Poliitikkojen hyvä lehtimiestapa

Vaalien lähestyessä tuli mieleen, että voisihan poliitikoillakin olla poliitikkojen ohjeet kuten meillä journalisteilla on journalistin ohjeet. Jos joku poliitikko ei noudattaisi, niin riippumaton Poliittisen sanan neuvosto antaisi huomautuksen, joka julkaistaisiin internetsivuilla kaiken kansan ihmeteltäväksi.

Lähtökohdaksi voitaisiin ottaa, vaikka nykyiset journalistin ohjeet.
http://www.jsn.fi/fi/journalistin_ohjeet/

Sittenpähän niin journalistit kuin poliitikotkin olisivat samojen ohjeitten piirissä. Jos joku ei haluaisi noudattaa näitä ohjeita, niin voisi vapaasti irtisanoutua.

Tasapuolista tämäkin. Jo nyt myös ns. juorulehdistö vähät välittää journalistin ohjeiden tunnontarkasta noudattamisesta.

Poliitikkojen ohjeista saisi vaikka tällaisen version journalistin ohjeita hieman mukaellen.

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä poliittinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa poliitikoilta tietoja ja mielipiteitä.

Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä politiikassa ja edistää ammattieettistä keskustelua.

Ohjeet koskevat kaikkea poliittista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.

Poliitikko on vastuussa kaikelle kansalle. Kansalla on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Poliitikolla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa poliitikon vapaata toimintaa.

Poliitikko ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä edistää aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Poliitikon velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen politikointiin.

Yleisön on voitava erottaa tosiasiat poliitikon mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
Poliitikon tekemä olennainen virhe on korjattava heti poliitikon omilla verkkosivuilla. Jos virhe on tehty tiedotusvälineen kautta, niin tiedotusvälinettä on pyydettävä oikaisemaan välittämänsä poliitikon virheellisen tiedon.

Poliitikon ohjeitten noudattamattomuudesta voi seurata, että poliitikkoa ei valita tai uudelleen valita.


 

Matti Laitinen vallan vaiheilla

 Matti Laitinen toimitti pitkään YLE Radio 1:n yhteiskuntakriittistä Vallan vaiheilla - ohjelmaa, mutta ei osannut YLE:stä eläkkeelle jäätyään asettua kiikkutuoliin ja jatkaa mm. tämän blogin pitämistä.

Blogiarkisto