Ma 21.09.2015 @ 09:38Ville Vilén

Ylen sivistystehtävä on tärkeämpi kuin koskaan

Ville Vilén on Luovat sisällöt -yksikön johtaja.

Sivistys on vaikea sana. Sille ei ole juurikaan vastineita muissa kielissä ja se herättää mielleyhtymän tyhmästä kansasta, jota viisaampien täytyy sivistää.

Sivistyksen kantasana on civis eli kansalainen, mutta sivistys on muutakin kuin tiedon kaatamista kansalaisen tyhjään päähän. Siihen kuuluu myös avarakatseisuus, henkinen kasvaminen ja sydämen sivistys.

Ylellä on laissa määritelty sivistystehtävä. Yhtiön tulee ohjelmistossaan ottaa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat sekä tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Laki on viisaasti kirjoitettu ja sanat ovat painavia. Se, miten tehtävää toteutetaan tässä ajassa, riippuu tietenkin tulkinnasta ja tulkitsijasta. Suomessa yleisradiolaki on kirjoitettu monia naapurimaitamme väljemmäksi, joten on selvää, että erimielisyyttä tulkinnasta syntyy.

Tulkitaanpa Ylen sivistystehtävää miten tahansa, siinä on syvä inhimillisyyden pohjavire. Ihmisen arvostaminen on myös yksi yhtiön arvoista.

Yhtiön arvoihin kuuluu myös riippumattomuus. Se tarkoittaa sellaista journalistista otetta, jossa ei oteta puolia vaan tarjotaan foorumi tärkeimpien asioiden käsittelylle ja haastetaan käsittelijät.

Journalisti ei voi tehdä työtään uskottavasti olemalla vahvasti jotakin mieltä asioista, jotka eivät ole faktoja vaan mielipiteitä. Tässä meidän täytyy olla erityisen tarkkoja. Esimerkiksi maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa mielipiteet, arvot ja faktat ovat sekoittuneet pahasti ja sosiaalinen media hämmentää soppaa

Ylen sivistystehtävä on tärkeämpi kuin koskaan.

----

Tutustu Yle-lain määrittelyyn Ylen tehtävästä.

Ti 08.09.2015 @ 09:31Ismo Silvo

Hätäapu-Yleä ei Suomi tarvitse

Ismo Silvo. Kuva: YleIsmo Silvo on Ylen julkaisujohtaja

Suomi keskustelee jälleen Ylen roolista ja resursseista. Hyvä niin. Julkisen palvelun elinvoima kumpuaa yhteisönsä kiinnostuksesta. Kansallinen keskustelu on julkisen palvelun menestyksen ravinto ja kehityksen valo!
 
Kuten muihinkin aatteisiin, suhtaudutaan julkisen palvelun yleisradioaatteeseen usealla tavalla. Keskustelussa esiintyy muutama perustapa ymmärtää Ylen rooli. Minä luokittelen nämä suhtautumistavat kolmeen aatemalliin: yhteisen julkisuuden Yle, kulttuuripoliittinen Yle ja hätäapu-Yle. Nämä ovat kuin kolme sisäkkäistä venäläistä puunukkea, ensimmäinen laajimpana ja muut pienenevästi sen sisällä.
 
Yhteisen julkisuuden yle-aatteen idea perustuu ihmisten tasa-arvoon yhteiskunnan ja kulttuurin jäseninä. Kaikkien on voitava kokea, edes hetkittäin, itsensä osaksi julkista yhteisöä. Kaikilla on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi ja osallistua julkiseen keskusteluun. Tässä yhteisessä julkisuudessa demokratia tekee päätöksiään ja synnyttää arvostuksiaan.
 
Yhteisen julkisuuden yle-aate ei lähtökohtaisesti vilkuile sivuille eikä katso mitä muu mediamarkkina tarjoaa.  Yhteisö määrittää, millaista viestintää ja kulttuurisisältöä tuotetaan. Tällaisen Ylen tavoitteenasettelu on poliittista, ja tämän yle-aatteen mukaan hyvin toimiva julkinen palvelu on osa hyvin toimivaa julkista demokraattista yhteiskuntaa.
 
Kun tämä uloin kuori kierretään auki, sisältä löytyy kulttuuripoliitinen yle-aate. Se on toinen tapa ymmärtää Ylen tehtävä. Se on edellistä suppeampi, eikä se olisi kaikkien Yle. Se ei tavoittele korkeita demokratian ja tasa-arvon ihanteita, vaan tarjoaa yhden keinon hoitaa kansallista media- ja kulttuuripolitiikkaa. Yle on tässä ajattelussa veroin rahoitettu elinkeino- ja toimialapoliittinen instrumentti, jolla tuotetaan suomalaista mediasisältöä ja kulttuuria. Yle on tietyn suuruinen poliittisesti päätetty huoltovarmuusinvestointi suomalaiseen kulttuuriin.
 
Sisimpänä pienimpänä puunukkena on hätäapu-yle. Julkisen palvelun tehtävänä on tämän näkemyksen mukaan tehdä se, mikä kaupallisesti toimivalta medialta jää tekemättä.  Demokraattinen yhteisö luovuttaa Ylen toimeksiannon poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. Yle varmistaa sen, että kaikki tarpeellinen viestintä minimissään tulee tarjotuksi. Näin Yle hätäapuna tai mediakentän hengenpelastajana valvoo, että mikään välttämättömäksi katsottu mediapalvelu ei kokonaan häviä upoksiin.
 
Tämän aatteen Yle olisi kuin erikoiskirjasto, joka tarjoaa spesialiteetteja pienelle joukolle, jos kaupallinen media onnistuu hyvin, ja hätäapua suuremmalle joukolle, jos kaupalliset ajat ovat huonot. Hätäapu-yle ei ylety tavoittamaan yleistä ja yhtäläistä julkisuutta.  Missään Länsi-Euroopan demokratiassa ei tällaista julkisen palvelun mallia ole valittu.
 
Suomi on valitsemassa itselleen sopivinta Yle-ratkaisua. Tähän saakka on päädytty valitsemaan yllä olevista ensimmäinen, yhteisen julkisuuden Yle. Yhteiseen julkisuuteen perustuvalla toimeksiannolla on kyetty saamaan käytännössä koko suomalainen yhteiskunta julkisen viestintäyhteisön piiriin. Samalla Yle on kanavoinut varoja suomalaiseen kulttuurituotantoon enemmän kuin mikään muu yksittäinen toimija. Lisäksi on voitu varmistaa erityispalvelut, joita kukaan muu toimija ei ole tuottanut.
 
Yhteisen julkisuuden yle-aatteen juuret ovat liberaalin oikeusvaltion ideassa. Julkinen palvelu synnytettiin aikanaan osaksi tasa-arvoisten ihmisten oikeusvaltiota, ei osaksi mediamarkkinaa. Eurooppalaiset demokraattiset oikeusvaltiot ovat kerta toisensa jälkeen päätyneet tämän mallin taakse. Kun katsoo maailmaa ympärillämme, en voi kuin todeta, että nyt jos koskaan tätä Yle-aatetta on tarve ja velvollisuus viedä tulevaisuuteen.

Ke 02.09.2015 @ 08:32Gunilla Ohls

Yle on Suomen kokoava voima

Gunilla Ohls Gunilla Ohls on Ylen strategiajohtaja.

Yle on aina vienyt mediaa uuteen aikaan ja vuosikymmenten jalanjäljet ovat vaikuttavat. Jaetut, yhdessä koetut hetket ovat lähes yhdeksänkymmenen vuoden ajan muokanneet kansakuntaamme. Ja jokainen meistä kantaa Yle-muistoja mukanaan.

Kun internet murtaa olemassa olevat rajat, niin kansalliset kuin teknologiset, olemme jälleen uuden edessä. Sekä media-ala että koko yhteiskunta joutuvat miettimään, miten tästä selvitään.

Sanomalehtien digitulojen kasvu korvaa vain osan niiden printtitulojen menetyksestä. Uutisten tapakäyttö murenee samalla kun sosiaalisen suosittelun merkitys kasvaa. Uudet alalle tulijat, kuten YouTube ja Netflix, ovat vakava uhka perinteisten televisioyhtiöiden ansainnalle. Esitysoikeuksista kilpaillaan uusien globaalien toimijoiden kanssa. Suomessa kaiken lisäksi talouden jatkuva taantuma lisää kaupallisten mediayhtiöiden ahdinkoa. Viikoittaiset uutiset irtisanomisista ja uusista fuusioista vetävät hiljaiseksi.

Anssi Vanjoen johtama työryhmä pohtiikin syksyn kuluessa suomalaisen median toimintaedellytyksiä. Ensi vuonna liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner saa erillisen selvityksen Ylen tehtävästä ja roolista. On hyvä, että median tilannetta tarkastellaan laaja-alaisesti ja monesta näkökulmasta.
 
Samalla on tärkeää vaalia vuosien aikana rakennettuja, ainutlaatuisia arvoja ja toimintatapoja. Yle on poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton ja läsnä sekä maailmalla että koko Suomessa. Ylellä on valtavat arkistot ja tekninen osaaminen toteuttaa suuria tuotantoja ja tapahtumia. Ylellä on monta tietä suomalaisten sydämiin. Näistä elementeistä Ylen merkityksellisyys on rakentunut.
 
Mikä on Ylen tulevien vuosien suunta? Viimeaikaiset uudistukset, kuten Vaaligalleria, Uutisluokka, Yle Tunnus ja Yle Folk ovat hyviä esimerkkejä tulevasta. Ylen oikeutus tulee suomalaisten hyvästä palvelemisesta. Tämä ei hoidu juhlapuheilla ja korulauseilla, vaan teoilla, joilla on merkitystä.

Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuksia tehdä entistä koskettavampaa ja vaikuttavampaa sisältöä. Ylen tarjoama julkinen palvelu on tässäkin ajassa jokaisen suomalaisen oikeus. Olisi outoa ajatella, että Yle ei tämän päivän myllerryksessä kaikin voimin pyrkisi vastaamaan suomalaisten uusiin tarpeisiin.

Yle ottaakin tulevaisuuden haasteet rohkeasti vastaan. Aiomme edelleen olla Suomen kokoava voima. Mitä enemmän ihmisten mediankäyttö sirpaloituu ja yhteiskunta moninaistuu, sitä haastavampi tämä tehtävä on. Mutta kansakuntamme tarvitsee ehkä kipeämmin kuin koskaan liimaa ja yhteen hitsaamista. Lupaamme tehdä kaikkemme, että suomalaisilla jatkossakin on yhdessä koettuja hetkiä ja mahdollisuus kuulua yhteen.

Olemme koko kansan Yle ja haluamme että jokainen suomalainen kokee Ylen omakseen. Tämä ei tapahdu itsestään, eikä pelkästään perinteisillä sisällöillä ja perinteisten televisio- ja radiokanavien voimin. Mahdollisuudet kuluttaa ja itse tehdä mediasisältöjä milloin ja missä vaan, vaativat Yleltä perinteisten toimintatapojen radikaalia muuttamista.

Ilman läheistä vuorovaikutusta suomalaisten kanssa, ilman merkittävää palvelukehitystä ja ilman yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kasvava joukko suomalaisia uhkaa jäädä ilman henkilökohtaista suhdetta Yleen. Vastuumme on tehdä parastamme, jotta ihmiset kokevat saavansa vastinetta rahoilleen.

Suomi ansaitsee jatkossakin moniäänisen ja laadukkaan mediatarjonnan kansalaisilleen. Ylellä on tässä selkeä missio. Haluamme olla ihmisten Yle, hyvä kumppani suomalaisten asialla.

To 06.08.2015 @ 08:28Risto Kuulasmaa

Yle laskeutuu tornista

Risto Kuulasmaa. Kuva: YleKutsumme tänään suomalaiset mukaan tekemään uutta Yleä.
 
Toivotamme syksyn aikana kaikki tervetulleeksi tekemään kansalaismediaa. Rikastamme Ylen perinteistä tarjontaa kuratoimalla suomalaisten itse tuottamaa uutta sisältöä suuren yleisön tietoisuuteen. Kuka tahansa voi hakea mukaan omalla materiaalillaan. Porkkanana tarjoamme hankkeille pienrahoitusta, jonka kohteista päättää tekijöistä koostuva raati. Euroopan yleisradioyhtiöt seuraavat mielenkiinnolla, Yle näyttää nyt tietä muuttuvassa mediakentässä. Jaamme Ylen verkon, television ja radion käyttöön niille, joilla on halu luoda, ilmaista ja osallistua.
 
Millaista sisältöä on luvassa? Monenlaista. Kokeilevaa, monitasoista, monipuolista. Syntyy julkaisukanava kansalaisjournalismille, mediakoulujen nuorille toivoille, ulkomaankirjeenvaihtajille ja kansalaisyhteiskunnan aktiiveille. Tavoitteena on synnyttää tekijöiden verkosto, jossa luodaan uutta, tuetaan toisia ja lainataan osaamista. Kaivamme esiin uudet uunot, karpot, kummelit ja smoukahontasit. Sivutuotteena syntyy mahdollisuus purkaa median tekijöiden Helsinki-keskeisyyttä ja vahvistaa maakunnan ääntä ylpeästi kotiseutua edustaen ja reippaasti kotiinpäin vetäen.
 
Youtubessa on yli puoli miljoonaa suomalaista kanavaa. Yleisöllä on yleisö. Kuluneen kahden vuoden aikana on nähty tubettajien esiinmarssi ja kaupallisen television mullistus. Käynnissä on jo pidempään jatkunut alle kolmikymppisten kiihtyvä joukkopako television ääreltä verkkopalveluihin. Samaan aikaan moni nuori haaveilee urasta media-alalla. Nyt ei saa jämähtää, etenkin Ylelle tarjoutuu mahdollisuus kokeiluun.
 
Suunnitteluprosessiimme on tähän mennessä osallistunut noin sata 15-25-vuotiasta nuorta. Harjoitus opetti nöyryyttä: kevään aikana monta omaa ideaamme ammuttiin alas ja ajattelumme haastettiin vanhanaikaisena. Onneksi. Yksi nuorten viesti kuitenkin yllätti erityisesti: vanhan kunnon televisio nostettiin tärkeään asemaan. Nuoret kokivat, että television mukana olo uuden hankkeen julkaisukanavana nostaa sisällöt osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Syntyi myös outo idea: otetaan yö haltuun. Lokakuun alusta korvaamme TV2:n yön uutisikkunan ja tuuttaammme kansalaisten teoksia luupissa yöt läpeensä.
 
Mutta miksi uudenlainen media? Meillähän on jo facet, tubet, twitterit, vinet, snäpit ja periskoopit. Juuri siksi. Sisältöä ja kanavia on niin paljon. Tarvitaan kuraattori, joka etsii, löytää ja nostaa internetin kohinasta suomalaiset ilmiöt, uudet tähdet ja kotimaiset ohjelmakonseptit koko kansan tietoisuuteen.
 
Hassut kotivideot? Sekoilua verorahoilla? Jätämme tilaa katsojan tulkinnalle. Uudessa mediassa lämmin kotikutoisuus ja siihen samaistuminen voi hyvinkin olla eduksi. Ainakin luvassa on vihdoin julkinen alusta myös kokeilevampaan tekemiseen.

Virallisen valvojan roolin sijaan Yle purkaa kontrollin ja minimoi säännöt. Pidämme kiinni kahdesta ohjenuorasta: sisällöt ovat edelleen vapaita kaupallisista viesteistä ja edistämme yhdessä parempaa huomista Ylen tehtävän hengessä.
 
Käytännössä Yle kääntää nyt suuntaa: siirrymme lähettäjän roolista vastaanottajaksi ja dialogiin.
 
Parhaimmillaan syttyy uusia tähtiä, syntyy uusi media-alan hurja joukko ja televisio muuttuu mielenkiintoisemmaksi.
 
Joka tapauksessa vältämme paikalleen halvaantumisen ja teemme rohkean kokeilun yhdessä suomalaisten kanssa.
 
Tervetuloa mukaan!
 
Risto Kuulasmaa
Julkaisupäällikkö
Ylen televisio ja Areena
 
PS. Tulevan median sisällön ja nimen päättää yleisö. Nimikilpailu ja ilmoittautuminen osoitteessa www.yle.fi/keksinimitahan. Nimi paljastetaan TubeCon-tapahtumassa, josta TV2 lähettää suoraa televisiolähetystä 15.8. klo 19.10-21. Uudet sisällöt käynnistyvät Ylen kanavilla perjantaina 2. lokakuuta 2015.

To 11.06.2015 @ 15:11Maija Hupli

Arkistojulkaisemisen uusi aika

Maija Hupli. Kuva. Jyrki Valkama / Yle KuvapalveluMaija Hupli työskentelee tuottajana Yle Arkistossa.

Yle Areenaan putkahti 61 jaksoa (54 lähetystä) 1980-luvun suosikkiohjelmaa Hittimittareita.

Katsoja voi kysyä, mitä ihmeellistä tässä on, onhan Areenassa sarjoja ollut jo ennenkin. Vaan ei arkiston aarteita tässä mittakaavassa.

Uusi julkaisutekniikka tuo Ylen ulottuville mahdollisuuden julkaista Elävään arkistoon Areena-alustalle jopa yli sadan jakson sarjoja. Paljon työtä on tehty myös taustalla.

Hittimittari on osa laajempaa ohjelmakokonaisuutta, johon Yle sopi tekijänoikeusjärjestöjen kanssa musiikin esitysoikeuksista verkossa.

Varsinaista julkaisuprosessia on työstetty Ylessä arkiston ammattilaisten, teknisen tiimin ja Elävän arkiston toimituksen väen kesken. Lopputulos on kattava, taustoitettu kokonaisuus, josta löytyy katsojille ammenettavaa, ja ohjelmien sekä kommentoinnin aihetta niin Ylelle kuin muulle kotimaiselle medialle ja kaikille 80-luvusta kiinnostuneille.

Unelmana olisi saada kaikki Ylen ohjelmat vapaasti ihmisten kuunneltaviksi ja katsottaviksi missä ja milloin vain.

Tekniikka ja julkaisun käytännöt ovat nyt hallussa. Aarrearkun kansi on saatu auki musiikkiohjelmille, tulossa on dokumentti- ja asiaohjelmia. Haaveissa kangastelee klassikkoviihteen ja lasten ja aikuisten draamasarjojen julkaisu.

Paljon on kiinni siitä, millaisia sopimuksia saamme tekijänoikeusjärjestöjen kanssa aikaan. Hittimittarit-julkaisu osoittaa, kuinka arkistojulkaisemista voidaan toteuttaa taidolla, yleisöä ja tekijöitä arvostaen. Tässä on paitsi Ylen mahdollisuus palvella paremmin yleisöään, myös esiintyjillä ja ohjelmantekijöillä tulla osaksi kansakuntamme kulttuurihistoriaa.

To 28.05.2015 @ 13:22Hans Laroes

"It is innovative. It experiments. It connects with the local creatives." - But there are still things to do.

Hans Laroes is Project leader PSM values review / EBU.
twitter: @hanslaroes

So, what does it means when you open the doors and say: come and take a look? Check our performance and organization. Tell us what we are doing wrong and what we are doing right?
 
In my opinion: you have an open mind, and you are strong enough to face criticism.
 
This is what Yle did, engaging in the Public Service Media Review.
 
It is a consequence of the promises Yle made to society, together with all the other members of the EBU in the declaration “Empowering Society”.  

But these promises should be followed-up and checked. This is the basis for the Review.
 
Experienced outsiders from other broadcasters in countries, were invited to perform the check. To do this so-called peer-review.
 
The basic idea is: every Finn owns her or his public broadcaster. They pay for it. So it better be good and innovative. A vital part of the national economy and creative industry. Reaching everyone within society.
 
This is especially important when the global brands take control. Netflix, HBO, Google, they seem to be sexy and cool. But not Finnish. Yle is. It is innovative. It experiments. It connects with the local creatives. It brings Finnishness to Finland. It talks the languages of the country.
 
We (those outsiders) came up with recommendations to further strengthen Yle’s performance.

We especially suggested Yle to focus more on diversity; this could be done much better. And we wanted Yle to go into more partnerships with the civil society. To start creating an agenda for cooperation, also with the (regional) newspaper industry.

We were impressed by innovations like the news-app and appreciated an experiment like Kioski. It shows how important it is for an organization like Yle to go and think digitally.
 
In the end we all were convinced: Yle strives to be a better broadcaster every year. Most important: adds value to society.
 
Yle should not be applauded for that. It’s what they are there for. But it is very important to know, and to be proud of: Yle delivers.

 

Ti 19.05.2015 @ 10:47Marit af Björkesten

Some-osaamisen kurssi on nousussa

Marit af BjörkestenMarit af Björkesten on Svenska Ylen johtaja ja yksi Ylen vastaavista toimittajista.

Satuin hiljattain samaan pöytään muutaman eduskunnasta pudonneen kansanedustajan kanssa. Pettymyksen sijaan he yrittivät löytää elämänmuutoksesta hyviä puolia. Esimerkiksi: miten paljon helpompaa somen käyttö on, kun ei tarvitse punnita jokaista sanaa ehdokkuuden tai puolueen näkökulmasta. Tai että suvun kesämökille kerääntyneet tyhjät pullotkin voisi ehkä palauttaa pukeutumatta isolieriseen hattuun ja tummiin aurinkolaseihin.
 
Näiden poliitikkojen kohdalla tuskin oli kyse siitä, että yksityiselämän teot eivät kestäneet päivänvaloa. Silti he kokivat yksityisyyden ja julkisuuden välisen rajanvedon vaikeaksi, etenkin sosiaalisessa mediassa. Haastavana he näkivät myös sen, että tekojen oikeutus määritellään sen mukaan, miltä teot näyttävät, ei sen mukaan mitä ne oikeasti ovat.
 
Uskottavuus tarkkailussa

Vaikka yleläisillä on aivan toisenlainen rooli ja tehtävä, keskustelu kuulosti tutulta.

Ylen toimittajat tuskin naamioituvat pullonpalautusautomaatilla, mutta myös Ylen uskottavuutta tarkkaillaan ja mitataan jatkuvasti. Ja yleläinenkään ei pysty päättämään, milloin hänet nähdään yhtiön työntekijänä, milloin yksityishenkilönä. Mitä monipuolisin ja laadukkain journalistinen sisältö voidaan tuomita värittyneeksi, jos toimittaja taustansa, yksityisen toimintansa tai aiempien mielipiteitensä takia koetaan puolueelliseksi.
 
Sosiaalisen median räjähdysmäisen kasvun myötä nämä kysymykset nousevat esiin yhä useammin.

Meidän kannaltamme on elintärkeää, että keskustelua Ylen roolista ja riippumattomuuden ehdoista käydään. Mitä yleläinen saa sanoa ja tehdä, jotta journalismin luotettavuus ei vaarantuisi? Entä milloin ja missä asioissa yleläisen ilmaisema ajatus on ongelmaton?

Harkiten ja rohkeasti
 
Aivan kuten useimmissa journalistisissa ja eettisissä kysymyksissä, tässäkään ei  selkeitä mustavalkoisia vastauksia ole. Hyvä journalistinen tapamme perustuu arvoihimme ja eettisiin ohjeisiimme, mutta hioutuu päivittäisissä keskusteluissamme ja päätöksissämme.

Siksi Ylen uusista some-ohjeista ei löydy tarkkaa säännöstöä, vaan kehotus miettiä ja punnita toimintaamme sosiaalisessa mediassa ja rooliamme myös muiden silmin. Muilta osin somea koskevat samat lait, arvot ja eettiset ohjeistukset kuin muutakin julkaisutoimintaamme.
 
Some-ohjeistuksen tärkein viesti ei kuitenkaan ole korostaa varovaisuuden merkitystä, lähinnä päinvastoin: Ylen on oltava rohkea ja osattava kohdata yleisönsä siellä missä se on. Meidän on kuunneltava katselijoidemme ja kuuntelijoidemme mielipiteitä ja oltava valmis muutokseen.

Sisältömme tuottaa arvoa vasta, kun se kohtaa yleisönsä. Tästä yleisöstä yhä useampi  - ja nuorista melkein kaikki  - odottaa saavansa sisällöt somen kautta. Radion, television ja verkkopalvelujemme ohella tarvitsemme siis hyviä somesisältöjä, osaavia somekäyttäjiä ja tavoitteellista some-toimintaa, jotta pystyisimme tätäkin kautta vahvistamaan demokratiaa ja kulttuuria yhdessä suomalaisten kanssa.


Lue myös:

 

Pe 17.04.2015 @ 10:36Mari Tähjä

Arvokasta elämää

Mari TähjäMari on asiantuntijatyössä Ylen strategiaosastolla.

Kuinka moni meistä ajattelee päivittäin arvojaan? Ja osaammeko elää niiden mukaan?
 
Palasin juuri kahdeksan kuukauden vuorotteluvapaalta töihin hyvillä mielin. Maailmankuvani oli asettunut uusiin mittasuhteisiin, olennainen erottunut tarkaksi hälinän keskeltä. Olen kerrannut ja päivittänyt omat arvoni.
 
Myös Yle pohtii uusia mahdollisuuksia yhteiskunnallisen arvonluontiin.

3 näkökulmaa, 6 roolia

Ylen strategiaosasto ja muutostoimisto Wevolve tekivät viime syksynä selvityksen Ylen yhteiskunnallisen arvonluonnin uudet mahdollisuudet.
Työssä määriteltiin kolme uudenlaista tapaa luoda yhteiskunnallista arvoa:
 
Ylen tulisi tuottaa

  • avoimesti ja yhteistyössä palveluita ja sisältöjä, joilla on yhteiskunnallista merkitystä
  • tarjota uudenlaisia alustoja yhteistyölle sekä ohjata niiden käyttöä yhteiskunnallisesti merkittävien aiheiden käsittelyyn
  • mahdollistaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa avoimesti jaettujen resurssien ja mediatyökalujen avulla.

 
Tämän lisäksi työn tuloksena luotiin kuusi uutta roolia. Näissä mahdollisissa rooleissa Yle voisi luoda  yhteiskunnallista arvoa aiempaa runsaammin ja laajemmin.
 
Ylen tulisi olla

  • suomalaisen yhteiskunnan suunnannäyttäjä
  • aktiivinen ja ratkaisukeskeinen muutosvoima
  • vaihtoehtoisten ja monipuolisten näkökulmien edistäjä
  • avoimen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan mahdollistaja
  • media-alan kehittäjä ja rakentaja
  • luovien yhteisöjen ja ihmisten voimaannuttaja.

Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Ja kuinka paljon Yle on jo nyt tätä kaikkea?

Arvokkaita sisältöjä

 Minulle Yle Puheen Emilia Kukkalan ensimmäinen ohjelma talouskasvusta ja sen vaihtoehdoista oli riemastuttava kokemus.

Samaan aikaan, kun media kantoi huolta perinteisestä markkinataloudesta ja sen olemattomasta talouskasvusta, kertoivat Parecon Finlandin puheenjohtaja Antti Jauhiainen ja talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu Aalto-yliopistosta vaihtoehtoisia näkemyksiä osallisuustaloudesta ja degrowth-ajattelusta.

On siis olemassa vakaata uskoa sen kaltaiseen talousajatteluun, joka tähtää onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen ei-kulutuksellisin keinoin: jakamalla työtä, kuluttamalla vähemmän, käyttämällä aikaa taiteeseen, musiikkiin, perheeseen, kulttuuriin ja yhteisöön.

Virkistävä näkökulma, joka voimaannutti kuulijaa muistuttamalla erilaisista arvoista ja tavoista toimia!

En myöskään usko, että kukaan, joka sattui näkemään kodittoman Miskan Kioskin haastattelussa, voi enää ohittaa rautatieasemalla yksinäistä, hieman suttuista istujaa niin, ettei sisältä vihlaise.

Ylen toimittaja Rakel Liekki mahdollisti alkuvuodesta Kioskin lähetyksessä sen, että nuori koditon sai tarinansa kerrottua tavalla, jossa katsojan piti pinnistellä oman todellisuutensa läpi, jotta pystyi kohtaamaan tiedon elämän epätasa-arvosta Suomessa.

Ylen, Suomen elokuvasäätiön ja Avekin yhteistyönä toteutettu Susanna Kuparisen ja Jari Hanskan minidokumenttisarja Porttikielto Poriin oli puolestaan hämmentävän hieno ja vähintään yhtä epämukava kokonaisuus. Minidokumenttisarjan toteutus, aiheet ja henkilöt; niin tekijät, haastateltavat kuin kulisseissa häärääjät, toimivat tavoilla, jotka kolkuttelivat arvomaailmaa monelta suunnalta. Halusin kysyä, voiko näin tehdä, mutta en ollut ihan varma, kenelle kysymyksen osoittaisin.

Ymmärrystä elämästä ja yhteiskunnasta

Nämä esimerkit Ylen sisällöistä oli helppo löytää, sillä ne peilaavat omaa arvomaailmaani tai testasivat sen kestävyyttä. Koen, että Ylellä on jo rooli yhteiskunnassa ja arvonluonnissa, kun se tarjoaa leveän kaistaleen ymmärrystä elämästä ja yhteiskunnastamme.

Wevolven mukaan yhteiskunnallisesta arvonluonnista on tulossa yleisesti hyväksytty ja odotettu tapa määritellä yritysten ja organisaatioiden toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita.

Olisiko tarina julkisen palvelun tehtävästä helpompi pukea sanoiksi ja teoiksi, jos ottaisimme lähtökohdaksi ja tavoitteeksi yhteiskunnallisen arvonluonnin ja arvojen kohtaamisen, puolesta ja vastaan?  Se herättää ja aktivoi. Ja jos hyvin käy, sillä voi muuttaa maailmaa.

Ti 10.03.2015 @ 09:54Tuija Aalto

Suodatinkupla-ilmiön torjuminen vaatii aktiivisuutta

Tuija AaltoTuija Aalto on Ylen strategiapäällikkö.

Facebookista on tullut yhä tärkeämpi väylä uutisiin ja muuhun journalismiin. Yle Uutisten tuoreessa sosiaalisen median käyttökyselyssä kolmannes mainitsi käyttömotiiviksi ajan tasalla pysymisen (tutkimustulokset taulukkona).

Sosiaalisen median algoritmisesti rajaama sisältötarjonta uhkaa yleistietoa, kun tietokoneohjelma suodattaa jokaiselle oman todellisuuden. Termin “suodatinkupla” (filter bubble) lanseerasi Eli Pariser samannnimisessä kirjassaan (Ted Talk video / tekstinä englanniksi) 2011.  

Suodatinkupla-ilmiön torjuminen vaatii mediankuluttajalta aktiivisuutta.

Suomen Kuvalehti tarjosi jutussaan vuodenvaihteessa suodatinkuplan torjuntaan rutiinien välttämistä netissä, että esimerkiksi käyttää vaihtelevasti eri uutissivustoja ja hakukoneita.

Uusien verkkoviestintävälineiden käyttö edellyttää kansalaisilta valpasta medialukutaidon ylläpitämistä.

Suodatinkuplan rinnalla on näköpiirissä toinen uhka: maksetulla näkyvyydellä manipuloitu mediamaisema. Facebook-mainontaa ostamalla riittävin resurssein varustettu toimija voisi muokata yleistä mielikuvaa haluamaansa suuntaan valikoimalla maksua vastaan näytettäväksi halutun sisältöiset ammattijournalistien julkaisut.

Perinteisten mediayhtiöiden kannalta vakava huomio on, että Facebookin avulla arvostettujen tiedotusvälineiden maineella voi muokata mielipiteitä ostamalla näkyvyyttä omien tavoitteidensa kannalta myönteisille jutuille.

Mediakäyttäjälle näistä havainnoista seuraava johtopäätös on: mene säännöllisesti vierailemaan useamman arvostamasi tiedotusvälineen omalle sivustolle  - älä jätä maailmankuvaasi vain somefilttereiden varaan.

-----

Lue myös Sami Kallisen blogi: Eeppinen sisältötulva, personointi ja Yle

Ke 25.02.2015 @ 19:09Ville Vilén

Ylen musiikki- tai radiodraamatuotanto ei lopu eikä vähene

Ville VilénVille Vilén on Ylen luova johtaja.

Kulttuurialalla on virinnyt huoli Ylen yhden rakennuksen purkusuunnitelmista Pasilassa. Liki 40 vuotta vanha talo sijaitsee tontilla, joka on kaavoitettu asuinrakentamiseen ja tämän vuoksi Yle joutuu maksamaan Helsingin kaupungille asuntotontin kiinteistöveroa.

Talossa sijaitsee kaksi musiikkistudiota ja kolme kuunnelmastudiota. Vanha talo vaatisi täydellisen peruskorjauksen.

Totean painokkaasti, että Ylen musiikkituotantojen ja kuunnelmien eli radiodraaman tekeminen ei lopu eikä vähene, vaikka kyseinen rakennus purettaisiinkin.

Jos rakennus puretaan, tekemiselle suunnitellaan ja etsitään uudet tilat.

Joistakin asiaan liittyvistä puheenvuoroista henkii toive, että rakennus pitäisi suurin piirtein museoida, koska moni musiikin legenda on nauhoittanut kyseisissä studioissa. Esitän vastakysymyksen: elääkö kulttuuri seinissä? Eikö Ylen ole syytä katsoa tulevaan ja hakea rohkeasti uusia ratkaisuja?

Ensin muutama sana draamasta.

Yle on ainoa merkittävä toimija, joka tekee radiodraamaa suomalaisille yleisöille. Tiesitkö, että Radioteatteri tekee vuosittain 20–23 ihan uutta kuunnelmaa?

Minusta on tärkeää, että radiodraama elää ja kukoistaa ja tavoittaa sen nykyisten ystävien lisäksi myös uusia yleisöjä.

Mitäpä jos Radioteatteri tekisi tuotantoja myös muualla kuin studiossa? Esimerkiksi dokumentti-draamaa lokaatioista, kenties keskeltä elämää? Mitäpä jos Radioteatteri mahdollistaisi uusien tuotantoyhtiöiden mahdollisuuden tehdä kuunnelmaa, jopa kuunnelmasarjaa? Mitä jos bändien tai artistien musiikkistudioissa syntyisi uutta radiomusikaalia?

Voisimmeko avata ovet radiodraamaan, ja uskoa, että sitä pystytään tekemään muuallakin kuin kelluvassa studiossa?

Nykyisen kokoinen kuunnelmatuotanto onnistuu yhdellä kokonaiskäyttöisellä studiolla, jossa on kaksi tai kolme äänityöpistettä. Kun radiodraaman tekeminen saa uudet tilat, sen voi nähdä myös mahdollisuutena.

Sitten musiikista.

Musiikkistudiot ovat 1970-luvun lopulta, jolloin Ylessä ajateltiin, että levytämme itse kaikenlaista musiikkia, koska Suomessa ei ollut saatavilla tarpeeksi monipuolista materiaalia. Halusimme tehdä lisäksi tasokkaita kantanauhoja ja soittaa niitä radiossa edullisemmin kertakorvauksella.

Tänä päivänä tilanne on täysin toinen. Ja musiikkituotannoille löytyy pääkaupunkiseudulta paljon laadukkaita ja erilaisia tiloja. Haluaisimme myös rakentaa Pasilan TV-studiotaloon musiikkistudion, jossa voi sekä äänittää että kuvata. Tätä suunnitellaan.

Viime vuosina Yle on toteuttanut isoja studiouudistuksia Pasilassa niin uutisissa kuin muutoinkin sekä Mediapoliksessa. Kaikista näistä meillä on hyviä kokemuksia, eikä ole mitään syytä epäillä, ettemmekö löytäisi hyviä ratkaisuja myös radiodraaman ja musiikkilähetysten tai -taltiointien tarpeisiin.

Ylen kivijalka ei voi olla muuttumattomuus. Tekemisen tavat ja tarpeet muuttuvat, samoin median ja sisältöjen käyttö. Kulttuuri elää ja saa uusia muotoja. Varmaa on, että kulttuuri ei elä seinissä eikä tahto sen tekemiseen ole seinistä kiinni.

Sivut

Avoin Yle

Uusia blogikirjoituksia ei enää julkaista tällä blogit.yle.fi -alustalla. Ylen yhtiösivustolla yle.fi/yleisradio on avattu paikka Näkökulma-teksteille. http://yle.fi/aihe/yleisradio/nakokulma Palautetta tai kysymyksiä Ylestä tai Ylen ohjelmista voit antaa myös yhtiösivuilla. https://palaute.yle.fi/

Blogiarkisto

2014

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

heinäkuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2013

joulukuu

marraskuu

lokakuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

2012

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu