Ma 16.01.2012 @ 16:10Gunilla Ohls

Yleisöjen palveluksessa

Gunilla OhlsKirjoittaja on Ylen strategiajohtaja.

Julkinen palvelu tarkoittaa julkisin varoin rahoitettua palvelua. Ylen tehtävä julkisen palvelun mediayhtiönä on tuoda täyden palvelun ohjelmistot ja palvelut jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näin sanoo laki.

Ministeri Kiuru ei katsonut tarpeelliseksi määritellä Ylen julkisen palvelun tehtävän uudelleen. Lakiin tulee tarkennuksia alueellisuudesta ja nuorten palvelemisesta, muutoin tehtävä pysyy ennallaan. Moni media-alan edustaja olisi toivonut Ylen toiminnalle tarkempaa rajausta. Mikä Ylen rooliin kuluu, mikä taas ei? Saako Yle olla internetissä, vaiko ei?

Suomalaiset omistavat Ylen

Enemmistö suomalaisista hyväksyy esitetyn rahoitusmallin. Yle-vero antanee Ylelle työrauhaa, mutta samalla se velvoittaa meitä. Toki tv-maksukin on velvoittanut, mutta uskon silti, että kansalaisten asenteet ja odotukset muuttuvat, kun omistussuhde Yleen veron myötä vahvistuu.

Naapurimaassamme Ruotsissa julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta käytetään usein määritettä ”i allmänhetens tjänst” – yleisöjen palveluksessa. Myös meidän ykköstavoitteemme on palvella paremmin kaikkia suomalaisia. Nykyisin emme esimerkiksi tavoita nuoria ja nuoria aikuisia niin hyvin kuin haluaisimme.

Julkinen palvelu lähtee arvoista

Yle on vahvasti arvopohjainen yritys. Tavoitteemme ei ole tehdä rahaa, vaan tehdä sillä rahalla, jonka saamme, mahdollisimman hyviä sisältöjä. Tämän takia moni on hakeutunut ja hakeutuu Yleen töihin. Julkisen palvelun pitää erottua kaupallisesta mediasta. Erottuvuus perustuu arvoihimme nojaaviin sisältöihin. Perusarvomme ovat: suomalaisuus, luotettavuus, riippumattomuus, monipuolisuus ja ihmisen arvostaminen. Tehtävä ja arvot kulkevat käsi kädessä, ja niitä vasten kaikkea tekemistämme pitää arvioida.

Yleisradiotoiminta on koko historiansa ajan ollut osa aikansa yhteiskunnallista kehitystä. Kun rakennettiin yhtenäistä kansakuntaa, Ylen monipuolisuus ja laaja tehtävä toimivat kansakunnan vahvistajana. Nykypäivän yksilökulttuuri ja moninaisuus asettavat monipuoliselle tehtävälle toisenlaiset vaateet.

Tervetuloa keskustelemaan!

Jo 1990-luvulla eräs tanskalainen mediatutkija näki yleisradioyhtiöiden suurimpana haasteena ymmärtää eriytyneiden yleisöryhmien tarpeita. Niinpä se, että Ylessä olemme yleisöjen palveluksessa tarkoittaa 2010-luvulla yhä selkeämmin erilaisia vaihtoehtoja erilaisille suomalaisille. Jotta kaikki suomalaiset jatkossa saavat vastinetta verollensa, Ylen on toteutettava tehtäväänsä kattavasti ja monipuolisesti. Suomalaisten laaja tavoittaminen on Ylelle markkinaosuuksia tärkeämpää.

Ihmisten arvostaminen on ihmisten kuulemista. Yle haluaa jatkossa toimia entistä avoimemmin ja olla vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Haluamme käydä vilkasta keskustelua tehtävästämme ja tavoista jolla me tehtävämme toteutamme. Mitä arvoa me suomalaisille tuotamme? Miten me teitä voimme palvella?

Tervetuloa osallistumaan julkiseen keskusteluun julkisen palvelun mediasta!

52 kommenttia

Areenalle toivoisin enemmän YLEn lähettämistä ohjelmista!

Entäs Ylen normaalien tv-lähetysten näkyvyys ihan täällä Suomessa: Ruotsinkielinen FST-kanava lähettää iltaisin osan ohjelmistosta (Ruotsin tv:n lähetystä) ainoastaan Etelä-Suomeen ja rannikkoseudulle. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomi jäävät nuolemaan näppejään - maksettuaan kuitenkin saman lupamaksun / Yle-veron.

Tiedän, että perusteluna on Kopiosto-maksu, mutta ei se silti oikein ole, että osassa maata näkyy ja osassa ei.

Sivut

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu