To 09.10.2014 @ 13:41Gunilla Ohls

Ylen kolme ongelmaa

Gunilla Ohls Gunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.

Ylessä eletään muutoksen aikoja. Moni kysyy: miksi.

Miksi muutoksen pitää olla niin mittava? Eikö voisi edetä maltillisemmin? Pitääkö Ylen mennä vielä isommin verkkoon ja miksi eivät nykytoimet riitä?

Kaikessa yksinkertaisuudessa Ylen tilanne kärjistyy kolmeen asiaan:

  • asiakkuuteen – asiakkuustavoitteisiin ei ole vielä päästy
  • resursseihin – resurssit ovat pääosin kiinni perinteisessä mediatyössä 
  • rahaan – budjetissa on 10 miljoonan euron aukko.

Yle ei nykytoimillaan saavuta asettamiaan asiakkuustavoitteita. Suomalaisten mediankäyttö on muuttumassa. Nuorten lisäksi nyt myös suuret yleisöt ovat vauhdilla siirtymässä verkkomedioiden käyttäjiksi.
Valtaosa Ylen resursseista on silti kiinni perinteisessä mediatyössä, vaikka kasvu tapahtuu verkossa. Ja kolmanneksi Yle-vero pysyy ensi vuonna nykytasolla, vaikka kustannukset nousevat. Niinpä kuluja on leikattava.

Asiakkuuteen, resursseihin ja rahaan liittyvät ongelmat yhdessä johtavat siihen, että kuluerien karsimisen lisäksi tämä muutos vaikuttaa myös työtehtäviin. Yle käynnisti syyskuussa yt-neuvottelut, joiden piiriin kuuluu noin kolmannes henkilöstöstä.

Ylen asiakkuustavoitteet on ilmaistu lukusarjana 100–90–80.  Luvut tarkoittavat, että Yle haluaa tavoittaa kaikki 100 % suomalaisista vuoden aikana ja että 90 % pitää ohjelmia ja palveluita kiinnostavina ja päivittäin tavoitamme 80 % suomalaista.

Veroratkaisun jälkeen suomalaisten tavoittaminen on entistä tärkeämpää. Emme ole koko kansan Yle, ellemme tavoita ja palvele suurta osaa suomalaisista. Ylen tulevaisuuden ja julkisen palvelun oikeutuksen kannalta tämä on aivan keskeistä. Mediankäyttö muuttuu ja meidän on edelleen pidettävä yllä hyvä yleisösuhde ja ymmärrys julkisen palvelun roolista.

Asiakkuustavoitteissa olemme nyt tilanteessa 100–80–70. Monista pyrkimyksistä huolimatta, emme ole vielä päässeet vielä tavoitteeseemme.

Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan hyvin toimivien perinteisten kanavien lisäksi isoja panostuksia verkkopalveluiden kehittämiseen, verkko-osaamiseen, löydettävyyteen ja sisältöjen ja palveluiden kiinnostavuuteen.

Ylen tehtävässä on historian kerrostumia; meillä on paljon vaalittava kulttuurin, sivistyksen, riippumattoman tiedonvälityksen ja yhteisten kokemusten luojana ja tuojana. Tehtävämme ydin on edelleen palvella suomalaisia hyvin ja samalla luoda elinvoimaista uuden julkisen palvelun mediaa. Vastuumme on myös rakentaa vankkaa pohjaa seuraaville sukupolville.

Lue lisää:
Tiedote 15.09.2014: Yle siirtää painopistettä verkkoon ja aloittaa yt-neuvottelut

7 kommenttia

Ymmärtääkseni YLE:n lakisääteinen velvollisuus ei ole kaikin keinoin tavoittaa mahdollisimman isoa yleisöä, vaan olla mahdollsimman ison yleisön tavoitettavissa. (Laissa asia taidetaan määritellä näin: "Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin")

Laissa sanotaan muutakin, mitä YLEn pitäisi tehdä, mutta mikään näistä vaatimuksista ei sisällä sitä, että YLEn pitäisi kilpailla päällekkäin kaupallisten toimijoiden kanssa. Laissa asetetaan ehtoja sisällön laadukkuudelle, ei sen suosittuudelle. Konkretian tasolla: Ylen ei ehkä tarvitse välttämättä soittaa Cheekkiä, sitä kuulee kaupallisiltakin.

Tämän kirjoituksen hehkutus muutoksesta epämääräisten ihanteiden ja oikeistolaisten tavoitteiden mukaan on YLE:n tilannetta ja tehtävää vääristelevää ja lailla määritellyn mediatalon todellisia ongelmia väistelevä. Kirjoituksessa ohitetaan lain hyvät ja perustellut velvoittet.

YLE olisi tärkeä jos se noudattaisi Yleisradio-lakia mutta se ei ole nyt tasapuolinen vaan osa oikeiston kampanjaa pääuutisissa, kulttuurin kaupallisessa tulkinnassa ja toistetuissa väitteissä.

Mikä on YLE:n suurin ongelma?

Yleisradioalakia ei noudateta. Uutisia vääristellään oikeistolaisen politiikan ja Nato-lobbauksen alaisena toimintana. YLE korostaa RKP:n ja kokoomuksen oikeistolaista uusliberalismia ja venäjävihaa jopa vääristellen Ukrainan ja Syyrian tapahtumia joka päivä. CIA:n toiminnasta Kiovassa ei kerrota lainkaan vaikka CIA:n laaja lahjonta ja uusnatsien koulutus aiheutti epädemokraatisen vallankaappauksen Kiovassa. YLE on vakavasti ajamassa Amerikan määrätietoista konfliktipolitiikkaa joka olohuoneeseen faktoja vääristellen ja sensuroiden.

Analyysi YLE:stä on vääristelevä ja harhauttava ilman oikeiston suorittaman poliittisen kaappauksen tunnustamista.

Kun YLE:n perustavoite on korruptoitu tasapuolisesta tiedottamisesta oikeiston agendan ajamaiseen ja sivistystavoite alistetaan täysin epäloogisesti ”yleisömääräperiaatteen” alle niin kaikki muutospuhe on vain oikeistolaisen kaappauksen jatkamista.

Eihän laatua, suomalaista kulttuurin edistämistä ja kulttuurianalyysiä voi määritellä yleisömäärän mukaan ja amerikkalaisen nuorisomuodin ja -maun mukaan. YLE:n tulisi esittää aina myös vasemmistolaiset ja humanistiset tulkinnat ilman ilmiöden vaikuttavien faktojen sensuroimista

YLE:stä on muodostunut yhä röyhkeämpi vallankäyttökoneisto eliitille. Kokoomuslaisten poliitikoiden kommenteista selvästi paistaa ilo ihmisten ärtymystä YLE:stä jokaisella poliittisella suuntauksella sillä lopultahan kokoomus, EK ja EVA haluavat julkisin sanankääntein tuhota hyvinvointivaltion periaatteisiin sidotun YLE:n luottamuksen ja koko laitoksen suomalaisen kulttuurin promoottorina ja puolustautumisena kaupallista massakulttuuria vastaan, joka haluaa pyyhkiä kaiken tieltään pois suuryritysten laajenemisideologiaan ja mainonnan tehoon vedoten.

YLE:llä on raskas määrä johtajia. YLE ei tarvitse isoa joukkoa johtajien (yli 200) sensuuria vaan tekijöitä ja sensuurin poistamista ja jokaisen poliittisen tahon maailmankuvan esilletuomista naamioimatta uutisia ja kulttuuriohjelmia sensuroidun ”objektiivisuuden” alle - kun YLE:n uutiset ovat nyt pääpainotteisesti oikeistolaisista miljardöörien omistamista pörssiyhtiöistä lähtöisin. Poliittisesta suuntautumisesta ja eri tulkinnoista rehellisesti puhuen eri ohjelmatuotantojen kohdalla.

YLE:llä on avoimuuden tehtävä ja rehellisyyden tehtävä - sitä YLE:n hallintoneuvosto ei noudata poliittisessa projektissaan.

Tiedoksi ylelle; Suomi on ainoa maa, jossa puhutaan suomea. Yle sanoo olevansa kaikkia suomalaisia varten. Suomalaisista yli 5 miljoonaa on suomenkielisiä. Ylen tärkeä tehtävä on tukea suomenkielistä kulttuuria. On väärin, jos yle keskittyy kansainvälistymiseen ja halvan hömpän tuottoon, ansaitsemme parempaa.
Laatu takaa katsojat. Lisäksi laadukkaat ohjelmat toisivat ylelle arvostusta ja oikeutusta veronkantoon. Ylen pitäisi panostaa kotimaiseen tuotantoon myös suomenkielisellä puolella. Svenskaylellä rahat riittävät uusiin ohjelmiin ja svenskfinlandissa tehtyihin ohjelmiin.
Ylen pitäisi myös käytännössä olla eduskunnan valvonnassa. Nyt Folktingetillä on enempi valtaa ylessä kun eduskunnalla. Jos Ylevero riittää 2radio ja yhteen tvkanavaan 300 000 ihmiselle niin voisi rahat riittää myös muiden vastaavan kokoisten ryhmien erillisiin kanaviin, työhönpääsyehtona kuuluminen kyseiseen ryhmään.
Ylevero koetaan lisätukena svenskfinlandille, Otetaan köyhiltä ja annetaan rikkaille.
Svenskfinlandille on varattu svenskayle. Miksi kaikki jotka tulevat svenskfinlandista eivät pysy siellä?Ei svenskaylelläkään ole yhtään ihmistä töissä, joka olisi ruksannut suomen äidinkielekseen, vaan kaikki ovat isänmaallisia svenskfinlandlaisia.

”Yle ei nykytoimillaan saavuta asettamiaan asiakkuustavoitteita. (…) ”Yle haluaa tavoittaa kaikki 100 % suomalaisista vuoden aikana ja että 90 % pitää ohjelmia ja palveluita kiinnostavina ja päivittäin tavoitamme 80 % suomalaista.”

Minä en ymmärrä, miksi olette asettaneet itsellenne moiset asiakkuustavoitteet?

Nuo luvut voivat olla mahdollisia jossain diktatuurivaltiossa, mutta ne eivät ole mahdollisia edes niin homogeenisessa yhteiskunnassa kuin Suomi.

Vuosikymmenien kuluessa olen monessa yhteydessä kuullut sanottavan, että kun yrität miellyttää kaikkia, et miellytä ketään.

Ylen kannattaisi keskittyä tuottamaan ja jakamaan laadukkaita ja sivistäviä ohjelmia. Jos yritätte huseerata hömppä- ja skandaalijournalismiosastolla ja tuottaa tyhjää viihdettä, olette tuhon tiellä.

Tiedän, että seuraava kysymys on, mitkä ovat laadukkaan ja sivistävän ohjelman kriteerit, mutta jätän aiheen tämän kommentin ulkopuolelle.

Ymmärtääkseni Yle on 100 % kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden _tavoitettavissa_, jos kukin heistä niin haluaa. Jos heistä edes 60 % pitää ohjelmia ja palveluita kiinnostavina on tulos enemmän kuin hyvä, se on loistava. Mielestäni 40-50 % on myös erittäin hyvä tulos. Laadukkaita ja sivistäviä ohjelmia arvostavia ei vain voi olla enempää ihmisten erilaisuuden vuoksi. Jos puolet Suomessa asuvista ihmisistä niitä arvostaa, tulos on erinomainen.

SS kirjoitti:

Minä en ymmärrä, miksi olette asettaneet itsellenne moiset asiakkuustavoitteet?

Lisävalaistusta seuraavassa blogikirjoituksessa
http://blogit.yle.fi/avoin-yle/gunilla-ohls-ylen-tehtavasta-ja-tavoitteista

Haluaisin tietää Avoimen ylen strategiasta kun aletaan verovaroilla mainostamaan kaupallisessa mediassa ja suoraan tuetaan ja mainostetaan kaupallisen median maksukanavia verovaroin.

Lisäksi teidän "mahtava" teevee projekti on tullut maksamaan Ylelle miljoonan, ehkä ylikin.

Kysyn vaan mihin tämä perustuu että digitaaliseen yhteistyöhön perustettu yhtiö alkaa tekemään tällaista sontaa kaupallisen median mainostamiseksi.

Hei,

Emme mainosta kaupallisia medioita, mutta mainostamme jonkin verran omia ohjelmiamme myös muualla kuin omilla kanavillamme.

Ylen tehtävänä on palvella kaikkia suomalaisia. Erityishaasteemme on palvella nuoria. Saamme paljon palautetta siitä, että ihmiset eivät löydä sisältöjämme tai eivät tiedä niistä. Käytämme erilaisia markkinointikeinoja, jotta asiakkaat saisivat tietoa ohjelmistostamme. Tästä syystä ostamme harkiten myös ulkopuolista mainontaa.

Mitä muuten tarkoitat teeveeprojektilla? Jos tarkoitat Teevee.fi-palvelua, kyse on Ylen ja kaupallisten tv-yhtiöiden yhteisestä netti-tv-palvelusta. Se auttaa suomalaisia löytämään kaikki kotimaiset vapaasti katsottavat kanavat netistä.

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu