Ti 21.10.2014 @ 12:42Kirsi Brück & Hanna Visala

Osallistava mediakasvatus puree nuoriin

Hanna Visala ja Kirsi Brück Hanna Visala on Yle Uutisluokan tuottaja ja vastaa Yle Uutisluokan sisällöstä, kehittämisestä ja kouluyhteistyöstä. Twitter: @hannavisala

Kirsi Brück on kehityspäällikkö Ylen strategiaosastolla. Hän vastaa Ylen yhteiskuntavastuun koordinoinnista ja on ollut käynnistämässä Uutisluokka-hanketta.

Twitter: @kirsibruck


  • “Uutisia katsoo nyt ihan eri tavalla”
  • “Oppilaiden omatoimisuus ja nopea oppiminen hämmästytti myös meidät opettajat”
  • ”Nuorten ilo ja energia on tarttunut, ja yhteinen innostus on ollut valtavaa”. 
  • ”Paras palkinto on, kun nuoren silmissä syttyy se sama palo, kuin itsellä nuorena toimittajana, kun sai ensimmäisen juttunsa valmiiksi".

Mediakasvatushanke Yle Uutisluokka aloitti toisen lukuvuotensa tänä syksynä. Lyhyessä ajassa uusi toimintamalli on ylittänyt odotukset ja läpäissyt vaativan testin – nuoret koululaiset ja heidän opettajansa ovat ottaneet sen innolla vastaan.

Ylen uutiskummien ja nuorten kanssakäymisestä on syntynyt uusia ideoita, raikkaita näkökulmia ja onnistumisen kokemuksia puolin ja toisin. Uutisaiheita haravoineet nuoret ovat löytäneet niitä lähiympäristöstään ja omasta elinpiiristään, mutta yhtä lailla meitä kaikkia puhuttavista yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä tapahtumista, nuorten näkökulmasta. Omaan kouluyhteisöön vaikuttaminen tuntuu kiinnostavan monia uutisluokkalaisia.

Nuorten ääni kuuluviin

Uutisluokan toimintaa on kehitetty yhdessä koulujen kanssa alusta lähtien. Ensin pilottikokeiluna seitsemän yläkoulun kanssa syksyllä 2013 ja sen jälkeen valtakunnallisesti. Arvokasta palautetta on tullut niin opettajilta kuin koululaisilta itseltäänkin. Itse asiassa Uutisluokan nimikin syntyi oppilaiden äänestyksen tuloksena.

Nuorten mahdollisuus osallistua on Uutisluokan kantava ajatus.

Mediataidot ovat yhteiskunnan ymmärtämisen, osallistumisen ja itsensä ilmaisemisen kannalta uusi tärkeä kansalaistaito, jota tarvitsevat niin diginatiivit kuin vanhemmatkin. Oman lisänsä siihen tuovat some ja kaikkien ulottuville tulleet lähes rajattomat verkkosisällöt.

Onko nuorilla aiheellinen tunne siitä, etteivät heitä kiinnostavat aiheet ja näkökulmat pääse riittävästi esille uutisoinnissa tai ettei heitä kuulla tarpeeksi? Miten heidän osallisuuttaan voisi tukea? Onhan myös Ylen tehtävä edistää oppimista ja sivistystä, kansalaisten tasavertaisuutta ja mahdollisuuksia osallistua julkiseen keskusteluun.

Hyviä kokemuksia on kantautunut brittikollegoilta BBC:n suositusta School Report -hankkeesta, joka on Uutisluokankin esikuvana. Ulkopuolisen arvioinnin mukaan osallistavalla uutistyöllä on ollut monia myönteisiä vaikutuksia nuorten mediataitoihin, oppimiseen ja kouluyhteisöön. Se on edistänyt kriittistä medialukutaitoa, ryhmätyöskentelytaitoja, nuorten itseluottamusta, kiinnostusta uusiin aihealueisiin, ilmaisutaitoja ja teknistä osaamista. Opettajat kokevat saaneensa uusia työkaluja mediakasvatukseen.

Yle Uutisluokan osallistujilta – opettajilta ja 6. –9-luokkalaisilta – tulleen palautteen perusteella myönteisiä kokemuksia jaetaan myös suomalaiskouluissa.

Monilukutaitoa ja vuorovaikutusta

Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan näiden samojen taitojen ja vahvuuksien oppimista koulutyössä. Puhutaan monilukutaidosta, joka ulottuu läpi eri oppiaineiden. Opetussuunnitelma painottaa oppilaiden aiempaa aktiivisempaa roolia, osallistumista ja vastuuta sekä vuorovaikutusta lähiympäristön ja muun yhteiskunnan kanssa.

Tähän Uutisluokkakin haluaa vastata. Miten Yle voi tukea koulujen mediakasvatustyötä ja koululaisten mediataitoja tavalla, joka houkuttelee osallistumaan, kokeilemaan ja oivaltamaan? Mikä avaa uusia näkökulmia ja ruokkii nuorten kiinnostusta yhteiskuntaa kohtaan? Mihin suuntaan Uutisluokkaa voisi vielä kehittää? Näkemyksenne ovat tervetulleita kommenttina tähän blogiin.

Jatkamme keskustelua opetusalan ammattilaisten, mediakasvattajien sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa  Twitterissä  tiistaina 28.10. klo 14-16 tunnisteella #yleuutisluokka

Lue lisää Yle Uutisluokasta

Yle Uutisluokka

  • Yle Uutisluokka on 6.–9. -luokkalaisille suunnattu mediakasvatushanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten medialukutaitoa ja lisätä kiinnostusta ajankohtaisiin asioihin ja yhteiskuntaan. Ruotsinkielisille lukiolaisille toimii vastaavasti Yle Nyhetsskolan.
  • Uutisluokassa nuoret tekevät uutisia itseään kiinnostavista aiheista. Ylen journalistit toimivat koulujen uutiskummeina ja auttavat oppilaita toimitustyössä. Lisäksi kouluilla kiertää Ylen Mediabussi.
  • Yle Uutisluokan huipennus on huhtikuussa järjestettävä valtakunnallinen uutispäivä, jolloin nuorten tekemät uutiset näkyvät Ylen verkkosivuilla, televisiossa ja radiossa. Ensimmäistä uutisluokkapäivää vietettiin 29.4.2014.
  • Viime vuonna mukana oli lähes 1400 oppilasta 60 koulusta. Tänä vuonna oppilaita on jo yli 3000 yli 100 koulusta.

2 kommenttia

Odotan innolla chatia ja että pääsee kuulemaan kokemuksista ja odotuksista eri kouluissa, ja myös sitä, miltä hankkeen tavoitteet muiden asiantuntijoiden silmissä näyttävät!

Kooste chatissa esitetyistä näkemyksistä
https://storify.com/tuija/osallistavan-mediakasvatuksen-vaikuttavuus

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu