Ma 10.02.2014 @ 13:22Ville Vilén

Opimme omista virheistämme ja toisten onnistumisista

Ville VilénVille Vilén on Ylen Luovien sisältöjen johtaja.

Seminaarit ovat joskus turhia ja puuduttavia, mutta viime syksynä Edinburghissa ei totisesti näin ollut. Lavalle nimittäin marssitettiin kokeneita tv-tuottajia kertomaan pahimmista epäonnistumisistaan. Alan ihmiset nauroivat vedet silmissä yhdessä epäonnistujan kanssa huikeille klipeille takavuosien toilailuista.

Erityisesti mieleeni jäi kunnianhimoinen Lontoon keskustasta tehty suora poptaideohjelma, jossa juontajalta (paikalla ollut tuottaja itse) katosi pasmat täysin eikä ensimmäisessä lähetyksessä ollut laisinkaan ääntä. Itselleni tuli mieleen suora Onnen päivät -lähetys vuodelta 1993, josta myöhästyin 25 minuuttia.

Niin se taitaa olla, että vain häviämisestä oppii, voittamisesta ei mitään. Tämä on haastavaa meillä Suomessa, jossa tuntuu edelleen olevan käytössä yhden virheen malli. Kerran kun mokaat, niin loppuelämä on siitä yritettävä häpeissään toipua.

Luovalle toiminnalle tällainen henkinen ilmapiiri on mahdoton. Pelossa ei synny mitään uutta.

Tämän vuoksi meidän on Ylessä kehitettävä palautteen antamista ja vastaanottamista. Oppiminen alkaa vasta silloin, kun palaute on luonteva osa sisällön tekemistä. Jokapäiväinen normaali keskustelu tai innostunut hetki pitkän projektin jälkeen. Mielellään yhdessä kaikkien tekijöiden kanssa. Mitä voimme tehdä ensi kerralla paremmin, ja missä olimme erityisen hyviä? Täytyy osata unohtaa myös hetkeksi tulokset ja keskittyä sisältöön. Näin voimme jatkossa asettaa vieläkin parempia sisällöllisiä tavoitteita.

Ja tämän vuoksi otamme Luovat sisällöt -yksikössä palautekäytännöt vahvasti tämän vuoden kehityskohteeksi. Haluan, että palautteesta tulee niin luonteva osa tekemistämme, ettei yhdenkään tekijän tai tiimin tarvitse epävarmana miettiä onnistuimmeko me vaiko emme. Palautetta voi arvioida ainoastaan suhteessa tavoitteisiin. Tämä edellyttää myös, että tavoitteet ovat selkeät ja tiedossa.

Kun itse tartuin puhelimeen kauhunsekaisen lähetyksen jälkeen vuonna 1993, tuottajani Jake Nyman totesi minulle: "Älä välitä. Sellaista sattuu meille kaikille, mutta en usko että enää koskaan myöhästyt suorasta lähetyksestä."

Sen jälkeen en ole myöhästynyt kuin ehkä parista kokouksesta.

Ke 05.02.2014 @ 11:10Janne Holopainen

Netinkäyttäjän perusoikeuksia pohditaan Helsingissä, Brysselissä ja Washingtonissa

Janne HolopainenJanne Holopainen on mediasääntelyn päällikkö Ylen lakiosastolla.

Suomen hallitus antoi 30.1.2014 eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen uudeksi tietoyhteiskuntakaareksi.

Lakiin ehdotetaan ensimmäistä kertaa nimenomaista pykälää verkkoneutraliteetista(110 § ”Verkon neutraliteetti” ks. tämän kirjoituksen lopussa sekä edellisestä linkistä ehdotuksen sivulla 305, perustelut s. 154-157). Sääntelytavaksi on valittu keskeisten periaatteiden linjaaminen melko väljästi lakitekstissä (1. ja 2. momentit) sekä tarkan sääntelytoimivallan antaminen Viestintävirastolle (momentit 3-5).

Jokaisen netinkäyttäjän oikeuksia määrittelevä pykälä on kirjoitettu monimutkaisesti. Useiden pykäläviittausten takia tavallisen netinkäyttäjän on vaikea ymmärtää, mitä oikeuksia laki hänelle suo. Netinkäyttäjän aseman tarkka määrittely ja siitä tiedottaminen jää käytännössä Viestintäviraston tehtäväksi, eikä Viestintäviraston ohjeistus tule olemaan ihan lyhykäinen. Vaikeaa kirjoitustapaa harmitellessani joudun kuitenkin myöntämään, etten osaa tehdä ehdotusta selkeämmäksi kirjoitustavaksi.

Kokonaisuutena arvioiden ehdotettu pykälä on kompromissi teleoperaattoreiden käytännöllis-teknisten tarpeiden sekä ansainmahdollisuuksien ja toisaalta netinkäyttäjien sekä nettipalveluiden toimintavapauden välillä.

Tarkastelunäkökulmasta riippuen kompromissia voi pitää enemmän tai vähemmän tasapainoisena. Tv-yhtiöiden ja muiden sisältöpalveluita tarjoavien kannalta myönteistä ovat säännöksen 2. momentin syrjimättömyys-vaatimus sekä perustelujen täsmälliset kirjaukset kilpailuneutraliteetista ja hintadiskriminoinnin kiellosta (s. 156 vasen palsta). Jyrkimpiä nettineutraliteetin kannattajia pykälä tuskin täysin tyydyttää. Todennäköisintä on, että eduskunta hyväksyy ehdotetun 110 §:n sellaisenaan tai vähäisin tarkennuksin.

Samaan aikaan toisaalla

Suomalaisen netinkäyttäjän perusoikeudet ovat lainvalmistelun kohteena myös Brysselissä. EU-komissio teki syyskuussa 2013 ehdotuksen eurooppalaista telesisämarkkinaa koskevaksi EU-asetukseksi. Jos asetus tulee aikanaan voimaan, niin se on automaattisesti sellaisenaan sovellettavaa pakottava lainsäädäntöä kaikissa EU-jäsenmaissa. Eduskunta ei Suomessakaan enää säädä erikseen EU-asetuksen voimaantulosta.

Asetusluonnoksen artiklat 23-26 (s. 53-58, perustelut kohta 45-57 s. 26-28) koskevat netinkäyttäjän oikeuksia, mm. verkkoneutraliteettia. Jos ehdotetut artiklat tulisivat voimaan EU-asetuksena sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt tietoyhteiskuntakaaren 110 §:n, suomalainen pykälä menettäisi merkityksensä. Tämän jälkeen Suomen hallitus todennäköisesti ehdottaisi eduskunnalle kotimaisen pykälän kumoamista.

EU-asetuksen ehdotetut artiklat ovat suomalaisen vastineensa tapaan myös kompromissi eri etutahojen toiveiden välillä. EU-asetuksen luonnosta voi kenties pitää netinkäyttäjän kannalta hiukan edullisempana kuin suomalaista ehdotusta. Suomalaisen pykälän ja EU-asetuksen pykälän vertailu vaatisi kuitenkin niiden sisällön perusteellista arviointia erilaisissa soveltamistilanteissa. Kun säännösehdotukset on kirjoitettu täysin erilaisen lainsäädäntötavan mukaisesti, niiden sanamuotojen vertailusta ei voi tehdä johtopäätöksiä.

Komission asetusehdotus ei kuitenkaan tule sellaisenaan voimaan. EU-parlamentin valiokuntien käsittelyn perusteella näyttää todennäköiseltä, että parlamentti pyrkii vahvistamaan netinkäyttäjän oikeuksia alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Rinnakkain EU-parlamentin käsittelyn kanssa myös jäsenvaltioiden hallitusten välinen EU-ministerineuvosto käsittelee samaa ehdotusta. Kun molemmat EU-toimielimet ovat saaneet asetusehdotuksesta omat kantansa muodostettua, niiden välillä etsitään kompromissi, josta syntyy lopullinen asetus. Siten EU-asetuksen verkkoneutraliteettisäännösten lopullista sisältöä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa.

EU-asetuksen tarkan sisällön ja voimaantulon arviointia vaikeuttavat myös ensi toukokuun EU-parlamenttivaalit, sillä asetusehdotusta ei ehditä käsitellä loppuun asti nykyisen parlamentin toimikaudella. Joka tapauksessa Brysselissä on tekeillä suomalaiseen lakiehdotukseen nähden vaihtoehtoinen netinkäyttäjän oikeuksien määrittely, joka hyvinkin saattaa muutaman vuoden päästä olla Viestintäviraston sovellettavana, Suomen eduskunnan säätämän lain sijasta.

Verkkoneutraliteetti puhuttaa myös USAssa

Verkkoneutraliteetti nousi amerikkalaisten viestintämarkkinauutisten kärkiaiheeksi, kun yhdysvaltalainen valitustuomioistuin 14.1.2014 antamallaan päätöksellä kumosi osittain USAn liittovaltion viestintäregulaattorin FCC:n vuonna 2010 tekemän verkkoneutraliteettipäätöksen ”Open Internet Order”.

US-oikeusjärjestelmää tarkemmin tuntematta tuomioistuimen osittainen kumoamispäätös näyttää perustuneen FCC:n käyttämään toimivaltansa muodollisjuridiseen perustelutapaan. Asiasisällöllisesti tuomioistuin totesi FCC:llä olevan toimivaltaa verkkoneutraliteetin sääntelyssä. Lisäksi tuomioistuin hyväksyi verkkoneutraliteetin sääntelyn viestintäpoliittiset lähtökohdat. FCC voi joko valittaa päätöksestä ylempään tuomioistuimeen tai muokata antamiaan verkkoneutraliteettisääntöjä nyt saadun tuomioistuinpäätöksen mukaiseksi.

Tuomioistuinpäätös innoitti monet eturyhmät näkyviin kannanottoihin. Mm. laajakaistaoperaattorit kiirehtivät vakuuttamaan että oikeudellisista päätöksistä riippumatta ne eivät rajoita asiakkaittensa vapautta käyttää kaikkia laillisia nettipalveluja.

Verkkoneutraliteetin talousvaikutukset piilossa

Yhdysvaltalaisen media- ja blogikeskustelun arviot ovat hyödyllisiä verkkoneutraliteetin liiketoimintavaikutusten pohtimisen kannalta myös Euroopassa:

  •  Kiinteiden ja langattomien laajakaistaverkkojen operaattorit pyrkivät laajentamaan tulopohjaansa liittymäasiakkailta perittävien maksujen lisäksi sisällön julkaisujoilta perittäviin maksuihin, esimerkiksi hinnoittelemalla jakelukapasiteettia sen laadun eli liikenteen priorisoinnin perusteella. Siten palveluntarjoaja voi ostaa palvelulleen lisämaksusta muun liikenteen ohittavan prioriteetin, jonka seurauksena käyttäjä saa juuri tämän palvelun teknisesti parempilaatuisena (katkoitta, viiveettä).
  • Laajakaistaoperaattori voi myös periä maksun sisältöjen laajakaistajakelusta vain palveluntarjoajalta, jolloin käyttäjä saa sisällön täysin maksutta tai ilman rajoitetun datakiintiönsä kuluttamista. USAssa on sekä kiinteissä että langattomissa laajakaistaliittymissä yleistä, että kuukauden dataliikenteelle on asetettu enimmäismäärä, jonka ylittämisestä operaattori perii lisämaksun. Suomessa tätä esiintyy nykyään vain mobiililaajakaistaliittymissä. USAn suurin teleoperaattori AT&T julkisti tammikuun 2014 alussa Sponsored Data -hinnoittelun, jossa sisällön tarjoaja maksaa sisällön välittämisen langattomassa laajakaistaverkossa, eikä liittymäasiakkaan datapakettia käytetä.
  • Suurilla ja vakiintuneilla sisältöpalveluntarjoajilla on neuvotteluvoimaa, joiden pohjalta ne kykenevät sopimaan laajakaistaoperaattorien kanssa palveluliiketoimintansa kannalta kohtuullisesta kustannustasosta. Suurilla palvelutarjoajilla on myös teknis-taloudelliset resurssit vähentää laajakaistaoperaattorien verkkojen kuormitusta siten, että laajakaistaoperaattorilla on vähemmän perusteluja lisämaksujen perimiselle. (esim. Netflixin Open Connect )
  • Uusilla toimintaansa aloittavilla palveluntarjoajilla ei ole neuvotteluvoimaa tinkimiseen eivätkä ne välttämättä kykene maksamaan laajakaistaoperaattorin pyytämiä maksuja.
  • Kuvatut hinnoittelu- ja neuvottelumekanismit vahvistavat internetissä jo lähtökohtaisesti vahvana vallitsevaa suuruuden ekonomiaa. Uuden liiketoiminnan aloittamisen esteiden lisääntyminen on omiaan ehkäisemään innovaatioita ja pitkällä tähtäimellä vähentämään palvelutarjonnan kilpailullisuutta. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä tarkoittaa vähemmän uusia nokkelia palveluratkaisuja.
  • Laajakaistaliittymien tarjonnassa kuluttajille esiintyy kilpailua vaihtelevasti. Langattomien laajakaistaliittymien markkina on yleensä kilpailtu, ja monin paikoin ankaran kilpailun piirissä. Kiinteiden liittymien tarjonnassa kilpailun määrä vaihtelee suuresti. Suomen lisäksi monissa muissakin maissa ml. USAssa on maantieteellisiä alueita, joissa kiinteä laajakaistaliittymä on saatavissa vain yhdeltä operaattorilta. Näissä tilanteissa operaattori on myös todellisuudessa aidon portinvartijan asemassa, kun operaattorin hinnoitteluun tai palveluehtoihin tyytymätön asiakas ei voi vaihtaa laajakaistaoperaattoria.

Netinkäyttäjän oikeudet vai liiketoiminnan kustannukset

Suomalaisen ja EU-lakiehdotuksen verkkoneutraliteettiluonnokset on kirjoitettu netinkäyttäjän oikeuksien määrittelyn muotoon. Käyttäjän oikeuksien peilikuva on laajakaistaoperaattorin toimintavapaus ja sen rajoitukset. Käytännön esimerkkitapauksissa on ollut kyse mm. laajakaistaoperaattorin tarkoituksellista toimista laillisen vertaisverkko eli torrent-jakelun rajoittamiseksi. Ruotsissa Telia suunnitteli vuonna 2012 lisämaksun käyttöottoa mobiiililaajakaistaliittymistä soitettaville Skype-puheluille.

Verkkoneutraliteetin noustua viime vuosina julkiseen tietoisuuteen ja lainsäätäjien työn kohteeksi verkon vapauden ”perustyyppiset” rajoitukset tuskien enää muodostuvat erimielisyyden aiheiksi. Laajakaistaoperaattorit ovat maailmanlaajuisesti tunnistaneet rajoitustoimiensa herkkyyden ja osannevat välttää itselleen haitallisten konfliktien aiheuttamista.

Verkkoneutraliteettisääntöjä koskeva edunvalvonta on merkittävältä osalta muuttunut kysymykseksi nettivideojakelukapasiteetin hinnoittelusta ja maksajasta. Ylivoimainen valtaosa nettiliikenteestä on videokuvaa, joten videoliikenteen kasvu määrittää laajakaistaoperaattorien investointikustannukset. Nettivideoiden lisääntyvä katselu lisää asiakkaiden halukkuutta maksaa operaattoreille nopeammista nettiliittymistä korkeampia hintoja. Videopalvelut (YouTube, Netflix, maksu-tv jne) luovat merkittäviä mainostulo- ja tilausmaksutuloja videojulkaisijoille. Laajakaistaoperaattorit pyrkivät laajentamaan ansaintaansa liittymäasiakkaiden lisäksi myös julkaisijoiden maksettavaksi.

Jokainen nettivideoliiketoiminnassa mukana oleva pyrkii muokkaamaan verkkoneutraliteettisääntöjä oman taloudellisen etunsa mukaisiksi, vaikka edunvalvonta muodollisesti koskeekin netinkäyttäjien oikeuksien määrittelyä. Näin tekee myös Yleisradio voidakseen käyttää mahdollisimman paljon saamastaan rahoituksesta sisällön tuottamiseen jakelukustannusten sijasta.

***
HE 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

110 § Verkon neutraliteetti

(1)    Internetyhteyspalvelun tarjoaja ei saa rajoittaa tilaajan tai käyttäjän mahdollisuutta käyttää internetyhteyspalvelua paitsi:
1) 108 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa erikseen yksilöidyissä tilanteissa;
2) viranomaisen tai tuomioistuimen päätökseen perustuen;
3) tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi;
4) internetyhteyspalvelun ja muun viestintäpalvelun toimivuuden ja laadun ylläpitämiseksi noudattaen kuitenkin, mitä 243 ja 244 §:ssä säädetään.

(2)    Edellä 1 momentin 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut rajoitukset tulee toteuttaa syrjimättömästi eivätkä ne saa:
1) rajoittaa internetyhteyspalvelun tarkoituksenmukaista käyttöä;
2) estää tai rajoittaa tilaajan tai käyttäjän mahdollisuutta käyttää haluamiaan sovelluksia ja palveluja;
3) hidastaa kohtuuttomasti internetyhteyspalvelun liikennettä.
(3)    Viestintäviraston määräyksellä voidaan antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen rajoitusten ja menettelyjen arvioimisesta ja niiden käyttämisestä internetyhteyspalvelun riittävän käytettävyyden ja laadun turvaamiseen.

(4)    Viestintävirasto voi päätöksellään velvoittaa internetyhteyspalvelun tarjoajan:
1) toteuttamaan 2 momentissa tarkoitettujen haittojen estämiseksi välttämättömiä menettelyjä; tai
2) pidättäytymään sellaisten menettelyjen ja rajoitusten käyttämisestä, jotka aiheuttavat 2 momentissa tarkoitettua haittaa.

(5)    Viestintäviraston on 3 ja 4 momentin mukaisia määräyksiä ja päätöksiä antaessaan otettava huomioon käyttäjille tarjolla olevieninternetyhteyspalvelujen yleinen laatu, palvelun hinta ja ominaisuudet.

Ma 03.02.2014 @ 17:01Atte Jääskeläinen

Näin syntyy uusi ulkomaantoimitus

Atte JääskeläinenAtte Jääskeläinen on Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja ja vastaava päätoimittaja.

Ylen kirjeenvaihtajat olivat kaikkien suomalaisten tuntemia supertähtiä, kun työskentelin urani ensimmäiset 20 vuotta sanomalehdissä. Television ja radion kyky kertoa ja näyttää välittömästi, autenttisesti ja luotettavasti maailman uutiset oli sanomalehtiin verrattuna ylivoimainen.

Enää ylivoima ei ole itsestään selvää. Televisiossa vertailukohtina ovat BBC, CNN tai vaikkapa Sveriges Television tai Al Jazeera. Maailman ja Suomenkin isot sanomalehdet kykenevät kertomaan välittömästi maailman uutiset verkossa, sanoin, kuvin ja videoin. Lisäksi ne osaavat avata asioiden taustat pitkillä analyyttisillä kirjoituksillaan ja näyttävillä grafiikoillaan.

Ulkomaantoiminta on kuitenkin niin kallista, että enää vain harvoilla on siihen varaa. Ulkomaantoimitukset on säästetty maakuntalehdistä. Kotimaisista ulkomaantoimituksista jäljellä ovat vain suuret.

Yleltä odotetaan paljon

Ylen tehtävänä on tuottaa arvoa yhteiskunnalle. Kun monet muut vetäytyvät ulkomailta tai supistavat kirjeenvaihtajaverkkojaan, meiltä odotetaan päinvastaista. Yhteiskunnankin etu edellyttää, että Yle on läsnä maailmanpolitiikan keskeisissä kaupungeissa ja siellä missä tapahtumien painopisteet ovat. Journalismilta kaivataan syventämistä ja selittämistä. Mistä maailman menossa oikeastaan on kysymys? Mitä tämän kaiken takana on?

Yle haluaa olla maailmanluokan julkisen palvelun tuottaja. Ulkomaanjournalismissa vertailu on armotonta. Vaikka teemme paljon todella hyvää ulkomaanjournalismia, maailmanluokkaan pääseminen edellyttää vielä enemmän. Se edellyttää Yleltä merkittävää parannusta myös verkossa julkaistavaan journalismiin.

Vuosi sitten päätimme, että Ylen ulkomaantoiminta on uudistettava. Totesimme, että meidän on asetettava tavoitteet uudelle, entistä kunnianhimoisemmalle tasolle.

Yksi yhteinen ulkomaantoimitus

On ollut ilo huomata, että tekijöiden joukossa on paljon halua uudistua ja uudistaa. Valmistelutyössä on pohdittu tärkeitä perusasioita. Ensin on kysytty, mikä läsnäolossa ulkomailla oikeastaan tuottaa arvoa suomalaisille. Tämän pohjalta on määritelty, mikä on kirjeenvaihtajien tuleva rooli ja mikä kuuluu työnjaossa Pasilan toimituksen tehtäväksi. On pohdittu, mitkä sisällöt kuuluvat uutisiin ja mitkä ajankohtaislähetyksiin.

Uutisten ja ajankohtaistoimitusten ulkomaantoimittamisen resurssit yhdistetään yhteiseksi ulkomaantoimitukseksi, jonka pitää hallita sekä uutisista raportointi että ajankohtaisjournalismin erityiset piirteet. Toimituksen resursseja kasvatetaan nykyisestä kolmella henkilötyövuodella, ja se kohdistetaan sinne missä kulloinkin läsnäoloa tarvitaan. Uusi ulkomaantoimitus saa vastuulleen myös kansainvälisen kuvanvaihdon.

Näin syntyy Suomen oloissa ainutlaatuinen toimitus. Painoarvo on melkoinen: Yle Uutiset televisiossa, radiossa ja verkossa, A-Studioiden neljä ja Ajankohtaisen kakkosen tulevat seitsemän viikoittaista lähetystä. Ja radion päivittäisten ajankohtaisohjelmien lisäksi Maailmanpolitiikan arkipäivää. Tällä repertuaarilla tavoitetaan kolme neljästä suomalaisesta joka päivä.

Kirjeenvaihtajuus monipuolistuu

Uusi toimintamalli avaa näkökulmia uusiin maailman kolkkiin, mutta pitää kiinteät kirjeenvaihtajapisteet keskeisissä asemapaikoissa. Niidenkin määrä saattaa jopa kasvaa. Päätoiminen avustajakin voi asemapaikan ja henkilökohtaisen osaamisen perusteella saada kirjeenvaihtajan statuksen. Uutta on myös Eurooppa-toimitus, joka toimii sekä Brysselissä että Helsingissä, ja johon valitaan EU-asioihin erikoistuvia toimittajia toimimaan tiiminä ja katsomaan yhteisiä eurooppalaisia asioita sekä yhteisestä että kansallisesta näkökulmasta.
 
Kirjeenvaihtajuus Ylessä monipuolistuu. Nykyisten kaksi tai kolme vuotta kestävien kirjeenvaihtajuuksien rinnalle tulee säännöllisesti lyhyempiä pestejä, ja myös Pasilassa lähtövalmiudessa on jatkossa aina nopean toiminnan kirjeenvaihtajia. Hyväksymme uudelleen ajatuksen, että myös elämänura kirjeenvaihtajana on mahdollinen. Mielessä on hahmo, joka kasvaa 2000-luvun journalismin kaikkien tuntemaksi tähdeksi.

Tiedote: Yle uudistaa ulkomaantoimintaa ja lisää kirjeenvaihtajia

Pe 31.01.2014 @ 15:06Gunilla Ohls

Yle on tärkeämpi kuin koskaan

Gunilla OhlsGunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.
 
Ylen rahoitus saatiin viime vuonna vakaalle pohjalle. Samaan aikaan mediamaisemamme on rajussa muutoksessa, mikä heikentää kaupallisen median asemaa. Taloudellinen suhdanne ei tilannetta paranna. Tästä syntyy myös jatkuvaa painetta tarkastella ja arvioida myös Ylen asemaa, tehtävää ja rahoitusta.

Kritiikki ei niinkään kohdistu uuteen parlamentaarisesti sovittuun rahoitusmalliin. Mallille on edelleen olemassa vahva tuki. Kritiikki kohdistuu lähinnä rahoituksen indeksikorotukseen, jota pidetään epäreiluna.

Miksi Ylen ei tarvitse säästää, kun kaikki muut joutuvat sen tekemään? Keskeinen osapuoli tässä keskustelussa on ollut printtimedia, joka pääkirjoitussivuillaan ja kolumneissaan on pitänyt keskustelua yllä. Samalla tutkimukset osoittavat, että suomalaiset arvostavat Yleä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Kaupallinen media Suomessa on tehnyt tuntuvia sopeuttamistoimia, osin säästösyistä, osin luodakseen uutta ansaintaa digitaalisissa palveluissa. Kansallisten toimijoiden keinot löytää uusia kannattavia ansaintamalleja eivät toistaiseksi ole olleet kovin menestyksellisiä. Suomalaisen media-alan tuska onkin selkeä uhka suomalaiselle moniääniselle journalismille.

Vastaus ei kuitenkaan löydy Yleä heikentämällä. Päinvastoin: Ylellä on entistäkin tärkeämpi rooli. Yle ylläpitää suomalaista media-osaamista ja tukea luovan alan kehitystä maassamme.

Digitaalinen murros myös kasvattaa suomalaisten eriarvoisuutta median kuluttajina. Yle on ainoa kansallinen media, jolla on velvollisuus palvella kaikkia yhtäläisin ehdoin.

Uusi digitaalinen toimintaympäristö tarjoaa medialle – niin kaupalliselle kuin julkisen palvelun medialle – myös uusia mahdollisuuksia. Se haastaa voimakkaasti perinteiset asemat ja toimintamallit. Ylen digitaalinen aikakausi alkoi jo 1990-luvulla, joten ”uutta mediaa” ei siis pidä eikä voi enää nähdä erillisenä projektina vaan sen on oltava strategian ytimessä.

Tämä näkyy jo nyt Ylen arjessa. Verkkoon tekemisellä on kytköksiä kaikkeen, mitä Yle tekee.

Yleltä odotetaan vahvaa yhteiskunnallista roolia.

Itse koen, että Ylen julkisen palvelun tehtävä on tärkeämpi kuin koskaan. Tarvitaan kansakunnan liimaa, kulttuurin ylläpitäjää, yhteiskunnallisen keskustelun virittäjää. Uskon luojaa.

Julkisen palvelun perusta pohjautuu vakaaseen ja pitkään historiaan ja traditioon. Tekemisen tapojen on kuitenkin oltava nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita vastaavia. Vuorovaikutus suomalaisten kanssa vaati uudenlaisia otteita, ja siinä sulkeutunut ja itseriittoinen instituutio ei tänä päivänä pärjää.   

Korkea tavoittavuus on ja sen täytyy edelleenkin olla Ylen tavoite. Laaja kosketuspinta suomalaisiin on julkisen palvelun tehtävän oikeutuksen kannalta välttämätön. Tämän lisäksi meidän on voitava entistäkin selvemmin osoittaa, että tuotamme arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle.

Ma 13.01.2014 @ 17:08Satu Kurvinen

Avoimuus – mitä se draamassa tarkoittaa?

Satu KurvinenSatu Kurvinen työskentelee Yle Draamassa vastaavana tuottajana.

Draama on genre, joka herättää intohimoja.

Hyvä draama myös vaatii paljon. Se pitää katsoa silmästä silmään.  Sen pitää olla kouriintuntuvaa. Se ei pelkää konflikteja eikä ristiriitoja. Eikä yllätyksiä. Sen tulee haastaa. Sen tulee viedä katsojansa ja kuulijansa vieraisiin maihin ja tuoda myös sieltä takaisin, vaikkakin muuttuneena.

Draaman pitää olla siellä, missä ihmiset ovat ja missä ihmiset sitä tekevät. Norsunluutorni ei vie draamaa lajityyppinä eteenpäin. Draama ei ole salatiedettä.

Yle Draama aloitti yhdessä viestinnän kanssa pienimuotoisen Draaman aamubrunssit -kokeilun viime vuonna. Järjestimme ensimmäisen brunssin keväällä draamasta kirjoittaville toimittajille ja toisen syksyllä tuotantoyhtiöiden vetäjille.
 
Parituntisissa tapaamisissa tärkeintä oli tavata alan kumppaneita, yksinkertaisesti.

Kuulla, kuunnella, puhua, nähdä. Ottaa vastaan kritiikkiä. Yrittää hakea kysymyksiin vastauksia. Ja myös avoimesti kertoa, missä meillä on vielä duunia, missä emme ole valmiita ja mihin pyrimme tavoitteillamme ja päätöksillämme? Miksi me linjaamme draamaamme näin?

Seuraavaksi kutsumme kylään kenties liittojen edustajat ja sitten taas mediaväkeä. Ehkä tästä tulee perinne?  Joskus saattaa olla hyvä vain kohdata, ilman estradeja ja esityksiä.

Missä muualla Yle Draamaa avataan?

Olimme syksyllä mukana järjestämässä myös Showrunner -tapahtumaa Aalto-yliopistossa alan kumppaniemme kanssa. Järjestimme myös pohjoismaisen radiodraaman ammattilaisten tapaamisen Helsingissä viime kesänä. Iso juttu tulee olemaan toukokuussa 2014 INPUT Helsingissä. Sielläkin olemme varmasti vahvalla panoksella mukana mm. sisältökeskusteluissa.  

Sosiaalinen media on myös yksi tapa kommunikoida. Se on nopea, avoin ja rosoinen, ei ylhäältä alas vaan samassa linjassa käyttäjänsä kanssa. Se on aina avoinna.

Yle Draaman Facebook-sivu on luonteva ja nopea tapa vinkata suoraan. Siellä on myös mahdollista kohdata. Perustimme Yle Draamalle Instagram-tilinkin, jonne lappaamme kuvaa kulisseista, tekijöistä ja taustoista.

Tervetuloa mukaan, haluamallasi tavalla! Kysy, sano, puhu, kritisoi, tai ihmettele. Meillä on ovi auki.

Pe 03.01.2014 @ 10:59Kaj Färm

Radio 1 vastaa

Kaj FärmKaj Färm on Yle Radio 1:n ohjelmapäällikkö.

”Eikö Knallia ja sateenvarjoa voitaisi tehdä lisää? Miksei pohjalaisia kansanedustajia ikinä haastatella Ykkösaamussa? Kiitos Muistojen bulevardista! Mistä löytäisin isoenoni radiohaastattelun vuodelta 1953 tai -54?”   

Yle Radio 1:ltä kysytään kaikesta maan ja taivaan väliltä sekä ajoittain tuonpuoleisistakin asioista ja mehän vastaamme. Radio 1 vastaa on kanavan viikottainen ohjelma ja blogi verkkosivuilla.  Edeltäjäni Heikki Peltosen aloittama käytäntö on monella tapaa erinomainen.

Ensinnäkin saamme hyvää informaatiota kuuntelijoita askarruttavista asioista.

Vaikka kirjoittajat ja soittajat edustavatkin pientä vähemmistöä kuuntelijoistamme, voi sellaisestakin otoksesta huomata yleisimmät huolenaiheet, erityiset onnistumiset ja ennen kaikkea sen, mikä juuri nyt todella harmittaa.  Harmitusindeksi nousee aina pientenkin muutosten yhteydessä eli tämä alkuvuosi saattaa taas olla vilkasta aikaa. Aloitamme mm. uusia ohjelmia. Tuoreimmassa ohjelmassa kerromme kanavan uudistumisesta.

Toinen etu liittyy mielikuvaan.

Yle Radio 1 on tehnyt parin viime vuoden sisällä laajan kehitystyön, jossa olemme eri tavoin keskustelleet lähes tuhannen radiokuuntelijan kanssa. Olemme pyrkineet aidosti ymmärtämään, minkälaista kulttuuriradiota he haluaisivat Yleisradion heille tekevän.

Työ on ollut erittäin antoisaa ja tätä vuoropuhelun henkeä on kaikin tavoin pidettävä yllä. Siinä työssä myös tämä palsta on mitä mainioin työkalu. Palsta tukee kanavan ja uskoakseni koko yhtiönkin uskottavuutta kertoessamme arvostavamme asiakkaitamme.

Yleisöjen aito kuunteleminen parantaa myös palautteen laatua: kiukuttelun sijaan saamme yhä enemmän rakentavia ehdotuksia ohjelmatyön kehittämiseksi sekä mitä syvällisintä pohdintaa radion merkityksestä ja mahdollisuuksista yleisemminkin.

Radio 1 vastaa  ei ole siis mikään terapialaatikko vaan erinomainen työväline ja oleellinen osa kanavan käymää vuoropuhelua meille tärkeimmän yhteistyökumppanin – todellisen asiakkaamme eli radion kuuntelijan – kanssa.

Suosittelen.

Yle Areena: Yle radio 1 uudistuu (2.1.2014)

Yle Areena: Radio 1 vastaa

Lue lisää Yle radio 1:stä: Utelias seikkailija, rauhallinen paneutuja

Radio 1 vastaa -ohjelma tulee kanavalla lauantaisin klo 10.45 ja 23.00. Se on myös kuunneltavissa ja luettavissa verkossa. Ohjelmapäällikkö Kaj Färm ja vastaava tuottaja Anna Simojoki käyvät läpi ja kommentoivat vuoroviikoin saapunutta palautetta sekä kertovat kanavan ohjelmistosta.

Ti 03.12.2013 @ 11:42Minna Lindroos

Rakkautta Atlantin yli

Minna LindroosMinna Lindroos on Yle TV2:ssa parhaillaan esitettävän Love Connection -sarjan Yle-tuottaja.

Kolme amerikansuomalaista poikamiestä saapuu Suomeen tutustumaan juuriinsa ja etsimään Sitä Oikeaa. Suomen kesässä he deittailevat naisia, ja jättävät osan naisista matkan varrelle. Lopulta jokainen mies matkustaa kotiinsa jäljellä olevien naisten kanssa, ja viimeisessä jaksossa selviää, kuka on kenenkin sydämen valittu. Tässä yksinkertaistetusti Yle TV2:n Love Connection -sarjan juoni.

Love Connection on viihdeohjelma, jossa käsitellään avoimesti tunteita.

Meille suomalaisille tuo tunteiden näyttäminen on usein vähän hankala paikka. Siksi on helpottavaa, että tunteita voi näyttää ja käsitellä yhdessä, vaikkapa viihdeohjelman kautta. Veikkaan että Love Connection kerää perheet ja ystäväjoukot katsomaan sarjaa yhdessä, kotisohvalle tai sosiaaliseen mediaan. Rakastamaan ja inhoamaan sarjan henkilöitä, jännittämään heidän puolestaan, ihmettelemään, ärtymään ja ihastumaan. Ja samalla miettimään omia kokemuksia ja tunteita.

Tätä hyvä viihde tekee: kokoaa ihmiset yhteen ja antaa elämyksiä.

Päähenkilöiden kautta saamme kurkistaa amerikansuomalaiseen arkipäivään ja peilata suomalaisuutta uusin silmin heidän kauttaan. Kun amerikansuomalainen sisua, saunaa ja sinisenä kimmeltäviä järviä tihkuva koivuntuoksuinen nostalgia ja suomalainen nykytodellisuus törmäävät, katsojalle syntyy hauskoja, koskettavia ja uudenlaisia näkökulmia suomalaisuuteen ja Suomeen.

Välillä on avartavaa nähdä itsensä muiden silmin.

Ohjelman on avaimet käteen -periaatteella Ylelle tuottanut Eyeworks Finland. Hankkimalla osan ohjelmistostaan tuotantoyhtiöiltä Yle edistää luovan alan elinvoimaa. 

Lue myös Erja Ruohomaan ja Tuija Aallon teksti Suomalaiset punnitsevat Ylen arvon yhteiskunnalle.To 21.11.2013 @ 17:13Anna-Maija Halonen

Menisitkö vankilaan puhtaan luonnon puolesta?

Anna-Maija HalonenAnna-Maija on Yle Draaman tuottaja.

Puhdas luonto on suomalaisille arvokas asia. Kun sen saastuminen uhkaa, herää sisäinen sinisaarelamme unestaan ja me alamme toimia: nousemme laivaan, kiipeämme katolle, ryömimme aitojen ali, teemme mitä tahansa pelastaaksemme puut ja järvet, meret ja marjat. Eikö niin?    

Totta puhuen, minä en ainakaan olisi valmis menemään vankilaan Murmanskissa koska vastustan arktista öljynporausta. Onneksi paljon muutakin voi tehdä luonnon hyväksi. Ja onneksi Sini Saarela vapautuu takuita vastaan.

Taistelu mutaa vastaan

Draamasarja Pintaa syvemmältä ravistelee kansalaisia ottamaan kantaa puhtaan luonnon puolesta lain sallimin keinoin. Tarina kertoo naisesta, joka huomaa mökkijärvensä saastuneen kelvottomaan kuntoon lähisuolla sijaitsevan turveteollisuuden takia. Nainen kohtaa vähättelyä ja vastustusta niin turveyhtiön kuin paikallisen ELY-keskuksen suunnalta, mutta saa tukea mökkiläisiltä sekä muutamilta muilta, joita järven tila huolestuttaa. Järven puolustajat perustavat vesienhoitoyhdistyksen ja siitä alkaa vuosien taistelu mutaa vastaan.

Voiko yksittäinen kansalainen saada likaajia vastuuseen ja vaatia lain kunnollista toteutumista?

Täytyy voida. Uimakelpoiset järvet, syötävät sienet ja marjat sekä saasteeton ilma ovat itsestäänselvyyksiä jotka kuuluvat meille kaikille, myös tuleville sukupolville. Muta sumentaa, minä haluan nähdä kirkkaasti.

Lyhäreitä luonnon puolesta

Puhdas luonto-aihepiirin ympärille on kehitteillä myös TAMK:n opiskelijoiden lyhytelokuvia. Oppilaat saavat käsikirjoituksista palautetta Yle Draamasta ja parhaat lyhytelokuvat on mahdollista esittää Ylen kanavilla tai Yle Areenassa.

Kysymällä totuus selviää

Miten saa selville, toteutuvatko Ylen arvot - luotettavuus, riippumattomuus, ihmisten arvostaminen -  draamaohjelmissa? Kysymällä sitä jo käsikirjoitusvaiheessa. Mm. näitä kysymyksiä esitin Pintaa syvemmältä-käsikirjoitukselle:

  • Ovatko ohjelmassa esiintyvät faktat paikkansapitäviä?
  • Toimivatko henkilöt luonteidensa mukaisesti?
  • Herättääkö ohjelma yhteiskunnallista keskustelua? 
  • Luoko ohjelma uskoa yksilön vaikutusmahdollisuuksiin?

Jussi Alangon ja Jukka Mäkisen käsikirjoittaman 6-osaisen sarjan kuvaukset alkavat ensi vuonna. Ensilähetys on vuonna 2015, jolloin toivottavasti saan vastata kaikkiin yllä oleviin kysymyksiin kyllä.

Lue myös Erja Ruohomaan ja Tuija Aallon teksti Suomalaiset punnitsevat Ylen arvon yhteiskunnalle.

Ma 11.11.2013 @ 11:18Ritva Leino

Transmedia tuli Yleen

Ritva Leino on Ylen julkaisusuunnittelupäällikkö.

Monimediasta ja transmediasta on ollut paljon puhetta, mutta samalla ilmassa on syvää hämmennystä ja epäilyä. Tapahtuuko oikeasti mitään, ja jos, niin milloin?

Tänä syksynä Ylessä on tapahtunut aika paljon.

Transmedia on oikeasti totta, katsokaapa Docventuresia.

Suomalaiset (lue: nuoret aikuiset) katsovat dokumentteja ja nauttivat samaan aikaan erinomaisesti rakennetusta second screen -kokemuksesta. On puhuttu uskonnosta, rahasta, ruuasta ja seksistä. Some on koko ajan hereillä.

Kaikki tai ainakin hyvin monet ovat olleet innoissaan. Mahtavaa, että laatudokumenttien ympärille on saatu tällainen pöhinä! Suuri merkitys on tietenkin Rikun ja Tunnan persoonilla ja heidän luomallaan brändillä, mutta kyse on myös muusta.

Kun saadaan aikaan jotain uutta – joka oikeasti toimii – sen tunnistaa aika nopeasti. Se herättää halun olla mukana, seurata Docventuresien postauksia, jopa osallistua tempauksiin ja ainakin puhua dokumenteista kahviloissa ja työpaikoilla. On kiva olla mukana jotain isompaa.

Juuri tästä ISOMMASTA, paremmasta käyttäjäkokemuksesta, halusta olla mukana (to engage), transmediassa on kysymys.

Mutta sen synnyttäminen, rakentaminen, luova ja reagoiva toteuttaminen onkin sitten jo toinen juttu. Se vaatii aivan erityistä osaamista, joka ei synny vanhoilla konsteilla.

Tämä uusi, transmediassa tarvittava ammattitaito syntyy käyttäjän tarpeiden aivan erityisestä tuntemisesta sekä median käyttötapojen ja toimintalogiikan hyvästä ymmärtämisestä. Siihen tarvitaan myös kykyä kertoa vahvaa tarinaa. Tätäkin taitoa syntyy tekemällä, mutta hyvää tulee vain, jos ymmärtää sekä television tuotantotapaa että internetin toimintalogiikkaa ja vielä sitäkin paremmin käyttäjää.

Syksyn aikana Ylessä on käynyt kiinnostavia, kansainvälisiä vieraita. He ovat hyviä esiintyjiä ja innostajia, mutta myös huipputekijöitä. Amerikkalaisen transmedian nimi Lance Weiler kertoi, miten hyvä tarina rakennetaan luovasti yli medioiden. Hän puhui käyttäjästä kaiken keskipisteenä.

Julkaisut on järjestänyt pitkin syksyä jatkuneen erillisen transmediakoulutuksen, jota ovat vetäneet Asta Wellejus (Tanska) ja Jason DaPonte (UK, USA). Tässä koulutuksessa on luentojen ja työpajojen kautta käyty läpi vaihe vaiheelta, miten transmediaprojekti rakentuu ja miten prosessi etenee. Tämänkin koulutuksen keskiössä on käyttäjä.

Jo nyt voisi sanoa että Ylen syksyä on leimannut transmedia.

Asiathan ovat siis hyvin ja pian aletaan korjata satoa. Vai kuinka?
 
Kun kuuntelee transmediaosaajia, alkaa pikku hiljaa ymmärtää että ylivälineellisen konseptin suunnittelu- ja toteutus onkin ihan oma ammattitaitonsa. Se ei synny kopioimalla vaan opiskelemalla ja harjoittelemalla. Tämän osoittaa myös Docventures. Jos olisimme osanneet, olisimme sen jo tehneet.
 
Missä me sitten olemme? Väitän, että nyt alamme vasta ymmärtää, mistä tässä kaikessa on kyse: käyttäjä on avain kaikkeen.

Lue myös Asta Wellejusin ja Jason DaPonten haastattelu: Transmedia ottaa yleisöt osaksi tarinaa

Ma 04.11.2013 @ 09:21Ville Vilén

Nenäpäivä on hyvä päivä

Ville VilénVille Vilén on Ylen Luovat sisällöt -yksikön johtaja.

Nenäpäivää vietetään pian seitsemättä kertaa. Näiden vuosien aikana Nenäpäivästä on kasvanut hitaasti lämpiävässä Suomessa maan suurin kehitysyhteistyökampanja, josta voimme myös Ylessä olla ylpeitä. Nenäpäivä on myös yksi Ylen suurimmista monimediaisista tapahtumatuotannoista, sillä kovin montaa suoraa viiden tunnin tv-ohjelmaa ei Suomessa tehdä. Kampanjan näkyvyys on kasvanut ja viime vuonna keräys tuotti ennätykselliset 2,26 miljoonaa euroa.

Nenäpäivää pyörittää Ylen Hyvä Säätiö, jonka perustivat vuonna 2004 Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen UNICEF. Mukana on myös kuusi muuta järjestöä ja Yle, joka tukee keräystä omalla toiminnallaan. Säätiö kerää varoja maailman köyhimpien lasten hyväksi. Keräysvaroilla tuetaan pitkäkestoisia kehitysyhteistyöhankkeita ja tänä vuonna varoja kerätään lasten oikeuksien toteutumista edistäviin hankkeisiin Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa.

Red Nose Dayn konsepti on brittiläisen Comic Relief -säätiön idea. BBC tukee päivää ohjelmistollaan ja Britanniassa siitä on kasvanut kansanliike: punaiset nenät näkyvät kaduilla, työpaikoilla ja kouluissa. Viime vuonna Red Nose Day keräsi yli 100 miljoonaa puntaa, joten väkilukuunkin suhteutettuna meillä on vielä kirittävää. Päivää vietetään myös Australiassa, Saksassa, Norjassa ja Islannissa.

Nenäpäivä yhdistää vakavaa ja viihdettä. Itku ja nauru ovat molemmat läsnä. Konseptin istuvuutta Suomeen pähkäiltiin jokunen vuosi, eikä alku ollut aivan helppo. Ennen Nenäpäivää varoja kehitysmaihin kerättiinkin muutama vuosi pelkän Ylen Hyvä -hankkeen nimissä ilman isompaa showta ja punaneniä.

Nyt olemme nähneet, että Nenäpäivä toimii meilläkin. Yle tuo kampanjalle näkyvyyden, joka on sille elintärkeää. Ylelle Nenäpäivän ohjelmat ovat mittavia tapahtumatuotantoja. Tänä vuonna se tarkoittaa vuorokauden mittaista radiolähetystä ja viiden tunnin tv-ohjelmaa Yle TV2:ssa Ylen studioilta Tampereen Mediapoliksesta. Nyt mukana ovat aiempaa vahvemmmin Yle Radio Suomi ja Ylen alueyksiköt. Ensi vuonna Nenäpäivään osallistuu lisäksi ainakin RSO, mikä tuo kampanjalle oman uuden säväyksensä. Nenäpäivän tuleekin olla yhä enemmän koko Ylen asia.

Ylelle Nenäpäivä on yksi tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Teemme yhteistyötä avustusjärjestöjen kanssa, joilla on kampanjassa yrityskumppaneita. Yle tuo mukaan tekijöitä ja tahoja talon sisältä mutta myös kaupallisia mediakumppaneita. Nyt mukana ovat YleX:n lisäksi Bassoradio, Radio Nova ja NRJ, jotka tuottavat yhdessä Lasipalatsin Nenäradion.

Mihin suuntaan Nenäpäivä tästä kasvaa ja kehittyy? Yksi suunta on koko kotimaisen median yhteinen Nenäpäivä, joka loisi globaalia oikeudenmukaisuutta edistävän kansanliikkeen meillekin. Ja toisi samalla marraskuiseen pimeään nykyistäkin enemmän lisää iloa, valoa ja mielen kevennystä auttamisen myötä? Auttamalla muita voit kenties myös auttaa itseäsi.

Nenäpäivää vietetään perjantaina 8.11.2013 - katso ohjelmatiedot.

Lue myös: Kuukauden kasvo Nenäpäivän tuottaja Risto Vuorensola: Voihan nenä!

Sivut

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu