Ke 03.09.2014 @ 11:14Katri Olmo

Valoa tekijänoikeusrintamalla

Katri OlmoKatri Olmo on Ylen lakiasiainjohtaja.

Tekijänoikeusjärjestelmämme ei toimi. Tämän käsityksen jaamme Suomessa kattavasti.

Vuosi sitten tehdyn tutkimuksen mukaan kolmasosa vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestelmää toimimattomana. Noin 40 prosenttia katsoo, että se toimii vain kohtuullisesti. Ja vain 24 prosenttia on sitä mieltä, että järjestelmä toimii.  Ylen teettämään kyselytutkimukseen osallistuivat tekijänoikeusjärjestöjen edustajat, tekijänoikeuksien käyttäjät, lainsäätäjä sekä joukko mielipidevaikuttajia.

Lääkkeeksi läpinäkyvyyttä ja sopimuslisenssi

Yle on esittänyt lääkkeeksi järjestelmän ongelmiin yleistä sopimuslisenssiä. Olemme luopuneet lainsäädännön kokonaisuudistuksen vaatimuksesta. Uusi lainsäädäntö edellyttäisi aivan uutta ajattelua ja uusien käsitteiden ja rakenteiden määrittelyä. Tällaista ei ole näköpiirissä. Lisäksi uudistus edellyttäisi kajoamista kansainvälisiin sopimuksiin. Tässä olisi kyse vuosien, ellei vuosikymmenien urakasta.

Sen sijaan yleinen sopimuslisenssi olisi tapa joustavoittaa sopimista. Tekijänoikeuksien käyttäjä, palvelun tarjoaja – esimerkiksi mediayhtiö – ja tekijänoikeusjärjestö voisivat vain sopia jonkin uuden palvelun aloittamisesta. Näin palvelun tarjoaja voisi aloittaa palvelun ja/tai liiketoiminnan nykyistä huomattavasti joutuisammin ja myös kustannukset ennakoiden.

Välttämätön edellytys yleiselle sopimuslisenssille olisi tekijänoikeusjärjestöjen toiminnan läpinäkyvyys. Nyt tekijänoikeuksien käyttäjillä, kuten Yleisradiolla, ei ole tietoa siitä, minkälaisin ehdoin oikeuksia lisenssioidaan muille saman alan toimijoille.

Yle siirryttyä verorahoituksen piiriin tilanne on käynyt kestämättömäksi. Ylen on kyettävä perustelemaan kansalaisille verorahojen käyttö, mutta samaan aikaan lapioimme rahaa tekijänoikeusjärjestöille tietämättä, miten ja millä perusteilla hinnat muodostuvat.

Ainoa lohtumme on, että rahat jaetaan, ainakin jossain määrin, kotimaisille tekijöille ja esiintyville taiteilijoille.

Nykyisen järjestelmän läpinäkymättömyys on ollut omiaan heikentämään alan toimijoiden luottamusta toisiinsa. Luottamus on perusedellytys, jotta yleinen sopimuslisenssi voisi toimia.

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto samoilla linjoilla

Nyt ilmassa on kuitenkin toivoa. Viimeisen vuoden aikana tekijänoikeusjärjestöt, mediayritykset ja teleoperaattorit ovat neuvotelleet verkkotallennuspalveluiden toteuttamisen mallista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut laki ja näin vienyt asiaa eteenpäin.

Ilmapiiri on ollut rakentava, mikä on kaiken kehittämisen perusedellytys. Ainoa miinuspuoli on lainsäädäntö, joka perustuu ongelmien tapauskohtaiseen ratkaisemiseen. Se ei ole kestävällä pohjalla. Mikäli verkkotallennuspalveluita koskevan sopimuslisenssin sijasta olisi valmisteilla yleinen sopimuslisenssi, ratkaistaisiin samalla verkkotallennuksen lisäksi myös muut tulevaisuuden oikeuksien massakäyttöön perustuvat palvelut.

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto julkisti kesäkuussa selvityksen, jossa osoitetaan lähes kaikki samat asiat, jotka ovat olleet myös Ylelle viimeisten vuosien aikana tärkeitä. Selvityksessä on paljon painavaa asiaa. Siinä todetaan, että järjestöjen käyttämät hinnoitteluperusteet eivät ole läpinäkyviä ja että hinnoittelun selkeys ja tiedon saatavuus voisi madaltaa markkinoille tulon kynnystä uusilta palveluilta. Selvityksen mukaan olisi myös hyvä, mikäli tekijänoikeusmaksuja voisi verrata esimerkiksi EU:n sisällä.

Ratkaisevan tärkeä on kannanotto, jonka mukaan tekijänoikeuksien hyödyntämisessä on kysymys sisältöjen – ei jakeluteiden markkinasta. Nyt käytäntö on se, että saman sisällön jakelu esimerkiksi internetissä ja maanpäällisenä tv-lähetyksenä hinnoitellaan erikseen. Viraston näkemyksen mukaan näin ei tulisi tehdä.

Uusia käytäntöjä ja mahdollisuuksia

Ehkä paras mahdollisuus puuttua nykyisiin tekijänoikeuksien käytön epäkohtiin on kollektiivihallintoa koskevan direktiivin täytäntöönpano Suomessa. Tähän liittyvää laki valmistellaan parhaillaan. Direktiivi edellyttää, että tekijänoikeusjärjestöt antavat vuosittain avoimuusraportin.

Ylen kannalta on tärkeää, että raportissa on ilmoitettava järjestön saamat tulot yksilöidysti. Suomen pitää myös määritellä, miten järjestöjä valvotaan. Tulevaisuuden mahdollisuutena näen myös direktiivin esityksen joustavammasta riidanratkaisusta tekijänoikeuskysymyksissä.

Tulevaisuus tarjoaa siis mahdollisuuksia kehittää kotimaista tekijänoikeusjärjestelmää, siten että toimivuuden ydin rakentuu sopimiselle. Toimivassa järjestelmässä eri osapuolet luottavat toisiinsa ja luottamus perustuu avoimeen ja läpinäkyvään tietoon. Laajalle sopimiselle uusissakin tilanteissa olisi lainsäädännön tuki.

Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: Jos osapuolet eivät löydä sopua, voisi palvelun kuitenkin aloittaa esimerkiksi väliaikaisella ratkaisulla, jonka ulkopuolinen riidanratkaisija tarjoaisi joutuisasti ilman vuosia kestäviä oikeudenkäyntejä. Tällainen toimintaympäristö edistäisi ja kannustaisi luovan työn tekemiseen ja hyödyntämiseen.

Asiasanat: 
To 21.08.2014 @ 09:25Atte Jääskeläinen

Kaikille jotain uutta

Atte JääskeläinenAtte Jääskeläinen on Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja ja vastaava päätoimittaja.

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimintamallin uudistus on isojen riskien projekti. Ylen journalismin suurin uhka on kuitenkin se, ettemme uskalla uudistua.

Jos emme kykene tarjoamaan suomalaisille merkityksellisempää journalismia, näivetymme. Jos emme kykene tarjoamaan verorahoille parempaa vastinetta, katoamme.

Siksi muutoksen suurin riski on se, että emme ole riittävän rohkeita. Meidän on kyettävä muuttamaan omaa toimintaamme, koska ihmisten mediankäyttö on muuttunut.

Muutoksen on myös helpotettava arjen työtä ja ennen kaikkea tuotettava vaikuttavampaa journalismia.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan uudessa johtotiimissä  on kaksi täysin uutta jäsentä. Muista kolme on ollut tehtävissään korkeintaan vuoden verran. Kolmella on minun lisäkseni päätoimittajakokemusta Ylen ulkopuolelta.

Neljää aihetoimitusta - Maailmaa, Yhteiskuntaa, Suomea ja Urheilua - vetävät joko täysin uudet tai varsin tuoreet päälliköt.

Kaikkien päälliköiden tehtävät ovat vaihtuneet tai uudistuneet merkittävästi viimeisen vuoden aikana.
 
Nimitykset kertovat, että päälliköt ovat muutoksessa mukana tosissaan itsekin. Tämä koskee meitä kaikkia.

Me päälliköt olemme vastuussa siitä, että uusi organisaatio ei ala rakentaa poteroita. Kun uskallamme uudistaa riittävän rohkeasti ja torjumme uudet poterot, voimme muuttaa yhdessä todeksi muutoksen mahdollisuudet.

Kysyin nimitettäviltä päälliköiltä, mitkä ne ovat. Näin he vastasivat:

Tekemällä rohkeita päätöksiä pysymme kiinni ajassa. Työmme vaikuttavuus vahvistuu. Tekijät vapautuvat uudenlaiseen ajatteluun ja vastuuseen. Hyödytön kilpailu poistuu ja järkevä yhteistyö tulee mahdolliseksi.
 
Jatkamme toimintamalliuudistuksen valmistelua. Tältä pohjalta.

------
Lue Atte Jääskeläisen toukokuun blogi: On ehdittävä myös uudistaa 

Ti 01.07.2014 @ 15:57Ismo Silvo

Yle ravitsee suomalaisen musiikin elinvoimaa

Ismo Silvo on Ylen julkaisujohtaja.

Säveltäjien ja sanoittajien Elvis ry:n toiminnanjohtaja Aku Toivonen kirjoittaa tuohtuneena Ylen ohjelmatoiminnan ja suomalaisten musiikin tekijöiden suhteesta (Selvis 2/2014).

Erityisen ärtynyt hän on Ylen käyttämästä katalogimusiikista tv-ohjelmien yhteydessä. Hänen mielestään Yle pettää lupauksen kotimaisen kulttuurin tukemisesta.

Tuohtuneena kirjoittaessa tosiasiat usein unohtuvat. Todellisuus ja asioiden oikea laita katoavat intoilun alle, faktat vääristyvät ja menee mittakaavan taju. Näin on nyt käynyt valitettavasti Toivosellekin.  Näitä faktoja olisi voinut saada Elviksen kattojärjestöltä Teostoltakin.

Aate jota Toivonen ajaa – kotimaisen musiikkikulttuurin tukeminen – on hieno. Julkisen palvelun Yle ajaa sitä samaa.

Koko Ylen vuosittain saamasta julkisesta rahoituksesta 90 % menee kotimaisen kulttuurin ja sisällön tekemiseen ja sen jakeluun kaikkien saataville. Rahallisesti tämä on yli 400 M€. Viime vuosina Ylen panostus kotimaiseen kulttuuriin on kasvanut sekä absoluuttisena summana että suhteellisena osuutena Ylen kuluista. Yle taitaa tosiasiassa olla ainoa merkittävä kansallinen toimija, joka voi todistaa lisänneensä panostuksiaan kotimaiseen kulttuuriin viime vuosina. Sen toki teemme mielellämme ja tehtävämme mukaisesti.

Ja sitten musiikkipanostuksista. Nekin ovat kasvaneet. Vuodesta 2011 kuluvan vuoden 2014 sopimukseen verraten oikeusmaksut musiikin tekijöille ovat kasvaneet 2,1 M€. Kasvua maksuihin on kolmessa vuodessa tullut liki viidennes!

Toki luvussa on mukana ulkomaisille oikeuksien omistajille suoritetut maksut, mutta kasvu suomalaisille tekijöille on yhtä suuri. Erityisesti tällä kasvulla saadaan lisättyä radiokanavilla soitettua kotimaisen musiikin määrää niin, että kotimaista musiikkia soi kanavillamme tänä vuonna 2014 yhteensä noin 18 000 tuntia. Tämä on viimeiseen tv-maksuvuoteen 2012 verrattuna noin 2000 tuntia enemmän. Eli soitamme nyt noin 5 tuntia enemmän suomalaista musiikkia joka päivä.

Toivosen ärtymyksen erityisenä kohteena on television katalogimusiikki. Ylelläkin on sopimus Epidemic Soundsin musiikin käytöstä tv-ohjelmien yhteydessä. Tämän sopimuksen arvo on jokseenkin sadasosa siitä, mitä Yle maksaa kotimaisille musiikin tekijöille, ja vain murto-osa siitä lisärahakakusta, jonka Yle on suomalaisille musiikin tekijöille viime vuosina kohdistanut. Mittakaavaltaan kyse ei siis ole lainkaan ”suomalaisen kulttuurin ulkoistamisesta” tai ”näivettämisestä” kuten Toivonen pelkää.

Katalogimusiikki on yksi nykymaailman keino musiikin käyttöön silloin, kun musiikki ei ole tv-ohjelmassa sisällöllisesti tai ilmaisullisesti merkittävässä roolissa, kuten useissa asia- ja ajankohtaisohjelmissa. Katalogimusiikilla ei tavoitella autenttisen musiikin syrjäyttämistä ohjelmissa, jossa musiikki on olennainen sisällön osa.

Valitettavasti suomalaiset musiikin tekijät eivät ole tuoneet tällaisia vaihtoehtoja mediayhtiöiden tarjolle. Voisivatko hekin kehittää uusia ratkaisuja ja tuotteita?

Ilokseni voin kuitenkin todeta, että Ylen ja musiikin tekijänoikeusjärjestöjen kesken on tällä hetkellä tulevaisuuteen katsova, uudenlaisia ratkaisuja etsivä yhteistekemisen henki. Molemmilla puolilla on tavoitteena suomalaisen musiikkikulttuurin elinvoima ja läsnäoleva rooli suomalaisten arjessa ja juhlassa. Ylellä ei ainakaan ole yhtään sellaista tulevaisuusskenaariota, jossa suomalaista musiikkia ajettaisiin alas.

Ma 23.06.2014 @ 11:04Teijo Valtanen

Valoisia kesäajatuksia

Teijo ValtanenTeijo Valtanen on Ylen henkilöstöjohtaja.

Juhannuksesta, vuoden valoisimmasta ajasta käynnistyy myös vilkkain lomakausi. Ylessä monet työt jatkuvat vuodenajoista riippumatta kellon ympäri, mutta useimmille meistäkin lähiviikot tuovat ansaitun lepotauon. Jalkapallon ystäville valoisat yöt tarjoavat tänä vuonna MM-tason elämyksiä.

Tätä on odotettu. Lepo tekee hyvää kiireisen kevätkauden jälkeen. Viime päivinä on ollut mukava havaita muitakin aiheita valoisiin ajatuksiin. Niihin kuuluu se, että Ylessä on halua ja kykyä uudistumiseen sekä siihen liittyvään rakentavaan keskusteluun.

Uudistuminen innostaa

Kevään kyselykierrokset henkilöstölle toivat yhtiön johdolle selvän viestin siitä, että muutoksiin on tarvetta ja innostusta. Omat havaintoni eri puolilla taloa viime päivinä vahvistavat tätä tunnetta. Uudistumalla vastaamme sekä nopeisiin muutoksiin asiakkaittemme mediankäyttötavoissa että yhteiskunnan julkiseen palveluun kohdistamiin odotuksiin.

Yhtiön linjaukset vuosille 2015–2017 antavat tekemiselle selkeät painopisteet: Kehitämme työtämme verkko edellä, rakennamme kumppanuuksia ja tehostamme toimintaa. Tehostamisen avulla pidämme talouden tasapainossa Yle-veron jäädytyksestä huolimatta ja vapautamme resursseja uusien asioitten tekemiseen.

Kysymys on myös yrityskulttuurin kehittämisestä, ja se on keskeinen osa uudistusten etenemistä jatkossa. Uudistukset onnistuvat kun ymmärrys muutosten perusteista on olemassa. Jokaisen on myös pidettävä oma ammattiosaamisensa ajantasalla, mutta organisaatiolta vaadittava kyvykkyys perustuu yksilöitten osaamisen lisäksi mm. johtamisen ja toimintatapojen parantamiseen. Käytännössä kyse on usein siitä, että tehdään asioita entistäkin ketterämmin ja ajatellaan tekemisiämme enemmän asiakkaiden kuin oman organisaation kannalta.

Kumppanuudet – uusia mahdollisuuksia

Ymmärrettävästi muutokset aiheuttavat myös huolta ja epävarmuutta kuten talon sisällä käyty keskustelu Uuden Päivän tuotannon siirtymisestä kumppaniyhtiölle osoittaa. Kun Yle haluaa ottaa vastuuta myös koko media-alan kehittymisestä ja luoda kampuksia uuden toiminnan ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi, joutuu henkilöstökin laajentamaan näkökulmaa totutusta. Meidän on opeteltava tekemään vähemmän itse ja enemmän kumppaneiden kanssa.

Tämänkin suhteen olen luottavainen mm. viimeviikkoisten kokemusten pohjalta. Yhtiön johto ja henkilöstön edustajat ovat olleet Uuden Päivän ratkaisusta osittain eri linjoilla, mutta keskusteluyhteydet ovat kunnossa ja myös kumppanuuksiin ja kampusten kehittymiseen liittyvät mahdollisuudet alkavat nousta esiin keskusteluissa.

Valoisiin kesäajatuksiini kuuluu näkymä, jossa onnistuneet kumppanuudet ja kampukset luovat suomalaiselle av-alalle uusia kansainvälisen tason mahdollisuuksia, kasvua ja lisää hyviä työpaikkoja, jotka voivat tarjota osaajille jopa enemmän kehittymismahdollisuuksia kuin Yle yksinään voisi. Tätähän Yle kumppanuuksilla tavoittelee! Tarvitsemme kumppaneita myös täydentämään osaamistamme, kun emme enää voi omaa toimintaamme kasvattaa.

Rentouttavaa ja valoisaa kesää kaikille!

Ti 17.06.2014 @ 11:35Marika Kecskeméti, Jonna Ferm, Reijo Perälä

Pride-viikko Ylellä - vahva panos ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun

Tyttö kertoo vanhemmilleen, pojat joutuvat kadulle, miespari saa lapsen.

Mistä syntyy homofobia, minkälaista on olla seksuaalivähemmistöön kuuluva urheilija, miten Suomessa suhtauduttiin homoihin 60-luvulla? Pride-teema näkyy Ylen kanavilla kesäkuun viimeisen viikon ajan.

Kansainvälisia dokumentteja, tv-ensi-iltoja, kotimaisia keskusteluja, draamaa. Conchita, Almodóvar, Stephen Fry, Jani Toivola, Susanna Helke ja kymmenet muut. Kaikki ihmisoikeusasialla Ylen Pride-viikolla.

Pride-viikon sisältökokonaisuuksien tarkoituksena on lisätä tietoa ja sitä kautta ymmärrystä ja edistää suvaitsevaisuutta. Pride-viikko auttaa ihmisiä kohtaamaan oudon ja erilaisen, rohkaisee olemaan oma itsensä ja hyväksymään lähimmäinen sellaisena kuin hän on.

Teemaviikon tehtävänä on myös hälventää häpeää ja ahdistusta, kertoa ja kuvata iloa, jonka kokee, kun on hyväksytty ja ylpeä omasta erilaisuudestaan.

Aihekokonaisuutta lähestytään monella eri kerrontatavalla: dokumentein, henkilökuvin, haastatteluohjelmin, komedian ja eurooppalaisen laatuelokuvan keinoin. Mukana on sekä kansainvälisiä että kotimaisia ohjelmia, nuoria ja iäkkäämpiä ihmisiä ja arkistokatsaus vuosikymmenien takaiseen Suomeen.

Yle Puheessa käy viikon aikana vieraita yhteiskunnan eri sektoreilta puhumassa esim. seksuaalivähemmistöistä työelämässä ja urheilujoukkueissa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasiat ovat ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja sekä Suomessa että globaalisti. Yle haluaa ottaa osaa keskusteluun vähemmistöjen asemasta.

Marika Kecskeméti, ohjelmapäällikkö, Yle Teema
Jonna Ferm, ohjelmapäällikkö, Yle Puhe
Reijo Perälä, ohjelmapäällikkö, Yle Areena ja Elävä arkisto

Ma 09.06.2014 @ 07:56Gunilla Ohls

Suomalaisen media-alan tulevaisuus – edistyä, uudistua vai olla rohkea?

Gunilla OhlsGunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi toukokuussa sidosryhmiensä näkemyksiä tulevaisuudesta joukkoistamalla tiedonkeruun avoimelle wiki-alustalle. Ministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto on jäsennetty kolmentasoisia vaihtoehtoisia muutoksia kuvaavasti: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi.

Millaisia muutoksia maamme media-alalla tarvitaan, jotta suomalaisen median elinvoimaisuus turvataan ihmisten mediakäytön muuttuessa, kilpailussa globaaleja toimijoita vastaan?

Juuri nyt on erityisen tärkeää tukea kotimaisen media-alan toimijoita. Suomessa tarvitaan kaupallisesti kannattavia digitaalisia sisältöjä.  Ylen näkökulmasta monimuotoinen kotimainen media-tarjonta on kaikkien etu.

Mediayritysten kohtaamien haasteiden pohjalta ehdotamme, että 

  • Suunnataan määräaikainen median innovaatiotuki digitaalisten sisältöjen, julkaisutapojen ja kaupallisten hyödyntämismenetelmien kehittämiseen. Innovaatiotuki palvelisi sekä perinteisiä kaupallisia toimijoita että uusia media-alan start-upeja.
  •  Perustetaan sisältöteollinen ohjelma kotimaisen digitaalisen sisältötuotannon erilaisten ansaintamallien juurruttamiseksi ja laajentamiseksi käytäntöön. Kootaan media-alan yritykset, oppilaitokset ja muut media-alan toimijat kehittämään digitaalisen median tuottamista ja kaupallistamista. Vahvistetaan julkisrahoitteisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyötä. 
  • Rohkeassa tulevaisuudessa valtakunnallisten (ml. Yle) ja alueellisten mediayritysten ympärille muodostuu digimedian tuotanto- ja kehitystoimijoiden verkosto, jossa niin mediayritykset kuin kansalaisyhteiskunnan yleishyödylliset toimijat voivat kilpailla keskenään taloudellisen ja sosiaalisen arvon tuottamisessa.


Kaikki ehdotuksemme kaupallistamisesta ja ansainnasta viittaavat kaupallisten mediayritysten tulojen lisäämiseen, eivät Ylen tuloihin. Media-ala Suomessa tarvitsee enemmän ennakkoluulottomia ratkaisuja ja lisää epäpyhiä alliansseja.

Ylen ja muiden media-alan toimijoiden näkemykset median sisältötuotannon tulevaisuudesta.
Ylen kommentit kokonaisuudessaan löytyvät wikin eri osioista: Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020

Ke 04.06.2014 @ 13:56Marit af Björkesten

Rankkoja ja arvokkaita tarinoita

Marit af BjörjestenMarit af Björkesten on Svenska Ylen johtaja.

Vanhin oli täyttänyt seitsemänkymmentä, nuorimmat olivat koululaisia. Monet olivat jättäneet ikävät muistot taakseen, toiset painiskelevat niiden kanssa päivittäin vielä vuosikymmentenkin jälkeen. Suurin osa oli yrittänyt hakea apua, mutta harva oli sitä saanut.

Kaikilla heillä oli yksi yhteinen tekijä – halu ja uskallus kertoa oma tarinansa kiusaamisesta. Ja ollaksemme rehellisiä, tämä tarve oli paljon suurempi kuin osasimme kuvitellakaan, kun päätimme nostaa kiusaamisen teemaksi kaikilla Svenska Ylen kanavilla.

Kun suunnittelimme viikon kestävää joukkoistamisprojektiamme #TaDetPåAllvar – Fixa mobbningen toimittajat kuvittelivat saavansa muutamia tarinoita, jotka avartaisivat käsitystämme kiusaamisen syistä ja seurauksista.

Näitä henkilökohtaisia kertomuksia tulvi kuitenkin ovista ja ikkunoista, ja vielä sellaisella vauhdilla että jouduimme haalimaan lisäapua, jotta saisimme tarinat julkaistua verkossa. Samaan aikaan Vegan, Extremin ja Yle Femin ohjelmantekijät käsittelivät teemaa eri näkökulmista lukuisissa ohjelmissaan.

Joukkoistaminen tuo asiantuntemusta, syvyyttä, koskettavuutta

Satoja kertomuksia luettiin, kuunneltiin, katseltiin ja jaettiin kymmeniä tuhansia kertoja. Sosiaalisessa mediassa yksi toisensa jälkeen rohkaistui kertomaan omista kokemuksistaan. Tarinapankkimme kertomukset ovat aika rankkaa luettavaa, mutta moni kertoo saaneensa lohtua muiden kokemuksista.

Myös muut kuin kiusaajat ja kiusatut ovat ottaneet yhteyttä ja kiittäneet keskusteluista ja niistä työkaluista, jotka nousivat esiin projektin aikana. ”Tämä jos jotain on julkista palvelua” kirjoitti eräs netin käyttäjä. Samaa mieltä ovat myös kiusaamisen parissa työskentelevät järjestöt, jotka parhaillaan keskustelevat kanssamme siitä miten materiaalia voisi hyödyntää jatkossakin, esimerkiksi opettajien koulutuksessa.

Joukkoistaminen ei ole helppoa, eikä aina ihan halpaakaan. Kun se onnistuu, panokset kuitenkin moninkertaistuvat. Fixa mobbningen-toimitus koostui alun perin kuudesta ihmisestä. Verkon kautta osallistaminen toi hetkessä satoja tekijöitä, jotka kaiken lisäksi toivat projektiin sellaista syvyyttä, asiantuntemusta ja koskettavuutta, jota emme olisi saaneet aikaan omin päin.

Ylen uudistetussa strategiassa mennään verkko edellä, jotta tavoitamme suomalaiset paremmin. Mutta tavoittamisen lisäksi verkko tuo myös mahdollisuuden tehdä aiempaakin merkittävämpiä ja puhuttelevampia sisältöjä.

Vaikka viimeisten projektiemme nimet ovat olleet kunnianhimoisesti Fixa högskolan ja Fixa mobbningen, Ylen tehtävä ei tietenkään voi olla suurten yhteiskunnallisten ongelmien poistaminen. Kiusaaminen taitaa jatkua sekä kouluissa, että työpaikoilla tämänkin jälkeen.

Uskomme kuitenkin, että lukijoiden, kuuntelijoiden ja katsojien kanssa tehty yhteistyö on mielekäs tapa luoda palikoita, jotka voivat olla osa paremman yhteiskunnan rakentamista. Hyvä alku on jo se, että ainakin yksi entinen kiusaaja kertoi pyytäneensä anteeksi löydettyään tarinapankistamme liiankin tutun kuvauksen nuoruudestaan.

Ti 27.05.2014 @ 15:49Ismo Silvo

Yle ja kaikki

Ismo SilvoIsmo Silvo on Ylen julkaisujohtaja.

Yle palvelee kaikkia. Yle on kaikkien Yle!

Ennen kaikki oli näpeissä. Nyt kaikki murentuu pieniksi. Ennen kaikki saavutettiin broadcast-jakelulla. Nyt kaikilla on jos jonkinlaisia tapoja ja laitteita median vastaanottoon. Ennen kaikki katsoivat ja kuuntelivat yhtaikaa, nyt kuka milloinkin. Ennen kaikilla oli paikkansa, ainakin kaavioissa, nyt kaikki on levällään läjässä.

Äskettäin tuli postia viranomaisilta.

Viesti oli, että saamenkielisiä uutisia lähetetään televisiossa joko liian myöhään tai liian aikaisin. Sillä ei ollut merkitystä, että nämä lähetykset ovat kaikille kaiken aikaan saatavilla Yle Areenasta. Perusviesti oli, että vain hyvä televisiolähetysaika merkitsee. Ja että julkisen palvelun perusidea ”kaikille yhtäläisin ehdoin” tarkoittaisikin oikeasti ”kaikille kaikki yhtaikaa ehtoolla”.

Parhaan lähetysajan merkitys

Miksi siis edelleen monet ajattelevat niin, että kaikkia voidaan palvella vain perinteisessä prime timessa?

Tilastot osoittavat, että kaikki eivät ole prime timessa. Vai onko kyse lainkaan palvelusta tai jakelun tehokkuudesta? Kun erilaisille sisällöille vaaditaan hyvää lähetysaikaa, tarkoitetaanko silloin oikeasti jotain muuta kuin käyttäjää palvelevaa jakelutehokkuutta?

Tämä oli mielessä myös torstaina 22.5. viittomakielisessä mediaseminaarissa, jossa pohdittiin Ylen kykyä ja halua palvella kuuroja.

Kun Yle sanoo olevansa kaikkien Yle, sillä tarkoitetaan, että kaikki suomalaiset tavoitetaan. Tämä vaatii jakelutehokkuutta, suomalaisten ja heidän odotustensa tuntemusta, tarkkaa käyttödataa, fiksuutta palvelusuunnitteluun.

Kaikkien näppeihin saamisessa olemmekin aika hyviä, se on sanottava. Parannettavaa on, herpaantua ei saa, maailma käy vaikeammaksi. Mutta jos näinä pirstaloitumisen aikoina kolme neljästä suomalaisesta seuraa päivittäin jotain Ylen palvelua, on se hyvä näyttö palvelukyvystä.

Osumatarkkuutta ja näyteikkunaa

Ylen kokeminen kaikkien Yleksi ei perustu kuitenkaan yksinomaan palvelutehokkuuteen. Kaikki ei liioin ole osumatarkkuuksien summa.

Kaikkien Yle on kaikkien kokemusta omasta osallisuudesta Ylen tarjonnassa. Kaikkien tulee nähdä ja tuntea, edes hetkittäin, itsensä osana Ylen tarjontaa ja sisältöjä. Kaikilla on halu ja tarve tulla osaksi näyteikkunan ylöspanoa. Se kertoo arvostuksesta. Se luo kokemuksen, että kaikkien identiteetti on hyväksytty, tasa-arvoinen ja läsnä Ylen tarjonnassa.

Siksi se lähetyksen prime time on niin tärkeä. Ei sillä osumatarkkuutta enää varmisteta. Mutta antamalla kaikkien näkyä hyvään lähetysaikaan Yle viestii arvostavansa kaikkia. Kaikilla julkisen palvelun käyttäjillä on tarve tasa-arvon kokemiseen ja sen näkymiseen. Luottamus Yleen säilyy ja kasvaa tästä kokemuksesta.

Juuri hyväksytyn strategian mukaisesti meidän on ryhdyttävä pohtimaan, miten sovittaa yhteen jakelutehokkuus monen vaihtoehtoisen väylän maailmassa, osumatarkkuus pienenevien käyttäjäryhmien arjessa ja arvoista kertovat näyteikkunat.

Kaikkia ei voi palvella samaan aikaan. Kaikilla tulee olla näkyvyys Ylessä.

To 22.05.2014 @ 16:16Atte Jääskeläinen

On ehdittävä myös uudistaa

Atte JääskeläinenAtte Jääskeläinen on Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja ja vastaava päätoimittaja.

Viime viikolla maailman mediataloissa alkoi kuhina. Buzzfeed julkaisi The New York Timesin sisäisen raportin, joka analysoi tylyin iskuin maailman yhden arvostetuimman toimituksen nykytilaa. Uudet kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta.

“Journalismimme etumatka kaventuu”, tulkitsi 96-sivuinen raportti, jonka tekijätiimissä oli kustantajan poika ja todennäköinen vallanperijä.

Unohtuvatko isot kysymykset?

Toimitusten päälliköt olivat olleet avoimia. Tulevaisuuden miettimiseen ei ole arkikiireissä aikaa kenelläkään. Maailman parhaan lehden tekeminen on niin kiihkeää työtä, että se muuttuu älylliseksi laiskuudeksi suurissa kysymyksissä. “Se on työtä, joka on meille tuttua ja mukavaa, ja me osaamme sen. Sen varjolla laiminlyömme varsinaisen vaativan työn ja suuret kysymykset: Millaisiksi haluamme tulla? Miten meidän pitää muuttua"?
 
The New York Times on sanomalehdille kuin BBC meille, esikuva ja edelläkävijä. Sen tekemisiä myös verkossa on ihailtu, seurattu ja matkittu.  Sisäisen raportin maalaama kuva on täysin toisenlainen. Mahdollisuuksia olisi vaikka mihin, mutta niitä ei kyetä tai edes haluta käyttää, kun aika menee arjen pyörittämiseen.

Me Ylessä olemme olleet yleisradioyhtiöiden joukossa edelläkävijöitä.  Olemme tehneet kovaa työtä, jotta muuttuisimme ja kykenisimme palvelemaan suomalaisia paremmin. Kymmenen vuoden ajan säästimme, muutuimme ja onnistuimme.

Käsite: ”The Yle Model”

Tutkimukset osoittavat, että olemme Suomen johtava toimitus. Sisältömme tavoittaa suomalaiset edelleen yhtä hyvin kuin seitsemän vuotta sitten, joka on sirpaloituvassa mediamaailmassa hyvä saavutus. Tyytyväisyys sisältöihimme on lisääntynyt, kertovat tutkimukset.

Olemme kansainvälinen esikuva. “The Yle model” on käsite, josta puhutaan yleisradioyhtiöiden joukossa. “Very inspiring – and shocking”, kuvasi EBU:n  monimediaisen uutistyön projektin vetäjä kansainvälisen vierailujoukon tunnelmia  kahden päivän vierailunsa jälkeen Pasilassa. Osa The New York Timesin raportin kritisoimista asioista on meillä hoidettu paremmin.
 
Tästä saavutuksesta olisi mukava jäädä nauttimaan. Keskittyä päivittäiseen journalistiseen työhön ja hengähtää hetki.

Mutta meidänkin käsissämme on raportti. Se on oman henkilökunnan kuvaus siitä, miten he haluaisivat Ylen muuttuvan.

Muutosten 1000 toivetta

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan henkilöstö on lähettänyt yhtiön johdolle yli tuhat toivetta muutoksista. Joukosta erottuu kaksi pääviestiä.

  • Ensimmäinen: Suuri joukko yleläisiä haluaa, että muutumme nopeammin. Oma henkilökunta haluaa, että Yle on jatkossakin relevantti suomalaisille, vaikka tiedonvälitys siirtyisi kokonaan verkkoon ja television rooli muuttuisi dramaattisesti. Osa on jo tuskastunut muutoksen hitauteen.
  • Toinen: Tekemisestä kaikkiin välineisiin on tullut liian monimutkaista, siinä tarvitaan liian paljon sopimista ja koordinaatiota. Yleläiset haluavat yksinkertaisemman ja selkeämmän toimintamallin, jossa tekijöihin luotetaan.

Emme voi vain jäädä tyytyväisinä nauttimaan saavutuksistamme. Maailma ympärillämme kehittyy. Ihmisten mediankäyttö muuttuu. Yleläiset ansaitsevat ympärilleen toimivamman, joustavamman organisaation, jossa saadaan aikaan vaikuttavampaa journalismia.

Siksi olemme käynnistäneet suurimman projektimme vuosiin. Uudistamme Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimintamallin.
 
Visio uudesta toimintamallista on nyt julkistettu, mutta työ on vasta alkanut. Mallia arvioidaan, henkilöstön hyvät ideat otetaan huomioon, sitä parannellaan. Paljon yksityiskohtia pitää vielä ratkaista, mutta pidetään tavoite kirkkaana.

Tavoitteena on, että suomalaiset saavat yhteiseltä Yleltään vaikuttavaa, laadukasta ja maailmanluokan journalismia myös uusissa välineissä, silloin ja siten tarjottuna kuin ihmiset haluavat. Verorahoja on aina käytettävä tehokkaasti ja tavalla, joka kestää kaiken vertailun ja kriittisen tarkastelun.

Asiasanat: 
Ma 19.05.2014 @ 08:46Ville Vilén

Kansainvälistyminen vaatii kumppanuuksia

Ville Vilén Ville Vilén on Ylen Luovat sisällöt -yksikön johtaja.

Media-alan kehittäminen on Ylen tuoreessa tulevaisuuskuvassa yksi kolmesta painopisteestä. Suomalaista mediaa pitääkin kehittää kohti kansainvälistä tasoa. Se puolestaan vaatii yhteistyötä, kumppanuuksia, kuten esimerkit maailmalla menestyneistä sisällöistä osoittavat.

Ruotsin SVT:n ja Tanskan DR:n lippulaiva Silta kaikkine versioineen on erinomainen esimerkki tuotantoyhtiöiden, lahjakkaiden yksilöiden, jakelijoiden ja tietysti julkisen palvelun yhtiöiden yhteistyöstä.

Kiinnostus kääntyi Pohjolaan

Onnistumisessa yhdistyi ruotsalainen ja tanskalainen draamaperinne sekä rohkeus luottaa alkuperäiskieliin. Vaikka alun perin ruotsalaisten ajatuksena oli vain päästä Tanskan markkinoille, niin yli 200 maahan levinnyt Silta on kiistatta tuonut mainetta pohjoismaiselle julkiselle palvelulle ja sen kykyyn ottaa riskejä.

Mielenkiintoista on myös se, että alkuperäisen sarjan tekijät huomasivat vasta ranskalais-brittiläisestä versiosta koskettaneensa vieläkin suurempaa teemaa; naapurimaiden ennakkoluuloja toisiaan kohtaan.

Vallanlinnakkkeen, Borgenin tuottaja puolestaan taisi aikoinaan ilmoittaa syövänsä hatullisen, jos sarja myytäisiin ulkomaille. Toivottavasti hatullinen maistui. Joka tapauksessa on selvää, että heidän ansiostaan katseet ovat kääntyneet myös Norjan, Islannin ja Suomen suuntaan.

Yle ei ole olleet kovinkaan aktiivinen kansainvälisen ohjelmayhteistyön saralla. Kulttuuri ja kieli ovat olleet hyviä tekosyitä keskittyä kotimaan markkinoihin ja niinhän lakikin määrää.

Maailma on kuitenkin muuttunut. On selvää, että Ylellä on roolinsa kotimaisen sisällön vientiponnisteluissa. Oikea resepti vaatii hyvää yhteistyötä koko alan kanssa ja oman äänen löytämistä. Suomalainen valttikortti saattaa löytyä yllättävästäkin hihasta.

Yhteispelin paikka ulko- ja sisäkentillä

Vaikka takamatka on pitkä, olemme nyt aktivoituneet.

Yksi tuoreista Yle-vetoisista kansainvälisistä projekteista on Tampereella kevään aikana rakennettu Kadonnut Joulupukki (Rescuing Santa). Kyseessä on ns. scripted turn key -tuotanto. Lyhyesti se tarkoittaa sitä, että olemme rakentaneet valmiin tuotantotavan käsikirjoituksineen, lauluineen, lavasteineen ja rekvisiittoineen. Siihen voi tuoda omat näyttelijät toteuttamaan jouluisen seikkailutarinan omalla kielellä, alkuperäisissä olosuhteissa. Tuotantotapa on ollut käytössä ennenkin, mutta se on selkeästi kiinnostava kansainvälisesti. Ja joulupukkihan on meidän omamme.

Kehitystyö on Ylen, Aito Median ja Lontoossa asustavan Small Worldin yhteistyötä. Ylen kannalta olisi erityisen hienoa olla edistämässä kansainvälisen sisällön tekemistä Suomessa ja tässä tapauksessa Mediapoliksessa. Sitä paitsi suomalaiset saavat nauttia tämän huikean seikkailun jo ensi jouluna.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kansainvälistymisen tie on pitkä ja pikemminkin kestävyyslaji kuin pikamatka. Se vaatii Yleltä hyvän yhteispelin paitsi kumppaneiden kanssa, myös sisäkentällä.

Sivut

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu