4+6 kanavaa

4 kanavaa tv:ssä ja 6 radiossa voi kuulostaa paljolta, mutta paljon on YLEllä tarjontaakin.
Uutisten, ajankohtaisohjelmien, kulttuurin, urheilun ja lastenohjelmien mahduttaminen yhdelle tai kahdelle kanavalle kahdella kielellä olisi mahdotonta. YLEn tehtävä on tuottaa ohjelmaa kaikille suomalaisille.

YLEn ja yleisöjen välisen suhteen perusta on YLEn ohjelmien seuranta ja sisältöjen käyttö. Siksi YLE selvittää säännöllisesti mitä yleisö siltä haluaa. Katsojien ja kuuntelijoiden tyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää.

Käyttöä mitataan seuraavilla puolueettomilla tutkimuksilla:

• TV-mittari (Finnpanel)
• Kansallisen radiotutkimus KRT (Finnpanel)
• Suomalaisten internet-sivustojen kävijämittaus (TNS Metrix)

Tv-mittaritutkimukseen on satunnaisesti valittu 1100 taloutta siten, että ne edustavat tv-talouksia Suomessa. Tutkimukseen osallistuvat kaikki neljä vuotta täyttäneet perheenjäsenet, yhteensä noin 2300 henkilöä. Tutkimusperheiden televisioiden yhteyteen on asennettu mittarit, jotka rekisteröivät kaiken tv-katselun.

Kansallinen Radiotutkimus on YLEn ja kaupallisten radioiden yhteistutkimus, joka on vakiinnuttanut asemansa alan perustutkimuksena. Kuuntelua mitataan päiväkirjamenetelmällä. Osallistujat kirjaavat radionkuuntelunsa vetämällä viivan oikean kellonajan ja kanavan kohdalle. Vuoden aikana kerätään kuuntelutieto noin 18 000 päiväkirjasta.

TNS Metrix on TNS Gallupin kävijämittaus, joka kattaa Suomen suosituimmat verkkosivustot. Lukujen keruussa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisiä kriteerejä ja suosituksia.

Tyytyväisyyttä YLEn tarjontaan selvitetään seuraavasti:

• YLEn tarjontaan kokonaisuutena
• välineittäin ja kanavittain
• ohjelmakohtaisesti ja internetsivustojen osalta.

Tutkimuksen näyte koostuu tuhannesta yli 15-vuotiaasta, jotka edustavat suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus toteutetaan henkilökohtaisina haastatteluina vuosittain, ja sen toteutti viimeksi Taloustutkimus Oy.

Tyytyväisyyttä erityisesti radiokanaviin selvitetään erillisellä tutkimuksella, jota varten haastatellaan 2000 yli 15-vuotiasta suomalaista. Tutkimus tehdään kerran vuodessa.

Tulokset antavat tärkeää tietoa, kun kanavien profiileja ja ohjelmatarjontaa suunnitellaan.

Riittävätkö nykyiset ohjelmat? Haluatko ehdottaa ohjelmaideaa? Kommentoi ja keskustele.

 

25 paikkakunnalla

YLEn aluetoimituksetYLEllä on toimituksia 25 paikkakunnalla Hangosta Utsjoelle. Alueellista ohjelmaa tehdään radioon, televisioon ja nettiin. Tuloksena on paikallisia kuulumisia ja uutisia.

Paikallistoimitukset ja YLEn kotimaan toimitus tekevät jatkuvaa yhteistyötä, jotta koko maan tapahtumista syntyisi mahdollisimman kattava kuva.

 

Tarvitseeko YLE näin laajan verkoston? Vai pitäisikö meidän olla läsnä vieläkin useammassa paikassa?
 

82 % yleläisistä

…tekee ohjelmia. Tuki- ja hallintotöiden osuus on karsittu minimiin.

Yleläisiä on yhteensä noin 3200. Määrä on noin 700 pienempi kuin vuosituhannen alussa. YLEstä löytyy lukuisia ammatteja, joista yleisin on toimittaja. Muita tavallisia ovat juontaja, tuottaja, kuvaaja, leikkaaja ja äänitarkkailija.

Journalistisissa töissä edellytetään usein korkeakoulututkintoa. Toimittajien taustat ovat monenlaisia ja koulutuskirjo on laaja, mutta journalistiikka ja valtiotiede ovat tavallisimpia pääaineita.

Tavallinen tutkinto YLEssä on myös medianomin amk-tutkinto. Esimerkiksi kuvaussihteerien ja ohjelmateknisten töiden osaajat ovat usein medianomeja.

Useat tehtävät vaativat monipuolista osaamista. Esimerkiksi maakuntaradioissa toimittajat kuvaavat ja editoivat omat juttunsa sekä versioivat ne radioon, televisioon ja nettiin.

YLEssä on mahdollisuus monimuotoiseen uraan, sillä yhtiön sisäistä koulutusta ja kehitystoimintaa on runsaasti, ja tehtävien kiertoon kannustetaan.

Yleläisten palkat

Palkka määräytyy tehtävän ja vastuun perusteella. Esimerkiksi toimittajien palkkaukseen sovelletaan Yleisradio Oy:n ja ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää. Palkkaan vaikuttaa vaadittava osaaminen, vastuu ja rooli.

Keskipalkat tavallisimmissa YLE-ammateissa ovat:

• toimittajat, ohjaajat (keskipalkka 3130 €/kk, palkkahaitari 2610–3620 €)
• juontajat (keskipalkka 3050 €/kk, palkkahaitari 2460–3830 €)
• mediatoimittajat (keskipalkka 2800 €/kk, palkkahaitari 2550–3130 €)
• kuvaussihteerit, apulaisohjaajat (keskipalkka 2670 €/kk, palkkahaitari 2380–2960 €)
• tuotantotekniikan työt, mm. kuvaajat, leikkaajat, äänitarkkailijat (keskipalkka 2770 €/kk, palkkahaitari 2540–3120 €)
• tuottajat, uutispäälliköt (keskipalkka 3750 €/kk, palkkahaitari 3270–4270 €)
• RSO:n soittajat (keskipalkka 3060 €/kk, palkkahaitari 2750–3520 €)
• ohjelmatoiminnan päälliköt (keskipalkka 6460 €/kk, palkkahaitari 4410–8780 €)

• johtajat, johtoryhmän jäsenet (palkkahaitari 7000–14 000 €)
• toimitusjohtajan palkka on noin 16 000 €/kk

Yleläisten edut

Yleläisten luontoisetuja ovat autoetu, ravintoetu, puhelinetu ja työsuhdematkalippu. Autoedun saavat vain päälliköt ja johtajat. Tv-maksun yleläiset maksavat aivan kuten kaikki muutkin suomalaiset.

Yleläiset syövät lounaansa henkilöstöravintoloissa Pasilassa tai Tohlopissa ja alueilla sopimusravintoloissa normaalilla työpaikkalounaan hinnalla. Pasilassa ravintoloita ja kahvioita on kuusi. Aamuisin Pasilassa ja Tohlopissa on tarjolla ilmaista aamupuuroa. Sushia on Pasilan lounaslistalla viikoittain.

Työterveyshuolto on YLEssä selvästi kattavampi kuin monissa muissa suomalaisissa yrityksissä. Siihen kuuluvat erikoislääkärit, oma työfysioterapia ja hammashuolto. Pasilassa työskenteleville YLEllä on myös oma terveysasema. Yleläiset maksavat terveydenhoidostaan 80 euron omavastuun vuodessa.

Moni pitää etuna myös yleläisten tuettua harrastustoimintaa. Viime vuonna kerhotoiminnan tuki oli 68 000 euroa. Kerhoja on yhteensä 38. Pasilassa on myös pieni uima-allas ja kuntosali.

Tasa-arvo

YLEssä on jo pitkään tehty tasa-arvotyötä. YLEssä naisten keskipalkka on tällä hetkellä 94 % miesten keskipalkasta. Naisten osuus esimiehistä vuonna 2008 oli noin 45 %. YLEssä isät voivat pitää lakisääteisen kolmen viikon isyyslomansa palkallisena.

 

Mikael Jungner: Journalismista

Mikael JungnerSilminnäkijä -ohjelmassa esitettiin vakavia väitteitä pääministeristä. Vakavia olivat myös pääministerin vastaväitteet. Tällaisissa tilanteissa journalististen periaatteiden ja toimintatapojen merkitys korostuu. Tässä muutama havainto aiheesta.

YLE ei ole tässä asiassa osapuoli. Kovistakin syytöksistä huolimatta YLE ei ole ketään vastaan. Me teemme journalismia, vastaamme kysymyksiin, perustelemme ratkaisumme ja annamme samalla kaiken tarvittavan tilan ja kunnian meitä arvosteleville henkilöille ja argumenteille. Todellista riippumattomuutta on kyky kohdata avoimesti vastaan tuleva kritiikki.

Meillä on selkeät journalistiset vastuusuhteet. Ohjelmasisällöstä päätetään linjassa toimittajasta päätoimitusvastuussa olevaan. Yhtiön johto ei puutu journalismiin. Samalla YLEn johto kuitenkin turvaa journalistisen vapauden yhtiön toimittajille. Tämä takaa YLEn riippumattomuuden. On oikein, että toimitusjohtaja ei tiennyt etukäteen Silminnäkijä -ohjelmasta. On oikein, että toimitusjohtaja ei tunne lähdesuojan alaista aineistoa. On oikein, että mahdollisesta lisätiedon antamisesta päättävät journalistisesti vastuunalaiset henkilöt, ei toimitusjohtaja. Nämä asiat kuuluvat journalistisen päätöksenteon piiriin.

On sattuma, että maan hallitus on linjaamassa YLEn rahoitusta samaan aikaan pääministerin aiempaa toimintaa kritisoivan ohjelman jälkeen. Tämä sattuma osoittaa hyvin YLEn journalistisen riippumattomuuden. Ohjelmantekijöiden ei pidä ohjelmia tehdessään miettiä esimerkiksi YLEn rahoitusta tai omistajasuhteita. Ohjelmien teon taustalta on löydyttävä vain ja ainoastaan journalistiset periaatteet.

Monet ovat kysyneet YLE Uutisten ja Ajankohtaisohjelmien suhteesta. Ne on tarkoituksella organisoitu eri ohjelmistoalueisiin. Syitä on monia ja ratkaisusta voi toki olla toistakin mieltä. Olennaista on kuitenkin selkeät pelisäännöt. Molemmat organisaatiot käyttävät journalistista harkintaansa itsenäisesti.

Samalla on kuitenkin varmistettava, että eri toimitukset ovat tietoisia toistensa tekemisistä. Julkaisutavan, -järjestyksen ja -ajankohdan päättää viimekädessä kulloisenkin jutun omistaja.

Oma toimitusjohtajan tehtäväni on selkeä. Ensin varmistan, että ohjelmien teossa on noudatettu journalistisia laatukriteerejä ja sovittuja päätöksenteon muotoja. Tähän riittää tekijöiden ja vastuullisten sana. Toiminta YLEssä perustuu keskinäiselle luottamukselle. Tämän jälkeen toimitusjohtajan on tarvittaessa puolustettava ja tuettava jokaista yleläistä työssään.

Toimitusjohtajatuen antaminen ei kuitenkaan ole pääsääntö, se on harkiten käytettävissä vain kaikkein haastavimmissa tilanteissa. Pääsääntöisesti ohjelmantekijöitä tuetaan päätoimittajavastuulliselta taholta.

Miksi ruotsinkielistä ohjelmaa on niin paljon?

Ismo Silvo"Suomi on kaksikielinen maa. Ruotsinkielisille YLEn kanavat ovat ainoa valtakunnallinen radio ja tv. Laki velvoittaa YLEn tekemään ruotsinkielisiä ohjelmia. Ruotsinkielisiä ohjelmia katsoo ja kuuntelee myös suuri joukko suomenkielisiä, ja lähes kaikki tv-ohjelmat on tekstitetty suomeksi."
 

Ismo Silvo, strategiajohtaja
 

Miksi YLE ei osaa hoitaa tekstityksiä kuntoon?

Irene Tommiska-JarvaYLEn tekstitykset toimivat kunnolla. Jos tekstitysongelmia ilmenee, vika on yleisimmin vastaanottimessa. Seuraavassa helpoimmat korjaustavat:

- vaihda toiselle kanavalle ja palaa takaisin.
- irroita digilaitteen virtajohto hetkeksi

Nämä toimenpiteet korjaavat usein ongelman.

Pysyvästi ongelma poistuu vain laitteen ohjelmistopäivityksellä. Ohjelmistopäivitystä kannattaa tiedustella laitteen myyneestä liikkeestä.”

Irene Tommiska-Jarva, laatukoordinaattori, YLE Tekniikka

Sivut

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu