuilusta tai pyrkimyksestä tavoittaa “kaupallisesti kiinnostavat” yleisönosat, kuten nuoret.

Ylen kyky tyydyttää eri ryhmien, nuorten tai varttuneempien, tarpeita voi olla riittämätön. Silloin on parannettava suoritusta, ei luovutettava. Tehtävärajaus, joka sulkisi kokonaisia ryhmiä pois julkisen yleisradiotoiminnan piiristä, hylkäisi tasa-arvon velvollisuuden ja käpertyisi pian elitismiin ja hyvin palveltujen ylivaltaan.

Yhteinen julkisuus

Julkinen palvelu on jokaisen osallisuutta yhteiseen julkiseen tilaan. Pirstoutuvassa ja globalisoituvassa maailmassa tämä on yleisradiotoiminnan tulevaisuuden kovin haaste.
 
Demokraattinen päätöksenteko tapahtuu edelleen kansallisesti. Se voi toteutua legitiimisti vain niissä rajoissa, joihin yhteinen julkinen tila yltää. Julkisen palvelun idea on, että jokainen saa tuntea itsensä osaksi yhteistä julkisuutta, edes hetkittäin. Se kertoo arvostuksesta, luo osallisuutta ja ravitsee kasvua julkisen yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi.Yhteisen julkisuuden luominen edellyttää riittävää suuruutta. Laaja tehtävä mahdollistaa sen, että Yle voi tarjota mahdollisimman monelle osallisuuden ja näkyvyyden yhteisessä julkisuudessa.
 
Luottamus Yleen – ja koko yhteiskuntaan – säilyy ja kasvaa tästä kokemuksesta.

Yhteisön määräysvalta

Julkisessa yleisradiotoiminnassa yhteisö itse määrittää kertomuksiaan. Yleisradio on tietoa ja tarinoita, jotka yhteisö kokee tärkeiksi ja tarpeellisiksi kertoa. Kyse ei ole siitä, mikä on julkisen palvelun rooli viestintämarkkinoilla, vaan kyse on yhteisen julkisuuden roolista kulttuurissa ja demokratiassa.

Yle on vaikuttavin työkalu, joka suomalaisella viestintä- ja kulttuuripolitiikan päättäjällä on käytössään. Julkista yhteisöä Suomessa edustaa kansan valitsema eduskunta ja sen valitsema hallintoneuvosto. Yleisradio-aatteen näkökulmasta yhteisön kontrolli on järjestetty meillä tyylikkäästi. Käytännössä Yleä koskeva sääntely ja tehtävänanto edellyttävät eduskunnan yhteistä tahdonilmaisua.  Eurooppalaisessa vertailussa Yle onkin sisaryhtiöidensä joukossa vähiten ”hallituksen radio”.
 
Lähiaikojen merkittävä kysymys on, haluammeko me Suomessa viedä tämän julkisen palvelun idean myös tulevaisuuteen.

4 kommenttia

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan juuret ovat muualla kuin liberaalin oikeusvaltion aatteessa. Maa, jossa oikeusvaltion aate on vahva, yleisradiotoimintaa ei juurikaan ole. Yhdysvallat on tällainen maa. Tasa-arvon oikea ymmärtäminen nimittäin edellyttää, ettei ketään kohdella eri tavoin.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan juuret ovat muualla kuin liberaalin oikeusvaltion aatteessa. Maa, jossa oikeusvaltion aate on vahva, yleisradiotoimintaa ei juurikaan ole. Yhdysvallat on tällainen maa. Tasa-arvon oikea ymmärtäminen nimittäin edellyttää, ettei ketään kohdella eri tavoin.

Ismo still going strong ... tärkeät kolme sanaa... kiitos että pidätte Teema hyvällä tasolla, välillä arveluttaa tapa toimia kun katsoo kanavia pikkulasten kanssa, joku kontrolli siitä, mitä puhutaan ja näytetään pitäisi edelleen olla ennen klo 21 taitetta

Emme halua viedä tätä julkisen palvelun ideaa tulevaisuuteen.
Yle pitää kokonaan jakaa kahtia svenskayleen ja muuhun yleen, niin ettei yhteistä organisaatiota tai ylestrategiaa ole ollenkaan, siksi erilainen on sanoma ylen ja svenskaylen välillä.
Tulee kahtiajakoinen olo, kun toinen puoli haukkuu nationalistit ja vannoo monikulttuurisuuden nimeen ja toinen puoli keskittyy kansallistunteen nostatukseen ja on sisällöltään täysin monokultturinen. Lisäksi on erikoista, että kommentointi mahdollisuus ylellä on vain svenskfinlandilla, jos noudatetaan periaatteita eli tasavertaista kohtelua pitää sen olla sama kummallakin puolella. Ei yhden yhtiön sisällä voi olla kahta sanomaltaan ja sisällöltään erilaista käytäntöä.
Svenskayle tekee mitä parhaaksi katsoo ja voi olla nimeltään vaikka svenska rundradio.
Suomen yleisradiolle riittää uutisten lähettäminen. Säästyneet rahat voidaan vaikka sijoittaa uusiin media-alan yrityksiin, niin voitaisiin saada alalle kasvua.
Areenalla voidaan näyttää arkistojen helmiä tai vanhoja leffoja, kuten tähänkin asti.
Rahat tulee eduskunnalta ja budjetin pitää olla huomattavasti pienemmän. Vähät nykyiset uudet kotimaiset ohjelmat voivat kaupalliset kanavat ottaa hoitaakseen samoin kun ulkomaiset sarjat, tosi-tvstä puhumattakaan,

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu